S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Do Re Mi Dona - Pencae- Trychfilod

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pencae, Llandaf i ddysgu'r gan 'Trychfilod,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd? Bydd Dona'n helpu'r criw gyda'r paratoadau, ac yn rhoi ambell syrpreis iddyn ar hyd y ffordd!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Siencyn ar wib

Mae Abel wrthi'n adeiladu pyramid o jariau jam yn ofalus ac mae gem Digbi a Conyn bron a'u dymchwel.

06: 25
Tomos a'i Ffrindiau - Am Ddiwrnod Rhyfedd

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Thrysor yr Enfys

Er iddo addo helpu Sblash i drefnu parti enfys, y funud mae Meic yn clywed bod trysor ym mhen draw'r enfys mae e'n anghofio am y parti wrth ruthro i geisio dod o hyd iddo. Ond pan ddaw i'r amlwg mai meipen ydi'r trysor, mae ganddo gryn waith i'w wneud i gadw'i addewid i Sblash.

06: 50
Peppa - Pen-blwydd Edward Eliffant

Mae Peppa a'i ffrindiau yn helpu ym mharti pen-blwydd Edward Eliffant, ond mae'r plant bach yn profi i fod yn dipyn mwy o waith na'r disgwyl.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 55
Tili a'i ffrindiau - Arthur yn Dysgu Jyglo

Mae Arthur eisiau creu argraff ar Tili wrth ddysgu sgil newydd. Byddai jyglo yn berffaith, ond mae'n anodd iawn. Ydy ymarfer yn rheolaidd yn mynd i fod yn ddigon i Arthur?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Ahoi! - Ysgol Rhyd Y Grug, Aberfan

Mor-ladron o Ysgol Rhyd y Grug, Aberfan sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

07: 30
Bing - Cath

Ar y ffordd i siop Pajet mae Bing a Fflop yn chwarae gyda Arlo?r gath.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Antur Natur Cyw

Cyfres i blant meithrin sy'n cyflwyno gwybodaeth am fyd natur a gwahanol fathau o greaduriaid.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 50
Nos Da Cyw - Jangl a'r het

Sh! Mae'r haul yn mynd i'w wely ac mae'n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori am het Jangl.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Boj - Cist Amser

Wrth dyrchu dan y ddaear mae Boj yn dod o hyd i flwch. Mae Mr Clipaclop wrth ei fodd - dyma ei gist amser a gladdwyd amser maith yn ol. Mae Boj a'i fytis yn awyddus iawn i gladdu eu cist amser eu hunain, ond pan fod pawb yn dechrau gweld eisiau eu trysorau, mae Boj angen dod o hyd i drysor gall pawb gladdu a thrysori am byth.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Y Crads Bach - Barod i helpu

Mae'r nadroedd miltroed angen dod o hyd i lecyn cysgodol ond mae'r gwair y rhy hir i fentro drwyddo - nes i Carys y Siani Flewog gyrraedd.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Sbridiri - Cardiau

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu bocs atgofion. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Beca, Efailwen lle mae'r plant yn creu cardiau.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 35
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Gwarchod

Mae'r Frenhines Rhiannon yn cymryd diwrnod o wyliau felly rhaid i Mali, Ben a'r Brenin Rhi ofalu am yr efeilliaid.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Stiw - Stiw a'r Seren Gynffon

Dim ond un waith pob wyth deg o flynyddoedd mae'r Seren Gynffon Sebra yn ymddangos yn yr awyr, felly mae'n rhaid trefnu parti i ddathlu'r digwyddiad

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Dwylo'r Enfys - Guto

Heddiw mae Heulwen a Cawod yn cael hwyl a sbri efo Guto ym Mhen Llyn. Mae Guto yn mynd a nhw i helpu ar fferm Taid. Mae angen rhoi ffisig i'r defaid er mwyn iddyn nhw fod yn iach. Mae cyfle i gyfarfod Jess y ci hefyd - ac ar ddiwedd y rhaglen, mae Guto'n cael reid ar y tractor! Wwww am gyffrous!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Twt - Sinema Farina

Heddiw, mae criw'r harbwr yn penderfynu cynhyrchu eu ffilm eu hunain. Tybed beth fydd y stori a pwy fydd y ser?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Ty Mel - Gwenyn Chwim

Mae'n ddiwrnod Chwaraeon yr Ysgol ac mae Morgan yn dysgu pa mor bwysig ydy gweithio fel tim.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Wibli Sochyn y Mochyn - Awyren

Pan fo Wibli'n cyfarfod pengwin sydd ar goll mae'n penderfynu ei helpu. Mae'n rhaid bod ffordd o gyrraedd y parti pengwin - ac mae pawb wedi cael gwahoddiad! Mae Wibli'n dod o hyd i bar o adenydd a throellwr a chyn pen dim mae wedi troi ei gar yn awyren! Yn fuan, maen nhw'n hedfan ac yn ceisio dyfalu ble mae'r parti. Wrth fynd are eu taith maen nhw'n cyfarfod nifer o ffrindiau eraill sy'n hedfan - gwylan, ystlum, a hyd yn oed haid o wenyn. Pan maen nhw'n cyrraedd pen y daith mae syrpreis ar

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Pentre Bach - Stori Dda!

