S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos.

06: 00
Jen a Jim Pob Dim - Nol, 'Mlaen Crash!

Mae Jen a'r llong danfor yn ei chael hi'n anodd dilyn cyfarwyddiadau. A all Jim a Jim a Chapten Carys eu helpu i ddysgu'r gwahaniaeth rhwng lan a lawr a 'nol ac ymlaen?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Anghenfil Anweledig

Mae Meic yn addo amddiffyn pobl y pentref rhag beth bynnag sy'n gwneud s?n o dan y bont. Mae'n mwynhau'r clod a'r sylw gymaint nes ei fod yn gohirio mynd i'r afael a'r broblem! Ar ol creu gymaint o gyffro, sut y bydd yn egluro beth yn union sydd yno?

06: 30
Holi Hana - Bert Bach yn Sal, Bechod

Problem Bert yr arth yw ei fod yn mynd yn sal wrth deithio. Mae pawb yn edrych ymlaen at fynd ar y trip ysgol i'r Parc Thema - pawb heblaw Bert. Mae Hana a Beti yn rhoi gwersi canolbwyntio i Bert ac yn ei ddysgu i chwarae gemau er mwyn tynnu ei sylw oddi ar ei salwch. Mae Francis ac yntau yn chwarae gem o 'Wi'n Gweld a'm Llygad Bach i' wrth fynd ar y gwahanol reidiau yn y ffair ac maen nhw'n cael diwrnod wrth eu boddau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Peppa - Taith Natur

Mae Peppa a'i theulu yn dilyn taith natur yn y wlad, gan ddarganfod olion troed adar bach a morgrug.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Amser Maith Maith Yn Ol - Oes y Tuduriaid : Dathlu

Stori o Oes y Tuduriaid sydd gan Tadcu i Ceti heddiw yn 'Amser Maith Maith yn ol'.

07: 00
Olobobs - Oer

Mae'r Goeden Olobobs yn rhy oer felly maen nhw'n creu Fflwfflen sy'n dangos iddyn nhw mai'r cyfan sydd ei angen ar eu coeden yw cwtsh enfawr.

07: 05
Y Diwrnod Mawr - Dewi

Un peth yw cael syniad da, peth arall yw ei wireddu. A fydd gan Dewi'r hyder i berfformio fel cerflun byw ar ei ddiwrnod mawr yng Ngwyl Nol a Mlan? Yn bwysicach falle, a fydd e'n llwyddo i godi arian at yr wyl?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 20
Sam Tan - Brogaod Bronwen

Mae Bronwen yn llwyfannu sioe nofio gyda'r plant. Mae Norman yn genfigennus iawn o Jams - Jams yw'r seren. Mae Norman yn ei gloi mewn stafell newid, a phan mae tan yn digwydd, mae'n rhaid galw Sam i achub Jams a diffodd y fflamau!

07: 30
Patrol Pawennau - Achub y Pengwiniaid

Mae criw o bengwiniaid wedi bod yn dwyn pethau o gwch Capten Cimwch. Mae'n rhaid i'r cwn eu rhwystro a mynd a nhw 'nol i Begwn y De.

07: 45
Asra - Ysgolion Llanaelhaearn aPentir

Bydd plant o Ysgolion Llanaelhaearn a Pentreuchaf yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Stwnsh Sadwrn

Rhaglenni gwych a digon o hwyl.

08: 25
Cath-Od - Mintys y Gath

Macs' weakness for catnip is revealed when Crinc discovers a cat-toy full of catnip.

09: 00
Dennis a Dannedd - Llyfr y Rafin

Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd.

09: 20
Y Doniolis - Y Castell

Mewn cyfres newydd llawn hwyl a sbri, dilynwn anturiaethau direidus dau frawd hoffus a lliwgar , Luigi a Louie Donioli a'u nith fach, Liwsi. Yn y rhaglen hon, mae'r Doniolis yn cael eu galw i amddiffyn y castell. Ond fel arfer, mae Luigi a Louie mewn trafferth a dydy'r porthor ddim yn hapus.. o gwbl!

09: 30
Y Dyfnfor - Yr Oriel Danfor

Mae'r Nektons yn cael eu harestio am ddwyn! Mae Ant a Fontaine yn dianc er mwyn ceisio profi eu bod wedi cael cam ond bydd yn dasg anodd!

