Y Wasg

Ymateb S4C i Adroddiad Prydain Ddigidol

16/06/2009

“Mae S4C wedi cyfrannu’n helaeth at brosiect Prydain Ddigidol hyd yma a byddwn yn ystyried yn ofalus adroddiad heddiw er mwyn gallu asesu ei oblygiadau yn llawn. Mae effaith Prydain Ddigidol ar ddarpariaeth newyddion a rhaglenni plant y dyfodol o ddiddordeb arbennig o gofio rôl flaenllaw S4C yn y meysydd hyn. Byddwn yn parhau i ymwneud â Phrydain Ddigidol gyda’r bwriad clir o sicrhau dyfodol darlledu gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru.”

Diwedd

Mwy o newyddion

Hafan y wasg