S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni i blant: Hafod Haul, Digbi Draig, Guto Gwningen, Tomos a'i Ffrindiau, Ty Mel, Stiw, Jen a Jim Pob Dim, Peppa, Nico Nog, Cacamwnci.

06: 00
Hafod Haul - Wyn Coll

Mae Daloni wedi cael dau oen bach o'r enw Elen a Owen. Ond, a fydd Jaff yn llwyddo i gael hyd iddynt ar ol iddyn nhw fynd ar antur o gwmpas y fferm?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Cwmwl Conyn

Pan mae Betsi yn ceisio rhoi d?r i'w choeden afalau sychedig, mae'r cwmwl glaw mae'n ei greu yn llwyddo i'w dal hi, Digbi a Cochyn yn uchel yn yr awyr.

06: 25
Guto Gwningen - Hanes y Trap Ofnadwy

Mae gelynion y cwningod yn dod at ei gilydd i gynllunio sut i gael gwared ar y Guto Gwningen felltith am byth. Ond er mwyn i'r cynllun weithio mae'n rhaid iddyn nhw allu cydweithio!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Hiro'n Gwneud Cymwynas

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Morgan y Meddyg

Mae Dr Chwilen yn dod i'r ysgol i ddysgu pawb am rwymau, ac mae Morgan yn cael cyfle i ymarfer go iawn.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Stiw - Stiw a'r Seren Gynffon

Dim ond un waith pob wyth deg o flynyddoedd mae'r Seren Gynffon Sebra yn ymddangos yn yr awyr, felly mae'n rhaid trefnu parti i ddathlu'r digwyddiad

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Jen a Jim Pob Dim - Y Parot Sal

Heddiw, mae Jen eisiau chwarae 'nyrsio' a daw ei chyfle pan glywir bod un o anifeiliaid y jwngl yn sal. Tybed pwy sy'n sal a sut daw'r criw o hyd i'r creadur?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Peppa - Nofio

Mae Peppa a'i theulu yn mynd i nofio. I ddechrau, mae George yn betrus ond cyn bo hir mae'n sblasho'n hapus efo'i ffrind Dicw Bwni.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Nico Nog - Y Sioe Gwn

Mae Nico'n cael hwyl gyda'i ffrindiau yn y sioe g?n, ond tybed sut hwyl fydd o'n cael ar y ras rwystrau?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl newydd sbon.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Y Dywysoges Fach - Alla i Gadw Cyfrinach

Dim ond y Dywysoges Fach sydd yn gwybod cyfrinach y Cadfridog.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Pan Dwi'n Fawr - Gruff

Pan mae Gruff yn fawr, mae o eisiau beicio gystal a'i dad. Ymunwch a nhw wrth iddyn nhw feicio yn y parc.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Yn yr Ardd - Fflach yn enwog

Cyfres bypedau sy'n dilyn hanes a helynt criw o gymeriadau hoffus sy'n byw yn yr ardd fel teulu mawr. Mae Fflach am fod yn enwog ac yn cystadlu mewn sioe dalent ar deledu.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Wibli Sochyn y Mochyn - Igam Ogam

Mae Wibli yn brysur yn peintio - ac mae wrth ei fodd yn dewis y paent ac yn adnabod y lliwiau. Mae wedi peintio llun o lew, clown a thy. Ond ei ffefryn yw'r llinell igam ogam sy'n dod yn fyw ac yn chwarae mig efo Wibli gan droi i fod yn bob math o bethau ac yn cuddio ymhlith lluniau'r mochyn bach.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Daith Adref

Er iddo fynnu bod pob arwydd yn cael ei dynnu, mae Meic yn dal i feddwl y daw o hyd i'w ffordd adre' o ben draw'r deyrnas. Ond mae pawb arall ar goll heb yr arwyddion, ac mae'n rhaid i Meic ddysgu meddwl am bobl eraill, nid amdano fo'i hun.

