Y Wasg

Cysylltiad Cymru â'r UDA mewn e-lyfr i'w lansio ar ddiwrnod Diolchgarwch America

27/11/2014

Ar ddiwrnod Diolchgarwch America, dydd Iau 27 Tachwedd, mae e-lyfr newydd yn cael ei ryddhau sy'n dathlu cysylltiad Cymru â'r UDA, a dylanwad Cymry ar hanes y wlad.

Mae e-lyfr Y Ddraig a'r Eryr yn adrodd hanes dramatig y Cymry yn yr UDA, o'r chwedlau mytholegol Madog, drwy realiti llym rhyfel ac aflonyddwch cymdeithasol i archwilio hunaniaeth Cymru America yn yr unfed ganrif ar hugain.

Wedi ei ysgrifennu a'i gynhyrchu gan y cyfarwyddwr Colin Thomas, mae'r e-lyfr yn waith gan Thud Media ac yn un o brosiectau Cronfa Ddigidol S4C.

Yn gymysg â'r gwaith ysgrifennu mae deunydd helaeth o ffynonellau archif – fideo, lluniau, sain a mapiau. Yn cynnig cyflwyniad i bob pennod o'r stori mae'r gantores Cerys Matthews sy'n cynnig cyflwyniad i bob pennod o'r hanes, ac mae'r gerddoriaeth gefndirol wedi ei ddarparu gan y cyfansoddwr Evan Dawson.

Dywedodd Huw Marshall, Rheolwr Digidol S4C, "Mae’r buddsoddiad yma o’r gronfa ddigidol yn amlygu ein hawydd ni i ddatblygu llwyfannau newydd ar gyfer gyflwyno cynnwys. Ag yn yr achos yma, yn dangos sut mae modd ail bwrpasu cynnwys oddi ar y sgrin fach mewn ffordd greadigol ar gyfer platfform digidol. Y gobaith yw mai dechrau'r daith yw cyhoeddi’r teitl yma ac y gallwn ni fachu ar y dechnoleg yma i addasu cynnwys sain, print a fideo er mwyn diddanu ac addysgu cynulleidfaoedd rhyngwladol."

Yn gyfrifol am gynnwys y llyfr mae'r cynhyrchydd teledu Colin Thomas, sydd wedi mwynhau gweithio ar y prosiect; "I mi, roedd y prosiect hwn yn fenter gyffroes iawn o gael symud o gynhyrchu rhaglenni teledu i gyhoeddi e-lyfr cynhwysfawr – yn defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf yn y byd cyhoeddi."

Meddai'r cwmni sy'n gyfrifol am ddatblygu e-lyfr Y Ddraig a'r Eryr, cwmni Thud Media: "Mae Thud Media yn falch o fod yn rhan o'r fenter gydweithredol hon gyda'r awdur a'r cynhyrchydd Colin Thomas i ddod â stori Y Ddraig a'r Eryr yn fyw. Mae hanes cyfoethog y Cymry yn America yn cael ei gyflwyno trwy ddefnydd testun, fideos, delweddau ac elfennau rhyngweithiol eraill yn yr e-lyfr hon."

Mae Y Ddraig a'r Eryr hefyd ar gael yn Saesneg (The Dragon and the Eagle) ac mae modd lawr lwytho'r ddau ar ffurf ap o'r App Store neu Google Store.

Diwedd

Mwy o newyddion

Hafan y wasg