S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Yr Ysgol - Hanes

Heddiw bydd criw Ysgol Sant Curig yn dysgu am fywyd ysgol yn Oes Fictoria, a bydd Ifan yn ymweld a Chastell Caernarfon gyda'i dad.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Blero yn Mynd i Ocido - Ocido yn ei Blodau

Ar ol i gawod drom ddinistrio ei gastell tywod, mae Blero'n ystyried pam bod rhaid iddi fwrw glaw o gwbl.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Popi'r Gath - Cnau Coco

Pan gaiff nyth Owi ei dinistrio ar ddamwain, mae Popi'n mynd a'r criw i Ynys Cnau Coco, er mwyn i Owi gasglu dail cnau coco ar gyfer ei nyth newydd. Ond mae'r daith yn un andodd!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Sam Tan - Sioe Anifeiliaid Anwes

Mae un o'r anifeiliaid yn achosi tan yn Sioe Anifeiliaid Anwes Pontypandy.

07: 00
Octonots - Yr Octonots a'r Tri Physgbobyn

Mae'n rhaid i'r Octonots symud rhai o greaduriaid y mor ar frys cyn i losgfynydd tanddwr ffrwydro, ond mae un creadur sy'n benderfynol o beidio symud: Pysgbobyn araf, seimllyd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Sbarc - Llaeth

Cyfres wyddoniaeth newydd gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema?r rhaglen hon yw Llaeth.

07: 25
DipDap - Palu

Cyfres animeiddiedig i blant lle mae llinell yn creu sialensiau ar gyfer y cymeriad Dip Dap.

07: 30
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub Walwena

Mae Capten Cimwch yn poeni bod 'na ddim golwg o Wali y Walrws yn ei barti ac mae'n gofyn am help y Pawenlu i ddod o hyd iddo.

07: 45
Dathlu 'Da Dona - Parti Chwaraeon Tomos

Ymunwch a Dona Direidi wrth iddi gynnal parti pen-blwydd llawn gemau, hwyl, dawnsio a chanu. Heddiw, bydd Tomos yn cael parti chwaraeon gyda Huw Cyw.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Syrcas Deithiol Dewi - Balwns

Mae gan Bobo ffrind newydd. Bal?n o'r enw Bob!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Ynys Broc Mor Lili - Pawb Ymlan

Mae cerddoriaeth Lili yn ysbrydoli gwyl gerdd a dawns enfawr!

08: 20
Boj - Y Consuriwr Clipaclop

Mae Boj a'i ffrindiau yn darganfod bod gan Mr Clipaclop sgiliau consuriwr ac yn ceisio annog Y Consuriwr Clipaclop i wneud un ymddangosiad arall ar lwyfan. Wrth i sioe Mr Clipaclop ddechrau mynd o ddrwg i waeth, mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych am sut i helpu, trwy greu tric diflannu anhygoel.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 35
Abadas - Tren Stem

Mae gan Ben air 'abadobidii' arall i'r Abadas heddiw; 'tren stem'. Tybed pwy yw'r Abada gorau i fynd i chwilio amdano, Ela, Hari neu Seren? Ymunwch a'r triawd i gael clywed pwy gaiff ei ddewis.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Twt - Mor a Mynydd

Mae Gwil yr Wylan eisiau rhoi tro ar sgio ac mae'n cael ei gyfle pan mae mynydd o ia yn cyrraedd yr harbwr.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 00
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Ymweliad Smotyn

Mae Smotyn yn dal annwyd gan bod ei ogof yn gadael dwr i mewn. Mae'n cael gwahoddiad i fynd i aros yn y castell ond mae'n cymryd dros y lle ac yn cysgu yng ngwely'r Brenin hyd yn oed!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Tili a'i ffrindiau - Gwyl Hwyl yn Rowlio

Mae'r ffrindiau i gyd yn cael hwyl yn rowlio efo teganau olwynion - heblaw am Tili. Mae ganddi feic coch newydd ond mae hi angen help ei ffrindiau i'w reidio am y tro cyntaf.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Holi Hana - Hwyl wrth Gyfri

