S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Ysbyty Cyw Bach - Alergedd

Mae Llew yn sal yn ei wely ar ol bwyta rhywbeth sydd wedi ei wneud yn dost.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Blero yn Mynd i Ocido - Comed

Mae yna gomed yn anelu am Ocido ac mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau ei rhwystro, a sicrhau bod Maer Oci yn cael ei fath arferol yn ddiogel.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Bobi Jac - Yn Cael Hwyl yn Glynu

Mae Bobi Jac a'r Mwnci yn mynd ar antur drofannol.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Igam Ogam - Cusan Fawr!

Mae Igam Ogam yn darganfod bod 'cusan fawr' yn gallu gwella popeth os ydy rhywun wedi brifo.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Y Teulu Mawr - A Fi!

Mae Malan angen ymarfer y recorder i gael bod yn y band, ond tydy hi ddim yn cael llonydd gan Modlen. A ddaw'r bechgyn i gynnig ateb?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Sbarc - O Dan y Mor

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw O Dan y Mor.

07: 30
Olobobs - Cerrig Anferth

Pan mae creigiau enfawr yn ymddangos o gwmpas y goedwig, mae Dodi Codi yn annog Gyrdi i ddweud helo wrth ei deulu sydd wedi galw draw!

07: 35
Patrol Pawennau - Achub Ystlum

Mae Gwil a'r criw yn ceisio achub babi ystlum sy'n cysgu yn Neuadd y Dref ond mae'r ystlum yn hedfan i ffwrdd gan greu problemau lu o amgylch y pentref.

07: 50
Sam Tan - Yr Arth Fawr Wiail

Moose a Tom yw "dynion gwyllt" Pontypandy, ac mae'r ddau'n dysgu'r Arloeswyr i wneud anifeiliaid gwiail. Mae cyfuniad o fflamau gwersyll a phren ddim yn argoeli'n dda!

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Da 'Di Dona - Cyflwyno radio gyda Sarah

Dewch i ymuno a Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio fel cyflwynydd ar raglen radio gyda Sarah.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Jiraff

Er mwyn gweld golygfeydd hardd y Safana mae Mwnci'n dringo'n uwch ac yn uwch i fyny'r goeden, a'r unig ffrind gall gwrdd i fyny fan'na yw Jiraff.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Ahoi! - Ysgol Cwmbran

Heddiw mor-ladron o Ysgol Cwmbran sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

08: 35
Falmai'r Fuwch - Y Morgrugyn Anturus

Amser stori gyda Falmai'r Fuwch.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Twt - Gwil yn Gweld Dwbl

Mae gwylan arall yn glanio yn yr harbwr ac mae'n edrych yn debyg iawn i Gwil! Cyn hir, mae'r wylan yn drysu Gwil a Celfin yn lan.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Octonots - a'r Dreigiau Mor

Mae dreigiau mor yn gwneud difrod i riffiau cwrel ym Mor yr Iwerydd felly mae'n rhaid mynd a nhw yn ol i'w cartref yn y Mor Tawel.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Tili a'i ffrindiau - Anifail Anwes Arthur

Wrth bwdu ar y Poncyn-pwdu mae Arthur yn darganfod ffrind bach newydd - carreg! Mae'n ei alw'n Carwyn ac yn penderfynu ei gadw fel anifail anwes. Cyn bo hir mae 'na gystadlu mawr wrth i'r ffrindiau i gyd gael eu hanifeiliaid anwes eu hunain. A fydd cynnal parti anifeiliaid anwes yn y ty yn ateb i'r broblem?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Cled - Hud

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Straeon Ty Pen - Sali Sanau

"Roedd Sali fach yn byw yn y dre; hosan las ar y chwith ac un brown ar y dde; un 'di chodi'n uchel ar llall i lawr ynte; byth dwy hosan yr un fath, byth bythoedd a 'na fe." Mae Sali wedi danto ar y pennill sydd yn cael ei ganu amdani, ac felly yn benderfynol o ddarganfod beth yn union sydd yn digwydd i'w sanau. Daniel Glyn sydd yn adrodd y stori heddiw.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Pentre Bach - Y Band Un Dyn

