S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Rapsgaliwn - Hufen Ia

Mae Rapsgaliwn - 'rapiwr gorau'r byd sy'n odli o hyd!' yn ymweld a siop hufen ia er mwyn darganfod sut mae hufen ia yn cael ei chynhyrchu. Fe fydd yn rapio am ei brofiad ar ddiwedd y bennod.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Blero yn Mynd i Ocido - O Dan y Dwr

Mae Blero am gael gwybod pam fod ei ffrind, y pysgodyn aur, yn gallu aros o dan y d?r am gymaint o amser.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Bobi Jac - Ben i Waered

Mae Bobi Jac ar antur drofannol ac yn chwarae gem wyneb ei waered.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Igam Ogam - Rhy Boeth

Mae Igam Ogam a Roli yn chwilio am gysgod yn ystod y tywydd poeth.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Y Teulu Mawr - Twt Fel y Twtiaid

Wedi cael llond bol ar y llanast sydd yn y cartref, mae Mr Mawr yn mynd ati i glirio ac i geisio bod yn dwt fel y Twtiaid drws nesaf.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Jen a Jim a'r Cywiadur - Rh - Rhedeg a Rhwyfo

Mae rhaff, rhwyd, rhaw a rhwyf wedi cyrraedd y Siop Pob Dim ac mae Jen am eu defnyddio ar gyfer diwrnod mabolgampau ar y traeth. Mae Criw Cyw'n edrych ymlaen ond pwy fydd pencampwr pa gystadleuaeth?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Olobobs - Potyn Pwca

Wrth drio dychwelyd potyn dirgel i'w berchennog mae'r Olobobs yn dringo enfys ac yn tynnu lluniau yn yr awyr gyda phaent hud!

07: 35
Patrol Pawennau - Cwn yn rhoi goleuni

Mae pawb yn son am gael parti syrpreis i Cwrsyn, ond mae storm o wynt wedi torri rhai o'r melinau gwynt sy'n cyflenwi trydan ac mae rhan o'r bae mewn tywyllwch.

07: 50
Sam Tan - Y Cadno Coll

Mae Lisi a Hana yn achub cadno. Ar ol i Norman ddweud wrth Hana fod cadno yn union fel ci, mae hi'n ei adael allan o'r caets, ac mae yna lanast llwyr - mae Sam Tan yn brysur iawn felly!

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Da 'Di Dona - Ar y fferm gyda Wil

Dewch i ymuno a Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio ar y fferm gyda Wil.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Ci

Heddiw, mae Mwnci a'r plant yn dysgu yng nghwmni'r Ci sy'n dangos i ni sut i gerdded ar bedair coes, sniffian, cyfarth a siglo cynffon.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Ahoi! - Ysgol Bro Ogwr, Pen-y-bont

Mor-ladron o Ysgol Bro Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr, sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

08: 35
Falmai'r Fuwch - Falmai a'r Pryfed

Amser stori gyda Falmai'r Fuwch.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Twt - Y Bad Tan Bach

Mae gan Cen Twyn ddarn o offer newydd sbon i'w roi ar T?t heddiw, canon dd?r er mwy iddo gael diffodd tan, fel injan dan. Tybed a gaiff T?t y bad bach tynnu, gyfle i fod yn T?t y bad bach tan?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Octonots - a'r Morfil Pensgwar Ofnus

Mae'n rhaid i Merfyn y morfil ofnus oresgyn ei ofnau a phlymio i ddyfnderoedd y mor i achub Pegwn sydd wedi cael ei ddal gan gragen fylchog.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Tili a'i ffrindiau - Arthur a'r Dant y Llew

Mae Arthur yn cael diwrnod arbennig o braf pan ddaw ar draws dant y llew yn yr ardd. Mae o'n ceisio cyflwyno ei ffrind newydd i bawb ond maen nhw i gyd yn gwneud pethau sy'n creu gwynt ac mae gan Arthur ofn y bydd y dant y llew yn chwythu i ffwrdd!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Cled - Llais

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Straeon Ty Pen - Guto Panas

Mae gan Guto Panas restr hirfaith o bethau i'w cyflawni ar ei ddiwrnod o wyliau. Pan ddaw ar draws barcud mewn coeden, mae'n mynd ar daith sydd yn cyflawni ei ddymuniadau - ond nid fel roedd o'n disgwyl. Mae stori heddiw gan Steffan Rhodri.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Cei Bach - Dim Wyau, Mari?

O, na! Does dim wyau ar ol yng Nglan y Don, ac mae'r gwesteion yn dechrau gweiddi am eu brecwast. Ond ynghanol hyn i gyd, mae Mari'n ceisio dweud rhywbeth wrth bawb - beth, tybed? A beth yw rhan Huwi Stomp yn hyn i gyd?

