S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Tŷ Cyw - Het Dywydd Rachael

Ymunwch a Gareth a Rachael a gweddill y criw wrth iddynt fynd ar antur arbennig yn 'Ty Cyw' heddiw.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Nodi - Y Sgitlod a'r Bwmerang

Mae Nodi yn dangos i'r Sgitlod sut i daflu boomerang.

06: 25
Octonots - a Dirgelwch yr Octofad

Ar ol i'r Octofad fynd i drafferthion, mae Ira'n gwybod mae'r unig ffordd i gael y darn newydd sydd ei angen yw trwy ymweld a'r hen Octofad. Ond tybed ai'r Octonots yw'r unig rai fydd ar yr hen long unig?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Bach a Mawr

Beth wnaiff Bach pan mae 'na storm? A pham mae Mawr yn bwyta cacen geirios yn y cwpwrdd?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Y Dywysoges Fach - Beth sy'n bod ar Tydwal?

Mae'r Dywysoges Fach yn mynd a Tedi Gilbert i bob man hyd nes iddo golli ei goes.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Tomos a'i Ffrindiau - Sodor Slip

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Jen a Jim a'r Cywiadur - A - Anrheg Arall i Plwmp

Mae'n ben-blwydd ar Plwmp heddiw. Mae wedi derbyn anrheg anarferol, allwedd! Rhaid i'r criw ddarganfod beth mae'r allwedd yn ei agor er mwyn dod o hyd i'r anrheg.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Ceffyl

Heddiw, mae Mwnci'n chwarae gyda Ceffyl. O dan arweiniad Ceffyl mae'r plant yn siglo eu pennau, gweryrru a charlamu o gwmpas buarth y fferm.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Patrol Pawennau - Cwn yn achub Gwil

Mae Gwil yn darganfod bod Gari yr afr yn sownd ar ochr clogwyn ac wrth geisio ei achub mae'n mynd yn sownd ei hun. Mae'n galw'r criw am help ond mae'n gollwng ei Pad-Pawen lawr y dibyn! Rhaid i'r Pawenlu achub Gwil ar eu pennau eu hunain.

07: 50
Sam Tan - Rhwyfo Mlaen

Ma Ben a Hana yn cystadlu mewn ras ganwio, ac mae'r ddau'n gystadleuol iawn. Mae Hana'n dangos llawer o ddewrde pan mae Ben yn methu rhwyfo oherwydd anaf. Rhaid i Sam a'r criw fynd i'w hachub, ond caiff Hana orffen ei thasg yn llwyddiannus ac mewn steil.

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Llew

Mae Mwnci'n credu ei fod yn gallu rhuo'n dda ond mae'r pryfyn yn anghytuno. Ar ol clywed ei ffrind Llew yn rhuo mae Mwnci'n gwybod bod lot o waith caled da fe i'w wneud. Mae Llew yn fodlon chwarae Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud. Mae Brenin y Jwngl yn dangos i Mwnci a ni beth mae'n gallu gwneud ac mae'r rhuo yn bwysig.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Ben Dant - Ysgol Llandegfan

Ymunwch a Ben Dant a'r mor-ladron o Ysgol Llandegfan wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 35
Twm Tisian - Marchogaeth

Yn y bennod yma mae Twm yn dysgu sut i ofalu am geffylau ac yn cael cyfle i farchogaeth am y tro cyntaf!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Y Brodyr Coala - Ras fawr Pwyll

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Blero yn Mynd i Ocido - Awyren y Maer

Wedi gwirioni ei fod am gael tro ar hedfan awyren Maer Oci, mae Blero'n llwyddo i'w lanio ar ben coeden! Yn ffodus iawn mae robotiaid yn hedfan i'w hachub.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Guto Gwningen - Hanes Watcyn Wiwer ar Ffo

Mae Watcyn wedi gwylltio Hen Ben trwy ddwyn ei sbectol ac mae'n rhaid iddo ddibynnu ar Guto a'i ffrindiau i'w achub rhag llid y dylluan.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Bobi Jac - Yn Troelli yn y Gofod