08: 55
Marcaroni - Troli Oli

Mae pawb yn canu yn Nhwr y Cloc - gan gynnwys bola Marcaroni pan mae'n wag! Ac heddiw mae bola Marcaroni yn crefu isio bwyd - ond mae'r cwpwrdd yn wag. Na phoener - mae Oli wedi mynd i siopa ac mae'r pethau gwych a rhyfeddol sydd ganddi yn ei throli yn destun y gan fwyaf blasus erioed!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Abadas - Dror

Mae'n bryd am antur gyffrous arall gyda'r Abadas! Mae hwyaden Hari, Cwac, ar goll ac mae Ela'n benderfynol o'i ddarganfod. Yn hwyrach, mae Ben yn ei hanfon i edrych am "ddror" - rhywbeth a all fod yn ddefnyddiol iawn iddi hi, Seren ac Hari.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Tŷ Cyw - Anifeiliaid y Jwngl

Dewch am dro i'r jyngl gyda Gareth, Cyw a gweddill y criw yn rhifyn heddiw o Ty Cyw.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Y Brodyr Coala - Diwrnod Arbennig Pwyll

Cyfres i blant bach. Pwy fydd angen eu cymorth y Brodyr Coala heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Do Re Mi Dona - Cwmbran- Pwy sy'n Helpu?

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Cwmbran i ddysgu can 'Pwy Sy'n Helpu?', a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul - Eisteddfod Mati

Mae hi'n ddiwrnod eisteddfod Hafod Haul, ond a fydd Mati'r mochyn yn teimlo'n ddigon hyderus i gamu i'r llwyfan gyda'r anifeiliaid eraill?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Digbi Draig - Cneuen For Cochyn

Mae Cochyn yn ceisio dal 'cneuen for' tra bo Digbi yn dweud nad yw cnau mor yn bodoli.

10: 25
Guto Gwningen - Hanes Cyngerdd Peredur Pysgotw

Pan mae Sami Wisgars a Mr Cadno yn amharu ar aduniad blynyddol Peredur Pysgotwr ar lan y llyn, rhaid i Guto achub y parti.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Yr Anrheg Orau Erioed

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Ty Mel - Ystafell y Babi

Mae Morgan a Mali am y gorau yn paratoi ar gyfer brawd neu chwaer newydd.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Stiw - Parti Gwisg Ffansi

Wrth baratoi ar gyfer parti gwisg ffansi mae Stiw'n darganfod bod pob gwisg mae o'n ei dewis yn cael ei gwisgo gan rywun arall.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Jen a Jim Pob Dim - Amser Padlo

Mae Plwmp eisiau mynd i badlo ym mhwll yr ardd ond yn anffodus, dydy hi ddim wedi glawio ers tro ac mae'r pwll yn sych. Mae pwll padlo gerllaw ond cyn y gallan nhw ei lenwi, rhaid penderfynu faint o ddwr sydd ei angen.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Peppa - Ynys y Mor-ladron

Mae Nain a Taid Mochyn yn mynd a Peppa, George a'u ffrindiau i gyd ar daith gwch i Ynys y Morladron.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Nico Nog - Y Sioe Gychod

Mae'n dawel yn y marina fel rheol ond heddiw mae 'na sioe gychod yno ac mae'n brysur iawn. Mae Nico'n cael mynd yno efo Rene ac mae'r ddau'n cael sgarffiau newydd sbon!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl newydd sbon.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Bro: Papurau Bro

Bro: Papurau Bro - Y Bigwn

Cyfle arall i weld Iolo Williams a Shan Cothi'n ymweld a'r dref - dalgylch papur bro Y Bigwn a chartref yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2013. Cawn gyfarfod g?r a gwraig o'r dre' sy'n cadw salon ac academi harddwch; bydd Iolo'n dysgu mwy am eirin Dinbych, a bydd Shan yn cyfarfod Bobi Owen - sydd a chasgliad go arbennig o lythyron o bob cyfnod.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Chez Dudley

