Ffeithiol

Rhaglenni Ffeithiol ar S4C

 • Bywyd y Fet

  Yr ail gyfres yn dilyn milfeddygon yng Ngogledd Cymru.

  • Pennod 1 - Sadwrn 01 Ebrill am 12:00
  • Pennod 4 - Llun 03 Ebrill am 20:25
  • Pennod 4 - Mawrth 04 Ebrill am 18:30
  • Pennod 2 - Sadwrn 08 Ebrill am 12:15
 • Côr y Fron: Efrog Newydd

  Rhaglen ddogfen yn dilyn un o gorau meibion mwyaf adnabyddus a llwyddiannus Prydain Fawr, Côr Meibion Froncysyllte, ar eu hymweliad cyntaf ag Efrog Newydd. Cawn ddilyn hynt a helynt y côr yn ystod yr ymweliad ym mis Awst 2011. Maent yn cyfarfod ac yn swyno'r Americanwyr wrth berfformio mewn lleoliadau amrywiol ar hyd y ddinas. Darlledwyd y rhaglen gyntaf yn 2011 ac fe'i darlledir eto wrth i'r côr ddathlu 70 mlynedd yn 2017.

  • - Sadwrn 01 Ebrill am 20:00
 • Calon

  Cyfres o ffilmiau byrion sy'n bortread o ddiwrnodau marchnad mewn rhannau gwahanol o Gymru.

 • Calon

  Un o gyfres o ffilmiau'n portreadu bywyd yn y Gymru gyfoes.

 • Cartrefi Cefn Gwlad Cymru

  Cipolwg ar dai a phensaernïaeth yng nghefn gwlad Cymru.

  • Tai Eryri - Sul 02 Ebrill am 15:55
  • Tuag at y Ty Modern - Mercher 05 Ebrill am 15:00
 • Castell Howell

  Cyfres dair rhan yn dilyn cwmni dosbarthu bwyd annibynnol mwyaf Cymru, Castell Howell. Brian Jones sydd wrth y llyw a'i ferch Kathryn a'i fab Martyn yw'r genhedlaeth nesaf sy'n gyrru'r busnes ymlaen. Sut mae cwmni mawr fel Castell Howell yn dosbarthu bwyd ledled Cymru a Gorllewin Lloegr? Pa waith sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni? Dilynwn deulu Castell Howell wrth iddyn nhw edrych tua'r dyfodol; wrth aros am newyddion ynglyn â thendr pwysig; wrth gynnal eu sioe fwyd flynyddol ar raddfa fwy nag erioed, ac wrth geisio cynyddu nifer eu cwsmeriaid a datrys y problemau mawr a bach sy'n codi'n feunyddiol.

  • O'r Giât i'r Plât - Sadwrn 01 Ebrill am 15:30
  • Y Sioe Fawr - Iau 06 Ebrill am 22:00
 • Cefn Gwlad

  Dai Jones, Llanilar sy'n cwrdd â chymeriadau ac aelodau cymdeithasau yng nghefn gwlad Cymru.

 • Cefn Gwlad

  Dai Jones sy'n ymweld â chymeriadau a theuluoedd yn ardaloedd gwledig Cymru.

 • Cefn Gwlad

  Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld â ffermydd a llefydd yng nghefn gwlad Cymru.

 • Cofio Sioned James

  Mae'r rhaglen arbennig hon yn talu teyrnged ac yn diolch am gyfraniad cerddorol y diweddar Sioned James. Cawn gyfle i edrych 'nôl ar fywyd y ferch ddireidus o Landysul, a dilyn ei thaith gerddorol o'i chyfnod cynnar yn yr ysgol a'r capel yn Llandysul i'w chyfnod diweddar wrth sefydlu Côrdydd. Cawn gyfweliadau gan ffrindiau a chyfoedion yn ogystal â pherfformiadau arbennig o'r archif.

  • - Gwener 07 Ebrill am 21:30
 • Corff Cymru

  Cyfres sy'n edrych ar wyddoniaeth system synhwyrau'r corf dynol; yn gofyn beth yn union yw synnwyr a pham eu bod nhw'n bwysig?

  • Golwg ( Sain ddisgrifio ) - Sadwrn 01 Ebrill am 16:25
  • Golwg ( Sain ddisgrifio ) - Iau 06 Ebrill am 15:30
 • Cymoedd Roy Noble

  In the second series, Roy Noble visits more South Wales Valleys including the Neath, Gwendraeth, Swansea and Loughor Valleys.

 • Cymry'r Cant: Hugh Llanfairfechan

  Stori'r entrepreneur Hugh Lloyd Jones o Lanfairfechan sy'n 101 oed. Roedd yn faer Aberconwy am gyfnod. Yn ei eiriau ei hun, roedd popeth roedd yn ei gyffwrdd yn gwneud pres iddo. Hugh wasgodd y switsh mawr i roi trydan i dref Llanfairfechan am y tro cyntaf erioed. Fe gawn ni hefyd glywed y stori ryfeddol am ei gysylltiad â D-Day. Dangoswyd y rhaglen gyntaf yn 2015.

