S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Do Re Mi Dona - Goreuon Do Re Mi Dona

Cyfle i edrych 'nol dros y gyfres gyda Dona Direidi, gan gyfarfod disgyblion dawnus Cymru, a mwynhau'r sialensiau, y paratoadau ac wrth gwrs y perfformiadau a wnaeth i bawb deimlo'n 'Hapus Rapus'!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Dyfais Conyn

Mae Conyn yn ceisio adeiladu par o goesau mecanyddol er mwyn ennill cystadleuaeth yn y Ffair Ddyfeisio i Gorrachod. Ond a fydd yn medru ei greu mewn pryd i achub Abel sydd wedi ei ddal yn y siop.

06: 30
Tomos a'i Ffrindiau - Parti Nadolig Ynys y Niwl

Tydi Bash, Dach a Ferdinand o Ynys y Niwl erioed wedi cael parti Nadolig felly dyma fynd ati i drefnu un, gan wrthod cymorth gan Tomos a'i ffrindiau. Ond am helynt! Wedi i'r Rheolwr Tew fod yn flin iawn, maen nhw'n falch o gael pawb draw i Ynys y Niwl i'w helpu gyda'r trefniadau, ac i fwynhau'r parti gorau erioed.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Diwrnod yr Eira

Wrth i Meic a'r Dreigiau chwarae yn yr eira maen nhw'n darganfod bod y Llychlynwyr wedi cyrraedd Glyndreigiau. Mae Meic yn si?r eu bod nhw am greu helynt, ond yn sylweddoli yn fuan bod y Llychlynwyr hefyd yn hoffi cael hwyl yn yr eira.

06: 50
Peppa - Ymweliad Sion Corn

Mae Peppa a George yn deffro'n fuan ar fore Nadolig. Ydy Sion Corn wedi dod a'r anrhegion maen nhw eisiau?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Tili a'i ffrindiau - Arthur a'r Lleuad Llawn Dop

Mae'n amser cysgu yn y Ty Melyn Tlws. Mae Arthur yn teimlo yn gysglyd ond yn awyddus i weld y lleuad llawn dop, tybed sut gall y ffrindiau wneud yn siwr ei fod yn gweld y lleuad arbennig?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Ahoi! - Ysgol Dyffryn y Glowyr

Heddiw, mor-ladron o Ysgol Dyffryn y Glowyr sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

07: 30
Bing - Cerddoriaeth

Mae'n amser cerddoriaeth yn y cylch chwarae ac mae pawb eisiau tro ar y drwm.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Teulu Ni - Mwyar Duon

Dylan Hall o Gwm-y-Glo fydd yn tywys ni drwy ei fywyd teuluol. Mae Elliw wedi gorfod mynd i'r ysbyty am ychydig o ddyddiau, felly mae Dylan a'i frodyr yn cael syniad o sut i roi croeso mawr iddi pan fydd hi'n dod adref.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Antur Natur Cyw

Cyfres i blant meithrin sy'n cyflwyno gwybodaeth am fyd natur a gwahanol fathau o greaduriaid.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Boj - Peidiwch a'n Gadael Mr Clipacl

Mae Boj a'i fytis yn clywed Mr Clipaclop yn son ei fod yn hen ac yn meddwl gadael yr Hwylfan Hwyl. Ond camddealltwriaeth llwyr yw'r holl beth - ei hen gadair esmwyth sydd wedi mynd yn hen! Diolch i syniad Boj-a-gwych mae Boj yn dod o hyd i ffordd o adnewyddu hen gadair Mr Clipaclop.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Y Crads Bach - Chwarae mig

Mae'r gaeaf yn dod ond dydy'r malwod bychain ddim eisiau mynd i gysgu - nes i Cai'r Grachen Ludw gael syniad gwych.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Sbridiri - Eira

Mae Twm a Lisa yn creu pelen eira brydferth, ac yn mwynhau creu iglw a phlu eira yng nghwmni plant Ysgol y Babanod Abergwaun.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 35
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Pegwn y Gogledd

Mae'r daith i Begwn y Gogledd yn parhau, ac ydyn, mae'r plant yn cael glanio, gweld yr eira a chyfarfod Sion Corn. Maent hyd yn oed yn cael ei helpu i ddosbarthu anrhegion ar eu ffordd adref ar ei sled. Maen nhw'n cyrraedd 'nol mewn pryd i fwynhau Gwledd Noswyl Nadolig y Tylwyth Teg a'r Coblynnod.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 50
Stiw - Gem Bel-droed Stiw