Mae Jaci Soch, golygydd papur bro y pentre, yn chwilio am stori dda ar gyfer y dudalen flaen. Ac mae 'na rywbeth go wahanol yn digwydd yn siop Parri Popeth.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Do Re Mi Dona - Eifion Wyn- Y Gofod

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog i ddysgu can 'Y Gofod,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd? Bydd Dona'n helpu'r criw gyda'r paratoadau, ac yn rhoi ambell syrpreis iddyn ar hyd y ffordd!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Digbi Draig - Craig y Ddraig

Mae Digbi yn dangos map o Pen y Grib i Betsi a Cochyn ac yn esbonio wrthynt bod rhaid iddynt gyrraedd yno erbyn machlud haul er mwyn cael syrpreis gwerth chweil.

10: 25
Tomos a'i Ffrindiau - Tomos yn Trefnu

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Dreigiau Dychrynllyd

Mae Sbarcyn yn llawer gwell na Sblash am fod yn ddychrynllyd ac mae Meic a fo wrth eu bodd yn chwarae'r gem, heb sylweddoli pa mor drist ydy Sblash o weld hyn. Pan aiff Sblash yn sownd ar ben y t?r, mae Meic yn dysgu na ddylai ffafrio un ffrind yn fwy na'r llall

10: 50
Peppa - Sglefrio

Mae Peppa a George yn mynd i sglefrio, ond tydyn nhw erioed wedi bod o'r blaen ac mae Peppa yn disgyn yn aml.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 55
Tili a'i ffrindiau - Diwrnod Llarpiog - Llowciog

Mae Dwynwen yn cael diwrnod llarpiog-llowciog ac mae hi wedi bwyta popeth. Does dim byd ar ol! Tybed sut y bydd Dwynwen yn sylweddoli bod angen iddi fod yn llai llarpiog-llowciog?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Ahoi! - Ysgol Dyffryn y Glowyr

Mor-ladron o Ysgol Dyffryn y Glowyr sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

11: 25
Bing - Ailgylchu

Mae Bing yn darganfod twll yn ei esgidiau glaw melyn ond nid yw am eu taflu nhw yn y bin drewllyd.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Antur Natur Cyw

Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Heddiw, cawn hanes y jiraff.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 50
Nos Da Cyw - Llew a'r pyjamas coll

Sh! Mae?r haul yn mynd i?w wely ac mae?n amser i ni gael stori fach cyn cysgu. Heddiw cawn stori Llew a?r pyjamas coll.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Lle Aeth Pawb?

Lle Aeth Pawb? - Grwp Pop Penweddig

Mae'n flynyddoedd ers i ferched Ysgol Penweddig, ynghyd a Bernard y cynorthwyydd Ffrangeg, ffurfio gr?p pop a chanu can Ffrengig yn Eisteddfod yr ysgol. Ond beth sydd wedi digwydd i'r merched - a ble mae Bernard erbyn hyn?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Codi Hwyl

Codi Hwyl

Ar ol y siwrnai faith i dde'r Ynys Werdd bydd y diddanwr Dilwyn Morgan a'r actor John Pierce Jones yn anelu trwyn eu cwch bychan 27 troedfedd, y Mistress Wilful, am ynys anhygoel Cape Clear (Oilean Chleire). Ond mae 'na drafferthion gydag injan y Feistres fach. Am faint bydd yn rhaid iddyn nhw aros ar yr ynys?

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:00 Cynefin

Cynefin - Cwm Gwaun

Cwm Gwaun sy'n mynd a bryd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sion Tomos Owen wrth iddyn nhw fynd ar drywydd straeon difyr a chudd y fro. Yng nghanol llonyddwch a phrydferthwch y cwm cawn glywed am sawl carreg go arbennig. Cawn glywed am arwr chwaraeon angof Abergwaun ac yn ogystal ag ymweld a'r harbwr prysur byddwn yn ymuno a'r clwb rhwyfo.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, Gareth Richards fydd yn y gegin a bydd criw'r Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le. Hefyd, bydd cyfle i chi ennill gwobr wych yn ein pecyn penwythnos.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Pennod olaf yn y gyfres. Mae dathliad arbennig iawn ym Mhengelli, a daw sioc enfawr i ran Owi a Beti.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Cymru Gudd

Cymru Gudd - Porfeydd Gwelltog

Mae'r rhaglen hon yn edrych ar amrywiaeth o anifeiliaid a phlanhigion ar un fferm benodol yng Nghymru. Mae'n cymharu dulliau ffermio modern a'r hen ddulliau traddodiadol sydd o bosib yn ddull gwell o ffermio ac yn hyrwyddo bywyd gwyllt.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Ynys Broc Mor Lili - Lawr ar Lan y Mor

Mae pawb ar yr ynys yn mynd i dy'r Iarll Carw ar y traeth i gael ychydig o hwyl yr haf!

