S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Rapsgaliwn - Mel

Mae Rapsgaliwn - rapiwr gore?r byd (sy?n odli o hyd!) yn ymweld a chwch gwenyn yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae gwneud mel. Fe fydd yn rapio am ei brofiad ar ddiwedd y bennod yn ol yr arfer!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Blero yn Mynd i Ocido - Teledu Estron

Mae sianeli teledu Ocido wedi drysu'n lan ac mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau ddatrys y broblem.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Bobi Jac - Yn Rhoi Syndod

Mae Bobi Jac yn mynd i'r fferm gyda'i ffrind, Cwningen.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Igam Ogam - Shhh!

Pan mae Hen Daid yn dioddef o ben tost, mae e angen tawelwch a heddwch, ond mae Igam Ogam yn mynd dros ben llestri i gadw pawb yn dawel!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Y Teulu Mawr - Mam Wedi Cael Digon!

Mae Mam wedi cael llond bol ar wneud popeth ei hun heb unrhyw help gan y plant. Mae hi'n mynd ar streic!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Jen a Jim a'r Cywiadur - Th - Amser Bath

Mae Seth y ci fferm yn cyfarth byth a hefyd a does neb yn gwybod pam! Tybed a all Jen a Jim weithio allan pam mae Seth yn cyfarth?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Olobobs - Tylwythen Deg

Pan mae Crensh yn dod o hyd i dylwythen deg does neb arall yn gallu?i gweld, mae?r Olobobs yn creu Dylan Dylwythen, sydd ddim yn dda o gwbl am wneud hud a lledrith.

07: 35
Patrol Pawennau - Cwn a'r Gwdihw

Rhaid galw am y Pawenlu pan mae tylluan fach yn colli ei mam.

07: 50
Sam Tan - Tren gofod

Pwy sydd angen help Sam Tan ym Mhontypandy heddiw, diolch i'r tren gofod?

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Da 'Di Dona - Yr awyr agored gyda Kayleigh

Dewch i ymuno a Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio fel hyfforddwr awyr agored gyda Kayleigh.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Fflamingo

Mae Fflamingo'n dysgu Mwnci sut i sefyll ar un droed.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Ahoi! - Ysgol y Ffwrnes, Llanelli

Mor-ladron o Ysgol y Ffwrnes, Llanelli sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

08: 35
Falmai'r Fuwch - Cerrig! Cerrig! Cerrig!

Amser stori gyda Falmai'r Fuwch.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Twt - 'Rhen Gerwyn sy'n Gwybod 'Ore

Mae Gerwyn yn gwch hen iawn, iawn ac mae'n gwybod pob math o bethau. Yn anffodus, heddiw mae'r cychod eraill yn anwybyddu ei gyngor call.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Octonots - a'r Octopws Dynwar

Mae llysywen beryglus yn rhwystro Pegwn rhag casglu algae coch i wneud moddion i wella'r Mor-fresych sal. Rhaid cael cymorth octopws dynwaredol, sy'n gallu defnyddio'i dentaclau i wneud iddo fo'i hun edrych fel nadroedd mor er mwyn dychryn y llysywen.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Tili a'i ffrindiau - Twmffi Trwsgl

Mae Twmffi eisiau bisged i frecwast ac wrth geisio cael gafael ar un yn ddistaw bach, mae'n gwneud llanast mawr! Mae'n cymryd arno nad y fo oedd yn gyfrifol ac mae Arthur yn cael bai ar gam. Tybed sut y gwnaiff Twmffi wneud yn iawn am hyn?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Cled - Gwichian

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Straeon Ty Pen - Misoedd y Flwyddyn

Mae misoedd y flwyddyn yn ffrindiau pennaf, ac mae pob un ohonynt yn gwybod pa mor bwysig yw eu swydd ac yn ei gymryd o ddifri. Ond un tro mi gafodd un mis bach dipyn o stranc. Mari Lovegreen sydd yn adrodd hynt a helynt y misoedd eraill wrth iddynt geisio ei ddarbwyllo o'i bwysigrwydd yn y flwyddyn gron.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Cei Bach - Huwi Stomp - Y Ditectif

Tybed i ble mae Del yn mynd bob prynhawn dydd Iau ar ol iddi gau'r siop yn gynnar? Does neb yn gwybod, felly mae'n rhaid i Huwi Stomp droi'n dditectif, a cheisio cael at y gwir.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Rapsgaliwn - Bara

Mae Rapsgaliwn - rapiwr gore?r byd (sy?n odli o hyd!) yn ymweld a phobydd yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae gwneud bara. Fe fydd yn rapio am ei brofiad ar ddiwedd y bennod yn ol yr arfer!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Blero yn Mynd i Ocido - Pwer Blero

Profiad cyffrous i Blero a'i ffrindiau yw darganfod y gall trydan arwain at gerddoriaeth, goleuadau a dawnsio disgo.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Bobi Jac - Yn Neidio

Mae Bobi Jac yn mwynhau antur yn y gofod.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Igam Ogam - Oes gen ti oglais?

