S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
TiPiNi - Tonyrefail

Heddiw mae TiPiNi wedi cyrraedd Tonyrefail. Gyda help criw bach o ffrindiau o Ysgol Tonyrefail mae Kizzy a Kai yn mynd i theatr hyfryd ac yn dysgu sut mae'r pentre glofaol hwn wedi troi hen bethau yn bethau newydd.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Niwl Niwsans

Mae gan Digbi gyfeiriwr newydd sbon ac mae'n awyddus iawn i weld pa mor dda mae'n gweithio. Mae niwl sydyn yn ei alluogi i ddefnyddio ei ddyfais newydd.

06: 25
Guto Gwningen - Hanes y Dylluan Flin

Mae Hen Ben wedi dwyn llyfr Guto, y trysor mwya' sydd ganddo, ond wrth drio'i gael yn ol mae'n rhaid i Guto ddewis rhwng achub ei lyfr neu achub ei ffrind.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Boncyffion Bywiog

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Syr Swnllyd a Tedi Mel

Mae Syr Swnllyd yn prynu Tedi Morgan, drwy gamgymeriad, ac mae Mali a Dani yn dyfeisio ffordd i'w gael yn ol.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Boj - Cist Amser

Wrth dyrchu dan y ddaear mae Boj yn dod o hyd i flwch. Mae Mr Clipaclop wrth ei fodd - dyma ei gist amser a gladdwyd amser maith yn ol. Mae Boj a'i fytis yn awyddus iawn i gladdu eu cist amser eu hunain, ond pan fod pawb yn dechrau gweld eisiau eu trysorau, mae Boj angen dod o hyd i drysor gall pawb gladdu a thrysori am byth.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Gwdihw

Crocodeilod, gwenyn, defaid ac eliffantod - maen nhw i gyd ar y rhaglen heddiw.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Peppa - Siop Mr Llwynog

Aiff Peppa a George i siop Mistar Llwynog i brynu anrheg pen-blwydd priodas i Nain a Taid. Beth i'w brynu yw'r cwestiwn mawr?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Teulu Ni - Rygbi

Dylan Hall o Gwm-y-Glo fydd yn tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei deulu ef. Mae Dad yn helpu Dylan ac Alffi i baratoi ar gyfer gem rygbi. A fydd y brodyr yn sgorio cais?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 40
Llan-ar-goll-en - Dirgelwch y Llythyr Coll

Mae Ceri'r ci-dectif yn swp sal gydag annwyd ac felly ddim yn teimlo'n ddigon iach i helpu Prys gyda'i waith dditectif. All Prys datrys y dirgelwch heb ei help?

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Cymylaubychain - Enfys Mewn Cwlwm

Mae Enfys wedi llwyddo i glymu ei hun yn gwlwm ac felly mae'n rhaid i'r Cymylaubychain ei helpu gyda'r gwaith.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Olobobs - Bobl-bel

Mae'r Olobos yn dyfeisio gem newydd o'r enw Bobl-bel, ond pan fo'r bel yn byrstio mae angen help llaw Byrbi.

08: 15
Cwpwrdd Cadi - Porffor Fel Fi

Ymunwch a Cadi a'i ffrindiau ar antur hud yn y gyfres gartwn i blant meithrin.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Y Brodyr Coala - Tegan Mali

Cyfres i blant bach. Pwy fydd angen eu cymorth y Brodyr Coala heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Cwn yn Hedfan

Mae Chwit a Chwat yn gallu hedfan, diolch i hud Efa! Yn hytrach na dweud wrth y Frenhines mae Meic yn ceisio achub y c?n ei hun ond yn gorfod derbyn yn y diwedd mai mam sy'n gwybod orau weithiau!

08: 50
Marcaroni - Mr a Mrs Jones

Dydy pawb ddim yn gwirioni 'run fath - ond os byddwn ni'n deall ein gilydd, bydd popeth yn wych bendibompom! Stori felly sydd yn cyffroi Cyfansoddwr Gorau'r Byd heddiw. O fewn dim mae'i drwyn yn cosi - all olygu un peth yn unig. Mae 'na hwyl a sbri a chan newydd ar y ffordd! Hwre - a chan ydy hi am bar anghymharus ond hynod hapus o'r enw Mr a Mrs Jones!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Stiw - Yr Arlunydd

Er nad ydy Stiw'n ennill y gystadleuaeth Celf yn y Parc, mae Ceidwad y Parc yn gofyn am gael cadw'i waith gan fod y pili-palod yn ei hoffi gymaint!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 15
Oli dan y Don - Gwarchod Gwalch Bach

Mae Dyf y Deifar yn rhoi babi octopws yng ngofal Beth ac Oli ond dyw Dyf ddim yn hapus pan maen nhw'n gadael yr octopws gyda rhywun arall.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Nodi - Nodi'n Achub y Dydd

Mae'r Sgitlod yn dangos eu casgliad cregyn i Nodi. Ond does ganddyn nhw ddim ond un gragen! Mae Nodi yn mynd a nhw i'r traeth i gasglu mwy.