  • - Llun 03 Ebrill am 15:00
 • Cymry'r Cant: Stori Emrys, Ruby, Lel a Dan

 • Cymry'r Cant: Stori Myfanwy, Vernon a Mary

  Yn y rhaglen hon, bydd y ddiweddar Myfanwy Morris o Lerpwl, oedd yn 103 oed pan recordiwyd y rhaglen, yn cofio'r sioc o weld cyflwr truenus ei thad ar ôl iddo ddod adref ar ôl bod yn Garcharor Rhyfel yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Hefyd, mae'r Parch Ddr Vernon Davies, 100 oed o'r Garnant, yn rhannu ei atgofion ef. Roedd yn yr un flwyddyn ysgol â Dylan Thomas a'r dyddiau yma mae'n cadw'n brysur ac yn defnyddio ei gyfrifiadur bob dydd. Cawn glywed hefyd gan Mary Keir o Dyddewi sy'n 102. Roedd Mary yn nyrs ac mae'n cofio'n glir y noson pan oedd hi'n meddwl y byddai'n marw wrth i awyrennau geisio bomio Ysbyty Llandochau ger Caerdydd.

  • - Sul 09 Ebrill am 14:30
 • Darn Bach o Hanes

  Yr awdur a'r hanesydd Dewi Prysor sy'n cynnig golwg ffres ar hanes Cymru, trwy ddewis un stori neu bwnc, a'i ymchwilio o sawl cyfeiriad.

  • Herwyr ( Sain ddisgrifio ) - Mawrth 04 Ebrill am 15:30
 • Dudley yn Gwledda

  Cyfres yn dilyn y cogydd Dudley Newbery i wyliau bwyd o gwmpas Cymru.

  • Llambed - Sadwrn 01 Ebrill am 16:00
 • Ffermio

  Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad.

  • Pennod 55 - Gwener 31 Mawrth am 13:30
  • Pennod 55 - Sadwrn 01 Ebrill am 13:00
 • Fy Nhad y Swltan

 • Gardd Pont y Twr

  Mae Sioned Edwards a'i theulu yn wynebu'r her o drawsnewid cae i mewn i ardd ar hen fferm ei nain a'i thaid ger Rhuthun, sef Plas Pont y Twr.

  • Pennod 1 ( Sain ddisgrifio ) - Gwener 31 Mawrth am 15:30
  • Pennod 2 ( Sain ddisgrifio ) - Gwener 07 Ebrill am 15:30
 • Gwen John: Y Daith Olaf

 • Hanes Hen Wlad Fy Nhadau

 • Henry Richard: Yr Apostol Heddwch

  Un o'r Cymry mwyaf blaengar a fu erioed - dyn a wrthwynebai ryfel ymhob ffurf a siâp ac un a oedd ymhell o flaen ei amser. Mererid Hopwood sy'n cymryd golwg ar ddylanwad parhaus Henry Richard yn ei waith dros gymod a heddwch.

  • - Sadwrn 01 Ebrill am 14:30
 • Iestyn Garlick: Stori Mabwysiadu

 • Jim Driscoll: Meistr y Sgwâr

  Stori anhygoel Jim Driscoll, y Cymro o dras Wyddelig a anwyd mewn tlodi ond a focsiodd ei ffordd i'r brig heb fyth anghofio ei wreiddiau. Daeth 'Peerless Jim' yn bencampwr bocsio pwysau plu Prydain, Ewrop a'r Gymanwlad - a chafodd ei ystyried yn 'Bencampwr y Byd'. Mae'r rhaglen arbennig yn cynnwys archif ffilm brin o Driscoll yn y sgwâr, ac yn ymweld â rhai o'r cymunedau bocsio bywiog yng Nghymoedd De Cymru sy'n ysbrydoli cenhedlaeth newydd i ymladd eu ffordd i'r brig. Bu farw Jim Driscoll ar 30 Ionawr, 1925.

  • - Sul 02 Ebrill am 12:00
 • Julian Lewis Jones yn Awstralia

  Pysgota yn Awstralia gyda Julian Lewis Jones.

 • O'r Senedd

  Straeon gwleidyddol o bob cwr o Gymru, y Senedd ym Mae Caerdydd a San Steffan.

  • Pennod 9 - Mawrth 04 Ebrill am 22:00
 • Pobol y Rhondda

  Ail gyfres o'r rhaglen sy'n cyflwyno'r Rhondda a'i phobl yng nghwmni un o fois yr ardal, Siôn Tomos Owen.

  • Pennod 2 - Sul 02 Ebrill am 15:25
  • Pennod 3 - Iau 06 Ebrill am 21:30
  • Pennod 3 - Sul 09 Ebrill am 14:00
 • Straeon y Ffin

  Gareth Potter sy'n ymweld â llefydd a phobl ar hyd y ffin rhwng Cymru a Lloegr.

