S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos.

06: 00
Jen a Jim Pob Dim - Ar Eich Marciau

Mae 'na ras fawr yn digwydd ar y traeth heddiw rhwng Sebra, Fflamingo a Mwnci ac mae pob un yn si?r y byddant yn ennill! Tybed pwy ddaw'n gyntaf, ail a thrydydd?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Thrysor yr Enfys

Er iddo addo helpu Sblash i drefnu parti enfys, y funud mae Meic yn clywed bod trysor ym mhen draw'r enfys mae e'n anghofio am y parti wrth ruthro i geisio dod o hyd iddo. Ond pan ddaw i'r amlwg mai meipen ydi'r trysor, mae ganddo gryn waith i'w wneud i gadw'i addewid i Sblash.

06: 30
Holi Hana - Y Gath a'r Ffidil

Problem Katie'r gath yw ei bod hi wrth ei bodd yn canu ond does neb yn hoffi gwrando arni. Mae Mrs Winger a'r plant yn darganfod nad yw'n gallu canu o gwbl wrth ymarfer ar gyfer y cyngerdd. Nid yw Owen fawr gwell am chwarae'r ffidil a tra ei fod ef yn byddaru pawb yn y swyddfa a Katien torri ei chalon mae Francis yn cael syniad da. Mae'n perswadio Owen i gyfnewid y ffidil am ei recordydd ac mae'n cynnig y ffidil i Katie. Mae'r cyngerdd yn llwyddiant gyda Katie yn cyfeilio i'r plant ar y ffid

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Peppa - Y Cloc Cwcw

Mae Dadi Mochyn yn weindio hen gloc cwcw. Wrth i'r cloc daro'r awr mae aderyn pren yn neidio allan gan ysgwyd ei adenydd a chanu 'Cwcw!'

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Amser Maith Maith Yn Ol - Oes y Celtiaid: Glaw

Heddiw mae gan Tadcu stori o Oes y Celtiaid ac mae'r brawd a Chwaer Idris a Ffraid yn gobeithio y bydd hi'n bwrw Glaw.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Olobobs - Siwmper

Dydy Tib ddim yn hoffi ei siwmper newydd gan Hen Fam-gu Olobob, ond wrth iddi ddatod mae Grwndi Bach yn mynd a hi'n ol at Fam-gu sy'n gwau siwmper arbennig sy'n ddigon mawr iddyn nhw i gyd.

07: 05
Y Diwrnod Mawr - Harriet

Mae Harriet wedi bod yn paratoi at y sioe geffylau gyntaf y tymor hwn er sbel. Ond ar y diwrnod mawr, mae'i hoff geffyl Ollie'n sal ... ai dyna ddiwedd y freuddwyd o ennill rosette?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 20
Sam Tan - Hoci ia

Mae Meic yn adeiladu cae hoci ia i'r plant gyda llif oleuadau. Dyw Norman ddim yn gallu sglefrio felly mae Pengwin mawr ganddo i'w helpu. Rhwng yr ia, y pengwin a'r goleuadau mae rhywbeth yn siwr o ddigwydd, ond mae Sam Tan ar gael bob amser mewn unrhyw dafferth.

07: 30
Patrol Pawennau - Achub Cystadleuaeth Eirafyrddi

Mae'n rhaid i'r cwn helpu pan mae cwrs eirafyrddio yn cael ei orchuddio gan eira!

07: 45
Asra - Ysgol OM Edwards, Llanuwchllyn

Bydd plant o Ysgol OM Edwards, Llanuwchllyn yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Mae gwesty ar y blaned ASRA ac mae hi'n colli pwer. Rhaid ennill ser er mwyn ennill pwer. Ond a fydd plant bach y ddaear yn gallu helpu Seren?

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Stwnsh Sadwrn

Ar Stwnsh Sadwrn wythnos yma - bydd cystadlu brwd mewn gemau gwirion, a?r collwr yn wynebu llond lle o stwnsh yn y botel sos. Hefyd mae cyfle i chi adref i gystadlu am wobrau anhygoel yn ein gem ?Ie neu Na??, Ysgol Bro Gwydir fydd yn drysu yn ?Maze I Ware? a pha ysgol gafodd ymweliad anisgwyl gan griw Stwnsh Sadwrn?