Mae Myrtl yn cael problem yn cyfri mwy na deg ac mae Hana yn cael y syniad gwych o'i hanfon hi a Francis i'r traeth er mwyn cael llonydd i ganolbwyntio. Mae'r ddau yn dychwelyd yn hapus a llon ac mae Myrtl yn falch ei bod wedi dysgu cyfri a hynny yng nghwmni ei ffrind Francis. A'r ddau ati yn yr un modd drwy gyfri a chanu i helpu Owen a Beti sydd wedi bod yn straffaglu drwy'r dydd i adeiladu silffoedd yn y swyddfa.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Straeon Ty Pen - Beic Newydd Ned

Heddiw mae Steffan Rhodri yn adrodd hanes Ned a'i feic newydd. Dyna ddiwrnod mawr yw diwrnod tynnu'r olwynion bach oddi ar y beic. Ar y diwrnod hwnnw mae Ned yn teimlo'n gyffrous ac yn nerfus ar yr un pryd. Ond yn fwy na hynny, mae Ned yn cael antur arbennig yn y fargen!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Pentre Bach - Nefoedd ar y Ddaear

Mae Jini yn ceisio darganfod yr amser iawn i ddweud wrth Jac ei bod yn feichiog!

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Yr Ysgol - Cadw'n Heini

Heddiw bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn cadw'n heini a bydd Taliesin yn cael gwers nofio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Blero yn Mynd i Ocido - Taith i'r Lleuad

Mae Blero'n gollwng ei frechdan jam, ac yn methu deall pam ei bod yn disgyn i lawr a ddim i fyny? I ffwrdd a fo i Ocido ac yna i'r lleuad i ddarganfod yr ateb i'r dirgelwch.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Popi'r Gath - Dolffin Pinc

Mae Alma wedi creu mwclis o gregyn i'w roi i'r Dolffin Pinc ysblennydd.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Sam Tan - Trap y Trysor

Mae Siarlys, Dilys, Norman a Jams yn mynd ar daith i Ynys Pontypandy. Mae gan y bechgyn fap oedd yn eiddo i for-leidr ac mae Norman eisiau dod o hyd i'r trysor. Mae Siarlys yn sylwi bod niwl yn dechrau dod ac yn rhybuddio'r bechgyn i aros ar y llwybr. Mae Jams yn cael ofn ac yn chwilio am ei dad ond mae Norman yn mynd yn ei flaen. Aiff ar goll yn y niwl - a ddaw rhywun o hyd iddo?

11: 00
Octonots - Yr Octonots a'r Morfil Ungorn

Tra ar antur yn yr Arctig, mae llong yr Octonots, yr Octofad, yn mynd yn sownd yn y rhew. Dim ond mordwyo celfydd Capten Cwrwgl - ynghyd a chymorth Morfil Ungorn cyfeillgar - all eu rhyddhau.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Sbarc - Coed

Thema'r rhaglen hon yw Coed.

11: 25
DipDap - Pabell

Mae'r Llinell yn tynnu llun o babell ond bob tro mae Dipdap yn trio cysgu mae rhywbeth swnllyd yn ei ddeffro.

11: 30
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub Ras y Maer

Mae'n ddiwrnod Ras Flynyddol y Maer! Mae Maer Morus yn benderfynol o drio ei gorau tra bod Maer Campus yn paratoi ei gynllwyn mwyaf tywyllodrus.

11: 45
Dathlu 'Da Dona - Parti Ffair Haf Elsi

Ymunwch a Dona Direidi wrth iddi gynnal parti pen-blwydd llawn gemau, hwyl, dawnsio a chanu. Heddiw, bydd Elsi yn cael parti ffair haf gyda Cadi o Ahoi!

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Blwyddyn y Bugail: Ioan Doyle

Blwyddyn y Bugail: Ioan Doyle

Mewn cyfres o 2015, dilynwn y dringwr a'r bugail Ioan Doyle wrth iddo fentro i fyd ffermio defaid ar y Carneddau ger Bethesda. Cawn olrhain ei hanes wrth iddo geisio sefydlu busnes gwerthu cig oen gyda'i gariad Helen. Yn y rhaglen gyntaf, bydd Ioan yn sganio'i ddefaid am y tro cyntaf gan obeithio dyblu ei ddiadell a dechrau'r busnes gwerthu cig oen. A fydd e'n llwyddo i ffermio a gweithio yn ogystal a chodi i'r uchelfannau ar y creigiau?

