S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Asra - Ysgol Bro Lleu, Penygroes

Bydd plant o Ysgol Penygroes yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Meripwsan - Taclus

Mae storm wedi taflu sbwriel dros bobman yn yr ardd. Mae Meripwsan a'i ffrinidau'n ceisio tacluso'r annibendod.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 20
Octonots - a'r Mor-nadroedd Torfelyn

Pan mae criw mawr o nadroedd gwenwynig yn cael eu darganfod yn sownd ar draeth, rhaid i Pegwn a'r Octonots eu hebrwng yn ol i'r cefnfor.

06: 35
Guto Gwningen - Hanes y Cyrch Crai

Wedi iddo ddifetha holl gnau'r Wiwerod efo un o ddyfeisiadau Mr Sboncen, mae Guto a'i ffrindiau yn mynd ar daith beryglus i Ynys Tylluan i geisio cael cnau yn eu lle nhw.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Y Dywysoges Fach - Dwi ddim yn licio taranau

Mae'r Dywysoges Fach yn archarwres ac yn ofni dim, ond mellt a tharanau.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Cymylaubychain - 'Sdim Hwyl i'w Gael, Haul!

Taflu peli eira sy'n mynd a bryd y Cymylaubychain ond am ryw reswm, dydy peli eira Haul ddim cystal a rhai pawb arall.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Nico Nog - Nofio

Tydi Nico ddim yn mentro i'r d?r ond mae ei ffrindiau Elfyn a Beca yn mynd i nofio ar ddiwrnod rhewllyd yng nghanol y gaeaf!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 20
Amser Maith Maith Yn Ol - Oes Fictoria: Y Nadolig

Heddiw mae Tadcu yn darllen stori am Y Nadolig ac mae ?na gyffro mawr wrth i deulu Fferm Llwyn yr Eos baratoi at y Nadolig.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Patrol Pawennau - Achub Cystadleuaeth Eirafyrddi

Mae'n rhaid i'r cwn helpu pan mae cwrs eirafyrddio yn cael ei orchuddio gan eira!

07: 45
Sam Tan - Goleuadau Nadolig

Mae dau deulu'n achosi problem i'r frigad dan wrth iddynt gystadlu i gael y goleuadau Nadolig gorau ym Mhontypandy.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Halibalw - Nadolig

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Ynys Broc Mor Lili - Gemau'r Gaeaf

Mae Tarw yn benderfynol o ennill medal yng ngemau'r gaeaf.

08: 15
Ben Dant - Ysgol y Graig

Ymunwch a Ben Dant a'r mor-ladron o Ysgol y Graig wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Yn yr Ardd - Band yr Ardd

Mae'r ffrindiau yn trefnu band yn yr ardd ac mae pawb yn brysur yn ymarfer eu hofferynnau.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Abadas - Llong Danfor

Rhywbeth sydd i'w weld yn y dwr yw gair heddiw, 'llong danfor'. Pa Abada fyddai orau i fynd i chwilio amdano felly? Ela sy'n dda am wynto, Seren sy'n gallu hedfan neu Hari sy'n gallu nofio?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 00
Blero yn Mynd i Ocido - Mi Wela i......

Mae Blero a'i ffrindiau yn mynd ar antur i'r goedwig efo Brethwen, ond pan fyddan nhw'n sylweddoli nad ydy Brethwen yn gweld yn dda iawn, mae Sim, Sam a S?n yn datrys y broblem.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Sara a Cwac - Y Car Llusg

Mae hi'n bwrw eira, ac mae Sara a Cwac yn clywed hanes Siani Scarffiau yn cystadlu yng Ngemau'r Gaeaf.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Bobi Jac - A'r Olion Traed

Mae Bobi Jac a Pengw Gwyn yn dilyn olion troed yn yr eira.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Oli Wyn - Golchi Tren

