Ffeithiol

Rhaglenni Ffeithiol ar S4C

 • 04 Wal

  Ewch ar wibdaith o gwmpas tai yng nghwmni Aled Samuel.

  • Pennod 4 - Llun 25 Medi am 18:05
  • Pennod 5 - Mercher 27 Medi am 18:05
  • Pennod 6 - Gwener 29 Medi am 18:05
  • Pennod 7 - Llun 02 Hydref am 18:05
 • 3 Lle

  Wyneb adnabyddus yn ymweld â thri lle o bwysigrwydd personol.

  • Gillian Elisa ( Sain ddisgrifio ) - Sadwrn 30 Medi am 11:00
 • 999: Ambiwlans Awyr Cymru

  Cyfres yn taro golwg unigryw ar waith criwiau Ambiwlans Awyr Cymru.

 • Achos Preifat Spiers

  Ym mis Awst 1911 yn ystod Streic Rheilffordd Llanelli cafodd dau streiciwr ifanc eu saethu'n farw ac anafwyd eraill gan y fyddin. Gwrthododd un milwr, Preifat Harold Spiers, ufuddhau'r gorchymyn i saethu. Mae'r rhaglen hon o 1997 yn olrhain hanes y driniaeth a gafodd gan y fyddin o ganlyniad i'r weithred hon.

  • - Gwener 29 Medi am 15:05
 • Adre

  Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yng nhartrefi rhai o enwogion Cymru.

 • Ar Drywydd Dic Aberdaron

 • Ar Lafar

  Cyfres yn trafod tafodiaith ardaloedd gwahanol o Gymru.

  • Bala ( Sain ddisgrifio ) - Sul 01 Hydref am 13:30
 • Babi Del: Ward Geni

  Cyfres yn dilyn naw mam sydd wedi gadael i'r camerâu eu ffilmio wrth iddynt ddod â bywydau newydd i mewn i'r byd.

 • Balwn Dros Everest

  Taith anhygoel yr anturiaethwr, Eric Jones, wrth iddo wibio dros Everest mewn balwn.

 • Bywyd y Fet

  Yr ail gyfres yn dilyn milfeddygon yng Ngogledd Cymru.

 • Caeau Cymru

  Brychan Llyr sy'n datgloi hanes a chyfrinachau ein cymunedau gwledig, drwy ddadansoddi ac ymchwilio i'r enwau a ddefnyddir ar ein caeau a thiroedd.

 • Calon

  Un o gyfres o ffilmiau byrion sy'n adlewyrchu bywyd a phobl yng Nghymru.

  • Eryl Thomas - Sul 01 Hydref am 11:55
 • Calon

  Un o gyfres o ffilmiau'n portreadu bywyd yn y Gymru gyfoes.

  • Pont y Twll, Pwllpeiran - Sul 24 Medi am 14:40
 • Calon

 • Canrif y Barcud

  • - Iau 28 Medi am 15:05
 • Cefn Gwlad

  Dai Jones, Llanilar sy'n cwrdd â chymeriadau ac aelodau cymdeithasau yng nghefn gwlad Cymru.

 • Cefn Gwlad

  Dai Jones, Llanilar sy'n sgwrsio â phobl cefn gwlad.

 • Clasuron Cefn Gwlad

  Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld â ffermydd a llefydd yng nghefn gwlad Cymru yn y gyfres hon o 2007.

 • Codi Pac

  Geraint Hardy sy'n mynd â ni i lefydd gwahanol yng Nghymru i ddysgu am leoliadau o gwmpas y wlad.

 • Cwpwrdd Dillad

  Cipolwg tu fewn cypyrddau dillad amrywiaeth o bobl yng nghwmni Nia Parry.

  • Pennod 9 - Mawrth 26 Medi am 18:05
  • Pennod 10 - Iau 28 Medi am 18:05
  • Pennod 11 - Mawrth 03 Hydref am 18:05
 • Cymry'r Groes Fictoria

 • Draw Draw ym Mharis

 • Draw Draw yn Nhiroedd Siapan

 • Dudley: Pryd o Ser

  Selebs yn ymgymryd â her goginio.

 • Dylan ar Daith

  Dylan Iorwerth sy'n ymweld â phentre' bychan yn Yr Eidal ar gyfer agor amgueddfa i goffau Benjamin Piercy. Does dim llawer o bobl yng Nghymru yn cofio enw Piercy ond fe wnaeth waith anferth yma ganrif a hanner yn ôl, sydd yna i'w weld o hyd ac yn cael ei ddefnyddio'n ddyddiol. Ond yn Sardinia, maen nhw'n cofio amdano ac yn ei barchu. Piercy oedd y peiriannydd a alluogodd i'r rheilffordd ddod i'r gorllewin, i Fachynlleth a thu hwnt, ac fe oedd yn gyfrifol am adeiladu nifer o bontydd a gorsafoedd ar draws Cymru gan gynnwys Pont y Bermo. Wedi llwyddiant yng Nghymru, fe gafodd ei wahodd i adeiladu system drenau yn Sardinia.

