Y Wasg

Baner Cymru yn yr Eurovision – llythyr S4C

05/05/2016

Mae Prif Weithredwr S4C, Ian Jones, wedi ysgrifennu llythyr brys at yr Undeb Ddarlledu Ewropeaidd (EBU) yn dilyn adroddiadau yn y wasg fod baner Cymru wedi ei gwahardd o ddigwyddiad yr Eurovision Song Contest eleni.

Mae S4C yn aelod darlledu o'r EBU. Mae'r llythyr yn mynegi pryderon am yr adroddiadau ynghylch y gwaharddiad, ac yn galw ar yr Undeb i ail ystyried y penderfyniad.

Darllenwch y llythyr yma

Diwedd

Mwy o newyddion

Hafan y wasg