Ydych chi erioed wedi pendroni beth sy'n digwydd i dren ar ol gorffen siwrnai hir? Heddiw, mae'r criw trenau am ddangos i ni sut maen nhw'n paratoi tren ar gyfer siwrnai arall.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 40
Gwdihw

Byddwn yn cwrdd a neidr Cian ac yn gweld aderyn ysglyfaethus arbennig wrth ei waith yng Nghaerdydd.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Asra - Ysgol Pen y Bryn, Bethesda

Bydd plant o Ysgol Pen y Bryn, Bethesda yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Meripwsan - Tyner

Mae Meripwsan yn darganfod cocwn ac yna pili pala sydd newydd ddeor ond yn dysgu mai'r ffordd orau i fod yn dyner yw 'peidio a chyffwrdd o gwbl'.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 20
Octonots - a Dirgelwch yr Anghenfil Gwymo

Mae Dela yn cael cymorth ei chwaer fach, Cadi, i ddatrys dirgelwch diflaniad rhyfedd mewn coedwig wymon.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 30
Guto Gwningen - Hanes y Ddihangfa Serth

Gan mai Guto aeth a'i ffrindiau i wibio lawr llethr serth ar antur beryglus, wedi i Benja frifo lle Guto ydy eu tywys nhw adre' yn ddiogel heibio i grafangau Mr Cadno a Tomi Broch.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 45
Y Dywysoges Fach - Dwi isio'n falwen i

Mae gan y Dywysoges Fach ffrind newydd - Chwimi y falwen!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Cymylaubychain - Ble mae Ffwffa?

Mae Fwffa mewn hwyliau direidus heddiw, ond cyn pen dim mae chwarae'n troi'n chwerw.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Nico Nog - Tail!

Mae hi'n ddiwrnod oer iawn ac mae Nico a Rene wedi mynd allan am dro. Mae Rene yn gwisgo cot gynnes ond doedd Nico ddim am wisgo cot ac fe benderfynodd gadw'n gynnes yn y lle rhyfeddaf - ar ben tomen dail!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 15
Amser Maith Maith Yn Ol - Oes Fictoria: Ysgol

Heddiw mae gan Tadcu stori o Oes Fictoria ac mae Ceti yn edrych mlaen at glywed am Ceridwen a'i brawd Gerallt sy'n byw ar Fferm Llwyn yr Eos.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 30
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub Carw

Mae Gwil a'r Pawenlu yn achub teulu o geirw sy'n sownd ar y rhew.

11: 45
Sam Tan - Rhew ac Eira

Pan ddaw eira a rhew i Bontypandy, mae Norman a Mandy yn adeiladu dyn eira. Ond mae Norman yn gorfod golch sgarff orau ei fan ar ol ei benthyg i'r dyn eira!

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Llefydd Sanctaidd

Llefydd Sanctaidd - Seintiau a Chreiriau

Taith o gwmpas rhai o lefydd mwyaf sanctaidd Ynysoedd Prydain yng nghwmni Ifor ap Glyn. Seintiau oedd ser roc y canoloesoedd a dechreuwn yn y fan lle lladdwyd Marc Bolan mewn damwain car ym 1977, cyn ymweld a chysegrfannau mwy confensiynol yn Nhyddewi a Phennant Melangell. Cawn hefyd hanes merthyr Cristionogol cyntaf Prydain, St Alban.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Tair Dinas a Goncrodd y Byd

Tair Dinas a Goncrodd y Byd - 1880-2017 Y Ras am Fawredd

Mae Llundain ac Efrog Newydd yn teyrnasu ond mai'n gyfnod o chwyldro. Tra bod yr arian yn llifo i bocedi buddsoddwyr mentrus, ceir terfysg ar y strydoedd yn yr East End. Ond does dim a all rwystro'r ddwy ddinas rhag codi i'r entrychion. O lwch y Blitz daw cyfle eto i Lundain foderneiddio a chreu ardal fusnes fwyaf llwyddiannus y byd. Yn Efrog newydd mae dur yn trawsnewid pethau...

