S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos.

06: 00
Ahoi! - Ysgol Sant Baruc, Y Barri

Heddiw mor-ladron o Ysgol Sant Baruc, Y Barri sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

06: 15
Tomos a'i Ffrindiau - Y Bore Godwr

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Sbarc - Ailgylchu

Cyfres wyddoniaeth yng nghwmniTudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw ailgylchu.

06: 40
Sbridiri - Mor-ladron

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn chwarae morladron ac yn creu cist drysor. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Maenclochog lle mae'r plant yn creu llong forladron.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Do Re Mi Dona - Dewi Sant - Trychfilod

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r gan 'Trychfilod', a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Guto Gwningen - Hanes y Pryfed Genwair Gwingly

Ar ol i Guto wneud addewid byrbwyll er mwyn tawelu Tomi Broch, mae o a'i ffrindiau yn gorfod gwingo eu ffordd allan o sefyllfa digon anodd!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Sblij a Sbloj

Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn helpu'n y salon harddwch, gan lwyddo i golli'r lythyren 'g' oddi ar yr arwydd! Aiff y ddau ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

07: 35
Deian a Loli - A Santes Dwynwen

Mae Mam a Dad yn ffraeo fel ci a chath ac mae Deian a Loli yn benderfynol o'u cael nhw'n ol yn ffrindiau. Pwy well i'w helpu felly na Santes Dwynwen ei hun?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 50
Ysbyty Cyw Bach

Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 05
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Ddau Yswain

Gan fod Meic yn dymuno cael ysweiniaid, mae hyn yn golygu na all y dreigiau hedfan, redeg ar bedair coes, na defnyddio tan na d?r! Dim ond pan fydd Meic angen help i ddal Chwit a Chwat y mae'n gweld bod y dreigiau yn well nag y gallai ysweiniaid fyth fod!

08: 20
Shwshaswyn - Castell tywod

Mae'n hwyl adeiladu castell tywod, ond weithiau mae'n fwy o hwyl fyth cael ei ddymchwel.

08: 30
Sam Tan - Rhwyfo Mlaen

Ma Ben a Hana yn cystadlu mewn ras ganwio, ac mae'r ddau'n gystadleuol iawn. Mae Hana'n dangos llawer o ddewrde pan mae Ben yn methu rhwyfo oherwydd anaf. Rhaid i Sam a'r criw fynd i'w hachub, ond caiff Hana orffen ei thasg yn llwyddiannus ac mewn steil.

08: 40
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub Dolffin Bach

Mae'r cwn a Capten Cimwch yn helpu dolffin sydd wedi nofio i fyny afon gul. Mae'n rhaid ei gael yn ol i'r Bae!

08:50 Penblwyddi Cyw

Penblwyddi Cyw

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Isdeitlau Saesneg

08:55 Pen-blwydd Pwy? Merch

Pen-blwydd Pwy? Merch - Seren

Entertaining and educational animated series for nursery school children. It's time to see whose birthday it is today!

 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Dal Ati: Bore Da

Dal Ati: Bore Da

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da a chyfle i ymweld a phobl a llefydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Dal Ati

Dal Ati

Amrywiaeth o raglenni ar gyfer dysgwyr.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

11:00 Sul y Cofio

Sul y Cofio

Ymunwn a Bethan Rhys Roberts ar gyfer dau funud o dawelwch, yn fyw o Gaerdydd a Llandudno.

 • Isdeitlau Saesneg

11:05 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Noson Guto Ffowc ac mae'n dan gwyllt wrth i Sian wneud tipyn o waith ditectif a dod i ddeall, o'r diwedd, beth yw cyfrinach John a Mags. Ar ol dod dros y sioc, mae Sian yn sylweddoli bod ganddi waith sortio i'w wneud. Sortio Dylan sydd ar feddwl Barry, am fod mor wirion a chlosio at Carys; a thra mae Vince yn meddwl siwr fod Sophie ac yntau'n closio, mae Kelvin yn credu y bydd mynd a'r teulu i wylio'r goelcerth yn ail-danio'i berthynas yntau efo Lowri. Anghywir!