08: 25
Cath-Od - Babi Newydd

Mae Macs yn dysgu Crinc sut mae chwythu pelen ffwr, ond wrth gwrs mae Crinc yn mynd a phethau yn rhy bell.

09: 00
Dennis a Dannedd - 5000 Trewhilber

Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd.

09: 20
Y Doniolis - Y Gem Rygbi

Mewn cyfres newydd llawn hwyl a sbri, dilynwn anturiaethau direidus dau frawd hoffus a lliwgar , Luigi a Louie Donioli a'u nith fach, Liwsi. Yn y rhaglen hon, mae tim rygbi cymunedlol Cwm Doniol yn chwarae yn y ffeinal, ond does dim gobaith gyda nhw os yw'r Doniolis yn parhau i'w hyfforddi. Mae Liwsi'n gobeithio datrys y broblem ac yn galw ar wyneb cyfarwydd o'r byd rygbi.

09: 30
Y Dyfnfor - Trysor yr Ynyswyr

Mae Dolos wedi gwerthu dau fap i'r trysor - un i'r teulu Nektor ac un i'r mor-ladron. Mae'n ras wyllt i weld pwy fydd yn cyrraedd y trysor gyntaf!

10:00 Arctig Gwyllt Iolo Williams

Arctig Gwyllt Iolo Williams - Byw i'r Eithaf

Iolo Williams sy'n datgelu mwy am fywyd gwyllt godidog rhai o ardaloedd mwyaf gogleddol y byd. Mae'r arth wen urddasol yn feistres ar hela ar rew, ond mae'r rhew yn amddifadu creaduriaid fel adar y mor o'u bwyd. Ymysg y creaduriaid eraill eiconig yn y bennod hon mae'r bolgi a'r lyncs sy'n brwydro yn erbyn yr elfennau i oroesi ar rai o dirweddau caletaf y ddaear.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:00 999: Ambiwlans Awyr Cymru

999: Ambiwlans Awyr Cymru

Mae criw Ambiwlans Awyr Abertawe yn delio a damwain car yn Nhregaron ac mae bachgen bach yn y gogledd yn ymladd am ei anadl. Darlledwyd y gyfres gyntaf yn 2012.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:30 Huw Edwards a'r Cymry Estron: Stori Cymry Llundain

Huw Edwards a'r Cymry Estron: Stori Cymry Llundain

Huw Edwards sy'n teithio o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg i'n cyfnod ni heddiw ym mhennod olaf y gyfres sy'n olrhain hanes y Cymry yn Llundain. Gwelwn yr ysbrydoliaeth ar gyfer sefydlu nifer o bileri'r Gymru fodern o grombil prifddinas Lloegr, yn ogystal a'r sefydliadau sy'n gwasanaethu'r Cymry alltud yn Llundain.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo
12: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

Prynhawn

12:30 Ol Traed Gerallt Gymro

Ol Traed Gerallt Gymro

Mae Dr Barry Morgan, cyn Archesgob Cymru, yn dilyn ol troed Gerallt, a deithiodd o Gaergaint i Rufain yn y 12fed ganrif, yn ei gais i fod yn Archesgob cyntaf Cymru. Yn y bennod yma, mae Dr Morgan yn teithio o Alpau'r Eidal i Rufain.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:15 Ffermio

Ffermio

Y tro hwn, clywn sut mae ffermwr godro a ffermwr mynydd yn ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru 'Brexit a'n tir'; byddwn yn edrych ar effaith Storm Callum ar ffermydd y gorllewin; a byddwn yn gweld dwy siop fferm arloesol - y Rhug yng Nghorwen ac un yn Nhreorci.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:40 Cefn Gwlad

Cefn Gwlad - Winston Evans

Rhaglen awr gyda Dai Llanilar, yn arwain tim o gyflwynwyr ifanc. Heno Dai a'r pysgotwr macrell Winston Evans o Gei Newydd; Mari Lovgreen yn gwerthfawrogi cynnyrch lliwgar gwraig ffarm o Sir Benfro; Rhys Lewis sydd gyda Chlwb Moduro'r Bala, hefyd - hanes fferm organic Yncl Buck Nant Ffrancon ac anturiaethau diweddaraf Cefn Gwlad bach.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:35 Garddio a Mwy

