S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul - Yr Ymweliad

Mae criw o blant yn ymweld a Hafod Haul, ac mae'r anifeiliaid i gyd wrth eu bodd.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Digbi - nid Draig

Mae Digbi yn poeni nad ydy e'n dda iawn am fod yn ddraig. Dydy e ddim yn gallu hedfan nac anadlu tan fel Gruffudd Goch.

06: 25
Guto Gwningen - Hanes y Bwmpen Fawr

Mae Guto'n benderfynol o gael gafael ar y bwmpen fwyaf sydd yng ngardd Mr Puw, ond peth arall ydy llwyddo i'w rholio hi oddi yno!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Y Dillad Ych-a-fi

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 55
Ty Mel - Pen-blwyddi

Mae'n ben-blwydd Dadi heddiw, ac mae Morgan wedi trefnu syrpreis arbennig iddo, ond mae Mali wedi trefnu rhywbeth hefyd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Stiw - Mae'n Ddrwg gen i Pwyll

Mae Pwyll yn cael bai ar gam ac yn gwrthod siarad efo Stiw nes ei fod o'n ymddiheuro.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Jen a Jim Pob Dim - Seren Wib

Mae 'na ser gwib di-rif yn gwibio heibio'r roced heddiw ac mae Jangl yn ceisio ei gorau glas i'w cyfri ond yn ei gweld yn amhosib. Gyda chymorth mesurydd amser, mae gan Jen a Jim Pob Dim syniad all wneud y cyfri'n haws.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Peppa - Pen-blwydd George

Mae hi'n ben-blwydd ar George heddiw ac mae Mami a Dadi Mochyn yn cynllunio diwrnod arbennig

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Nico Nog - Gwers i Lowri

Ffrind i Nico ydy Lowri, ond mae hi'n iau na fo, ac mae Nico wrth ei fodd yn rhoi gwersi sut i redeg ar ol pel iddi. Ond yn wahanol i Nico, tydi Lowri ddim yn awyddus i faeddu mewn pyllau d?r a ffosydd mwdlyd!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl newydd sbon.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Y Dywysoges Fach - Dwi ddim isio mynd i'r gwely

Nid yw'r Dywysoges Fach eisiau mynd i gysgu pan mae pawb arall ar ddihun.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Pan Dwi'n Fawr - Tomi

Pan mae Tomi'n fawr, mae o eisiau chwarae golf gystal a'i dad. Ymunwch a nhw wrth iddyn nhw ymarfer a chwarae golff.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Yn yr Ardd - Blod ar y beic

Cyfres bypedau sy'n dilyn hanes a helynt criw o gymeriadau hoffus sy'n byw yn yr ardd fel teulu mawr. Mae Blod yn dysgu sut i reidio beic.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Wibli Sochyn y Mochyn - Methu Cysgu

Mae Wibli wedi mynd i'w wely y tro hwn - ond nid yw'n gysglyd o gwbl. Mae'n troi a throsi a thuchan a nid yw hyd yn oed canu hwiangerdd yn ei helpu. Mae canu can am Huwcyn Cwsg yn ei wneud hyd yn oed yn fwy effro. O'r diwedd ar ol dod o hyd i Porchell, Bwn a Dwmpen i fod yn gwmni iddo mae Wibli'n syrthio i gysgu gan freuddwydio'n braf

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Cleddyf Go Iawn

Wrth geisio cael Efa i droi'r cleddyf mae hi wedi 'i wneud iddo yn ol i'w gleddyf go iawn, mae Meic yn llwyddo i roi Chwit a Chwat mewn perygl, a does neb yn gallu achub y c?n! Y wers i Meic ydy bod marchog go iawn yn defnyddio unrhyw beth sydd ar gael iddo!