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:35 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Pan ddaw Carys i ddeall sut y cafodd Dylan ei lygad ddu, nid yw'n hapus efo Barry. Mae'n ddiwrnod cyntaf Gwenno fel athrawes lanw, ond, heb unrhyw fai arni hi, mae'n llwyddo i wylltio sawl aelod o'i theulu. Wedi gwylltio efo Mags a John y mae Sian - am gynnal eu trefniant blacmel cyhyd. I gadw pawb yn hapus, mi fydd raid iddi feddwl am ffordd o'u cosbi, ac, mewn ymgais i gadw Lowri'n hapus, mae Kelvin yn cael syniad gwych. Neu, dyna be' mae o'n ei feddwl!

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

Prynhawn

12:00 Clwb Ni

Clwb Ni - Wheelchair Basketball

Cipolwg ar glwb chwaraeon.

12:05 Dechrau Canu Dechrau Canmol

Dechrau Canu Dechrau Canmol - Natur

Daw'r rhaglen o ardal brydferth Penrhyn Gwyr, wrth inni ddathlu natur ar ei orau. Bydd Nia'n dod i adnabod Ifan Lloyd - un o filfeddygon amaethyddol yr ardal, a chaiff Ryland gwmni yr Athro Prys Morgan wrth iddo ddadorchuddio adfeilion cudd, hynafol yn Llanilltud. Daw'r canu mawl o Eglwys San Teilo, Llandeilo Ferwallt, a chawn fwynhau perfformiad gan blant Ysgol Llwynderw.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:35 Gwlad Beirdd

Gwlad Beirdd - Hedd Wyn

Bydd Tudur Dylan Jones a Mererid Hopwood yn ymweld a Thrawsfynydd bro Hedd Wyn. Byddan nhw'n ymweld ag Yr Ysgwrn cartref y bardd, pentref Trawsfynydd ei hun, Llyn y Morynion a safle Eisteddfod Genedlaethol Penbedw 1917. Cawn hanes y bardd o'i ymgais gyntaf i farddoni hyd y diwrnod y cafodd ei ladd ym mrwydr Passchendale.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:10 Clwb Rygbi Rhyngwladol: Gemau'r Hydref

Clwb Rygbi Rhyngwladol: Gemau'r Hydref - Cymru v Awstralia

Cyfle arall i weld yr ail gem i dim rygbi Cymru yng nghyfres yr Hydref, yn erbyn Awstralia, o'r Stadiwm Principality.

14:55 Cymru'n Cofio 1914 - 1918

Cymru'n Cofio 1914 - 1918

Darllediad byw o Wasanaeth Coffa Cenedlaethol Eglwys Gadeiriol Llandaf i nodi can mlwyddiant ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Bethan Rhys Roberts yn cyflwyno ac Aled Huw yn ein tywys drwy'r gwasanaeth a fydd yn cofio cenhedlaeth o Gymry a dalasant y pris eithaf am ryddid.

 • Isdeitlau Saesneg

15:50 Ralio+

Ralio+

Un o uchafbwyntiau'r calendr moduro gan Glwb Moduro Caerfyrddin fydd yn cael ein sylw ni y tro hwn - Cymalau Fairfield Merlin ar Drac rasio Penbre. Byddwn ni'n dilyn yr holl gystadleuwyr gan gynnwys y chwaraewr rygbi rhyngwladol, Scott Williams, a'i wraig Tanya, sydd yno'n cystadlu gyda'i gilydd am y tro cyntaf erioed!

Noson

16:20 Ffermio

Ffermio

Ar Ffermio heno bydd Meinir yn ymweld a Phrif Sioe Laeth Cymru, yn gweld y cystadlu, yn holi pa stad sydd ar y diwydiant ac yn siarad gyda rhai o'r prif enillwyr. Bydd Alun ym Mart y Trallwng lle roedd Richard Tudor Llysun, Llanerfyl yn gwerthu ei fuches gyfan.

