S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Do Re Mi Dona - Eifion Wyn- Y Gofod

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog i ddysgu can 'Y Gofod,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd? Bydd Dona'n helpu'r criw gyda'r paratoadau, ac yn rhoi ambell syrpreis iddyn ar hyd y ffordd!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Craig y Ddraig

Mae Digbi yn dangos map o Pen y Grib i Betsi a Cochyn ac yn esbonio wrthynt bod rhaid iddynt gyrraedd yno erbyn machlud haul er mwyn cael syrpreis gwerth chweil.

06: 30
Tomos a'i Ffrindiau - Tomos yn Trefnu

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Dreigiau Dychrynllyd

Mae Sbarcyn yn llawer gwell na Sblash am fod yn ddychrynllyd ac mae Meic a fo wrth eu bodd yn chwarae'r gem, heb sylweddoli pa mor drist ydy Sblash o weld hyn. Pan aiff Sblash yn sownd ar ben y t?r, mae Meic yn dysgu na ddylai ffafrio un ffrind yn fwy na'r llall

06: 50
Peppa - Sglefrio

Mae Peppa a George yn mynd i sglefrio, ond tydyn nhw erioed wedi bod o'r blaen ac mae Peppa yn disgyn yn aml.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Tili a'i ffrindiau - Diwrnod Llarpiog - Llowciog

Mae Dwynwen yn cael diwrnod llarpiog-llowciog ac mae hi wedi bwyta popeth. Does dim byd ar ol! Tybed sut y bydd Dwynwen yn sylweddoli bod angen iddi fod yn llai llarpiog-llowciog?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Ahoi! - Ysgol Dyffryn y Glowyr

Mor-ladron o Ysgol Dyffryn y Glowyr sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

07: 25
Bing - Ailgylchu

Mae Bing yn darganfod twll yn ei esgidiau glaw melyn ond nid yw am eu taflu nhw yn y bin drewllyd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Antur Natur Cyw

Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Heddiw, cawn hanes y jiraff.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 50
Nos Da Cyw - Llew a'r pyjamas coll

Sh! Mae?r haul yn mynd i?w wely ac mae?n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori Llew a?r pyjamas coll.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Boj - Doniau Carwyn

Mae'r Boj a'i ffrindiau yn trefnu sioe dalent, ond pan ddaw'r amser i Carwyn dangos talentau ei Mega-Robo-Ddawnsiwr 64i, nid yw'r robot yn gweithio! Wedi ei siomi'n llwyr mae Carwyn yn dangos sut y byddai'r robot wedi dawnsio, wrth wneud mae Boj yn darganfod doniau arbennig Carwyn - ei ddawn o ddawnsio robotaidd!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Y Crads Bach - Brwydr dan y dwr

Yn nwfn yn nwr y llyn, mae Bleddyn y Chwilen Blymio yn llwglyd iawn - felly cadwch draw, grads bach!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Sbridiri - Tylwyth Teg

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu crocodeil. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol O.M.Edwards lle mae'r plant yn creu crocodeil cardfwrdd mawr.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 35
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Y Twmpath Morgrug

Mae pethau'n mynd ar goll yn y Byd Bach ac mae'r morgrug ar fai. A fydd Mali a Ben yn gallu achub y dydd?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 50
Stiw - Parti Gwisg Ffansi

Wrth baratoi ar gyfer parti gwisg ffansi mae Stiw'n darganfod bod pob gwisg mae o'n ei dewis yn cael ei gwisgo gan rywun arall.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 00
Dwylo'r Enfys - Mabli

Yn Ninbych mae Mabli'n byw. Heddiw bydd hi'n dangos i Heulwen sut mae hi'n helpu Mam yn y ty ac yn paratoi at fynd am ei gwers yng nghwmni drama Stagecoach. Wrth Chwarae Chwilio, mae'n harwr Heulwen yn dysgu sut i wneud hyn - ac yn cael ei siarsio gan Mabli bod rhaid ymarfer os am berfformio ar y llwyfan!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 15
Twt - Diwrnod y Baneri

Mae heddiw'n ddiwrnod arbennig iawn, 'Diwrnod y Baneri. Mae pawb wedi gwneud baneri hyfryd. Yn anffodus, mae T?t mor brysur yn helpu pawb, dydy ei faner ddim yn barod mewn pryd. A fydd T?t yn colli'r pared o'r herwydd?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Ty Mel - Gwenyn Ofnus

Mae Morgan a Maldwyn yn mynd i wersylla gyda Dadi, ond mae rhywbeth yn eu dychryn yn y nos, tybed beth sydd yna?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Wibli Sochyn y Mochyn - Teigr

Mae Wibli a Soch Mawr yn dysgu i fod yn deigrod heddiw ac maen nhw'n cael gwersi gan Streipen y teigr bach ffyrnig sy'n hoff o godi ofn ar bawb. Ond tybed beth sy'n digwydd pan maen nhw'n cyfarfod Oli'r eliffant?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Pentre Bach - Siop Parri Popeth

Mae'n amlwg fod angen help yn y siop ar Parri Popeth ond mae pawb yn rhy brysur i'w helpu. Tybed pwy ddaw i lenwi'r bwlch?

