S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Asra - Ysgol Pen y Bryn, Bethesda

Bydd plant o Ysgol Pen y Bryn, Bethesda yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Meripwsan - Tyner

Mae Meripwsan yn darganfod cocwn ac yna pili pala sydd newydd ddeor ond yn dysgu mai'r ffordd orau i fod yn dyner yw 'peidio a chyffwrdd o gwbl'.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 20
Octonots - a Dirgelwch yr Anghenfil Gwymo

Mae Dela yn cael cymorth ei chwaer fach, Cadi, i ddatrys dirgelwch diflaniad rhyfedd mewn coedwig wymon.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 30
Guto Gwningen - Hanes y Ddihangfa Serth

Gan mai Guto aeth a'i ffrindiau i wibio lawr llethr serth ar antur beryglus, wedi i Benja frifo lle Guto ydy eu tywys nhw adre' yn ddiogel heibio i grafangau Mr Cadno a Tomi Broch.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Y Dywysoges Fach - Dwi isio'n falwen i

Mae gan y Dywysoges Fach ffrind newydd - Chwimi y falwen!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Cymylaubychain - Ble mae Ffwffa?

Mae Fwffa mewn hwyliau direidus heddiw, ond cyn pen dim mae chwarae'n troi'n chwerw.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Nico Nog - Tail!

Mae hi'n ddiwrnod oer iawn ac mae Nico a Rene wedi mynd allan am dro. Mae Rene yn gwisgo cot gynnes ond doedd Nico ddim am wisgo cot ac fe benderfynodd gadw'n gynnes yn y lle rhyfeddaf - ar ben tomen dail!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 20
Amser Maith Maith Yn Ol - Oes Fictoria: Ysgol

Heddiw mae gan Tadcu stori o Oes Fictoria ac mae Ceti yn edrych mlaen at glywed am Ceridwen a'i brawd Gerallt sy'n byw ar Fferm Llwyn yr Eos.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub Carw

Mae Gwil a'r Pawenlu yn achub teulu o geirw sy'n sownd ar y rhew.

07: 45
Sam Tan - Rhew ac Eira

Pan ddaw eira a rhew i Bontypandy, mae Norman a Mandy yn adeiladu dyn eira. Ond mae Norman yn gorfod golch sgarff orau ei fan ar ol ei benthyg i'r dyn eira!

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Halibalw - Nadolig

Ymunwch a chriw Halibal? am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio mewn rhifyn Nadoligaidd.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Ynys Broc Mor Lili - Ar y mor

Pan mae Lili yn dod o hyd i ddarn o ddefnydd mae'n dychmygu ei fod wedi dod o garnifal draw ar Ynys Broc Mor. Ar y ffordd yno, mae'r gwynt yn gostegu ac mae Lili a Morgi Moc yn mynd i drafferthion ar eu cwch Delilah heb y gwynt i'w cario i'r lan. Mae Lili'n teimlo'n drist nes bod Morgi Moc yn dangos iddi faint o hwyl yw bod allan ar y mor.

08: 20
Ben Dant - Ysgol Rhostryfan

Ymunwch a Ben Dant a'r mor-ladron o Ysgol Rhostryfan wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 35
Yn yr Ardd - Ffrind dychmygol

Mae gan Moc ffrind dychmygol o'r enw Tomi.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 50
Abadas - Ffynnon

Mae'r Abadas yn chwarae morladron ar y traeth.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 00
Blero yn Mynd i Ocido - Methu Dal y Pwysau

Tybed pam bod dysgu sut mae lifer yn gweithio yn arwain at wneud amser bath yr anifeiliaid yn hwyl a sbri?!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Sara a Cwac - Camera

Wedi gwylio rhaglen natur ar y cyfrifiadur, mae Sara a Cwac yn penderfynu mynd allan i dynnu lluniau gyda'r camera.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Bobi Jac - Yn Cropian

Mae Bobi Jac a Crensh y gwningen yn chwarae cropian ar antur yn yr ardd lysiau.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Oli Wyn - Injan Dan

