S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Rapsgaliwn - Wyau

Mae Rapsgaliwn yn ymweld a fferm er mwyn darganfod sut mae wyau yn cael eu dodwy.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Blero yn Mynd i Ocido - Mr Barcud yn Hedfan

Mae Blero'n mynd i Ocido i holi pam mae'r gwynt yn chwythu cymaint, wedi i'w hosan werdd flasus gael ei chipio gan yr awyr.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Bobi Jac - Yn Troelli yn y Gofod

Mae Bobi Jac a'r Gofodwyr Bochdew yn chwarae troelli mewn antur yn y gofod.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Igam Ogam - Un Dau Tri

Mae Igam Ogam yn ceisio dysgu Deino sut i gyfrif.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Y Teulu Mawr - Da iawn Malan

Mae Malan yn benderfynol o feistroli Dawns y Rhubanau i'w pherfformio yng nghyngerdd yr ysgol.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Jen a Jim a'r Cywiadur - R - Ble mae'r Gitar?

Mae Llew'n poeni'n arw. Mae wedi colli gitar Bolgi. A all Jen a Jim ei helpu i ddod o hyd i'r gitar cyn i Bolgi ddod i wybod am y peth?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Olobobs - Taith Ofod

Pan mae llong ofod yn glanio yn y goedwig does neb yn deall nac yn gallu siarad a'r ymwelydd nes iddyn nhw sylweddoli bod pawb yn siarad iaith chwerthin.

07: 35
Patrol Pawennau - Aled yn helpu achub

Mae Aled eisiau helpu'r Pawenlu ar achubiad go iawn ac yn mynd gyda nhw pan maen nhw'n ceisio achub Martha, sy'n sownd ar ben seilo Bini!

07: 50
Sam Tan - Trafferth mewn bws

Mae Mrs. Chen yn mynd a'r plant am drip ysgol i'r adfeilion ac mae'n ddi-amynedd iawn. Er bod Trefor yn poeni am frecs y bws, mae Mrs. Chen yn mynnu mynd ar y trip. Mae'n colli pob rheolaeth ar y bws, ond mae Sam Tan yn achub y dydd unwaith eto gyda chymorth Elvis.

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Da 'Di Dona - Chwarae rygbi gydag Elinor

Dewch i ymuno a Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i ddysgu sut i chwarae rygbi gyda Elinor.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Arth wen

Un o hoff bethau Mwnci yw adeiladu mwnciod eira ac mae ei ffrind Arth Wen yn mwynhau chwarae yn yr eira. Mae hefyd yn hoffi chwarae 'Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud'. Mae Arth Wen yn dysgu i ni sut mae'n eistedd, rolio o un ochr i'r llall ar ei chefn, sut mae'n cerdded ar ei phedwar a sefyll ar ei choesau ol gan ysgwyd ei breichiau a gwneud s?n mawr.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Ahoi! - Ysgol Treganna, Caerdydd

Mor-ladron o Ysgol Treganna, Caerdydd sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

08: 35
Falmai'r Fuwch - Y Broga sy'n canu

Amser stori gyda Falmai'r Fuwch.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Twt - Twtasaurus

Mae Wen y Cren yn dod o hyd i esgyrn dinosor d?r, a chyn pen dim mae pawb wedi cyffroi a'r harbwr yn llawn dinosoriaid!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Octonots - a'r Gen-bysgodion

Mae gen-bysgodyn wedi colli ei wyau mewn cerrynt cryf iawn yn y mor ac mae'r Octonots yn ei helpu i ddod o hyd iddyn nhw mewn pryd iddyn nhw ddeor yn ddiogel.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Tili a'i ffrindiau - Bwyty Tili

Ar ol chwarae parti te bach i'w dolis mae Tili yn penderfynu agor bwyty go iawn er mwyn i'w ffrindiau gael mwynhau pryd go iawn. Mae rhedeg bwyty ar ei phen ei hun yn waith caled iawn ac mae Tili'n sylweddoli bod rhannu'r gwaith y llawer mwy o hwyl.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Cled - Dail

