Y Wasg

Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg 2016/17

03/10/2017

Mae S4C wedi cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg ar gyfer 2016/17.

Mae’r Adroddiad Blynyddol, ynghyd â’r Hysbysiad Cydymffurfio a’r Cynllun Gweithredu ar gael ar y ddolen yma.

Diwedd

Mwy o newyddion

Hafan y wasg