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Bwyd Epic Chris

Bwyd Epic Chris

Tro yma bydd Chris yn mynd efo'i ffrindiau am benwythnos epic mewn bwthyn bach yng nghanol coedwig ym Metws y Coed. Mi fydd yn chwilota am drysor y goedwig i wneud pryd llawn madarch, ac yn paratoi stec a ?yau i'r hogia i leddfu'r hangofyr yn y bore! Ond yr her fwyaf fydd coginio mochyn cyfan ar 'spit' wedi'i adeiladu gan ei fets a'i bweru gan dd?r yr afon. Epic!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, cawn feirniadaeth ein cystadleuaeth Carol yr ?yl, a Huw Fash fydd yn agor y cwpwrdd dillad.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Yr Ocsiwniar

Yr Ocsiwniar

Yn y rhaglen yma cawn weld buches werthfawr o hen linach o wartheg duon Cymreig yn mynd ar werth // ar dir Fferm Marian Mawr, ger Benllech; agoriad Caffi Arian yn y Fali a chipolwg ar ddigwyddiadau Sioe Mon 2003.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

15:30 Cymru ar Ffilm

Cymru ar Ffilm - Gwlad y Gan

Beti George sy'n rhannu rhai o'r goreuon o archif BBC Cymru - ffilmiau sy'n gofnod o ddiwedd yr hen ffordd Gymreig o fyw a geni Cymru newydd. O'r corau mawr i'r bandiau pres, o'r capel i'r dafarn, mae'n anodd dychmygu Cymru heb gerddoriaeth. Diolch i artistiaid dawnus fe gadwyd ein traddodiadau gwerin yn fyw, a chafodd canu poblogaidd ail wynt rhyfeddol gyda thwf y byd pop Cymraeg. Rhaglen ola'r gyfres.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Olobobs - Anlwc

Mae Anlwc yn dilyn Tib heddiw gan greu pob math o helbul i Tib. Mae'r Olobobs yn creu Chwerthigl i geisio troi Anlwc yn Lwcus!

16: 05
Sam Tan - Bron a Rhewi

Mae Trefor yn cael damwain gyda'r bws yn yr eira.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 15
Digbi Draig - Reid Dreigiol Aruthrol

Mae Teifon yn helpu Glenys i dacluso a chlirio eu cartref. Mae'n dod o hyd i'r lle perffaith i adael eu trugareddau - ty-coeden Cochyn!

16: 30
Patrol Pawennau - Achub y tren

Mae tirlithriad wedi cau'r lein ac mae Cadi a Cali ar y tren! Mae'n rhaid i'r Pawenlu glirio'r cerrig ond mae Cali, cath Cadi, wedi crwydro i ffwrdd.

16: 45
Amser Maith Maith Yn Ol - Oes y Tuduriaid : Ymolchi

Oes y Tuduriaid yw stori 'Amser maith maith yn ol' heddiw. Tra bo meistres Bowen yn cysgu'n braf mae Elen y forwyn fach wedi codi ers oriau ac yn baratoi powlen golchi i'r Feistres.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Cath-Od - Yr Iogi Olaf ar ei draed

Mae Macs yn wirion iawn yn ceisio perswadio Crinc ei fod unwaith wedi bod yn feistr ar Ioga.

17: 15
SpynjBob Pantsgwar - Simffoni'r Sugnwr

Mae Cerddorfa Pant-y-Bicni yn derbyn cyfansoddiadau ar gyfer eu cystadleuaeth gerddoriaeth ac mae Sulwyn yn benderfynol o ennill.

17: 25
SeliGo

Cyfres slapstic am griw bach glas doniol - Gogo, Roro, Popo a Jojo - sy'n caru ffa jeli. Pa ddwli fydd yn digwydd y tro hwn tybed?