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Straeon Ty Pen - Alffi'r Cysgod

Mae cysgod heb fachgen i chwarae ag o yn drist iawn - ond sut y gall cysgod Alffi ymuno yn yr hwyl gyda'r lleill? Mae Sion Ifan yn adrodd stori am sut y bu i gysgod Alffi ddod o hyd i'w fachgen wedi'r cyfan, a gadael ei guddfan dan y goeden i fwynhau ei ddiwrnod - o'r diwedd!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 40
Cei Bach - Prys a'r Bad Achub

Mae teulu bach yn cael eu dal gan y llanw uchel ar Draeth Crochan. Does dim amdani ond galw'r Bad Achub - ond tybed a fyddant yn cyrraedd mewn pryd?

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Rapsgaliwn - Esgidiau

Mae Rapsgaliwn yn ymweld a ffatri esgidiau er mwyn darganfod sut mae esgidiau yn cael eu creu.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Blero yn Mynd i Ocido - Blero-morffosis

Mae Blero wedi colli ei ffrindiau bach y lindys, ac mae'r llwyn yn yr ardd lle y gwelodd nhw ddiwethaf bellach wedi ei orchuddio a phili palod hardd.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Bobi Jac - Yn Goglais Traed

Mae Bobi Jac a Martha Mwnci yn goglais traed ar antur drofannol.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Igam Ogam - Fy Nhro i

Nid yw Igam Ogam yn hoffi aros ei thro.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Y Teulu Mawr - Brenhines y Castell

Does dim byd tebyg i ddiwrnod ar lan y mor i wella hwyliau pawb! Mae'n gyfle i ymlacio, chwarae a chodi castell tywod anferthol.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Jen a Jim a'r Cywiadur - P - Pengwin yn Pysgota

Mae s?n 'p-p-p' rhyfedd yn dod o Begwn y Gogledd a phwy gwell i ddatrys y dirgelwch na Jen a Jim?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Olobobs - Can Lalw

Mae angen help Trydar Twt ar Lalw i gofio can hyfryd a gyfansoddodd wrth gasglu pethau yn y goedwig.

11: 35
Patrol Pawennau - Cwn yn achub Prifardd

Mae Maer Morus wedi anfon cerflun o'i hen daid Y Prifardd Melfyn Morus i gael ei lanhau. Ar ei ffordd yn ol ar Y Penbwl, mae'r cerflun yn disgyn i'r Bae ac mae'n rhaid i'r Pawenlu blymio dan y d?r i'w achub!

11: 45
Sam Tan - Pandemoniwm Pizza

Mae Jams wedi dod o hyd i ryseitiau pitsa Bella Lasagne ac mae'n gogydd da. Mae Gareth ei dad-cu yn trefnu digwyddiad ond mae'r bobl sydd i fod i ddarparu'r bwyd yn ei adael i lawr. Daw Jams i'r adwy gyda help Sara a Hanna. Ond mae ffyrnau pawb yn mynd ar dan. Rhaid galw Sam Tan! Tybed pwy fydd yn paratoi'r pitsas?

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Tyfu Pobl

Tyfu Pobl

Yn y rhaglen hon o 2013, mae 'na ymweliad a chanolfan arddio lle mae ychydig o anghytuno a dweud y lleia', rhwng y dynion sydd a'u bryd ar brynu planhigion grawnwin, a'r merched sydd eisiau prynu blodau. Mae Russell a Bethan yn cael gwahoddiad i ginio al fresco gyda Margaret a'i theulu, sy'n paratoi bwyd arbennig gyda chynhwysion o'r ardd, ac mae Justin yn awyddus i greu ei seidr ei hun... ond mae'n rhaid iddo gael coed afalau yn gyntaf!

