Y Wasg

Cyfle i weld drama-ddogfen Y Bont, cyn ei dangos ar S4C

02/04/2013

Mae cyfle cyntaf i bobl ardal Aberystwyth weld drama-ddogfen a ffilmiwyd ar strydoedd y dref, cyn iddi gael ei dangos ar S4C.

Ar nos Iau 4 Ebrill am 7.00 yn Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, bydd drama-ddogfen Y Bont yn cael ei dangos am y tro cyntaf.

Mae'n ddigwyddiad rhad ac am ddim, mae croeso i bawb, a does dim angen archebu tocyn.

Ddechrau mis Chwefror roedd cynnwrf ar strydoedd Aberystwyth wrth i Theatr Genedlaethol Cymru lwyfannu drama unigryw oedd yn ail greu diwrnod protest ar Bont Trefechan yn 1963. Dyma oedd protest gyntaf Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Mae drama-ddogfen Y Bont wedi ei selio ar ddiwrnod y digwyddiad dramatig, ac yn dilyn stori dau gyn gariad ifanc, Dwynwen a Kye, wrth iddyn nhw ddod at ei gilydd ar strydoedd y dref. Mae’n rhaid i’r ddau wneud penderfyniadau - am gariad ac am iaith.

Bydd Y Bont, sy'n gynhyrchiad gan Green Bay Media mewn partneriaeth â Theatr Genedlaethol Cymru, yn cael ei dangos ar S4C ar nos Sul 7 Ebrill am 8.00.

Diwedd

Nodyn yn y dyddiadur:

Dangosiad Y Bont

Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Nos Iau 4 Ebrill 7.00

Rhad ac am ddim

Mwy o newyddion

Hafan y wasg