S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Rapsgaliwn - Tatws

Cyfres i blant bach gyda Rapsgaliwn - 'rapiwr gorau'r byd sy'n odli o hyd'

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Blero yn Mynd i Ocido - Llais Dylan

Mae Blero'n clywed aderyn bach yn canu y tu allan i'w 'stafell, ond tydi o ddim yn deall be' mae'r aderyn yn ei ddweud. Mae'n mynd draw i Ocido i ddarganfod pam bod 'lleisiau' pawb mor wahanol.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Popi'r Gath - Ffynnon Bicl

Mae Lleucs yn dioddef o'r igian felly penderfyna'r gang fynd i Ffynnon Bicl. Roedd Owi'n gwybod y byddai dracht o'r sudd yn ei wella. Ar y ffordd mae ei gar yn torri lawr a rhaid iddyn nhw rasio gyda Barwn von Sbardun sydd yn eu harwain ar gyfeiliorn.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Sam Tan - Dafad Fach y Mynydd

Mae Sara a Lili yn mynd ar goll ar y mynydd wrth ddilyn oen bach. A fydd Sam Tan a'r hofrennydd yn gallu eu hachub?

07: 00
Octonots - Yr Octonots a'r Dyfnfor Tywyll

Tra ar antur yn nyfroedd dyfnaf y mor, y Dyfnfor Tywyll Du, daw'r Octonots o hyd i graig ryfedd sy'n digwydd bod yn gartref i fath newydd o fwydyn.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Jen a Jim a'r Cywiadur - Ll - Y Lleuad Cysglyd

Mae gem newydd wedi cyrraedd y Siop Pob Dim - gem snap y gofod. Mae'r gem yn profi'n ddefnyddiol iawn pan mae Cyw a Jangl yn mynd i'r gofod i ddatrys dirgelwch y gofod tywyll!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
DipDap - Sticlyd

Mae'r Llinell yn tynnu llun o gwm cnoi ac mae popeth yn mynd yn sticlyd!

07: 30
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub Helfa Drysor

Wrth helpu Maer Morus i gael trefn ar gaban Wilbert Wyllt mae Gwil yn darganfod map trysor ond mae Maer Campus yn cipio'r map ac yn rhedeg i ffwrdd i geisio darganfod y trysor iddo'i hun.

07: 45
Dwylo'r Enfys - Tamia

Daw Heulwen o hyd i Tamia yn Sir Fon. Maen nhw'n cael hwyl a sbri wrth gyfarfod llu o anifeiliaid newydd yn enwedig y pili pala a'r neidr. Mae hyn yn ysbrydoli iddynt greu llun a thegan arbennig.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Syrcas Deithiol Dewi - Dau Garlo

Mae dryswch mawr pan ddaw cefnder Carlo i aros.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Ynys Broc Mor Lili - Cofio 'Hen Daid Moc'

Mae rhywbeth ar feddwl Morgi Moc ac mae Lili'n ceisio ffeindio allan beth sy'n bod.

08: 20
Boj - Ffrind Pry Coch Mia

Mae Mia yn dango Boj ei hanifail anwes newydd - buwch goch gota mewn bocs - ond mae'n hedfan i ffwrdd. Mae'r ddau'n ffeindio'r pry yng ngardd Mr Clipaclop ac mae'r pry yn esbonio iddyn nhw fod rhaid iddyn nhw adael iddo fod yn rhydd. Mae Boj yn cael syniad o sut gall Mia dal gweld ei phry ond gadael iddo fod yn rhydd.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 35
Abadas - Cyfrifiadur

Daw Ben ar draws yr Abadas yn chwarae 'Dilyn Dan'. Mae'n awyddus i ymuno yn y chwarae ac yn gofyn iddynt a hoffent chwarae 'gem y geiriau'. Mae gair newydd Ben i'w ganfod yn y ty. Tybed beth yw e?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Twt - Yr Ymwelydd Annisgwyl

Mae 'na ymwelydd newydd i'r harbwr, dolffin cyfeillgar, ac mae pawb wrth eu bodd yn chwarae gydag e. Unwaith mae'r chwarae'n gorffen a fydd y dolffin yn dewis aros gyda'i ffrindiau newydd neu nofio 'nol i'r mor mawr?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 00
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Bore, Pnawn a Nos

Mae'r Coblyn Doeth yn dysgu'r coblynnod bach i ddweud yr amser drwy ddefnyddio oriawr. Mae'n well gan Magi Hud ddefnyddio cloc dant y llew i ddysgu plant y tylwyth teg. Mae'r Coblyn Doeth yn meddwl bod hwn yn dwp ac mae'n mynd a Ben a Mali i weld y cloc mawr ar ben Coeden y Coblynnod.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Tili a'i ffrindiau - Pryd Mae'r Picnic?

