Y Wasg

Gwahoddiad am gynigion i greu a gwerthu nwyddau Cyw

10/07/2013

Dymuna adain fasnachol S4C wahodd cynigion i gynllunio, cynhyrchu a dosbarthu nwyddau yn seiliedig ar y brand a’r cymeriadau craidd o’i gwasanaeth rhaglenni plant, Cyw (gan gynnwys Cyw, Plwmp, Deryn, Llew, Bolgi a Jangl). Mae’n bosib y bydd hawliau marsiandïaeth ar gyfer mwy o raglenni a chymeriadau sy’n gysylltiedig â brand Cyw ar gael yn y dyfodol.

Mwy o wybodaeth

Mwy o newyddion

Hafan y wasg