S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul

Mae'r anifeiliaid i gyd yn chwarae cuddio ar fferm Hafod Haul heddiw. Ond pam nad yw Iola'r iar am ymuno yn yr hwyl a beth yw ei syrpreis i bawb?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Y Ras Fawr

Mae Digbi'n gobeithio mai dyma ei flwyddyn i ennill 'Y Ras Fawr'! Ond mae Glenys yn dweud wrth Teifion fod RHAID iddi ennill y ras.

06: 25
Guto Gwningen - Hanes y Storm

Mae Guto, Lili a Benja'n mynd ar wib i achub hoff flanced Nel, dianc rhag Mr Cadno, a chyrraedd yn ol adre'n ddiogel cyn i'r storm dorri.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Tomos yn Trefnu

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Gwenyn Dychmygol

Mae Morgan yn dysgu ei bod hi'n bwysig i roi sylw i'ch ffrindiau bob amser.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Stiw - Stiw yn yr Awyr

Mae Taid yn prynu tocynnau i fynd a Stiw ac Elsi ar reid mewn bal?n aer poeth, ac yn helpu Stiw i beidio a bod ofn uchder.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Heini - Babi

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n cadw'n heini wrth edrych ar ol y babi.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
07: 25
Twm Tisian - Anifieliaid

Mae Twm eisiau i ni chwarae gem gyda fe heddiw. Gem ddychmygu. Wyt ti eisiau chwarae?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Shwshaswyn - Hydref

Mae'r hydref yn amser lliwgar iawn ond mae'n dda cael sylwi ar un rhyfeddod ar y tro. Heddiw, mae gan y Capten fes, tra mae Fflwff yn dawnsio gyda'r dail cyn i Seren eu hel i'w llyfr lloffion.

07: 45
Deian a Loli - A Grwndi Wirion

Does dim son am Grwndi, cath Nain Botwnnog, ac mae pawb yn dechrau poeni. Mae Deian a Loli yn penderfynu mynd i chwilio amdani, er gwaethaf y ffaith ei bod hi'n nosi.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Y Dywysoges Fach - Nid y fi wnaeth

Mae'r Dywysoges Fach wedi cael caniatad i adeiladu den yn y castell dim ond iddi gadw'r lle yn daclus.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Y Diwrnod Mawr - Dhann

Mae Dhann yn edrych mlaen at G?yl Vaiakhi pan fydd baner newydd yn cael ei chodi y tu allan i'r deml i nodi blwyddyn newydd y Sikhiaid.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Amser Stori - Llew a'i het Sam Tan

Heddiw, cawn stori Llew a'i het Sam Tan.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Wibli Sochyn y Mochyn - Dawns

Pa gerddoriaeth sy'n gwneud i chi eisiau dawnsio? Nid yw Wibli yn gallu dod o hyd i'r gerddoriaeth gywir i ddawnsio iddi er bod ganddo dwr uchel o gryno ddisgiau. Mae Soch Mawr wrth ei fodd yn gorymdeithio, mae Soch Smotiog wedi gwirioni ar gerddoriaeth y jwngl, mae Swch a Soch yn hoffi dawnsio drych ac mae gan hyd yn oed Gwich Bach ei hoff gerddoriaeth!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Achub Go Iawn

Mae Meic yn anwybyddu'r rheolau y dylai eu dilyn wrth geisio achub rhywun. Ond wrth i'r Frenhines a'r c?n gael eu hyrddio ar daith beryglys ar gert mae'n gweld pa mor bwysig yw dilyn tair rheol - Gwrando, Edrych, Gofyn - ac yna Achub!

