S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos.

06: 00
Jen a Jim Pob Dim - Y Pili Pala

Mae Siani Flewog, un o ffrindiau Plwmp a Deryn wedi bod ar goll ers awr, ond pa mor hir yw awr? Tybed a all 'y llyfr pob dim' helpu esbonio amser i'r criw?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Castell Newydd

Wedi i Meic geisio adeiladu castell gyda chymorth ei ffrindiau, mae'n siomedig nad yw cystal a Chastell Glyndreigiau. Ond mae'n rhaid dysgu gweld yr ochr orau i bethau, hyd yn oed pan nad yw popeth yn hollol fel y bwriadwyd iddyn nhw fod.

06: 30
Da 'Di Dona - Yn y filfeddygfa gyda Llinos

Dewch i ymuno a Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio mewn milfeddygfa gyda Llinos.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Peppa - Crwban Doctor Bochdew

Daw Doctor Bochdew y milfeddyg i ddangos ei hanifeiliaid anwes i?r Ysgol Feithrin. Mae Caradog y crwban yn dianc, ond daw Miss Cwningen i?w achub.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Amser Maith Maith Yn Ol - Oes y Tuduriaid : Ymolchi

Oes y Tuduriaid yw stori 'Amser maith maith yn ol' heddiw. Tra bo meistres Bowen yn cysgu'n braf mae Elen y forwyn fach wedi codi ers oriau ac yn baratoi powlen golchi i'r Feistres.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meripwsan - Gemau

Mae Meripwsan yn ceisio chwarae gem fwrdd gydag Wban ac Eryn ond mae'n sbwylio pethau drwy'r adeg. Yn fuan mae'n darganfod ffordd o wneud gem well.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 05
Llan-ar-goll-en - Steil Gwerth Chweil

Mae Tara ac Abracadebra'n herio'i gilydd i greu steil gwallt trawiadol i Mrs Tomos, Tara wrth ddefnyddio brwsh gwallt ac Abracadebra wrth ddefnyddio hudlath. Yn anffodus, mae hudlath Abracadebra'n diflannu gan adael Mrs Tomos gyda gwallt gwirion tu hwnt! Mae'n amser galw'r ditectifs!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 20
Sam Tan - Bron a Rhewi

Mae Trefor yn cael damwain gyda'r bws yn yr eira.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub Hedydd

Mae'n rhaid i Fflei a'r cwn achub peilot enwog a'i hawyren cyn iddo suddo i'r mor.

07: 45
Asra - Ysgol Dewi Sant, Llanelli

Bydd plant o Ysgol Dewi Sant, Llanelli yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Stwnsh Sadwrn

Rhaglenni gwych a digon o hwyl.

08: 00
Cath-Od - Siencyn 5

Mae Crinc yn cyfarfod cath o'r enw Siencyn, sef y gath oedd yn bodoli cyn Macs, ac yn dod i ddeall y dywediad "fod gan gath naw bywyd".

09: 00
Dennis a Dannedd - Y Rafin Dyddiol

Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd.

09: 20
Larfa - Goglais

Mwy o anturiaethau criw Larfa wrth iddynt ddarganfod doniolwch wrth oglais! Wel, dyna i chi hwyl a sbri.

09: 25
Lolipop

Mae'r disco ysgol yn agosau, ac mae Jac yn awyddus i ddal sylw Seren. Ond mae gan Jac ddwy droed chwith ac mae ei gwpwrdd yn llawn dillad diflas!

10:00 Dylan ar Daith

Dylan ar Daith - Dylan ar Daith - O Hirwaun i Iowa: Margaret Roberts

Yr wythnos hon cawn ddilyn Dylan Iorwerth i Hirwaun, Efrog Newydd, Iowa a Scranton wrth iddo olrhain hanes menyw a oedd yn ddylanwadol iawn yn ei dydd ond sydd erbyn heddiw wedi mynd yn angof - Margaret Roberts. Ar ol symud i Scranton, Pennsylvania ym 1881 gyda'i g?r William, gwnaeth ei marc ar y gymuned honno, ar Gymry America ac ar Gymru'r cyfnod drwy ei herthyglau di-flewyn ar dafod yn Y Drych.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:00 Ysgol Ddawns Anti Karen

