S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni ar gyfer plant: Jen a Jim a'r Cywiadur, Blero yn Mynd i Ocido, Da 'Di Dona, Peppa, Llan-ar-goll-en, Olobobs, Y Diwrnod Mawr, Sam Tan, Patrol Pawennau, Asra

06: 00
Jen a Jim a'r Cywiadur - Th - Amser Bath

Mae Seth y ci fferm yn cyfarth byth a hefyd a does neb yn gwybod pam! Tybed a all Jen a Jim weithio allan pam mae Seth yn cyfarth?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Blero yn Mynd i Ocido - Y Tymhorau

Mae Blero'n cael gyrru'r roced i'r gofod, ond mae o'n llwyddo i greu anhrefn llwyr o dymhorau Ocido.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Da 'Di Dona - Yn yr orsaf dan gyda Steve

Dewch i ymuno a Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio mewn orsaf dan gyda Steve.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Peppa - Annwyd George

Mae Peppa a George wrth eu boddau yn neidio yn y pyllau d?r, hyd yn oed pan mae hi'n bwrw glaw - ond pan mae George yn tynnu ei het law i ffwrdd mae'n dal annwyd.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Llan-ar-goll-en - Parti Barti

Mae'n ben-blwydd ar Barti Felyn ond cyn i Ianto gael cyfle i gyflwyno'i anrheg iddo, mae'r anrheg yn mynd ar goll. Pwy aeth a'r anrheg a pham?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Olobobs - Igian

Mae?r ig ar Sgodyn Mawr druan felly mae?r Olobobs yn creu Pigyn iddi, sy?n ei helpu i dawelu.

07: 05
Y Diwrnod Mawr - Dhann

Mae Dhann yn edrych mlaen at G?yl Vaiakhi pan fydd baner newydd yn cael ei chodi y tu allan i'r deml i nodi blwyddyn newydd y Sikhiaid.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 20
Sam Tan - Ystwyth a heini

Mae angen cadw'n ystwyth a heini, ond pwy fydd angen help Sam Tan ym Mhontypandy heddiw?

07: 35
Patrol Pawennau - Achub y Mwnci

Pan mae Mabli y mwnci yn dianc o'i chawell ar y tren, mae Gwil a'r Pawenlu yn mynd ar grwydr gwallgof trwy Borth yr Haul i chwilio amdani!

07: 45
Asra - Ysgol Pen Barras

Bydd plant o Ysgol Pen Barras, Rhuthun yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Mae gwesty ar y blaned ASRA ac mae hi'n colli pwer. Rhaid ennill ser er mwyn ennill pwer. Ond a fydd plant bach y ddaear yn gallu helpu Seren?

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Stwnsh Sadwrn

Rhaglenni gwych a digon o hwyl.

08: 00
SpynjBob Pantsgwar - Sulwyn Llai Surbwch

Mae Sulwyn wedi cael gweddnewidiad ac mae'n gweithio gyda gwen ac egni ond mae SpynjBob yn dechrau meddwl bod yn well ganddo'r hen Sulwyn.

08: 10
Y Doniolis - Y Bwci Bo

Mewn cyfres newydd llawn hwyl a sbri, dilynwn anturiaethau direidus dau frawd hoffus a lliwgar, Luigi a Louie Donioli a'u nith fach, Liwsi. Yn y rhaglen hon, mae Luigi yn perswadio Louie i aros dros nos ym mhlas Cwm Doniol, sy'n llawn ysbrydion.

08: 20
Y Dyfnfor - Ceg y Gagendor

Wrth ddeifio mewn twll dwfn yn y mor, mae'r Nektons yn dechrau gweld pethau nad ydynt wir yn bodoli - ac yn cael trafferth yn ffeindio'r ffordd allan!

08: 45
Chwarter Call

Cyfle i ymuno a Tudur, Mari, Hanna a Jack yn y gyfres gomedi sy'n cynnwys sgetsys doniol, cymeriadau gwallgo' a digonedd o chwerthin!