16: 10
Teulu Ni - Ysgol

Yn y bennod yma, cawn weld diwrnod ysgol Hamila a'i brodyr - o'r bwrdd brecwast i'r bws adref.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Boj - Llonydd Fel Cerflun

Ar ol cawod o law, mae Boj yn dod o hyd i Mia yn llawn cynnwrf oherwydd mae ei murluniau o'r Trwynau Bach wedi gwlychu a'u difetha - roeddent i fod yn anrheg ben-blwydd ar gyfer ei mam. Efallai, gyda help glud papur wal Tada a syniad Boj-a-gwych gall y ddau droi'r murluniau'n gerfluniau!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 35
Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod Cameleon yn Newid Lliw

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Cameleon yn newid lliw.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Do Re Mi Dona - Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon: Dyma Fi

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon i ddysgu can 'Dyma Fi,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd? Bydd Dona'n helpu'r criw gyda'r paratoadau, ac yn rhoi ambell syrpreis iddynt ar hyd y ffordd!

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Pigo Dy Drwyn

Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau dim chwarae gemau snotlyd a swnllyd!

17: 30
Larfa - Larfarta

Mae 'na frwydr fawr ym myd y criw dwl y tro hwn - pwy fydd yn goroesi?

17: 35
Crwbanod Ninja - Cyfodiad y Crwbanod: Rhan 2

Pan mae Sgyryn yn caniatau i'w feibion, y Crwbanod Ninja ymweld a'r wyneb maent yn darganfod nad yw pethau mor syml a hynny. Rhan 2.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Adre

Adre - Elliw Gwawr

Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres 'Adre'. Mae bob 'Adre' yn wahanol a'r cartref yn aml iawn yn adlewyrchu y cymeriad sy'n byw yno. Y tro hwn - y gohebydd Elliw Gwawr.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Pobl a'u Gerddi

Pobl a'u Gerddi

Yn y rhaglen hon bydd Aled yn ymweld a gerddi Olwen Gwilym a Keith Chadwick yn Llanberis, Gwynfor Thomas yn Brynaman ac Elwyn, Jenny ac Oliver Hughes yn Llanfihangel Glyn Myfyr.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Heno, bydd Yvonne yn Nhafarn Parc Fictoria yng Nghaerdydd ar gyfer lansiad EP newydd Mei Gwynedd.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Jason yn dwyn arian o gronfa elusennol Dani er mwyn gamblo. Pwy sydd wedi dwyn offer Gerwyn?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Dan Do

Dan Do - Tai Newydd

Ymunwch ag Aled Samuel a Mandy Watkins mewn cyfres newydd sbon fydd yn mynd a ni ar hyd a lled Cymru i ymweld a gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn yn edrych ar dai newydd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Hyd y Pwrs Mawr

Hyd y Pwrs Mawr

Yn ol Geiriadur Prifysgol Cefn Gwlad Cymru ystyr 'hyd y pwrs' yw mynd amdani a dim dal yn ol. A dyna beth ma' Iwan John a'i ffrindiau'n gwneud yn yr hanner awr hon o chwerthin iach ar ben dipyn bach o bawb a phob un gan gynnwys S4C ei hunan!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

22:00 Y Ras

Y Ras - Y Selebs 2

Rhaglen gwis chwaraeon wedi'i chyflwyno gan Gareth Roberts gyda phedwar cystadleuydd adnabyddus yn cymryd rhan. Yn y rhaglen hon, Gwennan Harries, Rhys Meirion, Ifan Jones Evans a Beth Angell sy'n brwydro am yr hawl i fynd drwyddo i'r rownd derfynol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 35 Awr

35 Awr

O ganlyniad i fethu a dod i ddyfarniad, mae'r rheithgor yn gorfod cwrdd am ddiwrnod arall. Ond maent mewn peryg. Tra bod Leighton, brawd y diffynnydd, Kelvin, yn rhydd, a'i gariad yn gorwedd rhwng byw a marw mewn ysbyty, mae'r barnwr wedi penderfynu bod yn rhaid i'r rheithgor aros dros nos mewn gwesty.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?