17: 30
Prosiect Z - Ysgol Bodedern

A fydd y 5 disgybl dewr yn dianc neu'n cael eu troi yn Zeds? Heddiw mae'r Zeds wedi cyrraedd Ysgol Bodedern.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Llys Nini

Llys Nini

Elin Fflur a Steffan Alun sy'n cyflwyno hanesion y trigolion blewog a phluog yng nghanolfan anifeiliaid Llys Nini. Yn y rhaglen hon cawn gyfarfod y gwirfoddolwyr a chael hwyl yn y siop elusen.

 • Isdeitlau Saesneg

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Siopa 'dolig mae Jac yn ei wneud yng Nghaer heddiw - wel, dyna yw ei stori wrth griw'r Salon! Ond nid siopa mae o pan mae o'n cyfarfod y ferch ddiethr yn y caffi ac yn derbyn anrhegion ganddi. Mae Mathew wedi cael llond bol o'r golwg yn y ty ac mae pethau'n mynd yn waeth pan ei fod yn ffeindio olion ffrindiau bach newydd sydd wedi symud i mewn atynt! Wedi iddi ddarganfod fod Philip wedi dweud wrth Mathew am eu perthynas, mae Lowri wedi ei siomi'n enbyd - all hi fyw hefo 'brad' Philip?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Heno, cawn sgwrs a chan gyda Luke McCall. Hefyd, Carys Tudor fydd yn rhannu tips ar sut i lapio anrhegion Nadolig mewn modd sy'n well i'r amgylchedd.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

A fydd Colin yn gallu derbyn bod Britt bellach wedi troi ei sylw at ddyn newydd? Mae Sion yn teimlo'n gyfrifol nad oes gan y Parris do uwch eu pennau dros y Nadolig.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Nadolig Hafod Lon

Nadolig Hafod Lon

Ymunwch a Guto Meredydd a disgyblion Ysgol arbennig Hafod Lon wrth iddyn nhw baratoi at gyngerdd Nadolig sbesial iawn ym Mhortmeirion. Gyda Dewi Pws, Elin Fflur ac Ysgol Cefn Coch yn rhannu llwyfan gyda ser Ysgol Hafod Lon.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Byd ar Bedwar

Y Byd ar Bedwar - Nol i Affganistan

Y tro hwn, awn yn ol i Affganistan mewn rhaglen awr arbennig yn pwyso a mesur beth sydd wedi ei gyflawni yno yn y ddegawd ddiwethaf.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Gwesty Aduniad

Gwesty Aduniad

I'r rhai sy'n cerdded trwy ddrws Gwesty Aduniad, mae un peth yn sicr: mae bywyd ar fin newid am byth. Mae pob unigolyn sy'n dod i'r gwesty hwn yng nghefn gwlad Cymru gydag un amcan penodol: i gyfarfod rhywun o'u gorffennol. Wrth i'r Nadolig gyrraedd y gwesty, daw diweddglo o'r diwedd i Taith Williams ar ol siwrne hir i geisio dod o hyd i'w theulu gwaed o Guatemala, ac atebion hefyd i Judith Davies sydd hefyd wedi bod yn chwilio am ei theulu biolegol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

23:30 Cerys Matthews a'r Goeden Faled

Cerys Matthews a'r Goeden Faled

Yn rhaglen ola'r gyfres lle mae Cerys Matthews yn olrhain hanes caneuon sydd a'u gwreiddiau yng Nghymru neu a chysylltiad a Gwlad y Gan, mae'n son am genedlaetholdeb dwy wlad a sut y priodwyd gwaith cerddorol Jean Sibelius yn y Ffindir a geiriau Lewis Valentine i greu un o'n hoff anthemau ni, 'Finlandia'. Yna, mae Cerys yn mynd i fyd y baledi ac yn gwneud gwaith ditectif i geisio darganfod mwy am gefndir a dirgelwch stori 'Yr Eneth Ga'dd Ei Gwrthod'.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
00: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?