S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Asra - Ysgol Tregarth

Bydd plant o Ysgol Tregarth yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Mae gwesty ar y blaned Asra ac mae'n colli p?er. Rhaid ennill ser er mwyn ennill p?er - a fydd plant y ddaear yn gallu helpu Seren?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Meripwsan - Sgleiniog

Mae Meripwsan yn dysgu am bethau sgleiniog ac adlewyrchiadau. Mae'n gweld pry yn disgleirio yn yr haul ond wrth iddo redeg ar ei ol, mae'n taro mewn i Cwacadeil. Mae'r ddau yn rowlio bendramwngl gyda'i gilydd i mewn i fwced sgleiniog.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 20
Octonots - Yr Octonots a'r Morfilod

Pan mae morfil enfawr yn sownd ar draeth, mae Capten Cwrwgl a'r Octonots yn dyfeisio cynllun i'w dynnu yn ol i'r d?r, gydag ychydig o gymorth gan griw o grancod clyfar.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Guto Gwningen - Hanes yr Hen Rwdlyn

Mae Guto a'i ffrindiau yn mentro i Ynys Tylluan i geisio dod o hyd i "Hen Rwdlyn" sy'n cael ei grybwyll gan dad Guto yn ei lyfr pwysig.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Y Dywysoges Fach - Dwi isio mynd i'r Ffair

Mae' Dywysoges Fach yn brifo ei throed ar y ffordd i'r ffair.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Cymylaubychain - Noson Brysur

Mae'r Cymylaubychain wedi blino'n lan, tybed pam, a phwy sy'n gyfrifol?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Jen a Jim a'r Cywiadur - Rh - Rhedeg a Rhwyfo

Mae rhaff, rhwyd, rhaw a rhwyf wedi cyrraedd y Siop Pob Dim ac mae Jen am eu defnyddio ar gyfer diwrnod mabolgampau ar y traeth. Mae Criw Cyw'n edrych ymlaen ond pwy fydd pencampwr pa gystadleuaeth?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Cangarw

Mae Mwnci'n chwilio am le i guddio ei drysor a'r lle gorau yw poced Cangar?. Wrth gwrs cytuna Cangar? ac mae'n barod i chwarae hoff gem Mwnci. Mae'r Safana yn frith o synau a symudiadau pan mae Cangar? yn dangos iddynt beth mae'n gwneud.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Patrol Pawennau - Rhewi'n Gorn

Mae'n rhaid i'r Pawenlu helpu pawb sydd wedi cael eu heffeithio gan y storom rhew.

07: 50
Blero yn mynd i Ocido

'Does gan robot mwyaf Ocido, Al Tal, ddim synnwyr cyffwrdd ac mae'n dyheu am gael teimlo'r eira a'r gwynt ar ei wyneb. All Blero a'i ffrindiau helpu?

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Ynys Broc Mor Lili - Myffins Pwffin

Mae Lili'n dod o hyd i chwisg ar y traeth ac yn mynd ag e gyda hi i ddosbarth coginio Nonna Moc. Mae Nonna'n athrawes lem sy'n hoffi i bawb ddilyn y drefn. Ond buan iawn daw i ddeall bod rhaid iddi groesawu syniadau newydd os yw hi am fod yn athrawes dda.

08: 20
Ben Dant - Ysgol Llandegfan

Ymunwch a Ben Dant a'r mor-ladron o Ysgol Llandegfan wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 35
Yn yr Ardd - Wali Wych

Cyfres bypedau sy'n dilyn hanes a helynt criw o gymeriadau hoffus sy'n byw yn yr ardd fel teulu mawr. Mae Wali yn breuddwydio ei fod yn arwr - Wali Wych!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 50
Abadas - Oren

Mae Hari wedi paratoi rhywbeth blasus i Ela a Seren - cacen siocled! Ymhen dipyn, bydd un o'r Abadas yn mynd ar antur gyffrous wrth edrych am rywbeth siap cylch gydag arogl melys. Beth all hwn fod?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 00
Blero yn Mynd i Ocido - Ail Gyfle

Mae cysylltydd Sian ar goll ac mae Blero'n helpu'i ffrindiau i ddod o hyd iddo - yn y ganolfan ailgylchu!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 15
Sara a Cwac - Araf Bach