Chez Dudley

Cyfuniadau difyr, blasau annisgwyl ac ambell i syrpreis - diwrnod diddorol arall Chez Dudley! Mae'r diwedd yn agosau a'r gystadleuaeth yn poethi go iawn. Y cystadleuwyr yn frwd i gael eu dwylo ar y wobr werth chweil - wythnos yn ysgol goginio enwog Raymond Blanc, Le Manoir aux Quat' Saisons. Bydd y rhai sydd ar ol yn cael eu profi i'r eithaf a dim ond y gorau fydd yn llwyddo. Dim ond y gorau sydd ar ol yn Chez Dudley, diwrnod pwy tybed sydd am droi'n sur?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Codi Pac

Codi Pac - Caerfyrddin

Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn ymlwybro i wahanol lefydd yng Nghymru. Yng Nghaerfyrddin yr wythnos hon byddwn yn darganfod beth sydd gan y dref i'w chynnig. Cawn edrych ar weithgareddau difyr a gweld y llefydd gorau i aros a bwyta.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, bydd Cris Dafis yn bwrw golwg ar benawdau'r dydd, a bydd yr arbenigwraig dechnolegol Lowri Johnston yma i'n dysgu ni i gyd am godio.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae John Albert dan bwysau wrth i'w dacsi gael ei archwilio, ac mae Annette yn cael ymwelydd annisgwyl.

15:30 Llwybrau Dei

Llwybrau Dei - Abaty I Abaty

Cawn wedd ysbrydol i'r daith hon yn y gyfres wrth i Dei gychwyn yn Abaty Cwm Hir gan symud ymlaen i Abaty Ystrad Fflur.

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Peppa, Jen a Jim Pob Dim, Bing, Guto Gwningen, Asra.

16: 00
Peppa - Ail Gylchu

Mae Peppa a George yn helpu Mami Mochyn i glirio'r pethau brecwast. Mae Mami Mochyn yn eu dysgu sut i ailgylchu'r poteli a'r papurau newydd.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 10
Jen a Jim Pob Dim - Seren Wib

Mae 'na ser gwib di-rif yn gwibio heibio'r roced heddiw ac mae Jangl yn ceisio ei gorau glas i'w cyfri ond yn ei gweld yn amhosib. Gyda chymorth mesurydd amser, mae gan Jen a Jim Pob Dim syniad all wneud y cyfri'n haws.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 25
Bing - Gwisgo Lan

Mae Coco'n darganfod bocs gwisgo lan ac mae hi'n gwisgo fel y Dywysoges Cococampus tra bo Bing yn Frenin Bing.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 30
Guto Gwningen - Hanes Ffrind Newydd Nel Gynffo

Mae Nel Gynffon-wen wedi mynd i chwilio am ei ffrind newydd, y Llyg, ac mae'n rhaid i Guto fynd ar frys i ddod o hyd i'w chwaer fach cyn i Hen Ben gael gafael arni.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Asra - Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog

Bydd plant Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Mae gwesty ar y blaned Asra ac mae hi'n colli p?er. Rhaid ennill ser er mwyn ennill p?er - a fydd plant Ysgol Eifion Wyn yn gallu helpu Seren?

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Fideo Fi

Mae Fideo Fi yn llawn dop o fideos a flogs am bob peth dan haul. Y tro yma mae Efa ac Elli yn dysgu mwy am nadroedd rhyfeddol.

