S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Asra - Ysgol Bontnewydd, Caernarfon

Bydd plant o Ysgol Bontnewydd, Caernarfon yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Meripwsan - Bach

Mae Meripwsan yn rhy fyr i weld pen blodyn yr haul, felly mae'n adeiladu grisiau gyda photiau blodau, gyda help Eli a'i stilts.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 20
Octonots - Yr Octonots a'r Hipos

Wrth ddychwelyd adre ar ol antur ar afon yn Affrica, mae'r Octonots yn cael trafferth mynd heibio criw o hipos mawr.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 30
Guto Gwningen - Hanes y Gath a'r Llygoden Fawr

Mae Sami Wisgars wedi hel Dili Minllyn a'i chywion o'u cartre', a heb i gath flin Mr Puw sylweddoli be' sy'n digwydd mae Guto'n ei defnyddio i ddatrys y sefyllfa.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Y Dywysoges Fach - Ond fi pia nhw

Mae'r Dywysoges Fach yn tyfu ac mae rhai o'i hoff ddillad yn rhy fach iddi.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 55
Cymylaubychain - Eiribabs

Mae?n ddiwrnod hyfryd o aeaf yn y nen a phawb wrth eu bodd!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 05
Jen a Jim a'r Cywiadur - E - Yr Enfys Goll

Mae'n ddiwrnod o fynd a dod heddiw yng ngardd Cyw. Mae'r eryr wedi galw draw gyda cherdyn post gan Ela'r eliffant ond wrth i'r criw ei ddarllen, mae'r Enfys yn diflannu. Oes rhywun neu rywbeth wedi mynd a hi?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 20
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Wiwer

Mae Mwnci'n llwgu ond dyw e ddim yn gallu dod o hyd i ddim i'w fwyta! Yn sydyn, syrthia gneuen o'r nen, ac un arall, ac un arall. Y Wiwer sydd yna, hen ffrind i Mwnci ac mae'r ddau'n hoffi chwarae gyda'i gilydd. Caiff y plant lot o sbri yn dilyn giamocs Mwnci.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Patrol Pawennau - Rhewi'n Gorn

Mae'n rhaid i'r Pawenlu helpu pawb sydd wedi cael eu heffeithio gan y storom rhew.

07: 45
Sam Tan - Arth Wen Pontypandy

Mae hi wedi bod yn bwrw eira ym Mhontypandy ac mae'r papur lleol yn chwilio am y llun gorau o'r eira.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Halibalw - Nadolig

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Ynys Broc Mor Lili - Storm

Mae baromedr yn dangos bod storm ar ei ffordd!

08: 20
Ben Dant - Ysgol Llanllechid

Ymunwch a Ben Dant a'r mor-ladron o Ysgol Llanllechid wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Yn yr Ardd - Deintydd

Tybed sut hwyl gaiff Blod ar ei hymweliad cyntaf a'r deintydd?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Abadas - Carafan

Mae'r Abadas yn gwib-gartio yn yr ardd pan ddaw Ben ar eu traws. Mae gair heddiw'n un sy'n gallu teithio hefyd. Tybed beth yw e?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Blero yn Mynd i Ocido - Talfryn yn Tisian

Mae Blero a'i ffrindiau yn dysgu pam bod Talfryn wedi dal annwyd, a pha mor bwysig ydy bod yn lan bob amser.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 15
Sara a Cwac - Esgidiau Tap

O diar, mae yna dwll yn hoff esgidau Sara, bydd rhaid cael rhai newydd o'r siop.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Bobi Jac - Yn Chwarae Pel

Mae Bobi Jac a Pengw Gwyn yn chwarae pel mewn antur yn yr eira.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Da 'Di Dona - Yn siop y cigydd gyda Rob

Mae Dona'n dysgu bod yn gigydd gyda Rob.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Gwdihw

Heddiw byddwn ni'n cwrdd a gafr Ifan, morlewod a chi arbennig sy'n gofalu am ei berchennog.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Asra - Ysgol Plas Coch, Wrecsam

Bydd plant o Ysgol Plas Coch, Wrecsam yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Meripwsan - Enfys

Mae Meripwsan eisiau darganfod dechrau'r enfys. Pan mae'r enfys yn diflannu'n llwyr mae Meripwsan yn penderfynu gwneud un ei hun gyda phethau lliwgar.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 20
Octonots - a'r Ymgyrch Gydweithio

Wedi i Cregynnog a Harri gael damwain yn eu cychod Tanddwr, maen nhw'n cael help gan Lysywen Farus a physgodyn Grwper i ddod o hyd i'r darnau coll.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 30
Guto Gwningen - Hanes y Mudo Mawr