Mae Sara a Cwac yn ceisio dangos i Crwban sut i ddarganfod ei hoff fwyd, ond mae'n cymryd oes!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Bobi Jac - Yn Gwneud Swn Mawr

Mae Bobi Jac yn mynd ar antur swnllyd yn y gofod.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Da 'Di Dona - Yn y sw gyda Hannah

Dewch i ymuno a Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio mewn sw gyda Hannah.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Gwdihw

Bydd Ffred yn dangos ei gwningen a bydd Owain Sion yn dangos hebogiaid i ni.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Asra - Ysgol Bro Gwydir Llanrwst

Bydd plant o Ysgol Bro Gwydir, Llanrwst yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Mae gwesty ar y blaned ASRA ac mae'n colli p?er. Rhaid ennill ser er mwyn ennill p?er - a fydd plant y ddaear yn gallu helpu Seren?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Meripwsan - Barcud

Mae Meripwsan yn gweld barcud am y tro cyntaf ac yn darganfod beth yw gwynt. Mae'n chwarae pel-droed tra bo Eryn yn rhoi ei dillad ar y lein. Mae Cwacadeil yn cael bath mewn twba sinc ac mae Wban yn hedfan barcud.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 20
Octonots - Yr Octonots a'r Siarc Morfilai

Pan mae Dela yn cael ei llyncu'n ddamweiniol gan Siarc Morfilaidd, mae'r Octonots yn mentro y tu mewn i'r pysgodyn enfawr i'w hachub hi.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 30
Guto Gwningen - Hanes Map Benja

Ar ol i Benja fynd ar goll yn y goedwig, mae Guto a Lili yn rhoi map iddo i'w helpu i ddod o hyd i'w ffordd adre. Ond mae Mr. Cadno yn cael gafael ar y map, ac mae'n rhaid i'r cwningod weithio gyda'i gilydd i'w rwystro rhag dod o hyd i gartre' Benja.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 45
Y Dywysoges Fach - Diwrnod Mabolgampau

Mae'n ddiwrnod chwaraeon yn y castell.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Cymylaubychain - Rhywbeth Prydferth

Mae'r Cymylaubychain mewn hwyliau creadigol iawn heddiw, pawb heblaw am Baba Glas sy'n methu'n deg a meddwl am ddim i'w wneud.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Jen a Jim a'r Cywiadur - R - Ble mae'r Gitar?

Mae Llew'n poeni'n arw. Mae wedi colli gitar Bolgi. A all Jen a Jim ei helpu i ddod o hyd i'r gitar cyn i Bolgi ddod i wybod am y peth?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Hwyaden

Heddiw, cawn ni a'r Mwnci hwyl a sbri wrth ddysgu sut mae'r Hwyaden yn agor a chau ei cheg, yn dweud 'Cwac' ac yn ysgwyd ei chynffon. Wrth gwrs, cawn hefyd ddysgu cerdded fel Hwyaden!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 30
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub Ysbryd

Wrth i Fflamia ddechrau cerdded yn ei gwsg mae'n dechrau creu problemau i'r Pawenlu.

11: 45
Blero yn mynd i Ocido

Mae Maer Oci a Rheinallt yn byddaru pawb yn yr etholiad ar gyfer Maer nesaf Ocido.

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Gardd Pont y Twr

Gardd Pont y Twr

Heddiw mae'r ieir yn cyrraedd eu cartref newydd! Mae Nanw a Malan yn arwain y gad yn yr ?yl flodau leol ac mae'n bryd gweld a fydd arbrawf plannu tatws Iwan yn llwyddiannus.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 3 Lle

3 Lle - Meic Stevens

'Y Swynwr o Solfach', Meic Stevens sy'n ein tywys i dri lle o'i ddewis personol yr wythnos hon. Ei ddewis cyntaf yw ei bentref genedigol, Solfach, yr ail ddewis yw Plas Glyn y Weddw ger Pwllheli a'r trydydd yw'r cei yng Nghaernarfon.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:00 Priodas Pum Mil