Mae sawl injan dan yn byw yng Ngorsaf Dan Aberystwyth. Heddiw, mae Owain, ffrind Oli Wyn, am ddangos un ohonyn nhw i ni - y Pwmp Achub.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Gwdihw

Megan Llyn sy'n dysgu mwy am g?n, pili-palod, ceffylau, dolffiniaid ac ymlusgiaid.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Asra - Ysgol yr Hendre, Caernarfon

Bydd plant o Ysgol yr Hendre, Caernarfon yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Meripwsan - Trydar

Mae Meripwsan eisiau gwybod sut i chwibanu fel ei fod o'n gallu dynwared trydar Eryn. Mae'n gofyn i Cwacadeil a'i ffrindiau pluog newydd ei helpu.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 20
Octonots - Yr Octonots a'r Fflamingos

Mae'r Octonots yn brwydro drwy gors i achub fflamingo bach cyn iddo gael ei ddal gan ysglyfaethwyr llwglyd!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Guto Gwningen - Hanes y Dylluan Flin

Mae Hen Ben wedi dwyn llyfr Guto, y trysor mwya' sydd ganddo, ond wrth drio'i gael yn ol mae'n rhaid i Guto ddewis rhwng achub ei lyfr neu achub ei ffrind.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 45
Y Dywysoges Fach - Dwi'm isio llau

Mae rhywun yn dangarfod llau yng ngwallt y Dywysoges Fach.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Cymylaubychain - Cymylau ar Goll

Mae'n boeth tu hwnt yn y nen heddiw. Byddai cawod o law yn ddefnyddiol iawn - petai'r Cymylaubychain yn gallu dod o hyd i rai!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Nico Nog - Teulu dedwydd

Wedi i Nico a'r teulu gael picnic ger camlas Llangollen maen nhw'n mwynhau prydferthwch Rhaeadr y Bedol a chael hwyl garw yno.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 20
Amser Maith Maith Yn Ol - Oes y Tuduriaid : Ymolchi

Oes y Tuduriaid yw stori 'Amser maith maith yn ol' heddiw. Tra bo meistres Bowen yn cysgu'n braf mae Elen y forwyn fach wedi codi ers oriau ac yn baratoi powlen golchi i'r Feistres.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub Praidd

Mae ffermwr Al yn galw ar Gwil am gymorth. Mae'n rhaid i'r cwn drwsio'r ffens ac mae Cwrsyn yn casglu'r defaid mewn pryd i fynd i'r gystadleuaeth.

11: 45
Sam Tan - Bron a Rhewi

Mae Trefor yn cael damwain gyda'r bws yn yr eira.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Llefydd Sanctaidd

Llefydd Sanctaidd - Ogofau

Taith o gwmpas rhai o lefydd mwyaf sanctaidd Ynysoedd Prydain yng nghwmni Ifor ap Glyn. Ogofau yw thema'r wythnos yma, o'r ogof gladdu hynafol yn Llandudno i ogof wyrthiol Sant Gofan yn Sir Benfro. Cawn hefyd hanes anhygoel y santes a ddewisodd gael ei chladdu'n fyw yn Norwich.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Tair Dinas a Goncrodd y Byd

Tair Dinas a Goncrodd y Byd - 1800-1880 Y Sioc o Foderneiddi

Mae dyddiau aur Amsterdam ar ben. Tro Llundain fyddai nesa i deyrnasu, ond yn dyn ar ei sodlau mae Efrog Newydd. Fel Llundain yn 1666 ar ol y tan mawr a roddodd gyfle i gynllunwyr ail adeiladu'r ddinas, yn yr un modd cafodd Efrog Newydd yr un cyfle ar ol eu tan nhw adeg Rhyfel Annibyniaeth America. Gyda'r chwyldro diwydiannol a'r buddsoddi di-ddiwedd, cafodd y ddwy ddinas eu trawsnewid am byth. Tra bo rhai yn gwneud eu ffortiwn, byddai eraill yn dioddef tlodi a chaledi rhyfeddol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Bwyd Epic Chris