08: 55
Cath-Od - Betiquette

Mae Macs am ymuno a'r Cylch Heulwen, ond cyn gwneud hynny bydd raid iddo sefyll y Cathbrawf. Fydd o'n llwyddo tybed?

09: 05
Ben 10 - Cyfrinachau

Mae Cen Cnaf wedi cyrraedd pen ei dennyn ac yn penderfynu dod i'r Ddaear i chwilio am yr Omnitrix gwerthfawr.

09: 25
Pigo Dy Drwyn - Y Bannau v Y Ffwrnes

Mirain a Gareth sy'n cadw trefn wrth i ddau dim chwarae gemau snotlyd a swnllyd!

10:00 Arctig Gwyllt Iolo Williams

Arctig Gwyllt Iolo Williams - Byw o'r Newydd

Mewn cyfres llawn golygfeydd ysblennydd, Iolo Williams sy'n datgelu mwy am fywyd gwyllt godidog rhai o ardaloedd mwyaf gogleddol y byd. Bydd Iolo yn dilyn bywydau creaduriaid Nordig yn cynnwys yr arth lwyd a chadno'r gogledd wrth iddyn nhw frwydro yn erbyn yr elfennau ar rai o dirweddau mwyaf prydferth ond eithafol ein planed. Yn y rhaglen hon, wrth i aeaf caled yr Arctig gilio, i ddegau o greaduriaid ifanc mae'r ras i oroesi yn dechrau.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:00 999: Ambiwlans Awyr Cymru

999: Ambiwlans Awyr Cymru

Yn y rhaglen hon bydd criw Ambiwlans Awyr Cymru'n delio ag adeiladwr sydd wedi cwympo o ben sgaffald. A chawn stori'r dyn gollodd ei goes pan ffrwydrodd silindr nwy.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:30 Huw Edwards a'r Cymry Estron: Stori Cymry Llundain

Huw Edwards a'r Cymry Estron: Stori Cymry Llundain

Huw Edwards sy'n ein tywys trwy bum canrif o hanes y Cymry yn Llundain. O gyfnod y Tuduriaid hyd heddiw, sut y gwnaeth Cymry o bob cefndir adael eu marc ar brifddinas Lloegr, a sut mae'r ddinas honno wedi dylanwadu arnom ni?

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo
12: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

Prynhawn

12:30 Ol Traed Gerallt Gymro

Ol Traed Gerallt Gymro

Dr Barry Morgan, cyn-Archesgob Cymru, sy'n edrych ar frwydr Gerallt Gymro i ddod yn Archesgob cyntaf Cymru yn y 12fed Ganrif. Bydd Dr Morgan yn dilyn Gerallt o orllewin Cymry i Gaergaint lle mae'n trafod ei fywyd yng nghwmni Dr Rowan Williams, y Cymro Cymraeg cyntaf i gael ei benodi'n Archesgob Caergaint.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:00 Ffermio

Ffermio

Clywn ymateb ffermwyr i'r ymgynghoriad 'Brexit a'n tir'; dysgwn am gwmni sy'n tyfu cannoedd ar filoedd o flodfresych; a chlywn hefyd am lwyddiant 'Menter Wyn' CFFI Cymru.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:30 Pwy sy'n Gwisgo'r Trowsus?

Pwy sy'n Gwisgo'r Trowsus?