  • Pennod 4 - Iau 06 Ebrill am 23:00
 • Taith Fawr y Dyn Bach

  James Lusted sy'n ymweld â mwy o gymeriadau difyr sydd yn byw gydag anableddau neu gyflyrau meddygol.

  • Catrin Griffiths ( Sain ddisgrifio ) - Llun 03 Ebrill am 15:30
 • Teulu Bach Nantoer

  'Teulu Bach Nantoer' gan Moelona, yw'r nofel fwyaf poblogaidd a ysgrifennwyd i blant yn y Gymraeg. Cawn gyfle arall heddiw i weld Beti George yn mynd ar drywydd y nofel, yr awdur a'i darllenwyr.

  • ( Sain ddisgrifio ) - Sul 02 Ebrill am 09:00
 • Ward Plant

  Cyfres ffeithiol wyth rhan yn dilyn hynt a helynt bywyd yn uned plant Ysbyty Gwynedd, Bangor. (2017)

  • Pennod 12 - Sadwrn 01 Ebrill am 14:00
 • Y Byd ar Bedwar

  • Pennod 1 - Mawrth 04 Ebrill am 21:30
 • Y Byd ar Bedwar

  Cyfres materion cyfoes gyda straeon o Gymru a'r byd.

 • Y Ditectif

  Mali Harries sy'n dilyn ôl troed ditectifs ddoe a heddiw ac yn dysgu am rai o achosion troseddol mwyaf arswydus Cymru.

  • Pennod 4 ( Sain ddisgrifio ) - Sul 02 Ebrill am 22:45
  • Pennod 5 ( Sain ddisgrifio ) - Sul 09 Ebrill am 22:45
 • Y Dyn Gwyllt

 • Y Tywydd

  Y Tywydd.

  • Pennod 1800 - Gwener 31 Mawrth am 13:03
  • Pennod 1801 - Gwener 31 Mawrth am 14:58
  • Pennod 1802 - Gwener 31 Mawrth am 18:28
  • Pennod 1803 - Gwener 31 Mawrth am 21:28
  • Pennod 1805 - Gwener 31 Mawrth am 23:33
 • Y Tywydd

  • Pennod 1 - Sadwrn 01 Ebrill am 13:28
  • Pennod 2 - Sadwrn 01 Ebrill am 16:58
  • Pennod 3 - Sadwrn 01 Ebrill am 23:33
  • Pennod 5 - Sul 02 Ebrill am 18:58
  • Pennod 6 - Sul 02 Ebrill am 23:48
  • Pennod 7 - Llun 03 Ebrill am 13:03
  • Pennod 8 - Llun 03 Ebrill am 14:58
  • Pennod 9 - Llun 03 Ebrill am 18:28
  • Pennod 10 - Llun 03 Ebrill am 21:28
  • Pennod 11 - Llun 03 Ebrill am 22:28
  • Pennod 12 - Llun 03 Ebrill am 23:33
  • Pennod 13 - Mawrth 04 Ebrill am 13:03
  • Pennod 14 - Mawrth 04 Ebrill am 14:58
  • Pennod 15 - Mawrth 04 Ebrill am 18:28
  • Pennod 16 - Mawrth 04 Ebrill am 21:28
  • Pennod 17 - Mawrth 04 Ebrill am 22:28
  • Pennod 18 - Mercher 05 Ebrill am 00:18
  • Pennod 19 - Mercher 05 Ebrill am 13:03
  • Pennod 20 - Mercher 05 Ebrill am 14:58
  • Pennod 21 - Mercher 05 Ebrill am 18:28
  • Pennod 22 - Mercher 05 Ebrill am 21:28
  • Pennod 23 - Mercher 05 Ebrill am 22:28
  • Pennod 24 - Mercher 05 Ebrill am 23:33
  • Pennod 25 - Iau 06 Ebrill am 13:03
  • Pennod 26 - Iau 06 Ebrill am 14:58
  • Pennod 27 - Iau 06 Ebrill am 18:28
  • Pennod 28 - Iau 06 Ebrill am 21:28
  • Pennod 29 - Iau 06 Ebrill am 22:28
  • Pennod 30 - Iau 06 Ebrill am 23:33
  • Pennod 31 - Gwener 07 Ebrill am 13:03
  • Pennod 32 - Gwener 07 Ebrill am 14:58
  • Pennod 33 - Gwener 07 Ebrill am 18:28
  • Pennod 34 - Gwener 07 Ebrill am 21:28
  • Pennod 35 - Gwener 07 Ebrill am 22:28
  • Pennod 36 - Gwener 07 Ebrill am 23:33
  • Pennod 37 - Sadwrn 08 Ebrill am 13:43
  • Pennod 38 - Sadwrn 08 Ebrill am 17:13
  • Pennod 39 - Sadwrn 08 Ebrill am 23:48
  • Pennod 40 - Sul 09 Ebrill am 13:08
  • Pennod 41 - Sul 09 Ebrill am 18:28
  • Pennod 42 - Sul 09 Ebrill am 23:48