S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul

Mae hi'n ddiwrnod y Sioe Leol, ac mae Heti ac anifeiliaid Hafod Haul i gyd yn edrych ymlaen at gystadlu.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Pen Bryn Menyn

Mae Conyn yn cario blwch dirgel i fyny'r bryn uchaf ym Mhen Cyll. Mae Digbi'n ei berswadio i adael iddo fo a Cochyn gadw cwmni iddo.

06: 25
Guto Gwningen - Hanes y Llwynog Trachwantus

Ar ol i Guto ddweud celwydd byrbwyll sy'n arwain Dili Minllyn i grafangau Mr Cadno, rhaid iddo symud yn sydyn i'w rhwystro rhag bod yn ginio i'r llwynog!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Am Ddiwrnod Rhyfedd

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Gwenyn Iach

Mae pawb yn gwybod bod angen bwyta'n iach, ond tydy pawb yn Ty Mel ddim yn hoffi bananas.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Stiw - Stiw'n Cyfadde'

Mae Stiw yn torri car rasio Steff yn ddamweiniol ac yn cyfadde' wrth ei ffrind beth sydd wedi digwydd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Heini - Ailgylchu

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymweld a chanolfan ailgylchu.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
07: 25
Twm Tisian - Picnic yn y Ty

Mae Twm wedi paratoi i fynd am bicnic heddiw ond yn anffodus mae hi'n bwrw glaw.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Shwshaswyn - Haul

Mae'n heulog ar y traeth heddiw, a phawb angen oeri. Mae Fflwff yn ceisio cuddio tu ol i farcud, mae Seren yn defnyddio eli haul tra mae'r Capten yn oeri ei hun allan ar y tonnau.

07: 45
Deian a Loli - A'r Teledu

Mae Deian a Loli yn gwylio eu hoff raglen, pan yn sydyn, mae'r teledu'n torri! Does dim amdani ond mynd mewn i'r teledu i'w drwsio, beth all fynd o'i le?!

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Y Dywysoges Fach - Dwi Isio Bod Yn Gonsuriwr

Mae'r Dywysoges Fach yn cynnal sioe hud, ond mae 'na broblem - dydi hi ddim yn gallu gwneud unrhyw hud.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Y Diwrnod Mawr - Huw

Ar ei ddiwrnod mawr bydd Huw'n teithio i Sir Fon ac yn gobeithio gwireddu ei freuddwyd o gyfarfod a chyffwrdd neidr. Ond tybed a fydd o'n ddigon dewr?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Amser Stori - Triog a'r Tractor

Heddiw cawn stori Triog a'r tractor.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Wibli Sochyn y Mochyn - Car

Mae Wibli'n hoffi teithio yn ei gar bach coch. Er nad yw'n gwybod i ble mae'n mynd, mae'n mwynhau gyrru yn dawel a hamddenol - ond mae pobl eraill ar y ffordd yn mynnu ymyrryd ar ei daith!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Thrysor y Dewin

Dydy Meic ddim yn fodlon i Efa ymuno ag ef i chwilio am Drysor y Dewin yn yr Ogofau Dryslyd. Ond pan mae'n credu ei bod hi wedi'i chipio gan Fwganod yr Ogof, mae'n newid ei feddwl - gan ddysgu bod marchogion, ar adegau, angen help gan ddewin!

08: 55
Marcaroni - Y Mynydd

Heddiw mae 'na stori am fynd yr holl ffordd i ben y mynydd. Beth sydd i'w weld oddi yno tybed? Wel, mi fydd Marcaroni'n dweud wrthym ni yn ei gan newydd fendibompom!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Abadas - Pont

Mae Hari Hipo wrth ei fodd yn chwarae yn y mwd - ond ddim heddiw. Tybed pam a thybed a all gair newydd heddiw, 'pont' ei helpu?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Oli dan y Don - Sgio Ar Y Dwr!

Tra bod Oli yn sgio d?r mae Beth yn cael ei dal o dan un o drawstiau doc Siencyn.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Y Brodyr Coala - Pegi yn Cael Help

Cyfres i blant bach. Pwy fydd angen eu cymorth y Brodyr Coala heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Tecwyn Y Tractor - Tecwyn yn y Sioe

Mwy o anturiaethau gyda'r tractor bach coch.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Stiw - Stiw yn yr Awyr

Mae Taid yn prynu tocynnau i fynd a Stiw ac Elsi ar reid mewn bal?n aer poeth, ac yn helpu Stiw i beidio a bod ofn uchder.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 10
Heini - Chwarae

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn ymweld a Chanolfan Chwarae.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
10: 25
Twm Tisian - Anifieliaid

Mae Twm eisiau i ni chwarae gem gyda fe heddiw. Gem ddychmygu. Wyt ti eisiau chwarae?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Shwshaswyn - Hydref

Mae'r hydref yn amser lliwgar iawn ond mae'n dda cael sylwi ar un rhyfeddod ar y tro. Heddiw, mae gan y Capten fes, tra mae Fflwff yn dawnsio gyda'r dail cyn i Seren eu hel i'w llyfr lloffion.