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Rapsgaliwn - Wyau

Mae Rapsgaliwn yn ymweld a fferm er mwyn darganfod sut mae wyau yn cael eu dodwy.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Blero yn Mynd i Ocido - Mr Barcud yn Hedfan

Mae Blero'n mynd i Ocido i holi pam mae'r gwynt yn chwythu cymaint, wedi i'w hosan werdd flasus gael ei chipio gan yr awyr.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Bobi Jac - Yn Troelli yn y Gofod

Mae Bobi Jac a'r Gofodwyr Bochdew yn chwarae troelli mewn antur yn y gofod.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Igam Ogam - Un Dau Tri

Mae Igam Ogam yn ceisio dysgu Deino sut i gyfrif.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Y Teulu Mawr - Da iawn Malan

Mae Malan yn benderfynol o feistroli Dawns y Rhubanau i'w pherfformio yng nghyngerdd yr ysgol.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 15
Jen a Jim a'r Cywiadur - R - Ble mae'r Gitar?

Mae Llew'n poeni'n arw. Mae wedi colli gitar Bolgi. A all Jen a Jim ei helpu i ddod o hyd i'r gitar cyn i Bolgi ddod i wybod am y peth?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 30
Olobobs - Taith Ofod

Pan mae llong ofod yn glanio yn y goedwig does neb yn deall nac yn gallu siarad a'r ymwelydd nes iddyn nhw sylweddoli bod pawb yn siarad iaith chwerthin.

11: 35
Patrol Pawennau - Aled yn helpu achub

Mae Aled eisiau helpu'r Pawenlu ar achubiad go iawn ac yn mynd gyda nhw pan maen nhw'n ceisio achub Martha, sy'n sownd ar ben seilo Bini!

11: 50
Sam Tan - Trafferth mewn bws

Mae Mrs. Chen yn mynd a'r plant am drip ysgol i'r adfeilion ac mae'n ddi-amynedd iawn. Er bod Trefor yn poeni am frecs y bws, mae Mrs. Chen yn mynnu mynd ar y trip. Mae'n colli pob rheolaeth ar y bws, ond mae Sam Tan yn achub y dydd unwaith eto gyda chymorth Elvis.

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Tyfu Pobl

Tyfu Pobl

Yn rhaglen olaf y gyfres mae Russell a Bethan yn mynd ati i agor siop Tyfu Pobl fydd yn gwerthu a chyfnewid llysiau pobl leol. Mae digon o bobl wedi dangos diddordeb yn y cynllun ond a fydd unrhywun yn dod i gefnogi'r siop ar y diwrnod?

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Yr Ynys

Yr Ynys - Cyprus

Yn gorwedd yn nwyrain Mor y Canoldir mae ynys hardd Cyprus. Naw mil o gilometrau o arfordir godidog. Beti George sydd yn mynd a ni ar daith i gwrdd a rhai o drigolion yr ynys - sef y Groegwyr yn y de a'r Twrciaid yn y gogledd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Sion a Sian

Sion a Sian

Cwpl o Ddinbych a phar o Bonterwyd ger Aberystwyth fydd yn cystadlu ar y rhaglen heddiw. A fydd Aaron a Julie Broster neu Rhodri a Branwen Davies yn cael mynd am y jacpot?

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, bydd Huw Fash yn y gornel ffasiwn a chawn hefyd flas ar winoedd y tymor gan yr arbenigwr gwin, Dylan Rowlands.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Glowyr

Glowyr - O Bob Cwr

Cyfres ddogfen o'r archif ar hanes y diwydiant glo yng Nghymru. Yn y rhifyn hwn dysgwn am brofiad dau allan o'r miloedd a gyrhaeddodd y De ar ddechrau'r ganrif, mewn stori sy'n adlewyrchu'r Gymru fodern.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Olobobs, Sam Tan, Bobi Jac, Patrol Pawennau, Cacamwnci.

16: 00
Olobobs - Can Lalw

Mae angen help Trydar Twt ar Lalw i gofio can hyfryd a gyfansoddodd wrth gasglu pethau yn y goedwig.

16: 05
Sam Tan - Pandemoniwm Pizza

Mae Jams wedi dod o hyd i ryseitiau pitsa Bella Lasagne ac mae'n gogydd da. Mae Gareth ei dad-cu yn trefnu digwyddiad ond mae'r bobl sydd i fod i ddarparu'r bwyd yn ei adael i lawr. Daw Jams i'r adwy gyda help Sara a Hanna. Ond mae ffyrnau pawb yn mynd ar dan. Rhaid galw Sam Tan! Tybed pwy fydd yn paratoi'r pitsas?

16: 20
Bobi Jac - Yn Goglais Traed

Mae Bobi Jac a Martha Mwnci yn goglais traed ar antur drofannol.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 30
Patrol Pawennau - Cwn yn achub Prifardd

Mae Maer Morus wedi anfon cerflun o'i hen daid Y Prifardd Melfyn Morus i gael ei lanhau. Ar ei ffordd yn ol ar Y Penbwl, mae'r cerflun yn disgyn i'r Bae ac mae'n rhaid i'r Pawenlu blymio dan y d?r i'w achub!