Mae Bili yn ceisio creu argraff ar ei gariad newydd drwy droi ei hun yn fand un dyn.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Ysbyty Cyw Bach - Dod ar Frys

Mae Cyw yn gorfod mynd ar frys i Ysbyty Ciw Bach mewn ambiwlans.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Blero yn Mynd i Ocido - Y Tymhorau

Mae Blero'n cael gyrru'r roced i'r gofod, ond mae o'n llwyddo i greu anhrefn llwyr o dymhorau Ocido.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Bobi Jac - Yn Suo

Mae Bobi Jac a Sydney'r Mwnci yn mynd ar antur drofannol.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Igam Ogam - Nid Fy Un I!

Mae Igam Ogam eisiau cael gwared ag anrheg gan Deryn; beth mae'n mynd i'w wneud!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Y Teulu Mawr - Gwarchod y Siop

O ddeall nad ydy Mr Blin wedi cael gwyliau erioed mae'r plant yn cynnig gwarchod y siop iddo, ond nid yw'n fodlon symud i unman os na ddaw Mrs Twt i redeg y sioe.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 15
Sbarc - Lliwiau

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema?r rhaglen hon yw Lliwiau.

11: 30
Olobobs - Igian

Mae?r ig ar Sgodyn Mawr druan felly mae?r Olobobs yn creu Pigyn iddi, sy?n ei helpu i dawelu.

11: 35
Patrol Pawennau - Achub y Mwnci

Pan mae Mabli y mwnci yn dianc o'i chawell ar y tren, mae Gwil a'r Pawenlu yn mynd ar grwydr gwallgof trwy Borth yr Haul i chwilio amdani!

11: 50
Sam Tan - Ystwyth a heini

Mae angen cadw'n ystwyth a heini, ond pwy fydd angen help Sam Tan ym Mhontypandy heddiw?

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Caeau Cymru

Caeau Cymru - Tremarchog Sir Benfro

Ar fferm Ynys Deullyn yn Nhremarchog, Gogledd Sir Benfro y bydd Brychan Llyr a Rhian Parry yr wythnos hon. Yn y gongl yma o'r wlad, lle gelwir cae yn 'barc', mae tafodiaith yr ardal yn treiddio drwy'r enwau a ddefnyddir yn lleol i ddisgrifio'r dirwedd. Ceir maen hir diddorol mewn un cae, a chredir iddi unwaith gael ei defnyddio i ddilyn symudiad yr haul yn ystod y flwyddyn. Mae enw cae arall ar y fferm yn datgloi hanes hen arferiad o'r diwydiant gwlan lleol.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Trysorau'r Teulu

Trysorau'r Teulu

Mae gan y rhan fwyaf ohonom hen greiriau yn ein cartrefi - pethau sydd a gwerth sentimental a phethau eraill sydd a gwerth ariannol. Mi fydd yr arbenigwyr John Rees ac Yvonne Holder yn tyrchu a chwilota ledled y wlad am rai o drysorau Cymru - ond ai eu cadw neu eu gwerthu fydd y perchnogion yn dewis ei wneud? Yr wythnos hon, mae'r ddau ar y ffordd i chwilota dyfnderoedd atig Angharad Lloyd, sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin gyda'i dau o feibion.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Hywel Ddoe a Heddiw

Hywel Ddoe a Heddiw

Yr wythnos hon, bydd Hywel yn dechrau'r rhaglen yng nghwmni aelod o fand roc a rol o'r saithdegau, John Gwynne, sydd erbyn hyn yn adnabyddus am gynhyrchu rhaglenni ffeithiol am fywyd gwyllt gyda'i gwmni cynhyrchu 'Aden'. Edrychwn ar ei hanes gyda'r gr?p Bran a enillodd gystadleuaeth Can i Gymru 1975 a chawn olrhain trywydd ei fywyd ers hynny. Bydd Hywel yn cwrdd am y tro cyntaf ag Elen ap Robert sy'n gyfrifol am brosiect 'Pontio' o fewn y byd celfyddydau. Ac i orffen, byddwn yn ail ymweld a'r cr