10: 45
Deian a Loli - A Grwndi Wirion

Does dim son am Grwndi, cath Nain Botwnnog, ac mae pawb yn dechrau poeni. Mae Deian a Loli yn penderfynu mynd i chwilio amdani, er gwaethaf y ffaith ei bod hi'n nosi.

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Dysgu gyda Cyw

Dysgu gyda Cyw - Synhwyrau

Detholiad o raglenni lliwgar sy'n helpu plant ifanc i ddysgu a datblygu.

11: 00
Sbarc - Gweld

Cyfres wyddoniaeth newydd gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw'r synnwyr 'gweld'.

11: 15
Sbridiri - Offerynnau

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon, mae Twm a Lisa yn creu offerynnau cerdd ac yn mwynhau cerddoriaeth yng nghwmni plant Ysgol Cenarth.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Ti Fi a Cyw - Gabriel - Y Synhwyrau

Plant yw'r bosus yn y gyfres hwyliog hon. Heddiw mae Gabriel yn dysgu'r synhwyrau i'w fam gyda chymorth cacen.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Ci

Ydy colli banana pan chi'n llwgu yn mynd i'ch neud chi'n flin? Peidiwch a becso, mae Mwnci wedi gofyn i'w ffrind gorau i'w helpu. Pan yw'r Ci yn edrych am y fanana caiff Mwnci syniad da, mae isie chwarae "Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud" gyda Ci.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 50
Blero yn Mynd i Ocido - Dilyn Dy Drwyn

Er bod Blero'n hoff iawn o sanau drewllyd, mae traed Talfryn yn achosi problem enfawr.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 999: Ambiwlans Awyr Cymru

999: Ambiwlans Awyr Cymru

Cyfres yn bwrw golwg unigryw ar waith criwiau Ambiwlans Awyr Cymru. Heddiw, bydd y criw yn delio a beiciwr ar ol damwain gyda char ym Metws y Coed a chawn hanes dyn ifanc sy'n ceisio ail-afael yn ei fywyd wedi i fan ei daro a'i adael gydag anafiadau erchyll.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Priodas Pum Mil

Priodas Pum Mil - Elliw a Steen, Ceredigion

Mewn cyfres newydd, bydd Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford yn cynnig help llaw i deulu a ffrindiau gwahanol barau sy'n priodi. Yn y rhaglen gyntaf, Elliw a Steen sy'n paratoi ar gyfer eu priodas yn Synod Inn yng Ngheredigion. Fydd y darpar bar priod yn gwybod dim byd am y trefniadau a bydd yn rhaid i'r criw drefnu diwrnod pwysica' eu bywydau am lai na #5,000 - a hynny o fewn ychydig wythnosau. A hithau'n fis Rhagfyr, bydd gan y briodas hon thema Nadoligaidd. Ond a fydd popeth yn barod mewn pr

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Garddio a Mwy

Garddio a Mwy

Blodau, llysiau a phethau da bywyd, yng nghwmni Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym. Iwan sy'n mynd i'r afael a phlanhigyn ymledol ac ymosodol yn Ystad Craflwyn ger Beddgelert. Bydd Sioned yn dangos sut y gall planhigion ty buro'r aer o'n cwmpas, a Meinir sy'n helpu teulu yn Rhostrehwfa i osod lawnt.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, byddwn yn agor drysau'r Clwb Llyfrau. Carys Tudor fydd yn y gornel steil ac Alison Huw fydd yn rhannu ei chyngor Bwyd a Diod.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae Dan yn gofyn i Gary fod yn dyst yn ei briodas ac Annette yn gofyn i Sally. Mae Sally'n dweud wrth Gary ei bod hi'n chwaer iddo, ac mai Dan yw ei thad hithau hefyd! Mae Dan ac Annette yn priodi, ond Sally'n rhedeg allan cyn arwyddo'r papurau. Mewn mannau eraill, mae Beti'n dweud wrth Owi ble i stwffio'i swydd a Gary'n dweud wrth Dan am gyfaddefiad Sally.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Olion Ddoe

Olion Ddoe - Addysg

Dilyn olion ddoe ym mhob cwr o Gymru wna'r rhaglen hon. Fe fydd wyth pennod y gyfres yn dilyn themau penodol o arferion bwyta'r Cymry, i'w traddodiadau wrth briodi a chladdu. Canolbwyntio wna'r rhaglen hon ar addysg yn ystod y canrifoedd a aeth heibio.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Ty Mel - Hwiangerdd Gwenyn

Mae'n bwrw glaw, mae Morgan yn swnllyd a Mabli yn crio, o diar!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 10
Digbi Draig - Dwyn lliw

Mae Betsi a'r Newidliwiwr yn troi Digbi'n goch fel ei arwr Gruffudd Goch yn y gobaith y bydd yn medru hedfan - ond nid yw'n llwyddo.

16: 20
Shwshaswyn - Dillad

Pan mae'r byd tu allan yn rhy brysur, mae'n hwyl cael mynd drwy hen ddillad. Mae Fflwff yn darganfod sgarff i'r Capten gael cogio morio arni, ac mae gan Seren bar o fenyg arbennig iawn.