Mae Bobi Jac a'r Gofodwyr Bochdew yn chwarae troelli mewn antur yn y gofod.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Straeon Ty Pen - Y Lein Ddillad

Un prynhawn braf mae hoff ddillad Cadi yn sychu ar y lein yn yr ardd. Caryl Parry Jones sydd yn adrodd y stori o'r adeg aeth hi'n ffrae rhwng y siwmper ddisglair, yr hosan dde a'r hosan chwith, a'r het wlan, wrth iddyn nhw drio penderfynu pa un sydd bwysicaf. Wedi gofyn i holl greaduriaid yr ardd, Tedi Fflwffyn a'i ddoethineb yw'r unig un sydd yn medru cynnig yr ateb.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Gwdihw

Heddiw bydd Megan yn cwrdd a chwningen Anest ac yn casglu mel gan wenyn Ysgol San Sior.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Tŷ Cyw - Cwmwl Bach a'r Glaw

Ymunwch a Gareth a'r criw wrth iddynt deithio mewn balwn i fyny i'r awyr.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 10
Nodi - Ci Clen am Chwarae

Mae Ci Clen wedi deffro yn gynnar ac eisiau chwarae gyda Nodi. Ond mae Nodi yn dal i gysgu.

10: 25
Octonots - a'r Llyn Cudd

Pan fydd yr Octonots yn dod o hyd i lyn dirgel o dan yr Antarctig, mae Cregynnog yn awyddus i weld a oes creaduriaid newydd, heb eu darganfod, yn byw yn y d?r coch. Ond pam mae'r llyn yn goch, ac oes unrhyw greaduriaid yn byw mor ddwfn i lawr yn yr ia?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Bach a Mawr

Gofynnodd Bach i Mawr ddewis yr afal mwyaf suddlon ar y goeden- ond mae'r afal yn gartref i gnonyn siaradus!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 45
Y Dywysoges Fach - Dwi ddim yn licio pryfaid

Mae'r Dywysoges Fach yn hoff iawn o chwarae yn y mwd.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Tomos a'i Ffrindiau - Y Llew o Sodor

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Jen a Jim a'r Cywiadur - Y - Ysbryd ac Ystlum

Mae s?n rhyfedd yn dod o do ty Cyw ac mae'r criw'n grediniol bod 'na ysbryd yn y to. Dydy Jen a Jim ddim yn cytuno ond beth, felly, sy'n gwneud y s?n?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Cangarw

Mae Mwnci'n chwilio am le i guddio ei drysor a'r lle gorau yw poced Cangar?. Wrth gwrs cytuna Cangar? ac mae'n barod i chwarae hoff gem Mwnci. Mae'r Safana yn frith o synau a symudiadau pan mae Cangar? yn dangos iddynt beth mae'n gwneud.

11: 35
Patrol Pawennau - Cimychiaid

Mae angen help y Pawenlu pan mae Francois, cefnder Capten Cimwch, yn ceisio ei helpu i dynnu llun o wylan glas-goes fawr prin.

11: 45
Sam Tan - Norman y Dewin

Mae Norman yn mynd i drafferth wrth ddefnyddio gormod o drydan ar gyfer ei sioe hud a lledrith. Ac mae Elvis yn nerfus iawn wrth sefyll arholiad ar gyfer ymladdwyr tan.

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Taith Fawr y Dyn Bach

Taith Fawr y Dyn Bach - Tina Evans

Yn y bennod yma mae James Lusted yn teithio i Bontyberem a Chaerdydd i gwrdd a Tina Evans gafodd ei geni a Friedreich's Ataxia. Cawn glywed sut beth yw byw gyda chyflwr sydd yn ddirywiol ac yn byrhau eich bywyd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Cefn Gwlad