Priodas Pum Mil

Yn y bennod hon mae Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford yn cynnig help llaw i griw o deulu a ffrindiau Iola a Lee. Mae'r darpar bar priod, o Flaenau Ffestiniog, yn gwybod dim am y trefniadau ac fe fydd rhaid i'r criw fynd ati i drefnu diwrnod pwysica' eu bywydau am bum mil o bunnoedd - a hynny o fewn 'chydig wythnosau. A fydd popeth yn barod mewn pryd a sut fydd y par priod yn teimlo am eu diwrnod mawr?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, bydd Huw Fash yn y gornel ffasiwn, a bydd Anwen Jones yn rhannu ei chyngor ar sut i gael plant i fwyta'n iach.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Dyddiadur Blwyddyn

Dyddiadur Blwyddyn

Mae Owain Arwel Hughes yn cael ei gydnabod fel un o arweinyddion gorau'r byd. Trwy gyfrwng y rhaglen ddogfen hon cawn ddarlun o'i ddawn wrth fwynhau blas ar ei fywyd prysur. Yn ystod y flwyddyn dan sylw, bu'r cerddor ymroddedig yn arwain Cerddorfa'r Ffilharmonig Frenhinol yng nghyngerdd yr Holocaust yn Neuadd Westminster, Llundain. Bu hefyd yn recordio symffoniau Brahms gyda Cherddorfa'r Stuttgart Ffilharmonig ac yn gweithio fel cyfarwyddwr artistig y Proms Cymreig. Yn ogystal, fe deithiodd i'r

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Blero yn mynd i Ocido

'Does gan robot mwyaf Ocido, Al Tal, ddim synnwyr cyffwrdd ac mae'n dyheu am gael teimlo'r eira a'r gwynt ar ei wyneb. All Blero a'i ffrindiau helpu?

16: 10
Sam Tan - Trafferth Ty Coeden

Mae Arloeswyr Pontypandy yn gweithio tuag at eu bathodynnau adeiladu. Mae'r ty coeden yn barod i'w addasu. Mae Norman yn awyddus i fod y cyntaf i fynd i mewn i'r ty coeden ond mae ei gefnder Derec eisiau ennill y ras. Dydy Norman ddim yn gwneud ei waith yn iawn ac mae'r arloeswyr i gyd mewn perygl. A ddaw Sam Tan mewn da bryd i'w hachub?

16: 20
Sblij a Sbloj

Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn ymweld a'r deintydd, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'h' oddi ar yr arwydd! Aiff y ddau ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

16: 30
Patrol Pawennau - Cwn a'r Estron o'r Gofod

Mae estron o'r gofod wedi glanio ar y ddaear ac mae'r criw yn ceisio helpu i drwsio ei long ofod iddo gael mynd adref.

16: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl newydd sbon.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Lois yn erbyn Anni - Abseilio

Abseilio i lawr twr 100 metr o uchder yw sialens olaf Anni a Lois. Pwy fydd yn ennill y sialens a phwy fydd yn cipio'r teitl ar ddiwedd y gyfres?

17: 15
Dewi a'r Ditectifs Gwyllt - Dwyn Wyau

Cyfres ar gyfer pobl ifanc yn dilyn PC Dewi Evans, aelod o dim Troseddau Cefn Gwlad Heddlu Gogledd Cymru. Mae Dewi a'r ditectifs yn cael eu galw allan ar frys i achos o ddwyn wyau prin yr aderyn 'Bod Tinwen' sy'n nythu ar fynydd anghysbell. Mae aelod o'r cyhoedd wedi gweld rhywun yn bihafio yn amheus yn agos i le mae'r aderyn yn nythu ac wedi ffonio'r heddlu. Ond sut mae dod o hyd i'r nyth? A sut yn y byd mae'r ditectifs am ddod o hyd i'r wyau - a'r troseddwr? Dyma sialens enfawr i'r Ditectifs G

17: 20
FM

Mae hi'n ddiwrnod 'Mets Mawr' yn Ysgol Ffrwd y Mor ac mae disgyblion o flwyddyn 6 yn ymweld a'r ysgol. Ond a fydd y cyfrifoldeb yn ormod i griw radio FM?

