Y Wasg

Agoriad Swyddogol Canolfan Gyfryngau S4C

11/01/2013

Mae S4C wedi agor ei Chanolfan Gyfryngau newydd ar ei safle ym Mharc Tŷ Glas, Caerdydd yn swyddogol ddydd Gwener 11 Ionawr.

Mae’r ganolfan yn lleoliad i gwmnïau o’r diwydiannau creadigol i weithio gyda’i gilydd ar safle sydd ag adnoddau gwych.

Wrth agor y ganolfan, dywedodd Prif Weithredwr S4C, Ian Jones ei fod yn gobeithio y bydd y fenter yn dod a manteision i S4C ac i’r sector creadigol yng Nghymru.

Meddai Prif Weithredwr S4C, Ian Jones:

“Mae gan S4C safle gwych yma yn Llanisien yn y brifddinas, ac mae agoriad y Ganolfan Gyfryngau newydd yma’n fodd o rannu ei gryfderau gyda chwmnïau ar draws y diwydiannau creadigol. Dwi’n mawr obeithio y bydd y ganolfan yn nodweddiadol o’r bwrlwm creadigol sydd wastad yn bodoli o fewn y sector darlledu ac yn y cyfryngau yn gyffredinol.

“I S4C, mae gwneud yn fawr o’r adnoddau sydd gyda ni yn bwysig iawn ac wrth agor ein drysau a chroesawu cwmnïau allanol, ry’n ni’n creu cyfle economaidd i hybu’n gwasanaethau yn y pen draw.

“Ry’n ni’n croesawu’n gynnes y cwmnïau a sefydliadau cyntaf i ymsefydlu yma yng Nghanolfan Gyfryngau S4C.”

Nodiadau:

Y cwmnïau/sefydliadau cyntaf i ymsefydlu yng Nghanolfan Gyfryngau S4C yw:

Cyfle

Film Agency Wales

Gorilla

Mr Producer

Media 4

Rights.TV

Mae swyddfeydd y cwmnïau allanol Dolphin a Buffalo Sound Recorder eisoes wedi eu lleoli yng Nghanolfan Gyfryngau S4C yn Llanisien.

Mwy o newyddion

Hafan y wasg