16: 30
Deian a Loli - A Huwcyn Cwsg

Mae Deian a Loli yn benderfynol o aros ar eu traed yn hwyr, felly pan ddaw Hucwyn Cwsg o hyd iddyn nhw, maen nhw'n mynd i guddio.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Y Diwrnod Mawr - Siwan

A fydd Siwan yn llwyddo i neidio ar yr Enfys ac ymarfer digon ar y gan a hithe mor brysur yn helpu allan ar y ffarm ac yn creu cerddoriaeth yn yr ysgol? Os bydd hi, ar ei diwrnod mawr, bydd hi'n teithio i ymweld a seren Dwylo'r Enfys - Heulwen.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Y Gemau Gwyllt

Rownd derfynol y gyfres antur awyr agored i blant gyda Tudur a Heledd. Mae'r chwe chystadleuydd yn Sir Benfro i wynebu mwy o sialensiau eithafol a gwersylla yn y gwyllt dros nos. Ond pwy fydd yn ennill coron Pencampwr Y Gemau Gwyllt?

17: 45
Dennis a Dannedd - Naill am y Llall

Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Codi Hwyl

Codi Hwyl - Bunessan ac Ynys Iona

Mae Dilwyn a John wedi hwylio i dde Ynys Mull, i'r rhan a elwir yn Ross of Mull gan angori ym mae bychan Bunessan. Yno caiff y ddau gyfle i weld olion pentrefi cyfan a gafodd eu gwagio ddwy ganrif yn ol i wneud lle i fwy o ddefaid - cyfnod yr 'Highland Clearances'. Caiff Dilwyn fodd i fyw wrth hwylio hen gwch traddodiadol ar draws y swnt i ymweld ag ynys sanctaidd Iona. Yn Abaty canoloesol Iona y cafodd Cristnogaeth ei harddel am y tro cyntaf yn yr Alban gan Sant Colmcille (St Columba).

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Y Ras

Y Ras

Rhaglen gwis chwaraeon wedi'w chyflwyno gan Gareth Roberts gyda phedwar cystadleuydd ym mhob rhaglen. Mae pump rownd gwahanol a dau o'r cystadleuwyr yn brwydro am yr hawl i fynd drwyddo i'r rownd derfynol. Dyma'r rownd gyn-derfynol gyntaf.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Heno, byddwn yn lansio cystadleuaeth ffotograffiaeth yr Hydref yng nghwmni'r beirniad, y ffotograffydd Sioned Birchall. Byddwn hefyd yn fyw o'r Tramshed yng Nghaerdydd ar gyfer noson agoriadol G?yl S?n.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Pwy ddylai gael gwarchodaeth o Esther; Hywel neu Julie? Mae Colin yn darganfod fod Britt wedi bod yn chwarae gyda than.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Celwydd Noeth

Celwydd Noeth

Y cwis heb gwestiynau - yr her fydd dewis pa gelwyddau noeth sy'n cuddio yng nghanol cyfres o ffeithiau. Ymunwch gyda Nia Roberts wrth i bar arall o gystadleuwyr fynd am y jacpot o #10,000!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Rhyfel Fietnam

Rhyfel Fietnam - Pwysau Cof

Er bod sgandal Watergate yn hawlio sylw'r Americanwyr ac yn gorfodi'r Arlywydd Nixon i ymddiswyddo, mae pobl Fietnam yn parhau i fod yn greulon wrth ei gilydd mewn rhyfel cartref erchyll. Wrth i gannoedd ar filoedd o filwyr gogledd Fietnamaidd arllwys i'r De, mae Saigon yn disgyn yn gyflym i anhrefn. Am y 40 mlynedd nesaf, mae Americanwyr a phobl Fietnam o bob ochr yn chwilio am iachawdwriaeth a chymodi.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Rygbi Pawb

Rygbi Pawb - Coleg Gwyr v Coleg Llandrillo

Uchafbwyntiau estynedig o gem Coleg Gwyr yn erbyn Coleg Llandrillo o faes hanesyddol Sain Helen Abertawe. Ymunwch a Lauren Jenkins, Rhys ap William a'r tim am holl gyffro'r gem.

23:15 Ysgol Ddawns Anti Karen

Ysgol Ddawns Anti Karen

Mae llwyddiant gr?p y KP Stars yn Blackpool yn ysgogi Anti Karen i baratoi ei grwpiau iau i gystadlu dan y t?r enwog yn Cheerdance UK. Cawn weld y berthynas gynnes rhwng Anti Karen a'r merched ifanc a'u rhieni, sydd yn ei charu a'i hofni ar brydiau! Mae hi'n cael trafferthion gyda gr?p ifanc y Doliau Gwyllt, ond maen nhw'n dipyn haws i'w trin na cheisio cadw trefn ar gr?p sydd fymryn yn hyn, ac sydd am ysgwyd eu pom-poms yn gyhoeddus am y tro cyntaf. Mae'r mamau am gystadlu!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23: 48
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?