Y Wasg

Etholiad Cyffredinol 2015: Prif Bleidiau ar S4C

19/03/2015

Mae Awdurdod S4C wedi cyhoeddi pwy fydd y Prif Bleidiau Gwleidyddol ar y gwasanaeth ar gyfer ymgyrch Etholiad Cyffredinol 2015.

Mae pump plaid wedi ei dynodi yn brif bleidiau sef: y Blaid Lafur, y Blaid Geidwadol, Plaid Cymru, y Democratiaid Rhyddfrydol ac UKIP.

Hefyd, mae S4C wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer cynhyrchwyr rhaglenni'r sianel yn ystod y cyfnod etholiadol. Mae Canllawiau Etholiad Cyffredinol 2015 i’w gweld yma.

Diwedd

Mwy o newyddion

Hafan y wasg