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Yr Ynys

Yr Ynys - Gwlad yr Ia

Yng nghanol Gogledd yr Iwerydd, ar gyrion Cylch yr Arctig, mae ynys yn bodoli ar fin cyllell y byd. Gwlad yr Ia yw un o'r llefydd mwyaf tanllyd ar y ddaear. Catrin Dafydd sy'n teithio i'r ynys ledrithiol gan geisio dod i ddeall ei phobl, sydd wedi dysgu goroesi er gwaetha' pob rhwystr y mae'r byd natur yn ei gynnig.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Sion a Sian

Sion a Sian

Mewn rhifyn o 2016, dau gwpl ifanc fydd yn wynebu'r her. O Lanbadarn Fawr ger Aberystwyth daw Mesach a Catrin Jones ac mae Sion Morgan a Siwan Williams yn byw ar Ynys Mon. A fydd un o'r cyplau yn ennill y jacpot heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, bydd criw Prynhawn Da yn cael cwmni Huw Fash, a hefyd yn dathlu Diwrnod Roald Dahl.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Diwrnod Gyda...

Diwrnod Gyda... - John Ogwen

Cyfres o'r archif yn dilyn rhai o brif ddiddanwyr Cymru wrth iddynt ddiddanu cynulleidfaoedd ledled Cymru. Heddiw, mewn rhaglen o 1997, cawn gwrdd a John Ogwen.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Mets Yn Y Stets

Mets Yn Y Stets

Gwaith a chwarae yn America yw pwnc y rhaglen yma o 1994 yng nghwmni Jerry Hunter, Beth Angell a Gwenllian Jones.

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Olobobs, Sam Tan, Bobi Jac, Patrol Pawennau, Cacamwnci.

16: 00
Olobobs - Rhy Hir

Mae glaswellt y goedwig yn rhy hir i chwarae pel felly mae Chwythwr Chwim yn ei droi i mewn i ddrysfa drwy ei chwythu!

16: 05
Sam Tan - Pen-blwydd Sam

Mae'n ben-blwydd Sam ac mae pawb wedi trefnu anrheg arbennig iddo, Jiwpityr bach trydanol. Mae pethau'n mynd o chwith pan mae Sara a Hanna'n chwarae gyda Jiwpityr ac yn ei dorri. Daw Jams i'r adwy a'i drwsio ond mae pethau'n mynd o ddrwg i waeth. Ond mae Sam yn hapus gyda'r anrheg yn y diwedd!

16: 20
Bobi Jac - Chwarae Pi-Po

Mae Bobi Jac a'r Gofodwyr Bochdew yn chwarae pi-po mewn antur yn y gofod.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 30
Patrol Pawennau - Cwn-hygoel

Tra bod y Pawenlu yn achub Maer Morus a Clwcsanwy, mae Cadi yn chwilio am gi i'w arddangos yn y sioe G?n-hygoel. Dim ond Cena sydd ar gael, ac i gi sy'n casau d?r mae gorfod cymryd bath cyn cystadlu yn broblem fawr!

16: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl newydd sbon.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Y Doniolis - Y Llwynog Glas

Mewn cyfres newydd llawn hwyl a sbri, dilynwn anturiaethau direidus dau frawd hoffus a lliwgar, Luigi a Louie Donioli, a'u nith fach, Liwsi. Yn y rhaglen hon, mae'r Doniolis yn cael eu galw i glirio lotment yn Cwm Doniol, ond mae 'na ddirgelwch i'w ddatrys yno.

17: 10
Kung Fu Panda - Tsiaen Tsieina

Mae Po yn gyrru Teigres o'i cho' gyda'i sgwrsio hurt tra bo'r ddau ar ymgyrch gyda'i gilydd. Mae pethau'n mynd o ddrwg i waeth wedi iddyn nhw gael eu dal gan Groc Ladron a'u rhoi mewn gefynnau. Rhaid i'r ddau ddysgu sut i gydweithio er mwyn dianc rhag y lladron ac achub eu croen.