  • O Drefeglwys i Sardinia - Sul 01 Hydref am 20:00
  • O Drefeglwys i Sardinia - Mawrth 03 Hydref am 13:00
  • O'r Rhos i Morocco - Sul 24 Medi am 20:00
  • O'r Rhos i Morocco - Mawrth 26 Medi am 13:00
  • O'r Rhos i Morocco - Sadwrn 30 Medi am 11:30
 • Dylan ar Daith

  Teithiau i wahanol lefydd o gwmpas y byd gyda'r newyddiadurwr Dylan Iorwerth wrth iddo dilyn ôl troed rhywun gwahanol o Gymru bob tro.

 • Flex Lewis: Schwarzenegger Cymru

  Cyfle arall i weld Julian Lewis Jones yn olrhain hanes Flex Lewis ar ôl i'r corffluniwr o Gymru ennill ei chweched teitl Mr Olympia yn olynol gan ddilyn esiampl Arnold Schwarzenegger. Cafodd Flex ei fagu yn Llanelli ond symudodd i'r Unol Daleithiau yn wr ifanc i geisio gwireddu ei freuddwyd gorfflunio. Ar un adeg, roedd Julian hefyd yn dyheu am feithrin gyrfa yn yr Unol Daleithiau fel hyfforddwr corfflunio. Yn y rhaglen, mae Julian yn hel atgofion wrth ymweld â 'Mecca' y byd corfflunio, campfa enwog Golds Gym yn Venice Beach, Los Angeles. Bydd Julian hefyd yn edrych ar effaith corfflunio ar fywydau pobl yng Nghymru.

  • - Mawrth 26 Medi am 22:00
 • Gwesty Parc y Stradey

  Mewn cyfres chwe rhan cawn fusnesu y tu ôl i ddrysau gwesty pedair seren Parc y Strade, Llanelli.

 • Gwreiddiau: Murray the Hump

  Yr Arglwydd Dafydd Wigley sy'n olrhain hanes ei drydydd cefnder, un o gangsters mwyaf peryglus a galluog America - Murray the Hump.

 • Gwyl y Meirw: Mecsico

  Mewn cyfres ddogfen liwgar a dadlennol mae'r anturiaethwraig, Lowri Morgan, yn teithio'r byd i ymuno mewn dathliadau ysblennydd sy'n nodi Genedigaeth, Priodas a Marwolaeth.

 • Gwyl y Priodi: Moroco

  Mewn cyfres ddogfen liwgar a dadlennol mae'r anturiaethwraig, Lowri Morgan, yn teithio'r byd i ymuno mewn dathliadau ysblennydd sy'n nodi Genedigaeth, Priodas a Marwolaeth.

 • Hedd Wyn: Canrif o Gofio

 • Her Yr Hinsawdd

  Yr Athro Siwan Davies sy'n esbonio mwy am oblygiadau'r newid hinsawdd presennol.

  • California ( Sain ddisgrifio ) - Mercher 27 Medi am 21:30
  • California ( Sain ddisgrifio ) - Gwener 29 Medi am 13:30
  • California - Sadwrn 30 Medi am 14:30
 • Ôl Traed Gerallt Gymro

  Mae'r Dr Barry Morgan, Archesgob Cymru, yn edrych ar frwydr Gerallt Gymro i ddod yn Archesgob cyntaf Cymru yn y 12fed Ganrif.

  • Pennod 3 - Sul 24 Medi am 22:00
 • Lle Aeth Pawb?

  Olrhain y stori tu ôl i'r llun gan uno pobl flynyddoedd yn ddiweddarach i hel atgofion a dysgu lle aeth pawb?

  • Tarsans Trawsfynydd ( Sain ddisgrifio ) - Sadwrn 30 Medi am 16:25
 • Llefydd Sanctaidd

  Golwg ar rai o lefydd sanctaidd Ynysoedd Prydain.

 • Llys Nini

  Straeon y trigolion blewog a phluog yng nghanolfan anifeiliaid fwyaf Cymru, Llys Nini, Abertawe.

 • Mamwlad gyda Ffion Hague

  Ffion Hague sy'n adrodd stori nifer o ferched sydd wedi chwarae rhan allweddol yn hanes Cymru.

  • Dora Herbert Jones - Sul 01 Hydref am 22:30
  • Gwenllian - Sul 24 Medi am 22:45
 • O'r Galon: Bugail y Stryd

 • Pawb a'i Farn

  Rhaglen drafod yng nghwmni Dewi Llwyd a phanel o westeion.

 • Perthyn

  In this series,Trystan Ellis-Morris meets pairs of relatives.

 • Pethe

  Cipolwg ar y celfyddydau.

  • John Parry Ddall ( Sain ddisgrifio ) - Llun 02 Hydref am 15:30
 • Pethe

  Cipolwg ar y celfyddydau.

 • Portreadau

  Portreadau o wynebau amlwg gafodd eu ffilmiau yn y flwyddyn 2000.

 • Stori Pêl-droed Cymru

  Cyfres ddogfen sy'n olrhain hanes pêl-droed yng Nghymru.

 • Y Byd ar Bedwar

  Cyfres materion cyfoes.