Wrth i Pwyll, Elsi a Steff chwarae pel-droed yn y parc mae Pwyll yn drysu pawb drwy ddynwared s?n chwiban dyfarnwr Taid.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 00
Dwylo'r Enfys - Enfys

Ar Noswyl Nadolig mae Enfys yn mynd i brynu anrheg i'w ffrind gorau, Alaw. Mae'n amser prysur iawn wrth gwrs - ac Enfys hefyd yn paratoi at gyngerdd arbennig - cyngerdd can ac arwydd Nadoligaidd. Bydd Enfys yn canu unawd yn y cyngerdd - ac enw'r gan ydy 'Ffrindiau'. Wedi dod o hyd i anrheg i Alaw, mae'n rhaid ei lapio'n ddel cyn mynd a fo efo hi i'r cyngerdd. Yno bydd Enfys ac Alaw yn dathlu bod y Nadolig ar ei ffordd gyda phlant o ysgolion Bontnewydd a Phendalar a hynny drwy ddathlu bod yn ffri

 • Isdeitlau Saesneg
09: 15
Darllen 'Da Fi - Un Noson Oer

Mae Lowri Williams yn darllen stori am ddraenog bach sy'n derbyn anrheg arbennig gan Sion Corn. Yn y diwedd, mae'r anrheg yma'n achub ei fywyd!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Ty Mel - Y Noson cyn y Nadolig

Ydy, mae'r noson fawr wedi cyrraedd, mae cyffro ofnadwy ymhobman ac mae Morgan a Mali yn cael trafferth cysgu.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Wibli Sochyn y Mochyn - Dyn Eira

Mae Soch Mocha, Gwich Bach a Soch Smotiog yn mwynhau chwarae yn yr eira ond ble mae Wibli?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 40
Pentre Bach - Eira Man, Eira Mawr!

Yn y bennod Nadoligaidd hon, mae parti yn cael ei gynnal yng Nghaffi Sali Mali, gyda neb llai na Lowri Williams a Sion Corn yn westeion.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Do Re Mi Dona - Ysgol Evan James

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Evan James, Pontypridd i ddysgu'r gan 'Ailgylchu' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Digbi Draig - Troi a Throsi

Mae'n Hirddydd Haf ac mae Digbi a Cochyn eisiau codi'n gynnar i weld y dydd yn gwawrio. Ond dydy Cochyn ddim yn gallu mynd i gysgu o gwbl.

10: 25
Tomos a'i Ffrindiau - Tomos a'r Parti Dyn Eira

Mae hi'n eira ar ynys Sodor a'r plant wrthi'n gwneud dyn eira, ond does ganddyn nhw ddim het i'w rhoi ar ei ben. Wrth geisio dod o hyd i het mae Tomos yn creu pob math o broblemau, ond mae'r dyn eira yn cael het arbennig iawn iawn ac mae'r plant wrth eu bodd

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Medalau

Mae Meic am ennill medalau - ond dydy o ddim yn meddwl am deimladau Galath a'r Dreigiau. Wedi i'w fedalau trwm ei rwystro rhag achub Sbarcyn sydd wedi ei ddal gan y Llychlynwyr, mae'n dysgu o'r diwedd bod ei ffrindiau'n bwysicach na dim!

10: 50
Peppa - Ysbyty

Mae Musus Hirgorn, Peppa a'i ffrindiau yn mynd i ymweld ag Endaf Ebol, sydd yn yr ysbyty wedi torri ei goes.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Tili a'i ffrindiau - Mae Arthur Eisiau Ennill

Mae llyfr newydd Arthur am y Gemau Olympaidd yn ysbrydoli'r ffrindiau i gynnal Gemau Olympaidd Tili yn yr ardd. Mae pawb yn llwyddo i ennill rhywbeth - heblaw Arthur. Mae ganddo nifer o fedalau arian ond tybed allai Tili ddyfeisio camp i ennill un aur iddo?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Ahoi! - Ysgol Nant Caerau, Caerdydd

Heddiw, mor-ladron o Ysgol Nant Caerau sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