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Wynne Evans ar Waith

Wynne Evans ar Waith

Cyfres o 2015 yng nghwmni'r tenor Wynne Evans. Mae Wynne am ddarganfod oes 'na ganwr yn cuddio y tu mewn i weithwyr ar draws Cymru. Am dri mis mae am weithio gyda thri o gwmniau mwyaf Cymru - ydy'r nodau yn llifo yn D?r Cymru? Oes yna ganu ar y tracs gyda Trenau Arriva Cymru? Ac oes yna guriad ar goets Edwards Coaches? Her Wynne yw creu cor o weithwyr cyffredin a recordio can elusennol newydd sbon. Y tro hwn, mae Wynne yn dechrau'r daith trwy gwrdd a gweithwyr D?r Cymru ar draws Cymru.

 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Ffasiwn Bildar

Ffasiwn Bildar

Cyfres o 2016 yn dilyn ymgyrch y model o Dregaron, Dylan Garner, i ddod o hyd i'r bildar mwyaf delfrydol i fod yn wyneb i'r diwydiant adeiladu. Bydd 14 bildar o bob cwr o Gymru yn cystadlu'n wythnosol mewn sialensiau adeiladu a modelu lle bydd yr enillydd yn derbyn gwobr ariannol o #3,500 ac yn cipio'r teitl 'Enillydd Ffasiwn Bildar'. Yn y rhaglen gyntaf - mae'n rhaid i bob model gael catwalk, felly mae angen adeiladu un a dysgu cerdded arno.

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Rhestr gyda Huw Stephens

Rhestr gyda Huw Stephens

Huw Stephens sydd yn cyflwyno cwis sydd yn gofyn am feddwl cyflym a bysedd chwim.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Mae gwyliwr lwcus arall yn cael gweddnewidiad, mi fyddwn ni'n cael cwmni y Panel Profi, a Sioned Martha fydd yn son am beth newidiodd ei byd hi.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Yr Ocsiwniar

Yr Ocsiwniar

Cyfle arall i weld y gyfres o 2002 yn dilyn hynt a helynt Cwmni Cydweithredol Farmers Marts o Ddolgellau. Cawn glywed sut mae'r cwmni yn ymdopi a chlwy'r traed a'r genau ac yn gweld arwerthiant arbennig iawn o hen offer ar Fferm Trigwm ger Sarn Mellteyrn ym Mhen Llyn. Pa bris am hen grat cwningod tybed?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

15:30 Cefn Gwlad

Cefn Gwlad - Slimbridge

Mewn clasur o rifyn o Cefn Gwlad o 1983, mae Dai Jones, Llanilar yn ymweld a chanolfan adar Slimbridge

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Peppa, Octonots, Meic y Marchog, Patrol Pawennau, Dathlu 'Da Dona.

16: 00
Peppa - Iard Gychod Taid Cwningen

Mae cwch Taid Mochyn yn suddo, felly mae Taid Ci yn cludo pawb i iard gychod Taid Cwningen er mwyn ei thrwsio.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Octonots - Yr Octonots a'r Copyn Granc

Mae Harri'n cael tipyn o fraw wrth weld rhywbeth sy'n debyg i bry cop tanddwr, enfawr! Ond yna mae'n sylweddoli mai Copyn Granc hynod o hen yw'r creadur, sydd angen help gan yr Octonots.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Ddau Yswain

Gan fod Meic yn dymuno cael ysweiniaid, mae hyn yn golygu na all y dreigiau hedfan, redeg ar bedair coes, na defnyddio tan na d?r! Dim ond pan fydd Meic angen help i ddal Chwit a Chwat y mae'n gweld bod y dreigiau yn well nag y gallai ysweiniaid fyth fod!

16: 30
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub Antur

Mae Aled yn gweithio'n galed i gael ei Fathodyn Diogelwch Tan, a phwy well i helpu ei ddysgu na Fflamia a'r Pawenlu?