Cefn Gwlad - Bryn Jones, Talacre, Prestatyn

Y tro hwn mae Dai gyda Bryn Jones, Talacre - ffarmwr sydd wedi arallgyfeirio'n ddyn busnes llwyddiannus. Hefyd Mari Lovgreen a Chymdeithas Gwenynwyr Cymraeg Ceredigion, Meleri a chystadleuaeth bysgota ysgolion, rownd olaf Jeff Llaeth, Llandysul ac anturiaethau diweddaraf Cefn Gwlad bach.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:30 Sion a Sian

Sion a Sian

Dau gwpl sydd wedi teithio'n helaeth fydd yn herio'i gilydd ar y rhaglen heddiw - Eifion ac Avril Davies o Bontarddulais, ger Abertawe a Gareth a Jennifer Thomas o Lanrug ger Caernarfon. Mae'r ddau gwpl wedi bod yn briod ers blynyddoedd ond pa un sy'n nabod ei gilydd orau ac yn cael cystadlu am y jacpot o #1000? Ymunwch a Stifyn Parri a Heledd Cynwal i ddilyn y cystadlu.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, cawn gwmni Huw Fash yn y gornel ffasiwn, ac mi fydd y criw yn nodi bod hi'n ddiwrnod Cappuccino.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Glowyr

Glowyr - Y Faner Goch

Cyfraniad y comiwnyddion a'r Blaid Gomiwnyddol yn ystod a chyn gwladoli y pyllau sydd dan sylw y tro hwn. Little Moscow oedd enw'r Western Mail am y Maerdy yn y 20au - ond pa mor drwm bu dylanwad y comiwnyddion ar y gweithiwr cyffredin yn y diwydiant glo?

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Y Tren Nesa'

Y Tren Nesa' - Galway i Gaergybi

Arfon Haines Davies sy'n cychwyn ar ei daith o gorllewin Ewrop i Baris, yn cychwyn yn Galway, Iwerddon ac yn dilyn y rheilffordd trwy Athlone, Dulyn i Dun Laoghaire ac yna i Gaergybi.

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Blero yn Mynd i Ocido - Diolch o Galon

Mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau gael calon Talfryn i guro'n gyflym er mwyn gallu dathlu ei ben-blwydd efo fo!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 10
Sam Tan - Niwl o'r mor

Mae Sara a Jams yn meddwl bod Tom mor cwl a bod eu tad Siarlys yn ddiflas! Ond pan aiff Tom allan i'r mor a chael ei ddal yn y niwl, Siarlys sy'n dod o hyd iddo - ei brofiad sy'n serennu ac sy'n rhoi cyfarwyddyd i Sam a'i griw. Mae Siarlys yn wir arwr ac yn seren bellach yn llygaid Sara a Jams!

16: 20
Sblij a Sbloj

Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn mynd am wyliau mewn carafan, gan lwyddo i golli darn o'r jig-so hefo'r lythyren 'j' arno! Aiff y ddau ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

16: 30
Patrol Pawennau - Crwbanod

Mae criw bach del o grwbanod yn heidio i ganolfan y Pawenlu.

16: 45
Cacamwnci

Dewch i gwrdd a chymeriadau newydd sbon fel Anni a Ben Dod, Dai Disgo, Od a Li, Mamgu Fach a llawer mwy mewn cyfres gomedi i blant meithrin. Mae Cacmwnci yn llawn sgetsys dwl a doniol, ac ambell i fwnci drygionus.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Y Doniolis - Y Castell

Mewn cyfres newydd llawn hwyl a sbri, dilynwn anturiaethau direidus dau frawd hoffus a lliwgar , Luigi a Louie Donioli a'u nith fach, Liwsi. Yn y rhaglen hon, mae'r Doniolis yn cael eu galw i amddiffyn y castell. Ond fel arfer, mae Luigi a Louie mewn trafferth a dydy'r porthor ddim yn hapus.. o gwbl!

17: 10
Kung Fu Panda - Po yn Clybio

Mwy o anturiaethau gyda King Fu Panda.

17: 35
Boom!

Yn y rhaglen yma bydd Rhys yn yfed pipi a byddwn ni'n gweld pa offeryn cerdd sy'n gwneud y mwya' o s?n - pan mae'n cael ei ollwng o graen uchel.