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Do Re Mi Dona - Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon: Dyma Fi

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon i ddysgu can 'Dyma Fi,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd? Bydd Dona'n helpu'r criw gyda'r paratoadau, ac yn rhoi ambell syrpreis iddynt ar hyd y ffordd!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Digbi Draig - Dymuniadau Serennog

Mae pawb ym Mhen Cyll yn chwilio am Seren Gwymp. Pawb ond Teifion - sydd ddim yn sylweddoli bod seren wedi disgyn arno.

10: 30
Tomos a'i Ffrindiau - Diwrnod Hapus Disl

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Chymwynas Trolyn

Oherwydd i Trolyn wneud ffafr a fo, mae Meic yn credu bod rhaid iddo dalu'r gymwynas yn ol, ond mae ei ymdrechion yn gwneud diwrnod Trolyn yn ddiflas. Rhaid i Meic ddysgu bod dweud "diolch yn fawr" yn ddigon ar adegau!

10: 50
Peppa - Dadi Mochyn y Pencampwr

Mae Dadi Mochyn yn colli ei deitl 'Pencampwr Neidio Pyllau', hyd nes daw pawb at ei gilydd i'w helpu i adennill ei deitl.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Tili a'i ffrindiau - Jig-So Tincial

Mae pawb yn ffraeo yn y Ty Melyn Tlws ac felly mae Tincial yn mynd i'r ystafell chwarae i wneud jig-so yn dawel. Tybed all y morgrug ddangos i'r ffrindiau sut i weithio mewn tim?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Ahoi! - Ysgol Bro Ogwr, Pen-y-bont

Mor-ladron o Ysgol Bro Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr, sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

11: 30
Bing - Pili Pala

Mae Bing yng nghylch chwarae Amma pan mae pili pala yn hedfan i mewn ac yn glanio ar lun Swla.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Antur Natur Cyw

Cyfres newydd i blant meithrin sy'n cyflwyno gwybodaeth am fyd natur a gwahanol fathau o greaduriaid.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 50
Nos Da Cyw - Bolgi a'r gacen anferth

Sh! Mae?r haul yn mynd i?w wely ac mae?n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori Bolgi a?r gacen anferth.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Lle Aeth Pawb?

Lle Aeth Pawb? - Carnifal Bethesda

Morwynion, merched blodau a gweision yn ail fyw cynnwrf Carnifal Bethesda a cheisio ail-greu'r llun a dynnwyd y flwyddyn y coronwyd Lynne yn Frenhines y Carnifal.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Codi Hwyl

Codi Hwyl

Y tro hwn, mae Dilwyn Morgan a John Pierce Jones yn Codi Hwyl ac yn anelu am Iwerddon ar fwrdd eu cwch bychan y Mistress Wilful. Ond mae stormydd geirwon yn bygwth eu siwrnai cyn iddyn nhw adael dyfroedd Cymry fach.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:00 Cynefin

Cynefin - Enlli

Yn y rhaglen gyntaf mewn cyfres newydd, bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sion Tomos Owen yn croesi i Ynys Enlli er mwyn mynd ar drywydd rhai o straeon difyr a chudd yr ynys. O ddarn mor fach o dir, mae'n syndod faint o hanesion sydd i'w cael yma o'r Mynaich i'r Mor-ladron i'r Brenhinoedd. Yn ogystal a'r ffermwyr, pysgotwyr a chychwyr, byddwn yn cyfarfod y saer sy'n sicrhau fod y gorffennol yn goroesi ac yn cael cip ar yr 20,000 o Ddrycin Manaw sy'n ymweld a'r ynys yn flynyddol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, Nerys Howell sydd yn y gegin, a bydd criw'r Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Ydy Lowri Mair yn disgwyl? A fydd John Albert yn lladd Ronan y ci? A fydd Harri'n dod yn gynghorydd? Cwestiynau dyrys i'w hateb yn 'Pengelli' heno.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Cymru Gudd

Cymru Gudd - Dyfroedd Llonydd

Yr ail yn y gyfres natur sy'n edrych ar fywyd gwyllt a byd natur yng Nghymru heddiw. Mae dwr yn un o'r adnoddau naturiol hynny y mae'r Cymry wedi manteisio arno ers miloedd o flynyddoedd. Mae llawer o gorsydd wedi diflannu am byth, ond mae camlesi a chronfeydd wedi dod yn eu lle. Yn y rhaglen hon cawn weld sut mae llaw dyn wedi effeithio ar Was Y Neidr, Glas Y Dorlan a chreaduriaid eraill.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Ynys Broc Mor Lili - Anghenfil Creigiau Gwyllt

Mae Lili a Cwningen Fach yn cael ofn pan maen nhw'n clywed bwystfil ofnadwy wrth y Creigiau Gwyllt.