Garddio a Mwy

Blodau, llysiau a phethau da bywyd, yng nghwmni Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym. Iwan sy'n dangos nad oes rhaid cael gardd i dyfu bwyd maethlon - dim ond hadau a jariau gwydr. Bydd Sioned yn plannu mefus ar gyfer blwyddyn nesa' tra bydd Meinir yn gorffen y gwaith ar y pwll newydd yng ngardd Mhant y Wennol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

15:00 Trysorau'r Teulu

Trysorau'r Teulu

Mae gan Jack gasgliad o hen esgyrn a chleddyf a etifeddwyd gan ei deulu ac sydd, yn ei farn ef, o werth hanesyddol pwysig i Gymru. O gofio bod Jack yn un o deulu'r Pregethwr enwog John Jones, Talysarn, mae'n bosib iawn mai dyma'r achos. Mae gan ganw Affricanaidd le balch yng nghaffi Dolgellau Meg, ac mae bob amser yn bwynt trafod ymhlith cwsmeriaid, ond beth yw ei werth?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

Noson

16:00 Wyneb Glyndŵr

Wyneb Glyndŵr

Ail greu gwir wyneb Owain Glyndwr.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

16:55 Jim Driscoll: Meistr y Sgwar

Jim Driscoll: Meistr y Sgwar

Stori anhygoel Jim Driscoll, y Cymro o dras Wyddelig a anwyd mewn tlodi ond a focsiodd ei ffordd i'r brig heb fyth anghofio ei wreiddiau. Daeth 'Peerless Jim' yn bencampwr bocsio pwysau plu Prydain, Ewrop a'r Gymanwlad - a chafodd ei ystyried yn 'Bencampwr y Byd'. Mae'r rhaglen yn cynnwys archif ffilm brin o Driscoll yn y sgwar, ac yn ymweld a rhai o'r cymunedau bocsio bywiog yng Nghymoedd De Cymru sy'n ysbrydoli cenhedlaeth newydd. Bu farw Jim Driscoll ar 30 Ionawr, 1925.

 • Isdeitlau Saesneg

17:50 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:00 Clwb Rygbi

Clwb Rygbi - Cheetahs v Gleision Caerdydd

Darllediad byw o?r gem Guinness PRO14 rhwng y Cheetahs a Gleision Caerdydd, o Bloemfontein, De Affrica. Cic gyntaf 6.15.

20:25 Bocsio Byw

Bocsio Byw

Noson wych o focsio yn fyw o Ganolfan Casnewydd. Ym mhrif ornest y noson bydd Robbie Turley yn cystadlu am wregys pwysau uwch bantam y Gymanwlad yn erbyn Ashley Lane o Fryste. Hefyd bydd pencampwriaeth pwysau welter Cymru yn y fantol wrth i Tony Dixon o Aberpennar a Kieran Gething o Bont-y-p?l gwrdd. Yna, bydd yr ymladdwr boblogaidd o Farri, Andrew Selby, yn ymladd yn ei ornest gyntaf ers cyfnod. Rhys ap Wiliam sy'n cyflwyno, gyda Gary Lockett, Zack Davies, Anthony Trow a Gareth Roberts.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

00:00 Y Salon

Y Salon

Tybed pa straeon sydd ar flaenau tafodau miniog trigolion Y Salon yr wythnos yma? Mae'r camerau wedi bod yn clustfeinio yn Yr Wyddgrug, Caernarfon a Llanelli a bydd y steilwyr Delyth, Jac, Jason, Colin, Sonia a Nadeen yn gwrando ac yn cynghori'r cwsmeriaid yn y salon, y barbwr a'r siop trin ewinedd. Nid lle trin gwallt yn unig ydy'r salon! Dyma'r blwch cyffes fodern, lle mae cwsmeriaid yn rhannu bob mathau o gyfrinachau!

 • Isdeitlau Saesneg

00:30 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg
01: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?