Ysgol Ddawns Anti Karen

Does dim diwedd ar brysurdeb Anti Karen wrth iddi baratoi timau fydd yn cynrychioli'r Ysgol Ddawns yng nghystadleuaeth ffyrnig 'Fierce and Fearless' yn Lerpwl, tra hefyd yn paratoi Sioe Nadolig arbennig i dros 200 o ddawnswyr o bob oedran. Yng nghanol yr holl waith dysgu a'r pwysau cynyddol i ddarganfod yr uned berffaith ar gyfer stiwdio ddawns bwrpasol newydd, mae un llythyr bach yn newid bywydau Anti Karen a Dei y g?r am byth.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:30 Natur Gwyllt Iolo

Natur Gwyllt Iolo - Swydd Gaerhirfryn

Mae'r daith heddiw yn mynd a Iolo Williams i Swydd Gaerhirfryn. Mae'n gweld twyni tywod a gwiwerod coch Formby cyn symud ymlaen i wlyptir Martin Mere i weld y tylluanod gwyn. Yn ucheldir Bowland mae 'na adar ysglyfaethus ac yn Leighton Moss mae dyfrgwn yn byw. Mae Iolo hefyd yn cwrdd a Simon Grant a Gwenllian Angood sydd wedi symud o Gymru i fyw yn yr ardal.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

Prynhawn

12:00 Gwesty Aduniad

Gwesty Aduniad

Mae pob unigolyn sy'n dod i'r gwesty hwn yng nghefn gwlad Cymru gydag un amcan penodol: i gyfarfod rhywun o'u gorffennol - o rai sydd am weld teulu gwaed am y tro cyntaf ers eu mabwysiadu, i eraill sydd wedi colli cysylltiad dros flynyddoedd. Dilynwn pob aduniad wrth i westeion Gwesty Aduniad wneud cysylltiad o'r newydd, gofyn cwestiynau, a chael atebion. Yn y rhaglen hon mae Judith Davies yn ysu cael gwybod pwy oedd ei thad biolegol. A fedr prawf DNA roi atebion iddi?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12: 57
Y Tywydd

Y Tywydd.

13:00 Ffermio

Ffermio

Y tro hwn ar Ffermio, bydd Alun yn gweld sut mae'r sector cig coch yn ymladd nol ar ol penawdau negyddol. Bydd Meinir yn Ffair Aeaf Lloegr yn dilyn hynt a helynt cystadleuwyr a beirniaid o Gymru, a bydd Daloni yng nghanol y gwirodydd a diodydd sy'n cael eu gwneud ar ffermydd Cymru.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:30 Cefn Gwlad

Cefn Gwlad - Lowri Davies, Cannock

Y tro hwn mae Dai yn cwrdd a Lowri Davies, Sir Gar sydd nawr yn ffermio gyda'i chariad yn Cannock, Swydd Stafford ac eleni'n croesawu cystadleuaeth Barnu Stoc Cenedlaethol y Ffermwyr Ifanc i'r ffarm. Hefyd saethu gyda Rhys Henllan yn Llandegla, Ioan Doyle yn crwydro ceunant ym Maentwrog, menter diweddaraf Cegin Cawl Potsh Sir Benfro ac anturiaethau wythnosol Cefn Gwlad bach.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:30 Garejis: Dan y Bonet

Garejis: Dan y Bonet

Mae eira mawr mis Mawrth yn creu trafferthion i gwmnioedd Gwili Jones a BV Rees, mae mab Wyn Rees, Iwan yn lapio car ar gyfer cwsmer ac mae Melvyn Evans a'i dim o garej Derwen yn cynnig gwasanaeth arbennig ar gyfer rali'r Cambrian.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

15:00 Mynyddoedd y Byd

Mynyddoedd y Byd - Yr Alpau: Jason Mohammad

Sut beth yw byw bywyd modern yn y mynyddoedd uchel? Cyflwynydd poblogaidd y BBC, Jason Mohammad sy'n crwydro'r Swistir mewn car, tren, lifft-sgio a hofrennydd i weld effaith y byd cyfoes ar fynyddoedd mwyaf eiconig Ewrop, yr Alpau.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

Noson

16:00 Tan

Tan

Cyfres newydd yn dangos gwaith a chymeriadau Gwasanaeth Tan ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. Gydag ardal mor eang o dan eu gofal, mae natur y gwaith yn amrywio ac yn datblygu o hyd. Yn y rhaglen gyntaf, mae criw gorsaf Canol Abertawe yn cael eu galw at ddau ddigwyddiad gwahanol yn y ddinas. Cwrddwn a'r c?n achub dewr sy'n gymorth i'r swyddogion, a dysgwn am y dechnoleg ddiweddaraf sy'n cael ei defnyddio. Hefyd, cawn gwrdd ag un o actorion aml-dalentog Pobol y Cwm.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

