Y Wasg

Adroddiad Blynyddol S4C 2008

25/06/2009

Heddiw, dydd Iau, 25 Mehefin, mae Awdurdod S4C wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer 2008. Gellir lawrlwytho copi o’r adroddiad o:

http://www.s4c.co.uk/abouts4c/annualreport/

Mwy o newyddion

Hafan y wasg