Mae Igam Ogam yn goglais ei ffrindiau er mwyn cael ffordd ei hun.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Y Teulu Mawr - Ffrind Newydd Morus

Daw cyfneither Timotheus draw i aros efo'r Teulu Twt, a chaiff Sara groeso gan bawb, yn arbennig Morus.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 15
Jen a Jim a'r Cywiadur - T - Ty o'r enw Twlc

Mae 'na fochyn bach ar goll ar y traeth ond yn anffodus, dydy e ddim yn cofio lle mae'n byw. Mae Jen a Jim yn cynnig mynd i'r traeth i helpu dod o hyd i gartre'r mochyn bach.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 30
Olobobs - Mynydd

Mae Bobl yn gwrthod dringo mynydd, tan i Fflica Fflac ei helpu i anghofio pa mor uchel yw?r mynydd.

11: 35
Patrol Pawennau - Achub y robo-gi

Mae'n rhaid i'r Pawenlu helpu Gwil ddod o hyd i'w robo-gi ym Mhorth yr Haul ar ol i'w weiren dorri.

11: 50
Sam Tan - Ar goll yn yr ogofau

Mae rhywun ar goll yn yr ogofau... pwy sydd angen help Sam Tan ym Mhontypandy heddiw?

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Haf Ganol Gaeaf

Haf Ganol Gaeaf

Taith anturus pedwar o Gymry Cymraeg i Ynysoedd De Georgia. Mae Iolo, Caradoc, Lynfa ac Alun wedi cyrraedd yr ynysoedd sy'n ardal gyfarwydd i Caradoc, a fu'n gweithio yno am gyfnod. Cyn iddo fentro i'r mynyddoedd, daw cyfle i olrhain hanes y gorsafoedd morfilo, tra bo Iolo wrth grwydro, yn cael cwmni go arbennig o fyd natur.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Yr Ynys

Yr Ynys - Zanzibar

Mewn rhaglen o 2011, mae Dylan Iorwerth yn ymweld a Zanzibar - gwlad y sbeis - i weld ymdrechion yr ynyswyr i adeiladau ar y traddodiadau Arabia ac Affrica yn eu hanes er mwyn dianc rhag cysgodion eu gorffennol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Sion a Sian

Sion a Sian

Yn cystadlu heddiw bydd Huw a Jean Voyle Williams o Landdarog, ger Caerfyrddin a Tudur a Muriel Jones o Drefriw, ger Llanrwst. Yn gyn-drefnydd angladdau, mae Huw Voyle Williams bellach wedi ymddeol ac mae Jean yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae'r ddau ohonynt yn rhannu diddordeb mawr mewn ceir, ac yn aelodau o Glwb Bentley a Rolls Royce Cymru. Nyrs oedd gwaith Muriel Jones o Drefriw cyn iddi ymddeol a Tudur yn yrrwr tacsi. Un o brif ddiddordebau Tudur ydy seiclo - ac mae

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, byddwn ni'n agor drysau'r Clwb Llyfrau. Ann Marie fydd yn y gornel steil, gyda Alison Huw yma a'i chyngor bwyd a diod.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Glowyr

Glowyr - Pyllau'r Gogledd

Hanes maes glo y Gogledd drwy lygaid rhai o'r glowyr a fu'n gweithio yno. Os rhywbeth, roedd y diwydiant glo yn y Gogledd dipyn yn hyn nac yn y de. Roedd y traddodiadau'n wahanol ond yr un oedd y marwolaethau a'r trychinebau yn anffodus.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Mwynhau'r Pethe

Mwynhau'r Pethe - Huw Davies

Yr hyn a geir yn y gyfres yw portreadau o bum person adnabyddus a gafodd ar hyd eu hoes flas ar y 'pethe' ac a gyfrannodd yn sylweddol i'r bywyd diwylliannol Cymraeg. Y tro hwn - Huw Davies - g?r amlwg ym myd ddrama, cyfaill i Cynan gynt, yn amlwg yn yr Eisteddfod Genedlaethol am cyfansoddi a chyfiethu dramau, a chwarelwr hunan-ddiwylliedig.

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Olobobs - Pethau

Mae Palu Soch yn helpu Dino ddod o hyd i gartref i'r holl 'stwff' sy'n creu llanast yn ei ogof.

16: 05
Sam Tan - Ffrwgwd a ffrae

Mae 'na ffrwgwd, ac mae na ffrae! Pwy felly sydd angen help Sam Tan ym Mhontypandy heddiw...

16: 20
Bobi Jac - A'r Afalau Sboncllyd

Mae Bobi Jac yn mynd ar antur mewn perllan.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 30
Patrol Pawennau - Cwn yn y Syrcas!

Pan mae anifeiliaid y syrcas yn hwyr ar gyfer dechrau'r sioe, mae Gwil a'r Pawenlu yn cynnig helpu.

16: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl newydd sbon.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Y Doniolis - Y Bwci Bo

Mewn cyfres newydd llawn hwyl a sbri, dilynwn anturiaethau direidus dau frawd hoffus a lliwgar, Luigi a Louie Donioli a'u nith fach, Liwsi. Yn y rhaglen hon, mae Luigi yn perswadio Louie i aros dros nos ym mhlas Cwm Doniol, sy'n llawn ysbrydion.