17: 25
Angelo am byth - Rhy debyg i waith

Cartwn yn dilyn Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd gyda help ei ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 35
Sgorio

Ymunwch a Morgan Jones am holl gyffro a goliau'r penwythnos yn Uwch Gynghrair Cymru JD wrth i Aberystwyth gwrdd a'r Bala ar Goedlan y Parc. Yng ngemau eraill y penwythnos mae un o'r cyn-bencampwyr, Llanelli, yn cwrdd a'r pencampwyr presennol, Y Seintiau Newydd, tra bydd Cei Connah yn cwrdd a'r Drenewydd a Chaernarfon yn herio'r Barri. Bydd Caerfyrddin yn teithio i wynebu Derwyddon Cefn a Met Caerdydd yn erbyn Llandudno'n y brifddinas.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal

04 Wal

Mewn rhifyn o 2007, mae Aled Samuel yn ymweld a bwthyn hudolus yng Nhwmtawe, cartref cyfoes minimalistaidd yn y Fro a hen feudy sydd wedi'i adnewyddu'n gartref yn Eryri.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Cegin Bryn: Yn Ffrainc

Cegin Bryn: Yn Ffrainc

Bydd Bryn Williams yn ymweld a Donzy-Le-National, ardal wledig yng nghanol Ffrainc, sy'n gartref i Gill Hayes a'i theulu. Maent yn rhedeg bwyty ac yn defnyddio cynnyrch organig lleol. Mae'n ardal llawn bwyd a gwin da a bydd Bryn yn ymweld a chyflenwyr y bwyty ac yn creu pryd arbennig. Cawn ddarganfod mwy am winoedd yr ardal mewn gwinllan gydweithredol ac, yn ol yn y gegin, bydd Bryn yn coginio cawl bourguignon cynffon ychen a phwdin 'ile flottante'.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Heno, fe fyddwn ni'n sgwrsio efo'r dylunydd ffasiwn byd-enwog, Julien Macdonald, ac un o ser y gyfres Little Women, Annes Elwy.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Elgan mewn cyfyng-gyngor ynglyn a'i ddyfodol. Mae Debbie'n derbyn newyddion drwg wrth i'r caffi ail-agor.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Garddio a Mwy

Garddio a Mwy

Cyfres newydd, gyda blodau, llysiau a phethau da bywyd, yng nghwmni Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym. Iwan sy'n dangos i ni rai o'r cnydau cyflym y dylem eu cysidro cyn i'r tywydd droi am y gwaethaf. Sioned sy'n plannu dau botyn - un ar gyfer sioe i'r hydref, ac un arall i'r gaeaf, tra bod Meinir yn dangos i ni ganlyniadau arbrawf Owain Roberts gyda thomatos hydroponig. A Twm Elias sy'n ein cyflwyno i rai o blanhigion hynafol gerddi Castell Powys.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ffermio

Ffermio

Yn y rhifyn yma o Ffermio, byddwn yn trafod dyfodol sioeau bach yn sgil dyfodiad Unedau Cwarantin. Byddwn hefyd yn Sir Fon yn trafod gwartheg, godro a glaswellt, ac yn dilyn llwyddiant Geraint Thomas yn y 'Tour de France' eleni - ynghlwm wrth hyn, cawn weld sut mae mudiadau cefn gwlad wedi gwirioni efo seiclo.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Ralio+

Ralio+ - Twrci

Mae Rali Twrci yn dychwelyd i Bencampwriaeth Rali'r Byd ar ol 8 mlynedd ar gyfer 10fed rownd y tymor eleni. Mae'n addo i fod yn her a hanner, gan nad oes profiad gan un o'r gyrwyr, y cyd-yrwyr na'r timoedd o gystadlu ar hewlydd graean y wlad. Mi fydd gyda ni'r uchafbwyntiau llawn yng nghwmni Emyr Penlan, Rhys ap William a Howard Davies.

22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr

Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr

Y tro hwn bydd Bois Y Seilej yn brwydro yn erbyn Gauchos Gelliwen am le yn y rownd gynderfynol. Bydd y ffermwyr yn adeiladu camfa, yn bachu hwyaid ac yn gyrru cwad. Bydd y beirniaid hefyd yn profi eu gwybodaeth amaethyddol ar y tarw rodeo!

 • Isdeitlau Saesneg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?