Mae'n ddiwrnod perffaith am bicnic yn yr ardd ond mae Dwynwen yn llarpio-llowcio gormod o gacen! O dan y goeden afalau mae hi'n darganfod rhywun arall gwyrdd sy'n llarpio-llowcio - lindysyn! Ond cyn bo hir mae ffrind bach Dwynwen yn hedfan i ffwrdd?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Holi Hana - Gorila Drwm ei Chlyw

Mae Greta'r Gorila yn meddwl bod pawb yn ei hanwybyddu tra bod pawb arall yn meddwl nad oes ganddi fawr o ddiddordeb yn neb na dim. Ynghanol y s?n a'r helbul yn y swyddfa, mae Hana yn sylweddoli nad yw Greta yn clywed popeth yn iawn. Mae'r doctor yn darganfod ei bod yn drwm ei chlyw a'i bod angen gromed yn ei chlust.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Straeon Ty Pen - Tadcu Trenau

Un o hoff bethau Steffan Rhodri pan yn blentyn oedd mynd i gartref ei fam-gu a thad-cu. Heddiw, mae'n adrodd stori rheilffordd hudolus a rhyfeddol ei dad-cu, a sut yng nghanol anhap un diwrnod daeth arwr go anarferol i achub y dydd.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Cei Bach - Capten Cled a'r Ci Poeth

Daw ymwelydd a'i gi i aros yng Nglan y Don, ond mae'n ddiwrnod poeth iawn, ac mae Capten Cled yn poeni oherwydd bod y ci yn y car, ac yn amlwg yn dioddef. Be wnaiff o?

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018

Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018 - Bore o'r Steddfod - Iau / Thursday

Heledd Cynwal fydd yn ein harwain drwy'r llefaru unigol agored, deuawd cerdd dant dan 21 oed, yr unawd tenor dan 25 oed a'r unawd mezzo-soprano/contralto/gwrth-denor 25 oed a throsodd y bore 'ma.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg

12:05 Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018

Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018 - Prynhawn o'r Steddfod - Iau / Thursday

Nia Roberts a Seren Jones sy'n dod a'r diweddaraf i ni o'r Eisteddfod: Cyflwyno'r Fedal Wyddoniaeth, y dawnsfeydd stepio unigol i fechgyn a merched 16 oed a throsodd, y triawd neu bedwarawd cerdd dant agored, cyflwyno enillydd Tlws Dysgwr y Flwyddyn a'r Cor Dysgwyr rhwng 10 a 40 mewn nifer.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg

14:05 Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018

Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018 - Prynhawn o'r Steddfod - Iau / Thursday

Yr unawd lieder/can gelf dan 25 oed a Seremoni Y Fedal Ddrama fydd i'w gweld y prynhawn yma yng nghwmni Nia Roberts.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018

Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018 - Seremoni'r Dydd - Iau / Thursday

Nia Roberts a Heledd Cynwal sy'n ein harwain drwy gystadlaethau'r cor merched heb fod yn llai nag 20 mewn nifer, unawd Yr Hen Ganiadau a Gwobr Goffa Osborne Roberts.

 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 13
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:15 Heno

Heno - Heno o'r 'Steddfod

Bydd criw Heno yn cael cwmni Pennaeth Cyfathrebu Cymdeithas Bel-droed Cymru, Ian Gwyn Hughes, ar Faes yr Eisteddfod. Bydd hefyd eitem yn fyw o ?yl Jazz Aberhonddu, sgwrs gyda Aneirin Karadog a Sash Huw Fash.

 • Isdeitlau Saesneg
19: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

19:30 Sgorio Y Seintiau Newydd v FC Midtjylland

Sgorio Y Seintiau Newydd v FC Midtjylland

Mi fydd Y Seintiau Newydd yn herio pencampwyr Superliga Denmarc, FC Midtjylland, yn nhrydedd rownd rhagbrofol Cynghrair Ewropa UEFA, ac mi fydd y cymal cyntaf i'w weld yn fyw ar S4C. Y gic gyntaf am 19:45.

21:45 Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018

Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018 - Mwy o'r Maes Iau / Thursday

Holl ganlyniadau'r dydd, sgyrsiau difyr a threm yn ol dros ddigwyddiadau'r maes o Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 yng nghwmni Iwan Griffiths.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 48
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:50 Y Babell Len 2018

Y Babell Len 2018 - Dydd Iau

Derec Llwyd Morgan sy'n cyflwyno Darlith Goffa Hywel Teifi Edwards, Myrddin ap Dafydd fydd yn bodio'r geiriadur, Ymryson Barddas a blas ar gyfrol Bragdy'r Beirdd a gawn ni heddiw o'r Babell Len.

23:50 Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018

Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018 - Mwy o'r Maes Iau / Thursday

Holl ganlyniadau'r dydd, sgyrsiau difyr a threm yn ol dros ddigwyddiadau'r maes o Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 yng nghwmni Iwan Griffiths.

 • Isdeitlau Saesneg
00: 53
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?