Ffeithiol

Rhaglenni Ffeithiol ar S4C

 • 999: Ambiwlans Awyr Cymru

  Cyfres yn taro golwg unigryw ar waith criwiau Ambiwlans Awyr Cymru.

  • Pennod 1 - Gwener 28 Gorffennaf am 22:30
  • Pennod 2 - Gwener 04 Awst am 23:00
 • Adam Price a Streic y Glowyr

  Adam Price sy'n teithio yn ôl mewn hanes i ddarganfod mwy am ddigwyddiadau dramatig Streic y Glowyr 1984-85.

 • Arfordir Cymru: Llyn

  Taith ar hyd arfordir Pen Llyn i ymweld â phentrefi a lleoliadau diddorol.

  • CriciethAfon Dwyryd - Sul 30 Gorffennaf am 13:00
  • LlanbedrogCastell Cricieth - Sul 30 Gorffennaf am 12:30
 • Babi Del: Ward Geni

  Cyfres yn dilyn naw mam sydd wedi gadael i'r camerâu eu ffilmio wrth iddynt ddod â bywydau newydd i mewn i'r byd.

  • Pennod 3 - Mawrth 01 Awst am 18:30
 • Bad Achub Porthdinllaen

  Dilyn criw bad achub Porthdinllaen.

 • Blwyddyn y Bugail: Ioan Doyle

  Cyfres yn dilyn cyfnod ym mywyd y dringwr a'r bugail Ioan Doyle wrth iddo fentro i fyd ffermio defaid ar y Carneddau ger Bethesda yn Eryri.

  • Pennod 6 - Mawrth 01 Awst am 20:25
 • Byd Pêl-droed Osian Roberts

  Taith y tu ôl i lenni'r byd pêl-droed yng Nghymru yng nghwmni Osian Roberts.

  • Pennod 1 - Sul 30 Gorffennaf am 16:30
 • Caeau Cymru

  Brychan Llyr sy'n datgloi hanes a chyfrinachau ein cymunedau gwledig, drwy ddadansoddi ac ymchwilio i'r enwau a ddefnyddir ar ein caeau a thiroedd.

  • Dinas Mawddwy ( Sain ddisgrifio ) - Mawrth 01 Awst am 21:30
 • Calon

 • Cefn Gwlad

  Dai Jones, Llanilar sy'n cwrdd â chymeriadau ac aelodau cymdeithasau yng nghefn gwlad Cymru.

  • Côr Rhuthun ( Sain ddisgrifio ) - Sadwrn 29 Gorffennaf am 13:00
  • Côr Rhuthun ( Sain ddisgrifio ) - Mawrth 01 Awst am 15:05
 • Cefn Gwlad

  Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld â ffermydd, llefydd a digwyddiadau yng nghefn gwlad Cymru.

 • China

  Cyfres o 2006 yn dangos sut mae China wedi datblygu o fod yn un o'r gwledydd tlotaf ar wyneb y ddaear i wlad â'i heconomi'n tyfu'n gynt nag unrhyw un arall yn y byd.

 • Codi Pac

  Geraint Hardy sy'n mynd â ni i lefydd gwahanol yng Nghymru i ddysgu am leoliadau o gwmpas y wlad.

  • Pennod 1 - Gwener 28 Gorffennaf am 20:25
  • Pennod 1 - Sadwrn 29 Gorffennaf am 17:00
 • Cymoedd Roy Noble

  In the second series, Roy Noble visits more South Wales Valleys including the Neath, Gwendraeth, Swansea and Loughor Valleys.

 • Cymry Rhyfel Cartre Sbaen

  Dylan Iorwerth sy'n olrhain hanes tair Cymraes ifanc a oedd ynghanol Rhyfel Cartre' Sbaen - un o ryfeloedd mwyaf creulon yr 20fed ganrif. Bydd yn dilyn eu storïau a'u llwybrau o Wlad y Basg, drwy fynyddoedd y Pyrenees, i Gatalwnia a Ffrainc. Anghofiwyd, i raddau, am y tair yma yng Nghymru ond yn Sbaen gwelodd Dylan anghofio ar raddfa enfawr. Cafodd miloedd eu lladd a'u hanghofio - ond heddiw, mae'r rhod yn troi. Dyma stori 80 mlwydd oed sydd â negeseuon pwysig i ni heddiw.