08: 55
Marcaroni - Diwrnod Dawnsio Oli

Mae Marcaroni wrth ei fodd yn dawnsio - ond mae hyn yn gwneud i Oli deimlo'n annifyr. Dydy hi ddim yn medru dawnsio. Dim problem - mae 'na gan at bopeth, a thrwy gyfansoddi a chanu heddiw yn Nhy'r Cloc, mae Oli'n darganfod ei rhythm! Hwre!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Abadas - Ceiliog Gwynt

'Aba-dwbi-di', mae'r Abadas ar y traeth yn rasio cychod papur. Mae angen gwynt er mwyn iddyn nhw symud yn gyflym. Mae angen gwynt ar air newydd heddiw, 'ceiliog gwynt' hefyd.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Oli dan y Don - Y Storm Fawr

Mae storm enfawr ar fin cychwyn ac mae'n rhaid i Beth rybuddio'r trigolion i gyd.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Y Brodyr Coala - Ned yn Dal Annwyd

Mae'r haul yn tywynnu'n braf, mae'n boeth, ac mae'r brodyr coala bob amser yno, "Yn barod i helpu!". Druan a Ned - mae newydd ddal ei annwyd cyntaf erioed.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Tecwyn Y Tractor - Picnic ar y Traeth

Mwy o anturiaethau gyda'r tractor bach coch.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Stiw - Robot Stiw

Mae Stiw'n casglu tocynnau er mwyn cael tegan robot yn siop Mistar Siriol.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 10
Heini - Sw

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn ymweld a'r anifeiliaid yn y Sw.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
10: 25
Twm Tisian - Brecwast

Mae Twm wedi bod yn loncian bore 'ma ac mae'n barod am ei frecwast ond dydy e ddim yn cofio'n iawn beth i'w wneud!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Shwshaswyn - Dillad

Pan mae'r byd tu allan yn rhy brysur, mae'n hwyl cael mynd drwy hen ddillad. Mae Fflwff yn darganfod sgarff i'r Capten gael cogio morio arni, ac mae gan Seren bar o fenyg arbennig iawn.

10: 45
Deian a Loli - A'r Ffynnon Ddymuno

Yn dilyn ffrae rhwng y ddau, mae Loli'n dod o hyd i Deian yn edrych yn euog wrth ymyl ffynnon ddymuno. Does dim amdani ond iddi hithau daflu ceiniog i'r ffynnon a dial ar ei brawd.

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Dysgu Gyda Cyw

Dysgu Gyda Cyw - Lliwiau

Detholiad o raglenni lliwgar sy'n helpu plant ifanc i ddysgu a datblygu.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Fflic a Fflac - Pwy wyt ti? a Coch

Heddiw, cawn ein croesawu i'r Cwtch lliwgar a chwrdd a'r cymeriadau Elin, Fflic a Fflac. Gwelwn y tri'n trafod y lliw coch a chawn weld disgyblion wrthi'n printio amryw bethau'n goch. Pa fath o anturiaethau y bydd Fflic a Fflac yn eu cael yn y rhaglen hon?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 15
123

Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Heddiw, fe awn ar antur i fyd Cowbois y Gorllewin Gwyllt gyda'r rhif 1.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Cwm Teg - Peintio

Mae Jac yn brysur yn peintio heddiw. Tybed beth fydd yn ei ysbrydoli?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 30
Do Re Mi Dona - Ysgol y Wern, Caerdydd: Y Sw

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol y Wern, Caerdydd i ddysgu can 'Y Sw,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod Cameleon yn Newid Lliw

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Cameleon yn newid lliw.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 999: Ambiwlans Awyr Cymru

999: Ambiwlans Awyr Cymru

Yn y rhaglen hon bydd criw Ambiwlans Awyr Cymru'n delio ag adeiladwr sydd wedi cwympo o ben sgaffald. A chawn stori'r dyn gollodd ei goes pan ffrwydrodd silindr nwy.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 FFIT Cymru

FFIT Cymru

Dyma ddathlu uchafbwynt taith golli pwysau ein pum arweinydd gyda chefnogaeth Rae, Sioned a Dr Ioan. Bydd sialens olaf arbennig hefyd i'r pump.

