Y Wasg

Enwebiadau i S4C yng ngwobrau Rhwydwaith Amrywiaeth Creadigol

27/10/2014

Mae S4C wedi derbyn tri enwebiad yng ngwobrau CDN, Gwobrau Rhwydwaith Amrywiaeth Creadigol sydd yn cydnabod rhaglenni sy'n portreadu grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn y Deyrnas Gyfunol.

Mae Llion Iwan, Comisiynydd Cynnwys S4C wedi derbyn enwebiad am Gydnabyddiaeth Arbennig ar gyfer Comisiynu, ac mae’r rhaglen ddogfen ddirdynnol Fy Chwaer a Fi wedi ei henwebu am y Gynrychiolaeth Orau o Anabledd ar y sgrin. Mae S4C eisoes wedi cyhoeddi fod rhaglen Fy Chwaer a Fi wedi ei henwebu am y Wobr Torri Tir Newydd CDN, mae tanysgrifwyr y cylchgrawn Broadcast wedi bod yn pleidleisio am enillydd y categori hwn,

Dywed Catrin Hughes Roberts, Pennaeth Partneriaethau; ‘Rydym yn hynod o falch bod Fy Chwaer a Fi a Llion, am ei waith fel Comisiynydd, wedi eu henwebu am wobrau CDN.

‘Mae'r enwebiadau yn gydnabyddiaeth o nod S4C o gynnig gwasanaeth a rhaglenni sy’n cynrychioli, ac yn apelio at, bawb. Maent yn deyrnged i waith sensitif a graenus y cwmniau cynhyrchu annibynnol yng Nghymru, sydd yn rhoi llwyfan amlwg i storiau teilwng. Mae’r enwebiadau hefyd yn gydnabyddiaeth ym mharodrwydd teuluoedd i agor eu drysau i’r camerau, a rhannu eu bywydau gyda’r gynulleuidfa, ac rydym yn diolch yn fawr iddynt am eu parodrwydd i wneud hyn.’

Cyhoeddir enillwyr y gwobrau mewn seremoni yn Llundain 11 Tachwedd.

Cynhyrchwyd Fy Chwaer a Fi , gan Bulb Films, sydd yn rhan o Gwmni Boom Pictures ar ran S4C. Mae'r rhaglen afaelgar hon yn sôn am hanes Kirstie a Catherine Fields, efeilliaid 18 oed o Lanelli, a'r unig bobl yn y byd sydd â'r cyflwr 'Fields Condition'. Mae'r afiechyd wedi ei enwi ar eu hôl nhw.

Oherwydd y cyflwr creulon hwn maen nhw bellach yn dibynnu ar gadeiriau olwyn ac wedi eu gadael yn fud. Yn cyfathrebu trwy gyfrwng peiriannau llefaru electronig am y tro cyntaf, mae’r rhaglen yn adrodd eu stori ddirdynnol yn eu geiriau didwyll eu hunain.

Nodiadau

Mae Fy Chwaer a Fi eisioes wedi ennill y gwobrau canlynol:

Gŵyl Gwobrau Teledu a Ffilm Ryngwladol Efrog Newydd 2013:/ Human Concerns (World Gold Medal)

BAFTA Cymru 2013: Gwobr Cyfarwyddwr Ffeithiol Fy Chwaer a Fi i Mei Williams

Mae Fy Chwaer a Fi hefyd wedi derbyn enwebiad gan yr isod:

Royal Television Society Programme Awards 2012: Dogfen Sengl / Single Documentary

Mwy o newyddion

Hafan y wasg