17: 30
Chwarter Call

Cyfle i ymuno a Tudur, Mari, Hanna a Jack yn y gyfres gomedi sy'n cynnwys sgetsys doniol, cymeriadau gwallgo' a digonedd o chwerthin!

17: 45
Dennis a Dannedd - Cwnstabl Rafin

Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal

04 Wal - Franklin John Humphreys

Cyfle arall i weld y rhaglen arbennig hon o Batagonia, a ddangoswyd gyntaf yn 2006. Cawn edrych ar waith Franklin John Humphreys - un o benseiri mwyaf talaith y Chubut. Byddwn yn edrych ar esiamplau o'i waith - ty pren ar goesau, gwesty sy'n cael ei adnewyddu, ty zinc ar lan yr afon, ty moethus sy'n llawn technoleg, ac yn olaf estyniad i hen dy hanesyddol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae Kylie a Britney mewn ychydig o benbleth. Mae hi'n amser iddyn nhw gasglu'r papurau newydd ond does dim golwg o Philip. Mae Philip yn cyrraedd o rywle yn y diwedd ond dydy'r genod na Kelvin yn poeni amdano ryw lawer. O'r diwedd, daw Carwyn i glywed am yr helynt mae Iestyn wedi'i achosi, a chawn ddysgu mwy am y rhesymau y gadawodd Carwyn ei ysgol ddiwethaf.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Heno, cawn gwmni Ann Atkinson, fydd yn trafod G?yl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae tymer Chester yn ei wthio i wneud rhywbeth anfaddeuol yn nghartref Sara a Jason. Mae Iolo yn ceisio newid meddwl Eifion ynglyn a gadael y Cwm.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Trysorau'r Teulu

Trysorau'r Teulu

Mae gan y rhan fwyaf ohonom hen greiriau yn ein cartrefi sydd a gwerth sentimental neu werth ariannol. Yn y gyfres newydd hon bydd yr arbenigwyr John Rees ac Yvonne Holder yn chwilota ledled y wlad am rai o drysorau Cymru. Ond ai eu cadw neu eu gwerthu fydd y perchnogion? Heddiw mae Dr Bruce Griffiths yn dangos ei gasgliad o gomics 'Eagle' a'i wraig yn cyflwyno cardiau post sy'n portreadu hen fenywod Cymreig. Mae Tasha yn falch o'i chotiau vintage a'i chwaer Emma eisiau dysgu mwy am hen gamera.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ironman Cymru

Ironman Cymru

Mae Ironman Cymru yn cymryd lle yng nghanol cestyll a thirweddau godidog Sir Benfro ar arfordir De Cymru. Ar ol nofiad 2.4 milltir yn lleoliad hanesyddol Dinbych-y-pysgod, mae taith feicio 112 milltir heriol yn cyrraedd dringfeydd mawr cyn i'r athletwyr wynebu'r daith o 26.2 milltir i'r diwedd. Dyma gyfle i athletwyr fod yn gymwys ar gyfer Pencampwriaethau'r byd yn Kona, Hawai. Dilynwn holl gyffro'r ras eleni yn y rhaglen hon.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Bois y Pizza

Bois y Pizza

Wedi'r daith drwy Ewrop i ddysgu a chael eu hysbrydoli, daw'r amser i'r Bois Pizza ddisgleirio yn rhaglen ola'r gyfres. Ar ol wythnosau o baratoi a phendroni dros y cynhwysion gorau, mae'n amser i gystadlu yng nghystadleuaeth pizza fwya'r byd, y Campionato Mondiale della Pizza yn yr Eidal. Mae'r ffwrn wedi'i thanio a'r tymheredd yn codi. Dyma gyfle i Jez ac Ieuan gipio'r teitl a dod yn bencampwyr Pizza'r Byd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Caru Casglu

Caru Casglu

Ifan Jones Evans sy'n cwrdd a phob math o bobl sydd wrth eu boddau yn casglu pethau. Yr wythnos hon, byddwn yn gweld casgliad o gwdih?s, Groggs a gwisgoedd clasurol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?