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Garddio a Mwy

Garddio a Mwy

Blodau, llysiau a phethau da bywyd, yng nghwmni Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym. Iwan sy'n mynd i'r afael a phlanhigyn ymledol ac ymosodol ar Ystad Craflwyn ger Beddgelert. Bydd Sioned yn dangos sut i blannu potiau fydd yn llonni dyddiau byr y Gaeaf, a Meinir sy'n mynd ati i greu nodwedd d?r fydd yn denu mwy o fywyd gwyllt i ardd Pant y Wennol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, byddwn ni'n agor drysau'r Clwb Llyfrau. Ann Marie fydd yn y gornel steil, ac Alison Huw fyd yma gyda'i chyngor bwyd a diod.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae Vic wedi marw, ac mae'n ddiwrnod y cynhebrwng. Mae Beti, gwraig Owi yn dod i'w helpu yn y siop ac mae hi wrth ei bodd yn darllen dail te! Mae Gwenda'n emosiynol am farwolaeth Vic, a Gwenda a John Albert yn cusanu.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Olion Ddoe

Olion Ddoe - Amser Hamdden

Dilyn olion ddoe ym mhob cwr o Gymru wna'r rhaglen hon, sy'n dilyn themau penodol, o arferion bwyta'r Cymry, i'w traddodiadau wrth briodi a chladdu. Y tro hwn, edrychwn ar weithgareddau amser hamdden Cymry ar hyd y blynyddoedd.

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Ty Mel - Tedi Mel Morgan

Mae gan bawb ffrind arbennig i helpu nhw i gysgu, ond tydy pawb ddim yn cyfaddef hynny.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 10
Digbi Draig - Yr Helfa Gnau

Mae Glenys yn dod o hyd i fap sy'n dangos lle mae'r cnau yn yr helfa gnau yn cael eu cuddio ac mae'n ymuno yn y gem. Mae hi'n awyddus i gael y wobr arbennig! Mae Cochyn wastad yn ennill yr Helfa Gnau, ond ddim y tro hwn; mae Glenys a Teifion yn dod o hyd i bob cneuen yn hawdd.

16: 20
Shwshaswyn - Broc mor

Beth yw'r sbwriel ar y traeth? Mae'r llanw wedi gadael bob math o geriach ar ol, ac mae'r Capten, Fflwff a Seren yn helpu i'w glirio.

16: 30
Deian a Loli - Wrth Droed yr Enfys

Pan aiff Deian a Loli i chwilio am aur wrth droed yr enfys, maen nhw'n cyfarfod a chymeriad lliwgar ac anghofus o'r enw Pinc y Pync.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Y Diwrnod Mawr - Tryfan

Beicio Mynydd ymhob tywydd ar lethrau serth yw dileit Tryfan. Ond a fydd o'n gallu adennill ei hyder a neidio nol ar gefn ei feic i gystadlu yn y ras fawr ar ei ddiwrnod mawr?

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Y Gemau Gwyllt

Rasio?n unigol lawr y rapids yn Llangollen yw?r sialens unigol i?r cystadleuwyr heddiw ac yna ras fel tim dan ddaear yn y tywyllwch. Dim ond un lle sydd ar ol yn y ffeinal, ond pwy fydd yn ennill ? ai'r tim glas neu?r tim oren?

17: 30
Bernard - Paddle Tennis

Mae Bernard yn meddwl bod tenis 'padl' yr un peth a thenis - ond mae'n hollol wahanol.

17: 35
Dreigiau: Gwarchodwyr Berc - Gelyn Tanddaearol

Pan ddarganfyddir bod ffynnon y dref yn sych, mae Igion yn ymchwilio i'r mater. Mae o'n darganfod casgliad o gywion Sibrwd Angheuol wedi eu gosod yno gan Alwyn a'r Alltudion yn tyllu twneli o dan Berc. Wrth geisio hel y cywion i fwrdd maen nhw'n dod ar draws math newydd anferth, dychrynllyd o ddraig, sef y Sgrech Angheuol. Mae'n rhaid i'r criw hel y dreigiau hyn i ffwrdd cyn iddynt ddinistrio Berc.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Codi Hwyl