Mae tad Lili wedi penderfynu symud ei deulu o'r dyffryn, ond diolch i gynllun cyfrwys Guto mae'n ail feddwl ac mae Lili'n cael aros efo'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 45
Y Dywysoges Fach - Dwi isio'n 'sgidiau newydd

Mae esgidiau newydd gan y Dywysoges Fach a dyw hi ddim eisiau eu tynnu nhw i ffwrdd.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 55
Cymylaubychain - Cerddorfa Enfys

Mae heddiw'n ddiwrnod mawr i Fwffa Cwmwl, ond mae'n teimlo'n betrusgar tu hwnt.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 05
Jen a Jim a'r Cywiadur - D - Dewi'r Deinosor

Ar ol clywed synau rhyfedd a gweld olion troed mawr yn yr ardd, mae Cyw, Plwmp a Deryn yn credu bod dinosor wedi bod yno. Mae ganddyn nhw ddigon o gliwiau i ddangos i Jen a Jim, ond does dim golwg o'r dinosor!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 20
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Tarw

Mae pawb yn gwybod beth sy'n digwydd pan fo tarw'n gweld coch ond beth sy'n digwydd pan fo'n gweld blodau coch? Mae Mwnci'n gwybod! Daeth ei ffrind Tarw i ymweld pan oedd Mwnci'n casglu blodau coch ac fe wnaeth y ddau chwarae Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud gyda'i gilydd. Roedd yna lawer o weiddi, stompio a rhedeg!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 30
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub Gem Bel-fasged

Mae'n rhaid i Gwil a'r Pawenlu chwarae gem pel-fasged yn erbyn tim pel-fasged Maer Campus.

11: 45
Sam Tan - Rhew Peryglus

Mae Moose yn agor Gwlad Hud a Lledrith y Gaeaf i fyny ar Fynydd Pontypandy. Ond mae pethau'n mynd o'i le pan aiff Sara, Jams a Norman i sglefrio ar yr ia.

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Gardd Pont y Twr

Gardd Pont y Twr

Mae Sioned Edwards a'i theulu yn wynebu'r her o drawsnewid hanner acer o gae i mewn i ardd ar dir hen fferm ei nain a'i thaid, sef Plas Pont y T?r, Rhuthun. Cartref am y flwyddyn nesaf ydy carafan gyfyng - tipyn o sialens efo dwy ferch dan 9 oed! Breuddwyd Sioned yw tyfu ei blodau ei hun ar gyfer ei gwaith fel dylunydd blodau. Mae Iwan, ei g?r, yn hoffi dulliau gwyrdd ac organig, a gofod chwarae yw dymuniad Nanw a Malan! Heddiw, mae moch drws nesa' yn clirio'r ardd lysiau'n barod i blannu tatws.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Cefn Gwlad

Cefn Gwlad - David a Mathew Roberts

Y tro hwn, mae Dai yn cwrdd a'r tad a mab David a Mathew Roberts, Ty Draw, Llanasa, sef cynrychiolwyr cynhyrchwyr cig Morrisons yng Nghymru; Meleri sy'n ymweld a merch sy'n marchogaeth a rhwyfo mor yn Sir Benfro; ac fe fydd Rhys Henllan yng ngwinllan Seidr Gethin. Hefyd, cawn glywed wrth Aneurin AI Davies ac fe fydd bois Cefn Gwlad bach yn mynychu Sioe Llansanan.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:30 Caru Casglu

Caru Casglu

Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno 'Caru Casglu' lle byddwn ni'n cwrdd a phob math o bobl sydd wrth eu boddau yn casglu pethau. Yr wythnos hon byddwn yn gweld casgliad enfawr o filwyr a hanes Rhyfel Cartref America, dillad trwy'r degawdau a llofnodion.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, cawn gwmni Huw Fash yn y gornel ffasiwn, a bydd cyfle arall i gystadlu yn y gystadleuaeth Cracyr Nadolig.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Y Mynydd a Dyn

Y Mynydd a Dyn - Yng Nghysgod y Cewri

Y rhaglen olaf yn y gyfres sy'n adrodd hanes y berthynas sydd wedi bodoli rhwng dyn a mynyddoedd erioed. Mae byw dan fygythiad yn rhan annatod o fyw ger y mynydd. Tirlithriadau, ffrwydriadau ac afalansiau - maent yn beryg bywyd cyson. Mae'r rhaglen yma'n adrodd stori'r cymunedau hynny sydd wedi ymgartrefu dan gysgod y perygl, ac yn datgelu'r dylanwad rhyfedd mae'r mynydd yn ei gael ar bob agwedd o'u bywyd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Blero yn Mynd i Ocido - Chwil

Mae Al Tal wedi troelli cymaint nes ei fod yn chwil. Beth sy'n achosi hynny tybed?