09: 40
Ben Dant - Ysgol Bethel

Ymunwch a Ben Dant a'r mor-ladron o Ysgol Bethel wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
TiPiNi - Prestatyn

Mae TiPiNi ar daith trwy Gymru ac yn cyrraedd Prestatyn. Gyda help criw o ffrindiau o Ysgol Y Llys mae Kizzy a Kai yn canu am y Rhufeiniaid a sut roedden nhw'n dwlu cael bath!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Digbi Draig - Clwb Cnau

Mae Cochyn yn cael ei ddiarddel o'r Clwb Tren gan Conyn. Yn annisgwyl mae'n dod yn ffrind i Glenys sydd yn ei wahodd i ymuno a'i Chlwb Cnau.

10: 25
Guto Gwningen - Hanes yr Ardd Agored

Mae Mr Puw'n gadael ei fferm am y diwrnod, gan roi cyfle gwych i Guto ddwyn bwydydd o'i ardd. Ond nid Mr Puw ydy'r unig un all wneud bywyd yn anodd a pheryglus i Guto a'i chwaer fach, Nel Gynffon-wen.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Persi ydi Persi!

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Ty Mel - Helfa Drysor

Mae Morgan yn dysgu ei bod hi'n well i bawb weithio gyda'i gilydd, yn hytrach nag ar wahan.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Boj - Doniau Carwyn

Mae'r Boj a'i ffrindiau yn trefnu sioe dalent, ond pan ddaw'r amser i Carwyn dangos talentau ei Mega-Robo-Ddawnsiwr 64i, nid yw'r robot yn gweithio! Wedi ei siomi'n llwyr mae Carwyn yn dangos sut y byddai'r robot wedi dawnsio, wrth wneud mae Boj yn darganfod doniau arbennig Carwyn - ei ddawn o ddawnsio robotaidd!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 15
Gwdihw

Heddiw cawn weld sut mae paratoi defaid ar gyfer sioe a byddwn yn deifio gyda siarcod!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Peppa - Pel-Fasged

Mae Dadi Mochyn yn dysgu'r plant i chwarae pel-fasged, a chyn hir maen nhw'n ddigon da i chwarae yn erbyn tim arall.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 30
Teulu Ni - Mwyar Duon

Dylan Hall o Gwm-y-Glo fydd yn tywys ni drwy ei fywyd teuluol. Mae Elliw wedi gorfod mynd i'r ysbyty am ychydig o ddyddiau, felly mae Dylan a'i frodyr yn cael syniad o sut i roi croeso mawr iddi pan fydd hi'n dod adref.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 40
Llan-ar-goll-en - Am Stori!

Mae Mrs Tomos Ty Twt wedi ysgrifennu llyfr ond munudau wedi iddi orffen dweud wrth ei chyfeillion amdano, mae'r stori'n diflannu. Tybed i ble'r aeth stori bywyd Mrs Tomos a pwy aeth a hi?

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Seiclo: Le Tour de France

Seiclo: Le Tour de France - Cymal 18: Uchafbwyntiau

Uchafbwyntiau Cymal 18, sy'n dechrau yn Tri-Sur-Baise. Dwy ddringfa categori 4 ar hyd y ffordd, ond wedi i'r gr?p blaen gael ei ddal, gwib glwstwr sydd debycaf yn Pau.

12:30 Straeon Tafarn

Straeon Tafarn - Y Ship, Abergwaun

Mewn rhaglen o 2011, Dewi Pws a'r band gwerin Radwm sy'n canu yn nhafarn forwrol y Ship yng Nghwm Abergwaun. Ond cyn y gig mae Dewi Pws yn darganfod straeon hanes morwrol anhygoel am y lle.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:00 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Yn y stiwdio heddiw, bydd Gareth Richards yn y gegin, a bydd criw'r Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le.