08: 55
Marcaroni - Y Tic Heb y Toc

O diar - mae'r cloc yn y t?r wedi colli ei doc. Mae o'n mynd tic ond dydi o ddim yn mynd toc! Mae hynny mor od ag Oli heb ei hodl. Ond na phoener, mae 'na gan ar y ffordd! Pan fydd trwyn Marcaroni'n cosi, bydd y criw yn canu ac yn dawnsio, a'r cloc yn tocian yn ogystal a thician unwaith eto!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Abadas - Clorian

Mae'n amser unwaith eto, i chwarae 'gem y geiriau'. 'Clorian' yw'r gair heddiw. Pwy gaiff ei ddewis i chwilio am y gair?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Tŷ Cyw - Blodau Lliwgar Mamgu

Mae'r lliwiau i gyd wedi diflannu o'r ardd yn nhy Cyw heddiw. Dewch ar antur gyda Gareth a'r criw wrth iddynt geisio datrys y broblem.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Y Brodyr Coala - Alys a'r Sgwter

Cyfres i blant bach. Pwy fydd angen eu cymorth y Brodyr Coala heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 40
Do Re Mi Dona - Caerffili- Yr Ysgol

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Caerffili i ddysgu can 'Yr Ysgol,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni i blant: Hafod Haul, Digbi Draig, Guto Gwningen, Tomos a'i Ffrindiau, Ty Mel, Stiw, Jen a Jim Pob Dim, Peppa, Nico Nog, Cacamwnci.

10: 00
Hafod Haul - Wyn Coll

Mae Daloni wedi cael dau oen bach o'r enw Elen a Owen. Ond, a fydd Jaff yn llwyddo i gael hyd iddynt ar ol iddyn nhw fynd ar antur o gwmpas y fferm?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Digbi Draig - Cwmwl Conyn

Pan mae Betsi yn ceisio rhoi d?r i'w choeden afalau sychedig, mae'r cwmwl glaw mae'n ei greu yn llwyddo i'w dal hi, Digbi a Cochyn yn uchel yn yr awyr.

10: 25
Guto Gwningen - Hanes y Trap Ofnadwy

Mae gelynion y cwningod yn dod at ei gilydd i gynllunio sut i gael gwared ar y Guto Gwningen felltith am byth. Ond er mwyn i'r cynllun weithio mae'n rhaid iddyn nhw allu cydweithio!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Hiro'n Gwneud Cymwynas

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Ty Mel - Morgan y Meddyg

Mae Dr Chwilen yn dod i'r ysgol i ddysgu pawb am rwymau, ac mae Morgan yn cael cyfle i ymarfer go iawn.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Stiw - Stiw a'r Seren Gynffon

Dim ond un waith pob wyth deg o flynyddoedd mae'r Seren Gynffon Sebra yn ymddangos yn yr awyr, felly mae'n rhaid trefnu parti i ddathlu'r digwyddiad

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Jen a Jim Pob Dim - Y Parot Sal

Heddiw, mae Jen eisiau chwarae 'nyrsio' a daw ei chyfle pan glywir bod un o anifeiliaid y jwngl yn sal. Tybed pwy sy'n sal a sut daw'r criw o hyd i'r creadur?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Peppa - Nofio

Mae Peppa a'i theulu yn mynd i nofio. I ddechrau, mae George yn betrus ond cyn bo hir mae'n sblasho'n hapus efo'i ffrind Dicw Bwni.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Nico Nog - Y Sioe Gwn

Mae Nico'n cael hwyl gyda'i ffrindiau yn y sioe g?n, ond tybed sut hwyl fydd o'n cael ar y ras rwystrau?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 40
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl newydd sbon.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Bro: Papurau Bro

Bro: Papurau Bro - Papur y Cwm

Yr wythnos hon bydd Iolo a Shan yn ymweld ag ardal Papur y Cwm yng Nghwm Gwendraeth, Sir Gaerfyrddin gan gymryd rhan mewn gornest arbennig o dreialon cwn defaid gyda Meirion ac Ioan Jones.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Chez Dudley