Codi Hwyl - Tobermory ac Ynys Mull

Trwy ddirgel ffyrdd mae Dilwyn Morgan a John Pierce Jones wedi cyrraedd Tobermory, prif dreflan Ynys Mull, gorllewin yr Alban tra bod y Mystique druan dal yng Ngogledd Iwerddon. Does 'na fawr o obaith y bydd y cwch yn barod am wythnosau. Does dim dewis felly ond llogi cwch arall i barhau a'r antur. Mae'r Lotus yn gwch dipyn mwy na'r Mystique. Tybed a fydd John yn gallu ei hwylio? Ymweliad a phorthladd bychan Camas ydy'r cymal cyntaf. Ac oes, mae 'na Gymry yno!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Y Ras

Y Ras

Cwis chwaraeon newydd sy'n chwilio am gefnogwr chwaraeron mwyaf gwybodus Cymru. Cawn bedair rownd gychwynnol, dwy rownd gynderfynol ac yna'r rownd derfynol. Sut fydd cystadleuwyr y bedwaredd rownd yn gwneud? Gareth Roberts sy'n cyflwyno.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Ymunwch a ni yn fyw o Aberystwyth heno o noson goffa T. Llew Jones. Mi fyddwn ni'n dathlu bod hi'n ddiwrnod yr 'Handbag', ac mi fydd gr?p Athena yn ymuno a ni am sgwrs a chan oddi ar eu halbwm newydd.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Aaron eisiau gwybod pwy oedd ei dad go iawn - ond ydy Britt yn barod i gyfaddef wrtho mai llofrudd yw e? Mae Sara yn cyhuddo Kath o ddweud celwyddau.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Celwydd Noeth

Celwydd Noeth

Y cwis heb gwestiynau - yr her fydd dewis pa gelwyddau noeth sy'n cuddio yng nghanol cyfres o ffeithiau. Ymunwch gyda Nia Roberts wrth i bar arall o gystadleuwyr fynd am y jacpot o #10,000!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Rhyfel Fietnam

Rhyfel Fietnam - Lladd dy Frawd

Mae lluoedd De Fietnam sy'n ymladd ar eu liwt eu hunain yn Laos yn dioddef gorchfygiad ofnadwy. Mae pwer awyr enfawr UDA yn gwneud gwahaniaeth mawr o ran atal ymosodiad gan Ogledd Fietnam o'r math nas gwelwyd o'r blaen. Ar ol cael ei ail-ethol mewn tirlithriad, mae Nixon yn cyhoeddi bod Hanoi wedi cytuno i gael heddwch. Mae'r carcharorion rhyfel Americanaidd yn dod adref o'r diwedd - at wlad wedi'i rhannu'n chwerw.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Rygbi Pawb

Rygbi Pawb - Castell Nedd PT v Y Cymoedd

Uchafbwyntiau estynedig o gem Coleg Castell Nedd a Phort Talbot yn erbyn Coleg y Cymoedd o faes hanesyddol y Gnoll yng Nghastell Nedd. Ymunwch a Lauren Jenkins, Rhys ap William a'r tim wrth i ddeiliaid y gynghrair gamu i ffau'r llewod.

23:15 Ysgol Ddawns Anti Karen

Ysgol Ddawns Anti Karen

Cawn ddilyn Karen Pritchard wrth iddi ddysgu dawnsio disgo i dros gant o enethod rhwng 4 a 18 oed. Wedi blynyddoedd yn rhuthro rhwng ysgolion a neuaddau pentref, mae Anti Karen wedi penderfynu gwireddu breuddwyd drwy agor stiwdio ddawns. Ond haws dweud na gwneud yng nghanol prysurdeb y cofrestru a pharatoi pom-poms y genod hyn. Yn fam, gwraig a modryb brysur i bawb, mae hi ar fin fod yn nain eto. Yr unig broblem yw bod y babi am gyrraedd yr un pryd a chystadleuaeth fawr yn Blackpool!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23: 48
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?