16: 45
Dathlu 'Da Dona - Parti Dawns Indiaidd Dilpreet

Ymunwch a Dona Direidi wrth iddi gynnal parti pen-blwydd llawn gemau, hwyl, dawnsio a chanu. Heddiw, bydd Dilpreet yn cael parti dawnsio Indiaidd gyda Elin o Cyw.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Larfa - Hi Pinc!

Mae 'Coch' yn teimlo'n isel wrth i 'Pinc' agosau at 'Melyn' felly mae 'Melyn' yn trio codi calon 'Coch'.

17: 05
Pyramid

Rhaglen antur sy'n rhoi tro modern ar yr Hen Aifft, wedi'i chyflwyno gan Rhiain Temple.

17: 30
Gwboi a Twm Twm - Drewdod Mawr!

Mae Gwboi'n gwrthod ymolchi ac mae'n drewi. Mae 'Drews ' yn tyfu ar ei law ac yn ei arwain ar gyfeiliorn. Ydy Gwboi'n gallu stopio hyn rhag digwydd?

17: 40
Sinema'r Byd - Yr Un Mawr

Ffilmiau byr o Gymru a phob cwr o'r byd, gyda straeon am blant sy'n wynebu her. Heddiw cawn raglen o Wlad yr Ia. Mae Disa yn dwlu dilyn ei brawd Tomi ymhob peth a heddiw maen nhw'n pysgota. Cawn weld eu hanturiaethau ar y mor.

 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal

04 Wal

Mewn rhifyn o 2002, mae Aled Samuel yn ymweld a chartrefi diddorol Ann Davies a Catrin Webster. Hefyd, bydd cyfle i weld nifer o wynebau cyfarwydd o gyfresi blaenorol a ffrwyth llafur eu gwaith adnewyddu tai.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Gwyllt ar Grwydr

Gwyllt ar Grwydr - Arwerthiant

Mae Amanda'n teithio i Dde Affrica y tro hwn i ymuno a thim Matopi Game Enerprises yn ardal Kimberley. Y nod yw dal amrywiaeth o fywyd gwyllt ar gyfer arwerthiant anarferol iawn. Tybed a fydd Amanda'n cael ei themtio i roi 'bid' i mewn am y giraffe gosgeiddig y syrthiodd mewn cariad ag e yn ystod yr wythnos!? Darlledwyd y gyfres gyntaf yn 2005.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Mae Heno'n darlledu'n fyw o Sioe Amaethyddol Mon, a chawn flas ar ddigwyddiadau'r diwrnod cyntaf a sgwrs a chan gan y Brodyr Magee o faes y sioe. Hefyd, eitem natur gyda Iolo Williams.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Garry'n awyddus i fynd a Dani ar wyliau i'r Unol Daleithiau i ddathlu ei phen-blwydd ond ai euogrwydd sy'n ei wthio i geisio ffoi o'r cwm? Mae Eifion yn parhau i balu celwyddau.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Ar Frig Y Don

Ar Frig Y Don

Yn 2011, fe gollodd Llywelyn Williams, 16 oed, ei goes mewn damwain gyda char wrth iddo sglefrfyrddio. Yn y rhaglen hon, mae teulu a ffrindiau Llywelyn yn ail-fyw'r diwrnod tyngedfennol yna ac yn cynnig cipolwg i ni o'i ddycnwch a dyfalbarhad wrth geisio dychwelyd i'w gariad cyntaf - y mor a syrffio. Byddwn yn dilyn Llywelyn wrth iddo baratoi i fod yr athletwr cyntaf o Gymru i gystadlu ym Mhencampwriaeth Syrffio Ymaddasol y Byd yn La Jolla, San Diego.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Yr Ynys

Yr Ynys - Fiji

Yng nghanol glesni y Mor Tawel, mae ynysoedd Gweriniaeth Fiji. Mewn rhaglen o 2011, Gareth Davies sydd yn mynd ar daith o lan y mor i berfedd y wlad i weithio, chwarae, bwyta a dathlu gyda phobl Fiji.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Seiclo: Le Tour de France

Seiclo: Le Tour de France - Geraint a'r Tour de France

Wedi llwyddiant y Cymro Geraint Thomas yn Le Tour de France 2018, cyfle arall i fwrw golwg dros rai o uchafbwyntiau'r seiclo yn ystod y ras hanesyddol eleni.

23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?