  • Pennod 5 - Mawrth 26 Medi am 21:30
  • Pennod 5 - Sul 01 Hydref am 22:00
  • Pennod 6 - Mawrth 03 Hydref am 21:30
 • Y Cosmos

  Dewch gyda ni ar daith i'r cosmos i geisio darganfod sut mae'r bydysawd yn gweithio.

  • Yr Eiliad Gyntaf Erioed - Sadwrn 30 Medi am 10:00
 • Y Dref Gymreig

  Hanes datblygiad rhai o drefi Cymru drwy'r adeiladau a'r bensaernïaeth.

 • Y Tywydd

  Y Tywydd.

  • Pennod 998 - Sul 24 Medi am 13:28
  • Pennod 999 - Sul 24 Medi am 19:28
  • Pennod 1000 - Sul 24 Medi am 22:43
  • Pennod 1001 - Sul 24 Medi am 23:48
  • Pennod 1002 - Llun 25 Medi am 12:03
  • Pennod 1003 - Llun 25 Medi am 14:03
  • Pennod 1004 - Llun 25 Medi am 15:03
  • Pennod 1005 - Llun 25 Medi am 18:03
  • Pennod 1006 - Llun 25 Medi am 21:28
  • Pennod 1007 - Llun 25 Medi am 21:58
  • Pennod 1008 - Mawrth 26 Medi am 01:03
  • Pennod 1009 - Mawrth 26 Medi am 12:03
  • Pennod 1010 - Mawrth 26 Medi am 14:03
  • Pennod 1011 - Mawrth 26 Medi am 15:03
  • Pennod 1012 - Mawrth 26 Medi am 18:03
  • Pennod 1013 - Mawrth 26 Medi am 21:28
  • Pennod 1014 - Mawrth 26 Medi am 22:58
  • Pennod 1015 - Mercher 27 Medi am 00:03
  • Pennod 1016 - Mercher 27 Medi am 12:03
  • Pennod 1017 - Mercher 27 Medi am 14:03
  • Pennod 1018 - Mercher 27 Medi am 15:03
  • Pennod 1019 - Mercher 27 Medi am 18:03
  • Pennod 1020 - Mercher 27 Medi am 21:28
  • Pennod 1021 - Mercher 27 Medi am 22:58
  • Pennod 1022 - Mercher 27 Medi am 23:33
  • Pennod 1023 - Iau 28 Medi am 12:03
  • Pennod 1024 - Iau 28 Medi am 14:03
  • Pennod 1025 - Iau 28 Medi am 15:03
  • Pennod 1026 - Iau 28 Medi am 18:03
  • Pennod 1027 - Iau 28 Medi am 21:28
  • Pennod 1028 - Iau 28 Medi am 22:28
  • Pennod 1029 - Iau 28 Medi am 23:33
  • Pennod 1030 - Gwener 29 Medi am 12:03
  • Pennod 1031 - Gwener 29 Medi am 14:03
  • Pennod 1032 - Gwener 29 Medi am 15:03
  • Pennod 1033 - Gwener 29 Medi am 18:03
  • Pennod 1034 - Gwener 29 Medi am 21:28
  • Pennod 1035 - Gwener 29 Medi am 22:28
  • Pennod 1036 - Gwener 29 Medi am 23:33
  • Pennod 1037 - Sadwrn 30 Medi am 13:28
  • Pennod 1038 - Sadwrn 30 Medi am 16:58
  • Pennod 1039 - Sadwrn 30 Medi am 22:18
  • Pennod 1040 - Sadwrn 30 Medi am 23:58
  • Pennod 1041 - Sul 01 Hydref am 13:28
  • Pennod 1042 - Sul 01 Hydref am 19:28
  • Pennod 1043 - Sul 01 Hydref am 22:28
  • Pennod 1044 - Sul 01 Hydref am 23:33
  • Pennod 1045 - Llun 02 Hydref am 12:03
  • Pennod 1046 - Llun 02 Hydref am 14:03
  • Pennod 1047 - Llun 02 Hydref am 15:03
  • Pennod 1048 - Llun 02 Hydref am 18:03
  • Pennod 1049 - Llun 02 Hydref am 21:28
  • Pennod 1050 - Llun 02 Hydref am 21:58
  • Pennod 1051 - Mawrth 03 Hydref am 01:03
  • Pennod 1052 - Mawrth 03 Hydref am 12:03
  • Pennod 1053 - Mawrth 03 Hydref am 14:03
  • Pennod 1054 - Mawrth 03 Hydref am 15:03
  • Pennod 1055 - Mawrth 03 Hydref am 18:03
  • Pennod 1056 - Mawrth 03 Hydref am 21:28
  • Pennod 1057 - Mawrth 03 Hydref am 22:58
  • Pennod 1058 - Mercher 04 Hydref am 00:03
 • Yr Afon

  Golwg ar rai o afonydd mawr y byd yng nghwmni pobl adnabyddus o Gymru.

  • Aled ac Afon Nil - Mercher 27 Medi am 15:05
 • Yr Anialwch

  Cyfres yn edrych ar fywyd mewn rhai o anialdiroedd y byd.

  • John Pierce Jones yn yr Atacama - Gwener 29 Medi am 12:30