16: 10
Teulu Ni - Ceffylau

Mae hi'n hanner tymor ac mae Halima a'i brodyr yn mynd ar gefn ceffyl am y tro cyntaf.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Boj - Yr Hwyaden Fach

Mae Rwpa yn darganfod hwyaden fach goll sydd wedi dechrau dilyn tegan hwyaden Mia. Mae Boj yn amau bod yr hwyaden yn chwilio am ei theulu, ac maent yn ei harwain yn ol i'r pwll. Ond sut y gall Boj a'i ffrindiau gael yr hwyaden i nofio yn ol i'r ynys pan nad yw'r hwyaden eisiau eu gadael - gyda syniad Boj-a-gwych wrth gwrs!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 35
Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod Estrys yn stwffio ei

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Estrys yn stwffio ei phen yn y pridd.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Do Re Mi Dona - Ysgol Pen Barras, Rhuthun: Yr Ysgol

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pen Barras, Rhuthun i ddysgu can 'Yr Ysgol,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd? Bydd Dona'n helpu'r criw gyda'r paratoadau, ac yn rhoi ambell syrpreis iddyn ar hyd y ffordd!

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Pigo Dy Drwyn

Cyfres newydd o'r sioe stiwdio i blant 8 - 11 mlwydd oed sy'n llawn hwyl, sialensau corfforol, gemau, gwobrau a gynj. Gyda Mirain Fflur a Gareth Elis yn cyflwyno.

17: 30
Larfa - Magnet

Cyfres animeiddio liwgar. Y tro hwn, mae 'na hwyl i'w chael gyda magnet!

17: 35
Crwbanod Ninja - Cyfodiad y Crwbanod: Rhan 1

Pan mae Sgyryn yn caniatau i'w feibion, y Crwbanod Ninja ymweld a'r wyneb maent yn darganfod nad yw pethau mor syml a hynny. Rhan 1 o 2.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Adre

Adre - Dai Jones

Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres 'Adre'. Byddwn yn ymweld a chartrefi amrywiol ar hyd a lled Cymru gan ddod i adnabod y cymeriadau difyr sy'n byw ynddyn nhw. Yr wythnos hon byddwn yn ymweld a chartref y ffermwr a'r cyflwynydd poblogaidd, Dai Jones.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Pobl a'u Gerddi

Pobl a'u Gerddi

Yn y rhaglen hon bydd Aled Samuel yn ymweld a gerddi Henry Jeffreys ym Mhontarddulais, Vyvyan Davies a Barbara Newman-Davies yn Machynys a Gareth a Falmai Roberts yn Llannefydd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Heno, byddwn yn lansio cystadleuaeth ffotograffiaeth y Gaeaf, yng nghwmni'r beirniad Keith Morris, a bydd Rhodri Prys Jones yn ymuno am sgwrs a chan.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Nid yw Gaynor yn hapus pan mae'n darganfod dynes ddieithr yn ei chartref. Caiff Ricky amheuon am fynd i'r coleg.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Dan Do

Dan Do - Tai Terras

Ymunwch ag Aled Samuel a Mandy Watkins mewn cyfres newydd sbon fydd yn mynd a ni ar hyd a lled Cymru i ymweld a gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn yn edrych ar dai teras.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Sioe Maggi Noggi

Sioe Maggi Noggi

Mewn rhaglen arbennig ar ddiwedd y gyfres, cawn weld holl anturiaethau Maggi a'i ffrindiau mynwesol Kate a Joyce. Mae'r dywysoges Kate yn dianc yn aml i Ynys Mon i dreulio amser gyda'i ffrind gorau Maggi Noggi, ac mae Maggi am rhoi'r amser gorau phosib iddi hi. Maent yn cael amser brenhinol yn ymweld a Bangor, Caergybi, a 'car boot' Mona ond cyn hir mi fydd hi'n amser i Kate ffarwelio a dychwelyd i Lundain at ei theulu. Tybed beth fydd ymateb Maggi Noggi i hynny?

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Y Ras

Y Ras - Y Selebs 1

Rhaglen gwis chwaraeon gyda phedwar cystadleuydd adnabyddus yn cymryd rhan. Yn y rhaglen hon, Owain Tudur Jones, Gary Slaymaker, Geraint Hardy a Lauren Jenkins sy'n brwydro am yr hawl i fynd drwyddo i'r rownd derfynol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 35 Awr

35 Awr

Mae'r rheithgor - sydd wedi bod yn eistedd yn y llys am ymron i bythefnos mewn achos o lofruddiaeth, yn cael eu rhyddhau i'w hystafell i bwyso a mesur, ac i ddod i ddedfryd. Ond ychydig a wyddant y bydd un ohonynt yn gorff ymhen 35 awr.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

23:30 Dianc!

Dianc!

Y bennod ola o'r gyfres lle mae dau dieithryn yn cwbwlhau sialensiau a teithio miltiroedd er mwyn cesio ennil gwobr o #1000. Yn y bennod hon, bydd Trey, sy'n wreiddiol o Mississipi, a Cerys o Bargoed yn cyd-weithio.

 • Isdeitlau Saesneg
00: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?