S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul - Wyau ar Goll

Does dim yn well gan Jaff na wy hwyaden i frecwast. Ond un bore does yna ddim un wy yn y nyth. Mae angen ar Jaff wneud ychydig o waith ditectif i ddarganfod ble mae'r wyau coll.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Cneuen For Cochyn

Mae Cochyn yn ceisio dal 'cneuen for' tra bo Digbi yn dweud nad yw cnau mor yn bodoli.

06: 25
Tomos a'i Ffrindiau - Persi ydi Persi!

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Rhubanau Rhwysgfawr

Mae'r Frenhines wedi dweud bod rhaid gwneud ffafrau i ennill rhuban rhwysgfawr, felly mae Meic ac Efa'n cystadlu yn erbyn ei gilydd i wneud ffafrau a'r gof ac yn creu llanast llwyr yn ei weithdy. Mae'r ddau'n dysgu mai trwy weithio efo'i gilydd fel tim mae ennill un o ffafrau'r Frenhines Martha.

06: 50
Peppa - Llestri Te

Mae Musus Sebra yn dysgu Peppa, George, Sara, Sioned a Siwan Sebra i wneud set o lestri te allan o glai.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 55
Tili a'i ffrindiau - Post Fflur

Mae Fflur yn rhy brysur i chwarae; mae hi'n ysgrifennu llythyrau ac mae hynny'n cymryd amser hir. Ond mae angen cynllun i wneud yn siwr bod Fflur yn cael rhywbeth arbennig iawn drwy'r post.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Jen a Jim Pob Dim - Y Tymhorau

Mae 'na rywbeth rhyfedd iawn wedi digwydd i'r ardd; mae dail y coed wedi colli eu lliw ac mae rhai o'r anifeiliaid wedi diflannu. I ble maen nhw wedi mynd? Mae'r holl beth yn ddirgelwch!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Bing - Hufen Ia

Mae Bing a Fflop yn clywed swn tincial cyfarwydd fan hufen ia Myfi ac maen nhw'n rhuthro drwy'r parc ar ei hol.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Sblij a Sbloj

Cyfres i blant meithrin am ddau anghenfil bach hoffus o'r enw Sblij a Sbloj a'u hymgyrch i ddod o hyd i lythrennau cudd o'u cwmpas. Bydd y ddau'n mynd ati wedyn i ddysgu sut i ffurfio llythyren y dydd, gyda'r deunydd crai amrywiol sydd wrth law - gyda digon o hwyl, hafoc a llond y lle o giamocs wrth gwrs!

07: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl iawn!

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Boj - Gwasanaeth Gwib Pentref Braf

Mae'n anhygoel beth y gallwch chi ei greu gyda blychau cardfwrdd ac ychydig o ddychymyg. Mae Boj a'i ffrindiau yn gwneud tren gyda'u blychau nhw i fynd a Daniel a'i dedis ar daith o gwmpas y byd, gyda chymorth paentiadau tirlun eu mamau a phlanhigion egsotig Mr Clipaclop.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Jambori

Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio, robotiaid yn chwarae a ffrwythau yn symud, hyn a lot mwy ar Jambori!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Twm Tisian - Reidio beic

Mae yna sypreis yn disgwyl Twm Tisian yn y bennod yma wrth iddo ddysgu reidio beic.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 35
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Penbyliaid

Mae Mali'n mynd ag ychydig o rifft y broga adref o'r ysgol, ond mae'n synnu pan fo'r grifft yn newid i benbyliaid bach erbyn y bore. Cyn hir, mae llawer o frogaod bach yn y castell a dydy'r Brenin Rhi a'r Frenhines Rhiannon ddim yn hapus!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Stiw - Bwced Stiw

Mae Stiw'n ceisio cael y teulu i gyd i arbed d?r ond mae ambell beth yn mynd o chwith ar 'ddydd y bwced'.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Loti Borloti - Dysgu Dawnsio

Yr wythnos hon mae Loti Borloti yn gwisgo ei hesgidiau dawnsio wrth iddi gynnig help llaw i blentyn arall. Mae Beca yn aelod o dim dawnsio'r ysgol ond caiff hi gryn anhawster wrth ddysgu a chofio'r ddawns. Trwy rywfaint o hud a lledrith Loti, mae athrawes ddawns yn ymddangos sy'n rhoi gwers ddawns arbennig i Beca. Mae Loti yn rhoi par newydd sbon o esgidiau dawnsio i Beca, ac erbyn diwedd y rhaglen mae hi'n hyderus yn dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Twt - Yr Ymwelydd Annisgwyl

Mae 'na ymwelydd newydd i'r harbwr, dolffin cyfeillgar, ac mae pawb wrth eu bodd yn chwarae gydag e. Unwaith mae'r chwarae'n gorffen a fydd y dolffin yn dewis aros gyda'i ffrindiau newydd neu nofio 'nol i'r mor mawr?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Ty Mel - Morgan y Meddyg

Mae Dr Chwilen yn dod i'r ysgol i ddysgu pawb am rwymau, ac mae Morgan yn cael cyfle i ymarfer go iawn.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Wibli Sochyn y Mochyn - Cwmwl