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, bydd Huw Fash yn agor drysau'r cwpwrdd dillad. Trystan Davies fydd yma gyda'i gyngor cymorth cyntaf, a bydd Alison Vaughan Jones yn son am beth newidiodd ei byd hi.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Yr Ocsiwniar

Yr Ocsiwniar

Yn rhaglen gyntaf y drydedd gyfres o'r Ocsiwniar fe fyddwn yn ymweld a Chwmni Morgan Evans a sefydlwyd yn y Gaerwen, Sir Fon ar ddechrau'r Chwedegau. Cawn gwrdd ag aelodau'r staff gan gynnwys Morgan Evans ei hun. Mae'r cwmni yn gwasanaethu'r diwydiant amaethyddol yn bennaf ond maent hefyd yn gwerthu tai, ceir ail law, celfi, llestri, carpedi ac yn y rhaglen hon.. esgidiau... tair mil ohonyn nhw! Shorter billing: Yn rhaglen gynta'r gyfres, cawn gwrdd a gweithwyr Morgan Evans, cwmni o arwerthwyr

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

15:30 Cerdded y Llinell

Cerdded y Llinell - Ypres - Messines

Bydd Iolo Williams a Hywel Teifi Edwards yn cerdded ar hyd cadwyn ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf yn y gyfres hon. O'r holl ddigwyddiadau gwaedlyd yn hanes Cymru, nid oes lladdfa i'w chymharu a'r Rhyfel Mawr. Rhwng 1914 ac 1918, fe laddwyd bron i 35 mil o Gymry yn y lluoedd arfog. Yn ystod eu taith, mae Iolo a Hywel yn ymweld a safleoedd rhai o frwydrau mwya'r rhyfel gan gynnwys Ypres, Passchendaele, Mons, y Somme a Verdun yn ogystal a bedd Hedd Wyn yn Artillery Wood ym mhentref Boesinghe ger Flan

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Olobobs - Beni Waered

Mae?r Olobobs yn helpu Beni Waered, sy?n drist am ei fod yn trio dod o hyd i?w lais canu ac yn trio troi ei hun ben i waered - sef y ffordd gywir!

16: 05
Sam Tan - Pel-droed tanllyd

Beth all fynd yn anghywir yn ystod gem o bel-droed a phwy fydd angen help Sam Tan ym Mhontypandy heddiw?

16: 15
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Ffair Ffeirio

Mae Meic am gael mwy o bethau na neb arall i'w ffeirio yn y ffair felly mae'n mynd a phethau pobl eraill heb ofyn iddyn nhw. Ond mae rhywun wedi mynd a'i bethau o hefyd - y Llychlynwyr!

16: 30
Patrol Pawennau - Achub y ci arwrol

Mae Twrchyn yn landio ei hun mewn trafferth wrth ddynwared ei hoff arwr - Arawn y Ci Arwrol.

16: 45
Sbarc - O Dan y Ddaear

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'O Dan y Ddaear'.

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Cath-Od - Llygaid Laser Beti

Mae Beti angen sbectol er mwyn gweld beth mae hi'n ei wneud, felly mae Macs a Crinc yn penderfynu ei helpu. O diar!

17: 15
SpynjBob Pantsgwar - PwyBob Pabants 2

A fydd SpynjBob yn anghofio am ei ffrindiau ym Mhant y Bicini pan fo trigolion y ddinas yn ei benodi'n faer y dref?