 • Isdeitlau Saesneg

13:55 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
13: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:00 Seiclo: Le Tour de France

Seiclo: Le Tour de France - Cymal 19 / Stage 19

Heddiw yw cymal anoddaf y daith eleni, wrth i'r seiclwyr ffarwelio a'r Pyreneau. Bydd hi'n dipyn o ffarwel, gyda dringfeydd eiconig, rhif y gwlith yn disgwyl y peloton ar y llwybr 200 cilomedr i Laruns.

Noson

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Larfa - Ymbincio

Mae Coch a Melyn yn dod o hyd i golur ac yn ei rannu gyda rhai o'r pryfed eraill.

17: 05
Y Dyfnfor - Tyllu'n Ddyfnach

Mae Wil ac Ant yn mynd i 'nol rhywbeth o ran fwyaf dwfn y cefnfor - ond mae rhywbeth yn bod ar y cyfarwyddiadau. Mae rhywun wedi eu twyllo! Hefyd, mae ymwelydd annisgwyl yn cuddio ar fwrdd y llong danfor ac yn ceisio cymryd yr awenau.

17: 25
Pwy Geith y Gig? - Yr Eira

Heddiw, 'da ni yn Ysgol Tryfan, Bangor lle cychwynodd y band 'Yr Eira'. Bydd y panel yn trafod perfformiadau o'u can boblogaidd 'Elin' yn y clyweliadau.

17: 50
Gogs - Tan

Hwyl a sbri gyda chymeriadau digrif Oes y Cerrig.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Adre

Adre - Lowri Evans

Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres 'Adre'. Byddwn yn ymweld a chartrefi amrywiol ar hyd a lled Cymru gan ddod i adnabod y cymeriadau difyr sy'n byw ynddyn nhw. Y tro hwn, bydd Nia yn ymweld a chartref y gantores Lowri Evans.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Gerddi Cymru

Gerddi Cymru - Gardd Colby Sir Benfro a Gerddi Castell Penrhyn

Dwy ardd gyferbyniol sy'n gael sylw Aled Samuel yn y rhaglen hon o 2015 - Gardd Goedwig Colby ar arfordir Sir Benfro a gardd Castell Penrhyn ar gyrion Bangor.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Mi fydd y grwp Ail Symudiad yn y stiwdio am sgwrs ac i berfformio can oddi ar eu halbwm newydd. Hefyd, bydd Owain Gwynedd a'r reslar o Borthmadog, Barri Griffiths, draw yn San Francisco.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae'r heddlu yn tarfu ar noson arbennig yn y Deri gyda newyddion brawychus. Mae'n rhaid i Eifion ateb cwestiynau anodd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 3 Lle

3 Lle - Ffion Dafis

Ffion Dafis fydd yn ein tywys i dri lleoliad o'i dewis hi. Bydd hi'n dychwelyd i bentref Dolwyddelan lle treuliodd flynyddoedd hapus ei phlentyndod. Awn gyda hi i lannau'r Fenai cyn teithio ar hyd ei thrydydd dewis, yr A470 rhwng y Gogledd a Chaerdydd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Seiclo: Le Tour de France

Seiclo: Le Tour de France - Cymal 19: Uchafbwyntiau

Cymal 19. Uchafbwyntiau cymal anoddaf y daith eleni, wrth i'r seiclwyr ffarwelio a'r Pyreneau. A bydd hi'n dipyn o ffarwel, gyda dringfeydd eiconig, rhif y gwlith yn disgwyl y peloton ar y llwybr 200km i Laruns.

22:00 Ras yr Wyddfa 2018

Ras yr Wyddfa 2018

Holl gyffro un o rasus caletaf Ewrop, Ras yr Wyddfa Jewson 2018, wrth i dros 600 o bobl fynd benben a'i gilydd i drechu'r cwrs 10 milltir o lan Llyn Padarn yn Llanberis i Gopa'r Wyddfa ac yn ol.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Gwesty Parc y Stradey

Gwesty Parc y Stradey

Cyn i'r hwyl ddechrau go iawn fe gawn ni gipolwg ar barti Nadolig staff y gwesty. Ac wrth i'r flwyddyn ddirwyn i ben, pa ffordd well o ddathlu nag mewn priodas, wrth i ni rannu diwrnod arbennig Gareth a Rhian? Dangoswyd y gyfres gyntaf yn 2015.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?