Mae'r rhaglen hon yn edrych ar hanes pedair merch yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf - nyrs ym Manceinion; clippie ar y bysiau yn Abertawe; merch oedd yn gweithio yn ffatri arfau Pen-bre ac aelod o'r V.A.D.s aeth i weithio yn Ffrainc. Bydd Elen Phillips yn son am hanes dillad cyn 1914, dyfodiad y trowsus a'r hyn ddigwyddodd i ffasiwn merched ar ddiwedd y rhyfel.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:00 Garddio a Mwy

Garddio a Mwy

Blodau, llysiau a phethau da bywyd, yng nghwmni Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym. Iwan sy'n mynd i'r afael a phlanhigyn ymledol ac ymosodol ar Ystad Craflwyn ger Beddgelert. Bydd Sioned yn dangos sut i blannu potiau fydd yn llonni dyddiau byr y Gaeaf, a Meinir sy'n mynd ati i greu nodwedd d?r fydd yn denu mwy o fywyd gwyllt i ardd Pant y Wennol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:30 Rhodri Morgan: Ysbiwr Yn Y Teulu

Rhodri Morgan: Ysbiwr Yn Y Teulu

Dyma stori dditectif am fyd tywyll ysbio rhyngwladol yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn y misoedd cyn ei farwolaeth, bu cyn Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, yn ymchwilio i fywyd dwbl ei hen wncwl, Morgan Watkin, un o bileri parchus y sefydliad Cymreig. Teithiodd i'r Swistir ar drywydd yr hanes cudd. A gafodd ei recriwtio i ysbio gan David Lloyd George? A wnaeth e rannu cyfrinachau gydag arweinydd y chwyldro Comiwnyddol yn Rwsia? Ac ai'r man cyfarfod oedd siop farbwr mewn stryd gefn yn Zurich?

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

15:25 Chwilio am Seren Junior Eurovision

Chwilio am Seren Junior Eurovision

Cyfle arall i weld. Wedi wythnosau o chwilio am seren bydd un person ifanc lwcus yn hawlio eu tocyn i Felarws ar gyfer ffeinal y Junior Eurovision Song Contest. Ymunwch a Trystan Ellis-Morris o Venue Cymru Llandudno am wledd o ganu a dawnsio o'r digwyddiad hanesyddol yma.

Noson

16:50 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

17:00 Clwb Rygbi

Clwb Rygbi - Glyn Ebwy v Cross Keys

Darllediad byw o'r gem Uwch Gynghrair Principality 2018/2019 rhwng Glyn Ebwy a Cross Keys o Barc Eugene Cross, Glyn Ebwy. Cic gyntaf 5.15.

19:20 Sgorio

Sgorio - Cei Connah v Coleraine

Darllediad byw o'r gem bel-droed rhwng Cei Connah a Coleraine yn y Cwpan Irn Bru, o Stadiwm Glannau Dyfrdwy, Cei Connah. Cic gyntaf 7.30. English commentary available.

 • Isdeitlau Saesneg

21:40 Seiclo

Seiclo - Paris -Tours

Bydd 23 o dimau yn cymryd rhan yn ras Paris-Tours eleni. Dyma fydd yr 112ed tro i'r ras yma gael ei chynnal. Ymunwch a'r tim Seiclo ar gyfer holl gyffro'r ras.

22: 08
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:10 Gig Eden ac Elin Fflur

Gig Eden ac Elin Fflur

Ymunwch ag Eden ac Elin Fflur ar gyfer gig a ffilmiwyd yng Nghanolfan Pontio, Bangor yn gynharach yn y flwyddyn. Bydd divas y sin bop Gymraeg yn perfformio rhai o'u caneuon mwyaf adnabyddus. O 'Paid a Bod Ofn' i 'Harbwr Diogel', bydd y genod yn si?r o swyno'r gynulleidfa.

 • Isdeitlau Saesneg

23:10 Y Salon

Y Salon

Tybed pa straeon sydd ar flaenau tafodau miniog trigolion Y Salon yr wythnos yma? Mae'r camerau wedi bod yn clustfeinio yn Nhregaron, Caernarfon a Llanelli a bydd y steilwyr Carys, Sonia, Kirsty a Nadeen yn gwrando ac yn cynghori'r cwsmeriaid yn y salon, y barbwr a'r siop trin gwinedd.

 • Isdeitlau Saesneg

23:40 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg
00: 13
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?