Y Wasg

Ailbenodi John Davies fel aelod o Awdurdod S4C

08/04/2014

Mae'r Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol wedi cyhoeddi bod John Davies wedi'i ailbenodi fel aelod o Awdurdod S4C.

Bydd ei dymor yn rhedeg o 1 Ebrill 2014 tan 31 Mawrth 2018.

Diwedd

Mwy o newyddion

Hafan y wasg