17: 30
Cog1nio

Y rownd gynderfynol. Mae'r tri wedi symud i ysgol goginio Bodnant, Llanrwst. Mae'r cogydd a pherchennog Pop-ty yng Nghaerdydd Angharad Elias, a Jez Phillips, sy'n rhedeg Pizza Ffwrnes, yn beirniadu datblygiad y cogyddion ifanc ac yn penderfynu pa ddau fydd yn mynd benben a'i gilydd yn y ffeinal. Gallwch chi flasu'r tensiwn nawr bod y wobr fawr mor agos.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:10 Ralio+

Ralio+

Treialon motorbeics sy'n cael y sylw wrth i ni fod ynghanol cyffro 6ed rownd pencampwriaeth treialon motorbeics Prydain ger Llanidloes ar fferm Glynhafren. Fyddwn ni'n dilyn y Cymry sy'n cystadlu ac yn clywed be sy'n gwneud y gamp mor anhygoel.

18:35 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Gyda theulu Carwyn yn wynebu diwrnod prysur yn y gwaith am y tro cyntaf ers agor, mae angen i Carwyn a Gwenno benderfynu beth sy'n cymryd blaenoriaeth. Gyda'i lygaid ar greu argraff dda ar Anest mae Jason yn cynnig helpu, ond efallai erbyn diwedd y dydd mi fydd o'n difaru cynnig help. Gofyn am help ddylia Vince ei wneud yn nhy Terry a Glenda, ond mae ei falchder yn cael y gorau arno. Mae Mathew dal mewn sioc am berthynas ei dad a Lowri, ac mae ganddo gwestiynau y bydd rhaid i Philip eu hateb.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Heno, byddwn yn nodi 150 mlynedd yr RNIB. Hefyd, cawn sgwrs arbennig gyda'r actor Ioan Gruffudd, a chawn flas ar waith cerddorol gan John Rea i ddathlu orielau newydd amgueddfa Sain Ffagan.

 • Isdeitlau Saesneg

19:25 Sgorio Rhyngwladol

Sgorio Rhyngwladol - Gweriniaeth Iwerddon v Cymru

Yr Ynys Werdd sy'n denu Dreigiau Cymru ar gyfer y drydedd gem yng Nghynghrair y Cenhedloedd. Ar ol chwalu'r Gwyddelod o 4-1 yng Nghaerdydd ym mis Medi bydd tim Ryan Giggs yn llawn hyder. Roedd nifer o ser Iwerddon yn absennol yn y gem ddiwethaf ac mae disgwyl i dim Martin O'Neill fod yn barod am yr her gan griw ifanc Cymru. Ymunwch a chriw Sgorio ar gyfer pel droed rhyngwladol o Stadiwm Aviva, ddinas Ddulyn. Cic gyntaf 7.45.

22:00 Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri

Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri

Wythnos yma bydd Guto Harri'n dychwelyd i'w gyn-brifysgol i ofyn a yw prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt yn gwneud digon i ddenu pobl o gefndiroedd difreintiedig, neu a yw'r prifysgolion yma'n glwb egsgliwsif i blant ysgolion preifat Lloegr? Bydd syrjeri stryd wythnos yma'n dod o Gaerfyrddin ble fydd aelod cynulliad Gorllewin a Chanolbarth Cymru, Helen Mary Jones, yn ateb cwestiynau ei hetholwyr.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:35 Cymru Ddu

Cymru Ddu - Hiliaeth a Helyntion

Ail raglen y gyfres o 2005 sy'n olrhain hanes pobl croenddu yng Nghymru dros y canrifoedd. Mae'r rhaglen hon yn ymdrin a chymunedau croenddu Cymru o gyfnod Oes Victoria hyd at ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf ac yn rhoi sylw arbennig i derfysgoedd hiliol 1919 yn Ne Cymru.

 • Isdeitlau Saesneg

23:35 Elis James: Cic Lan yr Archif

Elis James: Cic Lan yr Archif - Teithio a Hamdden

.

 • Isdeitlau Saesneg
00: 08
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?