16:25 Codi Hwyl: Llydaw

Codi Hwyl: Llydaw - I Lydaw

Mae'r actor John Pierce Jones a'r cynghorydd a'r comediwr Dilwyn Morgan yn paratoi'r Mystique ar gyfer eu taith dri diwrnod i Lydaw. Mae'r cwch 36 troedfedd yn brwydro drwy'r gwynt a'r tonnau gan adael Dilwyn yn amheus iawn a fydd John byth yn dysgu sut i hwylio!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

16:50 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

17:00 Clwb Rygbi

Clwb Rygbi - RGC 1404 v Cross Keys

Ymunwch a tim Clwb Rygbi ar gyfer darllediad byw o'r gem rygbi Uwch Gynghrair Principality rhwng RGC1404 a Cross Keys, o Stadiwm Zip World ym Mae Colwyn. Cic gyntaf 5.15.

19:20 Sgorio

Sgorio - Y Fflint v Y Bala

Cyffro Cwpan Cymru sy'n cael sylw criw Sgorio wrth i'r gystadleuaeth gyrraedd y drydedd rownd. Bydd ein camerau ar Gae-y-Castell yn Y Fflint ar gyfer eu gem yn erbyn Y Bala. Dyma'r rownd pan mae clybiau Uwch Gynghrair Cymru yn cyrraedd y gystadleuaeth a bydda yna ambell i sioc yn bosib ar hyd a lled y wlad. Cic gyntaf 7.30.

 • Isdeitlau Saesneg

20:05 3 Lle

3 Lle - Owain Fon Williams

Cawn gwmni'r gol-geidwad Owain Fon Williams heddiw. Bydd Owain yn dychwelyd i'w filltir sgwar ym Mhenygroes lle cafodd ei fagu, ac yn trafod y gol sgaffald lle bu'n ymarfer ei sgiliau pel-droed pan yn fachgen. Ail leoliad Owain yw Trefor, lle byddai fe a'i frodyr yn treulio sawl prynhawn yn pysgota oddi ar gwch pan oeddent yn blant. Mae'r traeth yn llawn atgofion hafaidd braf o fod gyda'i deulu. Mae Owain yn mynd a ni'r holl ffordd i Ucheldir yr Alban ar gyfer ei drydydd lleoliad, sef Inverness,

 • Isdeitlau Saesneg

20:35 C'Mon Midffild

C'Mon Midffild - Nadolig Llawen?

Pennod Nadoligaidd o'r gyfres sy'n dilyn hynt a helynt tim pel-droed Bryncoch United.

21:00 Gwyl Cerdd Dant 2018

Gwyl Cerdd Dant 2018 - Uchafbwyntiau

Cerdd dant's counterpoint music is unique to us in Wales, and as popular as ever. The highlight of the calendar for all those interested in the art is the Cerdd Dant Festival, and this year's celebration was held in Blaenau Ffestiniog. Tune in for some extra highlights.

21: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:00 Sioe Maggi Noggi

Sioe Maggi Noggi

Ymunwch a'r frenhines drag, Maggi Noggi, ar gyfer ei sioe newydd. Heno mi fydd tywysoges Mon yn cael cwmni'r actores Carys Eleri a'r cyfarwyddwr theatr a cherdd Cefin Roberts, tra fod y triawd cerddorol Sorela yn ceisio cadw trefn ar rialtwch Maggi.

 • Isdeitlau Saesneg

22:30 Gwesty Aduniad

Gwesty Aduniad

Mae pob unigolyn sy'n dod i'r gwesty hwn yng nghefn gwlad Cymru gydag un amcan penodol: i gyfarfod rhywun o'u gorffennol - o rai sydd am weld teulu gwaed am y tro cyntaf ers eu mabwysiadu, i eraill sydd wedi colli cysylltiad dros flynyddoedd. Dilynwn pob aduniad wrth i westeion Gwesty Aduniad wneud cysylltiad o'r newydd, gofyn cwestiynau, a chael atebion. Yn y rhaglen hon mae Judith Davies yn ysu cael gwybod pwy oedd ei thad biolegol. A fedr prawf DNA roi atebion iddi?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

23:30 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg
00: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?