Mae Wibli wrth ei fodd yn edrych ar gymylau - wrth newid eu siap maen nhw'n ei atgoffa o wahanol bethau. Mae Wibli eisiau chwarae gydag un - ond mae'r cwmwl bach yn chwarae gydag ef - yn rhoi gwallt rhyfedd iddo, barf a hyd yn oed twtw! Ond pam mae cymylau yn yr awyr? Yn fuan mae'r cwmwl yn mynd a Wibli ar daith i weld beth mae cymylau yn ei wneud. Maen nhw hyd yn oed yn casglu ffrindiau ar y ffordd. Ond mae 'na gymylau storm du uwchben y mor sydd yn tarannu ac yn fflachio.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Sbarc - Y Galon

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'Y Galon'.

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul - Mostyn yn Farus

Mae Heti'n rhannu llond basged o afalau gyda'r anifeiliaid i gyd, ond mae Mostyn y mochyn barus yn penderfynu bwyta afalau pawb. A fydd e dal yn hoffi afalau ar ddiwedd y rhaglen?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Digbi Draig - Gemau Pen Cyll

Mae Digbi'n sicr mai fo fydd y gorau ac yn ennill pob gem yng nghystadlaethau Gemau Pen Cyll eto eleni. Ond wrth i bawb gystadlu mae'n edrych yn debyg nad yw mor wych a hynny wedi'r cyfan.

10: 25
Tomos a'i Ffrindiau - Tomos a'r Lemoned

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Croeso Marchogaidd

Wedi clywed bod marchog arbennig yn dod i Lyndreigiau mae Meic yn anghofio ei fod wedi addo chwarae efo Trolyn ac yn paratoi croeso marchogaidd i'r ymwelydd. Ond mae'n deall yn fuan bod angen i farchog groesawu pob gwestai i'r castell, hyd yn oed troliaid!

10: 50
Peppa - Fan Mistar Llwynog

Pan fydd Dadi Mochyn angen oriawr newydd, mae Mistar Llwynog yn canfod tri chloc mawr yng nghefn ei fan. Mae gan Mistar Llwynog bopeth yn ei fan ' hyd yn oed iar!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 55
Tili a'i ffrindiau - Pum Tili

Mae Tili wedi blino bod yn hi ei hun ac yn penderfynu gorffwys. Mae'r ffrinidau yn cymryd arnynt i fod yn Tili ac mae pawb yn hapus nes iddynt ddechrau ddechrau colli bod yn nhw eu hunain.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Jen a Jim Pob Dim - Ar Eich Marciau

Mae 'na ras fawr yn digwydd ar y traeth heddiw rhwng Sebra, Fflamingo a Mwnci ac mae pob un yn si?r y byddant yn ennill! Tybed pwy ddaw'n gyntaf, ail a thrydydd?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Bing - Deinosor sialc

Mae Bing eisiau tynnu llun mawr felly mae Fflop yn dod o hyd i sialc i wneud llun ar y pafin.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Sblij a Sbloj

Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn mynd ar daith ar y tren bach, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'ff' oddi ar yr arwydd! Aiff y ddau ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

11: 45
Cacamwnci

Mae Cacamwnci yn ol gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin!

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Y Llyfrgell

Y Llyfrgell

Pererinion, a'u hargraffiadau hwy o Gymru, yw thema'r bedwaredd raglen yn y gyfres, Y Llyfrgell, sy'n dathlu canmlwyddiant Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

12:30 Casa Dudley

Casa Dudley

Mae'r wyth yn cychwyn ar eu taith i Sbaen gyda gwledd o fwyd a dawns i'w croesawu yno. Ond buan daw taw ar y parti a Dudley yn gosod ei sialens gyntaf - sialens i wyth - ond dim ond saith fydd yn llwyddo. Pwy fydd y cyntaf i adael y Casa?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:30 Babi Del: Ward Geni

Babi Del: Ward Geni

Bydwraig yn Ysbyty Gwynedd ydy mam babi del ola'r gyfres. A del ydy enw canol Eliza Beaux - wrth iddi wneud dyfodiad sydyn iawn i'r byd.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, Catrin Thomas sydd yn y gegin tra bydd Rhodri Elis Owen yn pori drwy bapurau'r penwythnos.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae sioe ffasiwn yn rhoi golwg newydd ar driawd y garej. Ond mae Phil yn dal i fwrw ei gysgod dros Gwenda a Pengelli.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Crwydro

Crwydro - Angharad Mair

Cyfle arall i weld y cyflwynwraig Angharad Mair yn cerdded i gopa'r Wyddfa yng nghwmni Iolo Williams.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Peppa - Iard Gychod Taid Cwningen

Mae cwch Taid Mochyn yn suddo, felly mae Taid Ci yn cludo pawb i iard gychod Taid Cwningen er mwyn ei thrwsio.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Jen a Jim Pob Dim - Y Brogaod

Mae 'na s?n crawcian swnllyd yn yr ardd heddiw wrth i fwy a mwy o frogaod ymddangos yn y pwll. Maen nhw'n dyblu mewn niferoedd o hyd! A fydd digon o le i'r holl frogaod?