Bwyd Epic Chris

Dileit mwya' Chris Roberts ydy Caernarfon, Roxy'r Ci a chreu bwyd epic! Yn y gyfres yma, mi fydd o'n ffeindio cynnyrch lleol anhygoel a chreu prydau bwyd c?l i deulu, ffrindiau a Cofis lliwgar. Tro 'ma bydd Chris yn coginio ?yn cyfan gyda than a mwg ar ei assador yng ng?yl 'Good Life' yn Sir Fflint ac yn Sgubor Goch, Caernarfon - ei sialens fwyaf hyd yma! Ond a fydd y Cofis a'r hipsters yn 'digio'r' cig oen? Bydd Chris hefyd yn coginio byrgyrs epic gyda'i fet Steff i griw cerddorol Doniau Cudd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, bydd y panel profi yn blasu Mins Peis, tra bydd Huw Fash yn rhoi gweddnewidiad i wyliwr lwcus arall.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Yr Ocsiwniar

Yr Ocsiwniar

Sel tractorau o'r oes a fu yn Fferm Bryn Gwallen ger Llangefni // a thaith Andrew Roberts, Geraint Evans a Simon Jones i ocsiwn arbennig iawn ar gyfer achos da yn Llanelwy.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

15:30 Cymru ar Ffilm

Cymru ar Ffilm - O'r Pridd i'r Plat

Beti George sy'n rhannu rhai o'r goreuon o archif BBC Cymru - ffilmiau sy'n gofnod o ddiwedd yr hen ffordd Gymreig o fyw a geni Cymru newydd. Bwyta i fyw, nid byw i fwyta, oedden ni 'slawer dydd. Ond cafodd bwyd cartre' syml ei ddisodli'n gyflym gan yr archfarchnadoedd, y popty ping a dewis egsotig o bedwar ban byd.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Olobobs - Gwersylla

Mae angen help ar yr Olobobs i dyfu eu hadau Tan-tws, felly maen nhw'n creu Sblishwr Sbloshlyd i'w helpu i droi'r hadau i mewn i blanhigyn arbennig iawn.

16: 05
Sam Tan - Ras y Caws Crwn

Mae'n ddiwrnod ras flynyddol Rolio Caws Pontypandy. Ond mae cynllun Norman i ennill y ras yn mynd o chwith pan aiff ar goll ar y mynydd. Pwy fydd yn dod i'w achub?

16: 15
Digbi Draig - Niwl Niwsans

Mae gan Digbi gyfeiriwr newydd sbon ac mae'n awyddus iawn i weld pa mor dda mae'n gweithio. Mae niwl sydyn yn ei alluogi i ddefnyddio ei ddyfais newydd.

16: 30
Patrol Pawennau - Y Babi Mawr Mawr

Mae Capten Cimwch yn galw'r Pawenlu gan fod babi morfil yn sownd ar y traeth. Mae'n rhaid i Gwil a'r criw weithio allan sut i'w gael yn ol at ei fam.

16: 45
Amser Maith Maith Yn Ol - Oes y Tuduriaid : Y Daten

Oes y Tuduriaid yw stori Tadcu i Ceti heddiw. Heddiw mae'r athro Meistr ap Howel yn y Plas i roi gwersi i Sion. Tybed, beth mae Elen yn gwneud heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Cath-Od - Yr Arwydd Sgarlad

Mae Crinc yn troi yn dditectif, sawl un gwahanol a dweud y gwir, er mwyn ceisio darganfod pwy sydd yn gadael Yr Arwydd Scarlad.

17: 15
SpynjBob Pantsgwar - Spynjicus

Mae Al-gi wedi dymchwel yr Abwydal-gi! Mae wedi adeiladu colisewm Rhufeinig yn ei le ac mae'n trefnu sioe gladiatoriaid - a'r cyfan am ddim!

17: 25
SeliGo

Cyfres slapstic am griw bach glas doniol - Gogo, Roro, Popo a Jojo - sy'n caru ffa jeli. Beth fydd y criw wrthi'n gwneud y tro hwn?