11: 25
Bing - Murlun

Mae Bing a Swla yn mwynhau peintio murlun enfawr yng nghylch chwarae Amma nes bod enfys frwdfrydig Bing yn gwneud i'r paent redeg lawr coeden brydferth Swla.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Teulu Ni - Tymor Newydd

Y tro hwn, Dylan Hall o Gwm-y-Glo fydd yn tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei deulu ef. Mae hi'n ddiwedd yr haf ac mae Dylan a'i frodyr a'i chwiorydd yn mynd i siopa am esgidiau, llyfrau a phensiliau newydd cyn i'r tymor ysgol ddechrau.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Antur Natur Cyw

Cyfres i blant meithrin sy'n cyflwyno gwybodaeth am fyd natur a gwahanol fathau o greaduriaid.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Lle Aeth Pawb?

Lle Aeth Pawb? - Ai Hwn yw'r Nadolig...

Mewn rhaglen arbennig, cawn olrhain hanes llun y criw o blant oedd ar glawr record Nadolig y cerddor a'r digrifwr Ryan Davies ym 1971. Mae ei blant yn y llun - ond a fyddant yn ddarganfod lle aeth pawb er mwyn cael tynnu'r llun unwaith eto?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Parti Bwyd Beca

Parti Bwyd Beca - Parti 'Dolig Beca

Yn y rhaglen arbennig hon, bydd Beca yn dathlu traddodiadau Nadolig yn Ewrop, ym mhentref Eidalaidd Portmeirion. Bydd yna westeion o Ewrop yn helpu Beca yn y gegin a bydd Arwel Owen wrth law i brofi diodydd gwahanol i yfed dros yr ?yl. Bydd Beca hefyd yn blasu cawsiau amrywiol gyda Carrie a Patrick Rimes a chawn adloniant gan Gwibdaith Hen Fran ar ddiwedd y noson.

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Celwydd Noeth

Celwydd Noeth

Y gyflwynwraig Nia Roberts fydd wrth y llyw ac yn tywys y cystadleuwyr drwy'r rowndiau wrth iddynt anelu i gipio'r jacpot o #10,000. Yr hyn sy'n gwneud Celwydd Noeth yn wahanol yw does yna ddim cwestiynau i'w hateb - y cyfan sydd angen gwneud er mwyn ennill arian a symud i fyny o ris i ris fydd dewis pa gelwydd sy'n ymddangos ym mhob rownd. Yn mynd am y jacpot yr wythnos yma byddwn yn estyn croeso nol i'r ffrindiau Tomos a Lois a cwpwl arall o ffrindiau, Ffion a Heledd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, Nerys Howell sydd yma'n coginio, a bydd criw'r Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae yna gwest mewn i farwolaeth Medwen, a Barbara yn dweud ei bod hi wedi dysgu yn ystod ei sgwrs olaf hi gyda Medwen bod John Albert yn cael affer - mae hyn yn gwylltio Anwen, merch John Albert a Medwen, ac mae'n gwneud sin fawr yn y cwest. Mae Harri yn grac gyda Barbara am agor ei cheg, a Lowri Mair yn poeni'n fwy am yswiriant y fan nag am y ddamwain. Mae John Albert a Gwenda'n cwrdd yn ddamweiniol wrth fedd Medwen ac maent yn gafael yn eu gilydd (fel ffrindiau) ond mae cariad Gwenda'n gwylio.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Nadolig

Nadolig

Ymunwch a Margaret Williams i brofi ychydig o ysbryd yr ?yl. Cyd gyfarwyddwr Ysgol Glanaethwy Cefin Roberts, a'r arweinydd Eifion Thomas yw gwesteion Margaret. Cawn hefyd berfformiadau gan Gor Meibion Llanelli a Chor Plant Ysgol Llanddarog. Bydd Margaret yn ymuno a Chor Meibion Llanelli am berfformiad arbennig o 'O Deuwch Ffyddloniaid'.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Ynys Broc Mor Lili - Ymwelydd pwysig iawn

Mae gwestai dirgel ond pwysig yn cyrraedd i weld gardd gerfluniau'r Iarll Carw.