 • Isdeitlau Saesneg
17: 45
Rygbi Pawb - Sir Gar v Coleg y Cymoedd

Uchafbwyntiau o gem Coleg y Cymoedd a Choleg Sir Gar yn rownd derfynol Cynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Ar y Bysus

Ar y Bysus

Y tro hwn mae gan Clive Edwards y cyfrifoldeb o gludo 40 o fois yr ardal draw i Ynys Manaw ar gyfer cyngerdd. Ar draws y d?r gwelwn Shon 'Midway' mewn cyngerdd arall yn diddanu pobl Sir Aberteifi. A Glenys Richards, gwraig Nigel Richards, sy'n ein tywys ni o gwmpas lonydd anghysbell Eglwyswrw.

 • Isdeitlau Saesneg

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae Dani yn dychwelyd o Gasnewydd, ond beth mae hyn yn ei olygu i Jac? Daw Lowri i benderfyniad mawr am ei pherthynas gyda Philip. Mae Kay yn rhoi dewis i Vince - Philip neu'r K's. Beth fydd ymateb Wyn wrth i Mags geisio gwthio ffurfioli eu perthynas?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Heno, bydd un o griw Ffit Cymru yn y stiwdio wrth iddynt chwilio am arweinwyr newydd, a chawn glywed am ymgyrch Ionawr Sych.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Ar ol gamblo mwy o arian mae Jason yn colli ei dymer gyda Mark. Yn dilyn cyngor gan y doctor, mae Kath yn dechrau gwneud ymarfer corff.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Noson Lawen

Noson Lawen - Sorela- Llanbedr Pont Steffan

Y grŵp acapela Sorela, sef y chwiorydd Lisa, Gwenno a Mari sy'n cyflwyno'r Noson Lawen o ardal Llanbed. Gyda Rhys Meirion, Alejandro Jones, Iwan John, Phil Gas a'r Band, Cor Merched Ger Y Lli, Cennydd Jones, Mari Mathias, Cor Aelwyd ac adran yr Urdd Llanbedr Pont Steffan a phlant Ysgol Bro Teifi.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ein Byd

Ein Byd - Syrjeri Tramor

Mae Ein Byd nol! Yn rhaglen gynta'r gyfres newydd, mae Sion Jenkins yn mynd dan groen diwydiant sy' werth biliynau - syrjeri disgownt tramor. Mae e'n dilyn merch o Gymru i Istanbul, lle fydd hi'n cael un o'r llawdriniaethau cosmetig mwya' peryglus sydd i gael - Brazilian butt lift. A bydd e'n cwrdd a seren teledu realiti sydd wedi profi'r ochr dywyll i lawdriniaethau tramor.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

22:00 Bwyd Epic Chris

Bwyd Epic Chris

Dileit mwya' Chris Roberts ydy Caernarfon, Roxy'r Ci a chreu bwyd epic! Yn y gyfres yma, mi fydd o'n ffeindio cynnyrch lleol anhygoel ac yn creu prydau bwyd cwl i deulu, ffrindiau a Cofis lliwgar. Yn y bennod yma, bydd Chris yn dathlu bwyd mor lleol drwy gwcio oistyrs y Fenai i 'foody' mwya'r dre, Dyl Mei; mi fydd yn cwcio mysyls hefo tan a mwg i'r 'sgotwrs sy'n 'u dal nhw ond y prawf mwya' iddo fydd creu Paella epic 'Cofi-style' i griw o ffrindiau sy'n barod iawn i ddeud eu deud. Epic!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Mwy o Sgorio

Mwy o Sgorio

Mae Mwy o Sgorio yn ol, a'n hadduned Blwyddyn Newydd yw mwy o fyd y bel gron. Ar y rhaglen gyntaf bydd capten Cymru, Ashley Williams yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur i'r tim cenedlaethol. Anghofiwch am y Bonheddwr - Boneddigesau sydd yn Y Bala. Byddwn yn cael cip tu ol y llenni gyda'r merched sy'n cadw trefn ar Faes Tegid. A phwy fydd yn 'Cicio'r Bwced'? Yr her newydd i glybiau Cymru. Yn cadw cwmni i Dylan Ebenezer bydd cyn ymosodwr Cymru, Malcolm Allen a'r actor Rhodri Meilir.

23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?