S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
TiPiNi - Llangollen

Mae TiPiNi wedi cyrraedd Llangollen ac mae criw o ffrindiau o Ysgol Gwernant yn helpu Kizzy a Kai i ganu a dawnsio am ?yl sy'n denu pobl o bedwar ban byd!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Hudlath Betsi

Pan mae hudlath Betsi yn torri cyn iddi fynd i'r Gwersyll Teg mae Digbi'n penderfynu mynd ar antur i ddarganfod hen Hudlath y Corrachod sydd wedi ei guddio rhywle ym Mhen Cyll.

06: 25
Guto Gwningen - Hanes y Cyrch Crai

Wedi iddo ddifetha holl gnau'r Wiwerod efo un o ddyfeisiadau Mr Sboncen, mae Guto a'i ffrindiau yn mynd ar daith beryglus i Ynys Tylluan i geisio cael cnau yn eu lle nhw.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Y Rhyfeddod Pinc

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Dawns y Glaw

Mae Morgan yn dysgu bod planhigion angen d?r i dyfu, ond beth sydd i'w wneud yn ystod cyfnod o dywydd sych?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Boj - Ffrindiau Fflach Ffrwydrol

Pan mae Daniel yn torri roced newydd Carwyn yn ddamweiniol, mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych a fydd yn creu roced i Carwyn sydd yn hedfan go-iawn. Mae hefyd yn helpu trwsio cyfeillgarwch ei ddau ffrind!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Gwdihw

Heddiw byddwn ni'n cwrdd a gafr Ifan, morlewod a chi arbennig sy'n gofalu am ei berchennog.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Peppa - Gardd Peppa a George

Daw Taid Mochyn a hadau i Peppa a George. Mae Dadi Mochyn yn helpu trwy fod yn fwgan brain.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Teulu Ni - Pen-blwydd Hapus

Yn y gyfres hon, Efa Haf Thomas o Gaerfyrddin fydd yn ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei theulu hi. Yn y bennod yma, mae Efa a'i brawd, Noa, yn dathlu eu pen-blwyddi o fewn dyddiau o'i gilydd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Llan-ar-goll-en - Het Radli

Yn dilyn damwain (arall!) gyda'i feic, mae het Radli'n mynd ar goll. Pwy fyddai eisiau cael gafael ar het ddyn post a pham?

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Cymylaubychain - Ble Mae Haul?

Mae'r cymylau bychain yn chwarae cuddio ac mae Haul yn ysu cael ymuno yn y gem.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Olobobs - Darllen Dwl

Mae Crensh wedi creu llyfrgell newydd, ond does dim llawer o lyfrau ynddi, felly mae'r Olobobs yn creu Llyfr-y-bip-bip i greu pob math o lyfrau newydd.

08: 15
Cwpwrdd Cadi - Y Gloch Dan

Ymunwch a Cadi a'i ffrindiau ar antur hud yn y gyfres gartwn i blant meithrin.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Y Brodyr Coala - Cloc-Cwcw Dewi

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Rhubanau Rhwysgfawr

Mae'r Frenhines wedi dweud bod rhaid gwneud ffafrau i ennill rhuban rhwysgfawr, felly mae Meic ac Efa'n cystadlu yn erbyn ei gilydd i wneud ffafrau a'r gof ac yn creu llanast llwyr yn ei weithdy. Mae'r ddau'n dysgu mai trwy weithio efo'i gilydd fel tim mae ennill un o ffafrau'r Frenhines Martha.

08: 55
Marcaroni - Diwrnod Dawnsio Oli

Mae Marcaroni wrth ei fodd yn dawnsio - ond mae hyn yn gwneud i Oli deimlo'n annifyr. Dydy hi ddim yn medru dawnsio. Dim problem - mae 'na gan at bopeth, a thrwy gyfansoddi a chanu heddiw yn Nhy'r Cloc, mae Oli'n darganfod ei rhythm! Hwre!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Stiw - Teclyn Siarad Stiw

Mae Taid yn rhoi dau hen declyn siarad i Stiw, ac maen nhw'n ddefnyddiol iawn i siarad a Mam-gu sydd ym mhen ucha'r ty.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Oli dan y Don - Carreg Rhyfedd

Daw Sid a Crannog o hyd i gerrig sticlyd rhyfedd a gyda help Beth ac Oli maent yn eu defnyddio fel brics adeiladu. Maen nhw'n cael sioc enfawr wrth ddarganfod mai wyau baraciwda a dannedd miniog maen nhw wedi bod yn eu defnyddio!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Nodi - Io Ho Nodi

Mae Nodi yn ymweld a'i ffrindiau y mor-ladron ar ei jet-sgi newydd.

09: 45
Ben Dant - Ysgol Llanllechid

Ymunwch a Ben Dant a'r mor-ladron o Ysgol Llanllechid wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018

Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018 - Bore o'r Steddfod - Gwener / Friday

Rhuban Glas Offerynnol dros 19 oed, unawd bariton/bas dros 25 oed a'r cor llefaru dros 16 mewn nifer, yng nghwmni Nia Roberts.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg

12:05 Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018

Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018 - Prynhawn o'r Steddfod - Gwener / Friday

Parti cerdd dant hyd at 20 mewn nifer, unawd soprano dros 25 oed a chychwyn cystadleuaeth y parti alaw werin hyd at 20 mewn nifer o Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg

14:05 Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018

Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018 - Prynhawn o'r Steddfod - Gwener / Friday

Gweddill cystadleuaeth y parti alaw werin ac yna cystadleuaeth cor cerdd dant dros 20 mewn nifer, parti llefaru hyd at 16 mewn nifer a chystadleuaeth y cor alaw werin dros 20 mewn nifer gydag Iwan Griffiths a Heledd Cynwal.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:15 Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018

Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018 - Seremoni'r Dydd - Gwener

Prif seremoni'r dydd - Seremoni Cadeirio'r Bardd - a chyfle i glywed pwy yw enillwyr y dydd hyd yn hyn yng nghwmni Nia Roberts.

 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 12
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:15 Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018

Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018 - Noson o Gystadlu - Gwener / Friday

Cystadleuaeth Tlws Coffa Lois Blake, cor cymysg heb fod yn llai nag 20 mewn nifer, a deuawd, triawd neu bedwarawd stepio fydd yn llenwi Pafiliwn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018.

 • Isdeitlau Saesneg

21:30 Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018

Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018 - Mwy o'r Maes Gwener / Friday

Holl ganlyniadau'r dydd, sgyrsiau difyr a threm yn ol dros ddigwyddiadau'r maes o Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018, yng nghwmni Iwan Griffiths.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:35 Y Babell Len 2018

Y Babell Len 2018 - Dydd Gwener

Rhiannon Ifans yn trafod Sant y Cariadon, Myrddin ap Dafydd yn holi Emyr Lewis a rownd derfynol Ymryson Barddas o Babell Len Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018.

23:40 Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018

Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018 - Mwy o'r Maes Gwener / Friday

Holl ganlyniadau'r dydd, sgyrsiau difyr a threm yn ol dros ddigwyddiadau'r maes o Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018, yng nghwmni Iwan Griffiths.

 • Isdeitlau Saesneg
00: 43
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?