Y Wasg

Mwy o Newyddion ar S4C

01/06/2009

O 1 Mehefin ymlaen, bydd S4C yn cynnig mwy o newyddion Cymraeg nag erioed o’r blaen gyda phedwar bwletin Newyddion ychwanegol bob dydd, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Bydd y bwletinau, am 1.30pm, 2.55pm, 6.55pm ac yn hwyr y nos, yn ychwanegol at y brif raglen Newyddion am 7.30pm a’r bwletin 8.55pm sydd eisioes yn cael eu darlledu.

BBC Cymru sy’n cynhyrchu’r rhaglenni.

Mwy o newyddion

Hafan y wasg