17: 45
Rygbi Pawb - Gwent v Castell Nedd PT

Uchafbwyntiau o Gynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru - Coleg Gwent v Coleg Castell Nedd Port Talbot.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal

04 Wal - Gwestai 'Bwtic'

Thema 04Wal yr wythnos hon yw gwestai 'boutique'. Cawn olwg ar fenter newydd yn Aberystwyth, Gwesty Cymru; y New White Lion fu unwaith yn dafarn yn Llanymddyfri a chawn orffen gyda gwesty a fu yn gartref crand yn y 1920au ym Mhenarth.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Pan ddaw Carys i ddeall sut y cafodd Dylan ei lygad ddu, nid yw'n hapus efo Barry. Mae'n ddiwrnod cyntaf Gwenno fel athrawes lanw, ond, heb unrhyw fai arni hi, mae'n llwyddo i wylltio sawl aelod o'i theulu. Wedi gwylltio efo Mags a John y mae Sian - am gynnal eu trefniant blacmel cyhyd. I gadw pawb yn hapus, mi fydd raid iddi feddwl am ffordd o'u cosbi, ac, mewn ymgais i gadw Lowri'n hapus, mae Kelvin yn cael syniad gwych. Neu, dyna be' mae o'n ei feddwl!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Heno, bydd arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, yn y stiwdio tra bod Daf Wynne yn cael cipolwg o'r ffilm newydd, `Anorak'.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Jason yn palu mwy o gelwyddau. Mae Diane yn mynnu ei fod yn rhoi'r arian yn ol yng nghyfrif APD. Ond o le gaiff Jason yr arian? Mae Jim yn dal Eifion yn gweithio ar dir Penrhewl.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Gwesty Aduniad

Gwesty Aduniad

Os ydych yn cerdded trwy ddrws Gwesty Aduniad, mae un peth yn sicr: mae bywyd ar fin newid am byth. Mae pob unigolyn sy'n dod i'r gwesty yng nghefn gwlad Cymru gydag un amcan penodol: i gyfarfod rhywun o'u gorffennol. O rai sydd am weld teulu gwaed am y tro cyntaf ers eu mabwysiadu, i eraill sydd wedi colli cysylltiad dros flynyddoedd.Yn y rhaglen hon, mae Sian Messamah o Llandrillo-yn-Rhos yn chwilio am y fam roddodd hi i'w mabwysiadu yn fabi. Oes gan ei hanner chwaer o Awstralia atebion iddi?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Salon

Y Salon

Tybed pa straeon sydd ar flaenau tafodau miniog trigolion Y Salon yr wythnos yma? Mae'r camerau wedi bod yn clustfeinio yn Yr Wyddgrug, Bangor, Caernarfon a Thregaron a bydd y steilwyr Delyth, Jac, Carys, Cara, Kirsty a Carys yn gwrando ac yn cynghori'r cwsmeriaid yn y salon, y barbwr a'r siop trin ewinedd.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Y Ras

Y Ras

Rownd derfynol y rhaglen gwis chwaraeon wedi'i chyflwyno gan Gareth Roberts gyda phedwar cystadleuydd yn brwydro dros bump rownd gwahanol i gael eu coroni yn bencampwr neu bencampwraig y gyfres.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

23:00 Ar Werth

Ar Werth

Mae Mannon a Vaughan Williams ar fin symud i dy newydd sbon yn Llandwrog. Cwpl arall sy'n ystyried prynu ar yr un stad yw Clive Williams a Sophie Roberts. Yn Abertawe, mae Delyth Thomas yn wynebu'r dasg anodd o werthu cartref ei diweddar fam. Yn Aberystwyth, mae David a Shirley Harries yn derbyn newyddion da a drwg wrth geisio gwerthu eu ty presennol ac adnewyddu eu cartref newydd. Hefyd, cartref bendigedig ym Mhenrhyndeudraeth a ddyluniwyd gan Syr Clough Williams-Ellis.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?