 • Isdeitlau Saesneg
16: 10
Sam Tan - Rhuthro drwy'r eira

Mae Tadcu Gareth yn ceisio creu y 'Nadolig mwyaf Nadoligaidd' erioed i'r plant, ond mae pethau yn mynd o chwith. Rhaid galw Sam Tan i'w hachub o'r mynydd, ac wedi'r holl halibalw caiff Pontypandy eu 'Nadolig mwyaf Nadoligaidd' erioed!

16: 20
Sblij a Sbloj

Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn ymweld a'u hoff fwyty ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'm' oddi ar yr arwydd! Aiff y ddau ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

16: 30
Patrol Pawennau - Y Gath Golledig

Tra bod Cwrsyn a Twrchyn yn chwarae ar y traeth maen nhw'n sylwi bod cath fechan ar gwch tegan yn cael ei chario allan i'r mor mawr!

16: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl newydd sbon.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Lois yn erbyn Anni - Corlanni Hwyaid

Heddiw, corlanni hwyaid dan ofal Meirion Owen a'r Quack Pack yw'r sialens.

17: 10
Lolipop

Cyfres ddrama gomedi. Mae Meic y gofalwr wedi penderfynu cau'r siop snacs am fod rhywun wedi bod yn dwyn y bwyd! Mae Wncwl Ted yn benderfynol o ddal y lleidr, ond a fydd o'n llwyddo?

17: 35
Boom!

Y tro hwn, byddwn ni'n dangos sut mae'r lliwiau mewn tan gwyllt yn cael eu creu ac yn creu rocedi ffrwydrol gyda soda pobi a finegr.

17: 45
Rygbi Pawb - Sir Benfro v Coleg Llandrillo

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal

04 Wal - Tai Ewrop

Rhaglen arbennig ar gartrefi Cymry sy'n byw yn Ewrop. Yn y Swistir gwelwn dy cyfoes Nia Joynson a'i theulu. Yn Yr Iseldiroedd cawn olwg ar gartref y delynores Rachel Ann Morgan, ac yn y Dordogne, Ffrainc mae David a Sian Llewellyn wedi trawsnewid ysgubor Ffrenig.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae'n edrych fel bod cefndir Jac yn mynd i beryglu ei ddyfodol efo Dani. Wrth i'r rhwyd gau, mae'n troi at yr unig un all ei helpu. Dim ond trio helpu oedd Philip drwy ddweud wrth Lowri fod Mathew'n gwybod am eu perthynas gudd. Nid yw Lowri'n ymateb yn y ffordd yr oedd Philip wedi'i obeithio. Caiff Vince y teimlad nad oes croeso iddo yn unlle, felly 'does dim ond un peth amdani, ac, o'r diwedd, mae Arthur yn cael ei dderbyn fel aelod o dim slej. Gobeithio na fydd y tim sy'n ei groesawu yn difaru

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Heno, bydd yn Galeri Caernarfon ar gyfer lansiad llyfrau arbennig i gofio am gamp y seiclwr Geraint Thomas. Hefyd, bydd Parti Llwchwr yn ymuno a ni i ganu can Nadoligaidd.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Ed yn gorglywed ffrae rhwng aelodau teulu Penrhewl yn y Deri sy'n creu cryn effaith arno. Rhaid i Anita dorri newyddion anodd i'r teulu oedd yn bwriadu symud i Morawel.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Gwesty Aduniad

Gwesty Aduniad

I'r rhai sy'n cerdded trwy ddrws Gwesty Aduniad, mae un peth yn sicr: mae bywyd ar fin newid am byth. Mae pob unigolyn sy'n dod i'r gwesty hwn yng nghefn gwlad Cymru gydag un amcan penodol: i gyfarfod rhywun o'u gorffennol. Wrth i'r Nadolig gyrraedd y gwesty, daw diweddglo o'r diwedd i Taith Williams ar ol siwrne hir i geisio dod o hyd i'w theulu gwaed o Guatemala, ac atebion hefyd i Judith Davies sydd hefyd wedi bod yn chwilio am ei theulu biolegol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Licyris Olsorts

Licyris Olsorts - Pwy Sy'n Dwad Dros y Bryn

Cyfle i weld clasur o gomedi Nadoligaidd o'r archif. Gwneir penderfyniad i gynnal parti yn y Mimosa yn ystod y prynhawn ar Noswyl y Nadolig ac yna i berfformio drama'r Geni yn Neuadd y Pentre fin nos. Ond mae rhialtwch y prynhawn yn tarfu'n annisgwyl ar berfformiad yr hwyr a'i weddnewid yn ffars gan feddwon!

 • Isdeitlau Saesneg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Stiwdio Gefn

Stiwdio Gefn

Ar lwyfannau'r Stiwdio Gefn yr wythnos hon; Mr Phormula, Alun Gaffey band ac un o leisiau Eden, Non Williams.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?