16: 10
Teulu Ni - Caerdydd

Efa Haf Thomas o Gaerfyrddin sy'n ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei theulu hi. Heddiw, mae Efa a'i brodyr yn cael diwrnod llawn hwyl yng Nghaerdydd gyda Gu.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Boj - Ffrind Pry Coch Mia

Mae Mia yn dango Boj ei hanifail anwes newydd - buwch goch gota mewn bocs - ond mae'n hedfan i ffwrdd. Mae'r ddau'n ffeindio'r pry yng ngardd Mr Clipaclop ac mae'r pry yn esbonio iddyn nhw fod rhaid iddyn nhw adael iddo fod yn rhydd. Mae Boj yn cael syniad o sut gall Mia dal gweld ei phry ond gadael iddo fod yn rhydd.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 35
Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Rheino'n Rhuthro?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Rheino'n rhuthro.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Do Re Mi Dona - Ysgol y Castell - Y Tywydd

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Y Castell, Caerffili i ddysgu'r gan 'Y Tywydd', a'i pherfformio o flaen cynulleidfa.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Y Dyfnfor - Y Gwyll

Mae Ant a Fontaine yn gorfod osgoi cael eu dallu wrth geisio achub eu rhieni rhag pysgodyn rhyfedd sydd a golau llachar iawn. Mae pob pysgodyn wedi cael ei ddenu gan y golau hypnotig ond a fydd y bechgyn yn gallu achub y dydd?

17: 30
Ysgol Jac

Yn ymuno a Jac Russell ac Ifan heddiw mae pobl ifanc o Ysgol Bryn Iago, Abertawe; Ysgol Peniel, Caerfyrddin ac Ysgol Cefneithin, Cross Hands.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 08
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:10 Natur Gwyllt Iolo

Natur Gwyllt Iolo - Yorkshire Dales

Mae'r daith yma yn mynd a Iolo Williams drwy'r Yorkshire Dales a chymoedd hyfryd ac enwog Wensleydale a Wharfedale. Mae'r ardal yn cynnwys ucheldir gwych i gerddwyr a chalchfeini gorau Prydain. Bydd Iolo yn cwrdd a Chymro sy'n byw ym mhentref Emmerdale Farm a Chymraes sydd yn byw yn agos at ardal rhaeadrau'r Dales.

 • Isdeitlau Saesneg

18:35 Garejis: Dan y Bonet

Garejis: Dan y Bonet

Mae cwmni Gwili Jones yn arddangos yn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, mae cwmni BV Rees yn dathlu penblwydd yn 70oed ac mae Melvyn a Meirion Evans yn cael cyfle i gystadlu yn erbyn ei gilydd yn Rali'r Down, Gogledd Iwerddon.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Heno, cawn sgwrs a chan gyda Phil Gas a'r Band, a bydd gwyliwr lwcus arall yn ennill gwobr yng nghystadleuaeth y Cracyr Dolig.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Clwb Rygbi

Clwb Rygbi - Gleision Caerdydd v Dreigiau

Gem fyw y PRO-14 rhwng Gleision Caerdydd a'r Dreigiau, o Barc yr Arfau, Caerdydd. Cic gyntaf 7.35.

21:30 Sioe Maggi Noggi

Sioe Maggi Noggi

Ymunwch a'r frenhines drag, Maggi Noggi, ar gyfer ei sioe newydd. Heno mi fydd tywysoges Mon yn cael cwmni'r gyflwynwraig Angharad Mair a'r cyflwynwr a newyddiadurwr chwaraeon Rhodri Ogwen tra bod y triawd cerddorol Sorela yn ceisio cadw trefn ar rialtwch Maggi.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:05 Morfydd

Morfydd

Ffilm bwerus, emosiynol sy'n seiliedig ar hanes trasig y gantores, y pianydd a'r gyfansoddwraig dalentog o Drefforest, Morfydd Owen. Ar ol symud i Lundain i astudio yn yr Academi Gerdd Frenhinol bu fwynhau cwmni D H Lawrence, Ezra Pound ac enwogion bohemaidd eraill y cyfnod. Yn 1917 priododd Ernest Jones, seicdreiddiwr a ffrind i Freud. Ond ychydig dros ddeunaw mis ar ol hynny bu farw Morfydd yn 26 oed yn dilyn llawdriniaeth ar fwrdd y gegin, yng nghartref ei thad yng nghyfraith yn Mwmbwls.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
00: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?