Y Wasg

Wyth enwebiad i gynnwys S4C ar gyfer gwobrau’r Ŵyl Cyfryngau Celtaidd

06/03/2015

Mae wyth o raglenni a gwasanaethau S4C wedi eu cynnwys ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Torch Efydd, a fydd yn cael eu cyflwyno yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd yn Inverness yn Yr Alban ddiwedd Ebrill.

Mae saith o raglenni'r sianel wedi eu cynnwys ymhlith yr enwebiadau ac un gwasanaeth digidol sydd ar y rhestr fer am Wobr Kevin Hegarty am Arloesedd.

O ddrama i raglenni ffeithiol, o gomedi i wasanaethau plant, mae’n gydnabyddiaeth eang i gynnwys S4C.

Ar y rhestr fer mae:

Y Syrcas (ffatiffilms / AimImage) – Drama Nodwedd Hir

Pyramid (Boom Plant) – Gwobr Kieran Hegarty am Arloesedd

I Grombil Cyfandir Pell: American Interior (Ie Ie Productions) – Celf

Dim Byd (Cwmni Da) – Adloniant

Adam Price a Streic y Glowyr (Tinopolis) – Cyfres Ffeithiol

O'r Galon: Yr Hardys – Un Dydd ar y Tro (Rondo) – Ffeithiol Sengl

Mered (Cwmni Da) – Ffeithiol Sengl

Gwirionedd y Galon: Dr John Davies (Telesgop) – Ffeithiol Sengl

Mae 118 o enwebiadau o dros 78 o gwmnïau cynhyrchu a darlledwyr wedi cael lle ar y rhestr fer. Cafodd trefnwyr y gwobrau 500 o geisiadau o’r Alban, Cernyw, Llydaw, Ynys Manaw ac Iwerddon yn ogystal â Chymru. Mae’r rhestr fer wedi’i llunio gan banel rhyngwladol.

Meddai Cyfarwyddwr Cynnwys S4C, Dafydd Rhys:

“Hoffwn longyfarch yr holl gwmnïau cynhyrchu a phartneriaid eraill rydym wedi cydweithio’n agos gyda nhw i wneud y cynnwys amrywiol yma ar gael i bobl Cymru. Unwaith eto, mae amrywiaeth a nifer enwebiadau ein rhaglenni yn brawf o'r safon uchel mae cynhyrchwyr rhaglenni yng Nghymru yn cyrraedd yn gyson."

Diwedd

Nodiadau:

Mae’r rhestr fer lawn i’w gweld ar wefan yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd: www.celticmediafestival.co.uk

Mwy o newyddion

Hafan y wasg