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Bing - Dere Charli

Mae Charli'n dod i chwarae ac mae Bing wedi paratoi nifer o wahanol gemau. Ond pan mae Charli'n cyrraedd nid yw eisiau chwarae dim un o gemau Bing.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 30
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Potyn Hud

Mae Meic yn ceisio gwneud potyn ei fam yn harddach ar gyfer y sioe Gwneud a Dangos trwy ei baentio, ei lenwi gyda blodau, a hyd yn oed honni ei fod yn botyn hud! Ond mae'n rhaid iddo ddysgu bod gwahanol bethau yn hardd i wahanol bobl.

16: 45
Sbarc - Esgyrn

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'Esgyrn'.

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Ci Da

Yn y bennod yma bydd Dafydd a Neli'r ci yn cwrdd a Hex y Ci heddlu a Major - ci talaf Cymru.

17: 25
Dennis a Dannedd - Omega Rafin

Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd.

17: 35
Sgorio

Uchafbwyntiau o holl gyffro'r penwythnos wrth i'r ras am y Chwech Uchaf gyrraedd ei therfyn. Bydd cyfle i weld pob cic allweddol yn y frwydr i sicrhau lle ymysg yr elit tan ddiwedd y tymor, ar benwythnos sydd bob amser yn cynnig llond lle o ddrama.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Ivor Novello

Ivor Novello

Rhaglen sy'n olrhain hanes Ivor Novello, cyfansoddwr 'Keep the Home Fires Burning', can a ysbrydolodd genhedlaeth gyfan, gan edrych ar sut y daeth tro ar fyd i'r g?r hwn, a oedd yn arwr y Rhyfel Byd Cyntaf ac yn un o ser y byd ffilmiau. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, fe'i carcharwyd, a dyma ddechrau ei gwymp.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Pobol Port Talbot

Pobol Port Talbot

Yn yr olaf o dair rhaglen, cawn ddilyn bywyd ym Mhort Talbot gyda'r nos. Fe fydd y shifft yn newid, y plant yn dod adref o'r ysgol, criw yn ymlacio wrth syrffio ac eraill yng nghanol bwrlwm paratoi ar gyfer gig ac ymarfer cor. Ond er bod bywyd bob dydd yn mynd yn ei flaen, mae'r bobl leol yn ceisio delio a dyfodol ansicr y gweithfeydd dur.

 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Heno

Heno, cawn flas o ddathliadau'r Fari Lwyd gan Ddawnswyr Delyn yn Wrecsam, a bydd yr actor Iestyn Arwel o gast 35 Awr yn y stiwdio.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Dai yn chwys ddiferol ar ol ceisio'i orau glas yn nosbarth ffitrwydd Rhys. Mae Jason yn cynnig gwneud gwaith ar dy newydd Sion, tu ol i gefn Dai.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Pobl a'u Gerddi

Pobl a'u Gerddi

Yn y rhaglen hon bydd Aled yn ymweld a gerddi Olwen Gwilym a Keith Chadwick yn Llanberis, Gwynfor Thomas yn Brynaman ac Elwyn, Jenny ac Oliver Hughes yn Llanfihangel Glyn Myfyr.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ffermio

Ffermio

Ar Ffermio byddwn yn ymweld a dau o gynadleddau amaeth Rhydychen, bydd Daloni yn clywed am fuddsoddiad hanner miliwn mewn system odro yng Nghricieth a byddwn mewn arwerthiant buches arbennig yn Hendygwyn ar daf.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Y Wal

Y Wal - Y Wal Gogledd Iwerddon

Yr wythnos hon bydd Ffion Dafis yn ymweld a chymunedau yng Ngogledd Iwerddon sy'n byw yng nghysgod waliau. 20 mlynedd ers Cytundeb Heddwch Gwener y Groglith, mae rhai ardaloedd mor rannedig ag erioed gyda waliau uchel yn gwahanu'r cymunedau Catholig Cenedlaetholgar oddi wrth y Protestaniaid Unoliaethol. Mewn rhaglen bwerus bydd Ffion yn cwrdd ag unigolion ysbrydoledig o'r ddwy gymuned sy'n brwydro i ddad-wneud y difrod achoswyd gan flynyddoedd o drais ar strydoedd Gogledd Iwerddon.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 DRYCH: Ystalyfera: Mewn Lle Cyfyng

DRYCH: Ystalyfera: Mewn Lle Cyfyng

Gorfod gadael eich cartref - does dim llawer o brofiadau gwaeth mewn bywyd. Ond dyna a ddigwyddodd i deuluoedd Heol Gyfyng, Ystalyfera, flwyddyn yn ol wedi i'w gerddi ddiflannu'n frawychus o sydyn i lawr y cwm. Sut, tybed, mae'r teuluoedd wedi ymdopi a gofid a phryder y flwyddyn anodd ac helbulus a aeth heibio?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
00: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?