10:00 Dylan ar Daith

Dylan ar Daith - Dylan ar Daith - O Bow Street i Bolifia: Ifor Rees

Dylan Iorwerth sy'n dilyn ol troed Ifor Rees - diplomydd gydol ei oes, ffotograffydd brwd, dringwr dygn, ac awdur llyfrau taith. Bu'n gweithio yn Ne America am ran helaeth ei oes gan dynnu ffotograffau o'r gwledydd hynny o'r 1920au hyd y 1940au a chanolbwyntio ar eu mynyddoedd a'u pobl. Yn y rhaglen hon byddwn yn clywed am ei waith ym Molifia yn ystod cyfnod helbulus iawn yn hanes y wlad, pan laddwyd yr Arlywydd mewn ffordd gyhoeddus iawn. Darlledwyd y rhaglen gyntaf yn 2014.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:00 Cefn Gwlad

Cefn Gwlad - Bryn Jones, Talacre, Prestatyn

Y tro hwn mae Dai gyda Bryn Jones, Talacre - ffarmwr sydd wedi arallgyfeirio'n ddyn busnes llwyddiannus. Hefyd Mari Lovgreen a Chymdeithas Gwenynwyr Cymraeg Ceredigion, Meleri a chystadleuaeth bysgota ysgolion, rownd olaf Jeff Llaeth, Llandysul ac anturiaethau diweddaraf Cefn Gwlad bach.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

Prynhawn

12:00 Gwesty Aduniad

Gwesty Aduniad

Os ydych yn cerdded trwy ddrws Gwesty Aduniad, mae un peth yn sicr: mae bywyd ar fin newid am byth. Mae pob unigolyn sy'n dod i'r gwesty yng nghefn gwlad Cymru gydag un amcan penodol: i gyfarfod rhywun o'u gorffennol. O rai sydd am weld teulu gwaed am y tro cyntaf ers eu mabwysiadu, i eraill sydd wedi colli cysylltiad dros flynyddoedd.Yn y rhaglen hon, mae Sian Messamah o Llandrillo-yn-Rhos yn chwilio am y fam roddodd hi i'w mabwysiadu yn fabi. Oes gan ei hanner chwaer o Awstralia atebion iddi?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

13:00 Garejis: Dan y Bonet

Garejis: Dan y Bonet

Ry' ni'n genedl sy'n hollol ddibynnol ar geir yng nghefn gwlad Cymru. Tu ol i bob cerbyd ma' na garej leol sy'n cadw cymunedau ar eu traed neu ar ei teiars o' leia. Mae'r rhaglen hon am ddarganfod mwy...

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:30 Ffermio

Ffermio

Ar Ffermio heno bydd Meinir yn ymweld a Phrif Sioe Laeth Cymru, yn gweld y cystadlu, yn holi pa stad sydd ar y diwydiant ac yn siarad gyda rhai o'r prif enillwyr. Bydd Alun ym Mart y Trallwng lle roedd Richard Tudor Llysun, Llanerfyl yn gwerthu ei fuches gyfan.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:00 Gwyl Cerdd Dant 2018

Gwyl Cerdd Dant 2018

Mae cerdd dant yn unigryw i ni fel Cymry, ac mor boblogaidd ag erioed. Uchafbwynt calendr pob un sy'n ymddiddori yn y grefft yw'r ?yl Cerdd Dant, ac eleni cynhelir yr ?yl Cerdd Dant yn ardal Blaenau Ffestiniog a'r Fro. Gallwch ddilyn holl gyffro cystadlu yr ?yl eleni mewn dwy raglen.

Noson

16:40 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 48
Y Tywydd

Y Tywydd.

16:50 Clwb Rygbi Rhyngwladol: Gemau'r Hydref

Clwb Rygbi Rhyngwladol: Gemau'r Hydref - Cymru v Awstralia

Cyfle arall i weld yr ail gem i dim rygbi Cymru yng nghyfres yr Hydref, yn erbyn Awstralia, o'r Stadiwm Principality.

19:35 Gwyl Cerdd Dant 2018

Gwyl Cerdd Dant 2018

Mae cerdd dant yn unigryw i ni fel Cymry, ac mor boblogaidd ag erioed. Uchafbwynt calendr pob un sy'n ymddiddori yn y grefft yw'r Wyl Cerdd Dant, ac eleni cynhelir yr Wyl Cerdd Dant yn ardal Blaenau Ffestiniog a'r Fro 2018. Gallwch ddilyn holl gyffro cystadlu yr wyl eleni mewn dwy raglen, a dyma'r ail.

00: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

00:35 Y Salon

Y Salon

Tybed pa straeon sydd ar flaenau tafodau miniog trigolion Y Salon yr wythnos yma? Mae'r camerau wedi bod yn clustfeinio yn Yr Wyddgrug, Bangor, Caernarfon a Thregaron a bydd y steilwyr Delyth, Jac, Carys, Cara, Kirsty a Carys yn gwrando ac yn cynghori'r cwsmeriaid yn y salon, y barbwr a'r siop trin ewinedd.

 • Isdeitlau Saesneg

01:05 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg
01: 38
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?