17: 10
Kung Fu Panda - Gweld y Goleuni

Mae dau Feistr Kung Fu o Gyngor yr Onycs Sanctaidd yn ymweld a'r Palas Gwyrdd er mwyn sicrhau bod Shiffw yn gwneud ei waith iawn. Wedi i Po anwybyddu gorchymyn gan Shiffw mae'r ddau Feistr yn cosbi Shiffw drwy ei ddiswyddo ynghyd a'r Pump Ffyrnig gan osod tim newydd i reoli'r palas.

17: 35
Boom!

Dyma'r sioe sy'n gwneud yr arbrofion na ddylech chi eu gwneud adre'! Ffrwydradau, siociau trydanol, cemegau peryglus, mwy o ffrwydradau, technoleg newydd a gynj. O ollwng piano o graen i fesur awyren jet gyda chamera cyflymder; o ffrwydradau nitrogen hylifol i dornado tan, bydd popeth o dan y chwyddwydr ar 'Boom!'. Y brodyr Rhys ac Aled Bidder yw'r 'Crash Test Dummies' mewn cyfres llawn gwybodaeth a hiwmor, ac sy'n yn hollol ffrwydrol!

17: 45
Rygbi Pawb - Castell Nedd PT v Y Cymoedd

Uchafbwyntiau o Gynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru - Coleg Castell Nedd a Phort Talbot yn erbyn Coleg y Cymoedd.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:10 Codi Pac

Codi Pac - Aberystwyth

Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn ymlwybro i wahanol lefydd yng Nghymru. Yn Aberystwyth yr wythnos hon byddwn yn darganfod beth sydd gan y dref i'w chynnig. Cawn edrych ar weithgareddau difyr a gweld y llefydd gorau i aros a bwyta.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:35 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Ar ol gweld Lowri'n dod allan o fflat y siop, mae Mathew'n benderfynol o ddarganfod y gwir ond a fydd ei bysgota'n arwain Philip a Lowri i chwarae gem beryglus? Caiff Vince adael yr ysbyty o'r diwedd ond er gwaetha'r ffaith mai Terry a Sophie a wnaeth ei wadd i'r ty i wella, mae'n gwestiwn pwy fydd yn edrych ar ei ol mewn difri. A 'does gan Carys ddim dewis ond wynebu chwithdod y sefyllfa gyda Dylan a'r wefan.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Heno, mi fyddwn ni'n sgwrsio ag un o ser X Factor, Thomas Pound o Ben-y-bont. Hefyd, cawn gwmni'r actor a'r dramodydd Alun Saunders i sgwrsio am ei ddrama newydd.

 • Isdeitlau Saesneg

19:25 Sgorio Rhyngwladol

Sgorio Rhyngwladol - Cymru v Sbaen

Cyfle arall i weld Cymru yn dychwelyd i Stadiwm Principality ar gyfer gem yn erbyn un o gewri'r byd pel droed. Dyw'r Dreigiau ddim wedi chwarae yn y stadiwm ers 2011 ac mae hi'n addo bod yn achlysur arbennig yn erbyn cyn pencampwyr y byd. Bydd rhai o chwaraewyr gorau'r byd i'w gweld wrth i'r gwledydd gwrdd am y tro cyntaf ers 1985.

22:00 Y Salon

Y Salon

Tybed pa straeon sydd ar flaenau tafodau miniog trigolion Y Salon yr wythnos yma? Mae'r camerau wedi bod yn clustfeinio yn Nhregaron, Caernarfon a Llanelli a bydd y steilwyr Carys, Sonia, Kirsty a Nadeen yn gwrando ac yn cynghori'r cwsmeriaid yn y salon, y barbwr a'r siop trin gwinedd.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:35 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg

23:05 Y Ras

Y Ras

Cwis chwaraeon newydd sy'n chwilio am gefnogwr chwaraeron mwyaf gwybodus Cymru. Cawn bedair rownd gychwynnol, dwy rownd gynderfynol ac yna'r rownd derfynol. Sut fydd cystadleuwyr y bedwaredd rownd yn gwneud? Gareth Roberts sy'n cyflwyno.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23: 32
Y Tywydd

Y Tywydd.

23:35 Ar Werth

Ar Werth

Cawn weld sut mae un ddynes yn mynd ati i geisio denu pobl i ddod i weld ei chartref yng Ngherrigydrudion sydd wedi bod ar werth ers pedair blynedd. Ar ol byw yng Ngheredigion ers dros chwarter canrif mae Marion Loeffler yn ysu i ddechrau bywyd yng Nghaerdydd - ond ydy ei phlant yr un mor awyddus? Mae teulu'r Druce yn Llanberis yn gwneud eu gorau glas i symud ty cyn i'r babi newydd gyrraedd. Ac os ydych chi eisiau prynu hen dy Dylan Thomas a Caitlin yn Nhalacharn - dyma'ch cyfle!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?