16: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl newydd sbon.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Y Doniolis - Dynion Tan

Mewn cyfres newydd llawn hwyl a sbri, dilynwn anturiaethau direidus dau frawd hoffus a lliwgar, Luigi a Louie Donioli a'u nith fach, Liwsi. Yn y rhaglen hon, mae gorsaf dan Cwm Doniol yn chwilio am wirfoddolwyr a'r Doniolis yw'r cyntaf i'r felin, ond mae pethau'n dechrau poethi i Louie.

17: 10
Kung Fu Panda - Mynd o'u Co'

Mae Po yn darganfod symudiad cyfrinachol sy'n achosi colli cof dros dro, ond mae pethau'n mynd yn fler pan fydd yn ei ddefnyddio ar y Pump Ffyrnig. Wrth i Po a Shiffw ddod o hyd i ffordd o ddadwneud hyn, mae Taotie yn dechrau ar ei ymgais ddiweddaraf i ddial ar Meistr Shiffw gan ddefnyddio'r Pump Ffyrnig anghofus i'w fantais.

17: 30
Chwarter Call

Cyfle i ymuno a Tudur, Mari, Hanna a Jack yn y gyfres gomedi sy'n cynnwys sgetsys doniol, cymeriadau gwallgo' a digonedd o chwerthin!

17: 45
Rygbi Pawb - Glantaf v Coleg y Cymoedd

Y gorau o Gynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru yn wythnos gyntaf y gystadleuaeth eleni, wrth i bencampwyr llynedd, sef Coleg y Cymoedd, ddechrau amddiffyn eu teitl yn erbyn Glantaf ar Barc yr Arfau Caerdydd.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Codi Pac

Codi Pac - Conwy

Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn ymlwybro i wahanol lefydd yng Nghymru. Yng Nghonwy'r wythnos hon byddwn yn darganfod beth sydd gan y dref i'w chynnig. Cawn edrych ar weithgareddau difyr a gweld y llefydd gorau i aros a bwyta.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Gan nad ydy Gwenno wedi cael cyfle i siarad yn iawn efo Lowri ers iddi ddod i fyw i'r ardal, mae'n gwahodd ei chyfnither a Kelvin am swper. Wrth i Vince dreulio mwy o amser efo Owain a Mair, mae Terry yn dechrau amau fod Vince a'i fryd ar ail-gydio yn ei berthynas efo Sophie. Mae hi'n flwyddyn ers i David farw ac mae Rhys druan yn cael diwrnod anodd - diwrnod fyddai wedi medru bod yn llawer iawn gwaeth oni bai am Dylan.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Heno, byddwn yn dathlu llwyddiant gwinllannoedd Cymru yn Aberaeron a'r Fenni, a bydd y Welsh Whisperer yn ymweld a Thafarn yr Wythnos.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Daw'n amlwg bod Hywel yn ei chael hi'n anodd ymdopi. Nid yw Britt yn cael croeso gan Chester.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Trysorau'r Teulu

Trysorau'r Teulu

Mae Elin Vaughan Crowley yn awyddus i drawsnewid sgert a roddwyd iddi gan ei mam - all John ein harbenigwr 'vintage' greu campwaith o'r newydd trwy uwchgylchu brethyn yr hen sgert? Mae gan ei thad, Edward, ddau hen feic modur ac mae'n ystyried eu gwerthu er mwyn cyfrannu at brynu cegin newydd sbon - ond beth yw eu gwerth? Mae Vince ac Anwen yn rhedeg maes carafanau ond a fydd y bocs bychan a'r casgliad o grochenwaith sydd wedi bod yn eistedd wrth ymyl y lle tan werth unrhyw beth?

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ar Gefn y Ddraig

Ar Gefn y Ddraig

Ffilm ddogfen yn dilyn ymgais Huw Jack Brassington i gwblhau ras fynydd bum niwrnod anodda'r byd, Ras Cefn y Ddraig Berghaus. Cawn ddilyn ei siwrnai ysbrydoledig a phrofi'r cyfnodau llon a lleddf yn ei gwmni, wrth iddo geisio rhedeg 315km i lawr asgwrn cefn mynyddig Cymru. A fydd yn llwyddo i gwblhau pum marathon ultra mewn pum niwrnod ac yntau erioed wedi rhedeg yr un o'r blaen?

 • Isdeitlau Saesneg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Y Ras

Y Ras

Cwis chwaraeon newydd sy'n chwilio am gefnogwr chwaraeron mwyaf gwybodus Cymru. Cawn bedair rownd gychwynnol, dwy rownd gynderfynol ac yna'r rownd derfynol. Sut fydd cystadleuwyr y rownd gyntaf yn gwneud? Gareth Roberts sy'n cyflwyno.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?