Y Wasg

Cyfarwyddwr Cynnwys a Darlledu S4C

09/03/2016

Mae Dafydd Rhys, Cyfarwyddwr Cynnwys a Darlledu S4C, wedi datgan ei benderfyniad i gamu lawr ar ddiwedd y flwyddyn ar ôl cyfnod o bum mlynedd yn y swydd.

Meddai Ian Jones, Prif Weithredwr S4C: “Dwi’n ddiolchgar iawn i Dafydd am ei waith diflino dros y pedair blynedd diwethaf i sicrhau arlwy cyffrous ac amrywiol o safon uchel ar y Sianel. Bydd Dafydd yn parhau gydag S4C tan ddiwedd y flwyddyn, ond hoffwn ddymuno pob llwyddiant iddo i'r dyfodol.”

Diwedd

Mwy o newyddion

Hafan y wasg