Chez Dudley

Wedi misoedd o chwilio, milltiroedd o deithio a channoedd o flasu rysetiau, heno coronir pencampwr Chez Dudley. Ai'ch ffefryn chi fydd yn ennill? Dewch drwy ddrysau Chez Dudley am y tro olaf heno i weld pwy fydd yn fuddugol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Codi Pac

Codi Pac - Aberystwyth

Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn ymlwybro i wahanol lefydd yng Nghymru. Yn Aberystwyth yr wythnos hon byddwn yn darganfod beth sydd gan y dref i'w chynnig. Cawn edrych ar weithgareddau difyr a gweld y llefydd gorau i aros a bwyta.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Ar Prynhawn Da heddiw, bydd Lisa Fearn yn coginio pryd blasus tra bod Catrin Gerallt yn pori drwy'r papurau newydd.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae Barabara yn ceisio chwarae Ciwpid i Dan ac Annette; mae John Albert yn gorfod wynebu dyfodiad y babi; ac mae Owi ar waith peryglus iawn.

15:30 Llwybrau Dei

Llwybrau Dei - Pen Llyn

Porth Neigwl ym Mhen Llyn yw man cychwyn trydedd raglen archif Llwybrau Dei pan awn ar hyd yr arfordir, heibio ynys Enlli gan orffen ym Mhorth Dinllaen. Bydd Dei, sy'n gadeirydd Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig, yn cwrdd a dau gymeriad o'r ardal. Gwelwn sut mae Dafydd Davies Hughes yn ail adeiladu hen dy gan ddefnyddio dulliau cwbl draddodiadol ym mhentref Rhiw.

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Peppa, Jen a Jim Pob Dim, Bing, Guto Gwningen, Asra.

16: 00
Peppa - Ynys y Mor-ladron

Mae Nain a Taid Mochyn yn mynd a Peppa, George a'u ffrindiau i gyd ar daith gwch i Ynys y Morladron.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 10
Jen a Jim Pob Dim - Brr, Mae'n Oer

Mae'n bwrw eira, ac yn hynod o oer ar y fferm heddiw. Mae Sebra, un o ffrindiau Bolgi a Cyw wedi dod i aros ond yn anffodus, mae'n gwrthod dod allan i chwarae. A fydd y criw'n llwyddo i'w berswadio?

 • Isdeitlau Saesneg
16: 25
Bing - Dawn

Mae gan Swla, Pando, Fflop a Pajet ddawn ' rhywbeth arbennig maen nhw'n gallu ei wneud, a neb arall.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 30
Guto Gwningen - Hanes yr Hen Rwdlyn

Mae Guto a'i ffrindiau yn mentro i Ynys Tylluan i geisio dod o hyd i "Hen Rwdlyn" sy'n cael ei grybwyll gan dad Guto yn ei lyfr pwysig.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Asra - Ysgol Pwll Coch, Caerdydd

Bydd plant Ysgol Pwll Coch, Caerdydd yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Mae gwesty ar y blaned Asra ac mae hi'n colli p?er. Rhaid ennill ser er mwyn ennill p?er - a fydd plant Ysgol Pwll Coch yn gallu helpu Seren?

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Fideo Fi

Mae Fideo Fi yn llawn dop o fideos a flogs am bob peth dan haul. Heddiw, mae Dan Swain o'r grwp 9Bach yn rhannu tips ar sut i chwarae'r gitar fas.