 • Isdeitlau Saesneg

16:50 Garddio a Mwy

Garddio a Mwy - Yr Ysgwrn

Rhaglen arbennig lle fydd Meinir, Iwan a Sioned yn trawsnewid gardd Yr Ysgwrn, cyn gartref y bardd Hedd Wyn i nodi 100 mlynedd cadoediad y Rhyfel Mawr. Iwan sydd hefyd yn gweithio gyda phlant yr ysgol gynradd leol ar greu gardd lysiau, tra bod Sioned yn edrych i weld os oes cyfeiriadau yng ngwaith Hedd Wyn at flodau gwyllt allai ysbrydoli'r dewis o blanhigion; a Meinir sy'n dysgu am y broses draddodiadol o glefftio pren.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

17:25 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon y penwythnos.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

17:35 Pobol y Cwm Omnibws

Pobol y Cwm Omnibws

Cipolwg yn ol dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:30 Cyngerdd Heddwch Berlin

Cyngerdd Heddwch Berlin

I goffau canmlwyddiant ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf bydd cantorion o bedwar ban byd yn uno ar gyfer telediad o berfformiad yr Offeren Heddwch gan Syr Karl Jenkins yn Arena Mercedes Benz, Berlin. Gyda'r cyfansoddwr ei hun yn arwain, bydd cor unedig o leisiau o 27 gwlad yn dod ynghyd mewn dinas sy'n symbol o heddwch, undod, rhyddid a goddefgarwch. Ymhlith y gwledydd fydd Awstria, Israel, Awstralia, Rwsia, Seland Newydd, Ynysoedd y Philipinau, Iran a'r Unol Daleithiau. Huw Edwards sy'n cyflwyno.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Byw Celwydd

Byw Celwydd

Wrth iddynt ddisgwyl ymweliad gan Weinidog Amaeth Prydain i'r Senedd ym Mae Caerdydd, mae tensiynau'n codi ac agwedd nawddoglyd Gaynor Samuel, yr Ysgrifenydd Gwladol, yn fawr o help i neb. Mae Angharad yn chwilio am stori a Rhiannon yn gwbwl benderfynol mai yng Nghymru y bydd y pwerau Amaeth yn aros ar ol gadael yr Undeb Ewropeaidd, waeth beth fo'r gost iddi hi'n wleidyddol, ac i ffermwyr y wlad.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Y Byd ar Bedwar

Y Byd ar Bedwar - Slyri

Yr wythnos hon, fe fydd Dot Davies yn ymchwilio i lygredd amaethyddol yn ein afonydd - gyda nifer y pysgod yn gostwng, mae un dyn yn dadlau mai damweiniau 'slurry' yw'r brif broblem, ac mae'n galw ar Lywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru i wneud mwy.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Gwrthwynebwyr y Rhyfel Mawr

Gwrthwynebwyr y Rhyfel Mawr

Hanes pedwar gwrthwynebydd cydwybodol o Gymru yn ystod y Rhyfel Mawr - clywn am y gwas ffarm o Laneilian, Percy Ogwen, a wynebodd sawl tribiwnlys; edrychwn ar fywyd yr heddychwr George M Ll Davies a gafodd ei garcharu am bregethu yn erbyn rhyfel; cawn glywed am sut aeth y bardd Gwenallt i guddio gyda pherthnasau i osgoi cael ei garcharu; a sut wrthododd Ithel Davies ymwneud a'r rhyfel o gwbl. Yr hanesydd Aled Eirug sy'n siarad am yr hyn a wynebai'r gwrthwynebwyr cydwybodol o ran cosbau.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Mametz

Mametz

Brwydr Coedwig Mametz oedd un o'r brwydrau mwyaf gwaedlyd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Dros gyfnod o 5 niwrnod yn Gorffennaf 1916 collodd Byddin Cymreig Lloyd George 4,000 o ddynion naill ai wedi'i lladd neu eu hanafu wedi ymosodiadau ar y goedwig. Ym mis Gorffennaf 1987 aeth rhai o'r cyn filwyr yn ol i Goedwig Mametz am y tro cyntaf mewn 71 o flynyddoedd i ddadorchuddio cofeb i'r sawl a lladdwyd yno. Can mlynedd ers y frwydr, cawn gyfle arall i glywed am eu profiadau.

23: 43
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?