17: 30
Prosiect Z - Ysgol Y Moelwyn

A fydd y 5 disgybl dewr yn dianc neu'n cael eu troi yn Zeds? Heddiw mae'r Zeds wedi cyrraedd Ysgol Y Moelwyn.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Llys Nini

Llys Nini

Mae'r gyfres hon wedi'i lleoli yng nghanolfan anifeiliaid fwyaf Cymru. Dyma ganolfan sy'n achub a gwarchod anifeiliaid o bob math. Cawn hanesion y trigolion blewog a phluog yng nghwmni Elin Fflur a Steffan Alun a chyfarfod y bobl sy'n gofalu amdanynt ynghyd a'r rhai sy'n eu hail-gartrefu. Yn yr ail raglen, bydd Elin yn cael gwers ar sut i fynd a chi am dro.

 • Isdeitlau Saesneg

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Wrth i Dani ddechrau sylwi ar ymddygiad od Lowri, mae Philip yn amau y dylai Lowri a fo fod yn fwy gofalus wrth gadw eu cyfrinach. Mae Jac yn teimlo'r pwysau wrth drio cadw hanes ei deulu yntau'n gyfrinach ond mae'r holl son am drefniadau 'Dolig yn gwneud bywyd yn anodd iddo. Mae rhywun wedi bod yn creu gwefan ddirgel i'r Iard Gychod ac er bod Carwyn yn flin efo'r sawl sy'n gyfrifol, mae'r canlyniadau'n eitha' ffafriol i'r busnes. Ac efo Wyn i ffwrdd, mae gan Mags syniad.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Heno, mi fydd 'na lond sach o wobrau i'w hennill yng nghystadleuaeth Cracyr Nadolig. Hefyd, bydd Yvonne yn cwrdd a Bethan Richards, ysgubwraig simnai, o Bencader.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae consyrn Dai am gyfeillgarwch DJ a Gwyneth yn effeithio ar ei iechyd, ac mae'r pentrefwyr yn dechrau poeni am gynlluniau Jim ym Mhwll Bach.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Cefn Gwlad

Cefn Gwlad - David a Mathew Roberts

Y tro hwn, mae Dai yn cwrdd a'r tad a mab David a Mathew Roberts, Ty Draw, Llanasa, sef cynrychiolwyr cynhyrchwyr cig Morrisons yng Nghymru; Meleri sy'n ymweld a merch sy'n marchogaeth a rhwyfo mor yn Sir Benfro; ac fe fydd Rhys Henllan yng ngwinllan Seidr Gethin. Hefyd, cawn glywed wrth Aneurin AI Davies ac fe fydd bois Cefn Gwlad bach yn mynychu Sioe Llansanan.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Gwesty Aduniad

Gwesty Aduniad

Mae pob unigolyn sy'n dod i'r gwesty hwn yng nghefn gwlad Cymru gydag un amcan penodol: i gyfarfod rhywun o'u gorffennol - o rai sydd am weld teulu gwaed am y tro cyntaf ers eu mabwysiadu, i eraill sydd wedi colli cysylltiad dros flynyddoedd. Dilynwn pob aduniad wrth i westeion Gwesty Aduniad wneud cysylltiad o'r newydd, gofyn cwestiynau, a chael atebion. Yn y rhaglen hon mae Judith Davies yn ysu cael gwybod pwy oedd ei thad biolegol. A fedr prawf DNA roi atebion iddi?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Cerys Matthews a'r Goeden Faled

Cerys Matthews a'r Goeden Faled

Y tro hwn mae Cerys yn darganfod gwreiddiau'r emyn-don Gwahoddiad dros y mor yn America ac yn dilyn ei thaith draw i Gymru. Bydd hi hefyd yn mynd ar daith ryngwladol wrth edrych ar darddiad ein hwiangerdd fwyaf adnabyddus, Suo Gan, ac yn esbonio ei chysylltiad a'r Aifft a sut y daeth i sylw cynhyrchydd yn Hollywood.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

23:00 3 Lle

3 Lle - Meic Stevens

'Y Swynwr o Solfach', Meic Stevens sy'n ein tywys i dri lle o'i ddewis personol yr wythnos hon. Ei ddewis cyntaf yw ei bentref genedigol, Solfach, yr ail ddewis yw Plas Glyn y Weddw ger Pwllheli a'r trydydd yw'r cei yng Nghaernarfon.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?