17: 25
Angelo am byth - Arswyd y Byd

Dilynwch Angelo, bachgen 12 oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio cynlluniau doniol.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 30
Sgorio

Holl uchafbwyntiau a chyffro'r penwythnos yn Uwch Gynghrair Cymru JD yng nghwmni Morgan Jones. Bydd holl goliau'r penwythnos i'w gweld, yn cynnwys y gemau mawr tua'r brig rhwng Y Seintiau Newydd a'r Bala, ac rhwng Llandudno a Chei Connah. Bydd dau o'r newydd-ddyfodiad yn herio'i gilydd yn y gem rhwng Caernarfon a Llanelli, tra bydd y Drenewydd yn croesawu Met Caerdydd a darbi'r gorllewin rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal

04 Wal

Yn y rhifyn yma o 04 Wal bydd Aled Samuel yn ymweld a hen felin ar ei newydd wedd ger Machynlleth, ty ar ffurf chalet Awstriaidd yn llawn trysorau yn Abertawe, a thri bwthyn sydd wedi eu troi'n un cartref modern yn ardal Treffynnon.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Cegin Bryn: Yn Ffrainc

Cegin Bryn: Yn Ffrainc

Yn Lyon yng nghanol Ffrainc, mae'r cogydd Bryn Williams yn ymweld a marchnad enwog 'Les Halles Paul Bocuse' yng nghwmni Carys Evans. Maent yn ymweld a bwyty sy'n arbennig i Lyon - y 'bouchon'; lle sy'n dathlu'r gorau o fwydydd yr ardal, ac yn cael y cyfle i flasu pen buwch a 'quenelle' penhwyad. Mae Bryn yn cael ei ysbrydoli gan gyfoeth cynnyrch y ddinas, yn coginio 'coq au vin' ar y barbeciw ac yn paratoi salad Lyonnaise ynghyd a tharten praline pinc.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Heno, bydd y criw yn cael cwmni'r soprano Elin Manahan Thomas, a chawn gwrdd a Poppy Thomas, sy'n 6 mlwydd oed ac yn seren ym myd y go-karts.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Ar ol gwneud penderfyniad mawr am ddyfodol Esther, mae Hywel yn mynd i chwilio am gymorth gan Julie. Mae Kelly a Sioned yn cael syniad am ddigwyddiad "pop-up" yn y caffi.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Garddio a Mwy

Garddio a Mwy

Cyfres newydd am flodau, llysiau a phethau da bywyd, yng nghwmni Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym. Mae Sioned yn trawsnewid gardd ffrynt fechan yn Waunfawr. Iwan sy'n brysur yn casglu tomwellt ac yn cynghori ar sut fath i'w daenu, ac yn lle; ac mi gawn weld sut hwyl gafodd Meinir yn sefydlu lawnt flodau gwyllt.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ffermio

Ffermio

Heno ar Ffermio - bydd Alun yn arwerthiant yr NSA yn Llanelwedd oedd yn dathlu carreg filltir arbennig eleni. Bydd Daloni yn ymweld a bridiwr sy'n gwerthu yn yr arwerthiant am y 40fed tro a bydd Meinir yn gweld sut mae un teulu o Sir Benfro wedi dwblu gwerth eu llaeth.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Ralio+

Ralio+

Gyda Rali Cymru GB yn digwydd yr wythnos nesaf, fe fyddwn yn edrych ymlaen at yr uchafbwynt hwn yng nghalendr moduro Cymru, yn cael golwg ar y cymalau, ac yn rhoi cyngor i chi ar ble i wylio'r rali; ymunwch ag Emyr Penlan, Howard Davies, Osian Pryce a Hana Medi am yr holl gyffro. Hefyd, fe fyddwn ar yr Ynys Werdd yn Rali Wexford, yn dilyn yr holl Gymry sy'n cystadlu, felly peidiwch a cholli allan.

22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr

Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr

Yn y bennod yma bydd Ifan Jones Evans yn croesawu timau Harper Cymru a Moch Mon yn ol i'r fferm. Bydd gofyn i'r ddau dim fachu hwyaid, dal ieir ac adeiladu 'feeder' ar gyfer lloi bach mewn tasgau llawn hwyl a chyffro fydd yn profi sgiliau'r ffermwyr i'r eithaf. Mae'r ddau dim yn brwydro i ennill eu lle yn y rownd gynderfynol.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?