  • - Sadwrn 29 Gorffennaf am 15:00
 • Dal Ati

  Rhaglenni amrywiol ar gyfer y rhai sy'n dysgu Cymraeg.

  • Dysgwr y Flwyddyn 2016 - Sul 30 Gorffennaf am 10:00
 • DNA Cymru

  Pwy ydy'r Cymry? Beth sydd yn ein cysylltu ni weddill y byd? A beth sydd yn ein gwneud yn wahanol? Jason Mohammad, Beti George a Dr Anwen Jones sy'n olrhain siwrnai epig ein DNA.

 • Dos i Gwcio

  Cyfres ddwy ran sy'n dilyn hanes hogia' Cegin Cofi, cegin gymunedol yng Nghaernarfon.

 • Dudley: Cymru ar Blat

  Bydd Dudley'n defnyddio cynnyrch gorau Cymru i baratoi prydau gwych - traddodiadol, modern a rhai egsotig iawn!

 • Dylan ar Daith

  Teithiau i wahanol lefydd o gwmpas y byd gyda'r newyddiadurwr Dylan Iorwerth wrth iddo dilyn ôl troed rhywun gwahanol o Gymru bob tro.

  • Dylan ar Daith - O Fon i Assam: Helen Rowlands - Llun 31 Gorffennaf am 22:30
 • Genod y Carnifal

  Cyfres yn dilyn genod Llangefni wrth iddynt drefnu Carnifal y dref.

  • Pennod 3 ( Sain ddisgrifio ) - Llun 31 Gorffennaf am 13:30
 • Gerddi Cymru

  Cipolwg ar rai o gerddi Cymru yng nghwmni Aled Samuel.

 • Gohebwyr: John Stevenson- Pwy Lladdodd Ian Parry?

 • Gohebwyr: Jon Gower

 • Gwawr Edwards yn Ohio

 • Gwlad Moc

  Cyfres o 2014 yn hel atgofion, ac yn dathlu gwasanaeth y diweddar Moc Morgan i ddarlledu a chefn gwlad.

 • Gwreiddiau: Yr Iddewes

 • Hanes Cymru a'r Mor

  Y ddiweddar Sian Pari Huws sy'n olrhain dylanwad y môr ar hanes, hunaniaeth ac etifeddiaeth y Cymry.

 • Her yr Hinsawdd

  Yr Athro Siwan Davies sy'n gadael ei labordy ym Mhrifysgol Abertawe, lle mae hi'n ymchwilio i newid hinsawdd y gorffennol pell, ac yn teithio i'r Ynys Las i edrych ar y newid hinsawdd presennol. Cyfres 5 rhan.

 • Ifor ap Glyn: Blwyddyn y Bardd

  Golwg ar flwyddyn gyntaf Ifor ap Glyn yn ei rôl newydd fel Bardd Cenedlaethol Cymru. Mewn blwyddyn a welodd ddigwyddiadau annisgwyl, fel Brexit a rhediad gwych Cymru yn Euro 2016, yn hawlio'r penawdau; yn ogystal â choffâd trychineb Aberfan a marwolaeth y bardd Hedd Wyn, bu'n sicr yn fedydd tân i'n Bardd Cenedlaethol newydd. O Gaernarfon i Wlad Belg, gan alw yn y Coed Duon, Abertawe, Llundain a Toulouse ar hyd y ffordd, cawn weld sut mae Ifor yn dygymod â disgwyliadau cynyddol y swydd.

  • - Mercher 02 Awst am 21:30
 • Medal Aur Owain Doull

  Hanes y Cymro Cymraeg cyntaf erioed i ennill medal aur Olympaidd. O uchafbwynt gyrfa Owain Doull yn Rio, i'w ras gyntaf dros Team Sky, cawn glywed am y seiclwr yn ei eiriau ei hun, a thrwy lygaid ei gyfoedion megis Geraint Thomas, Syr Bradley Wiggins a Syr Dave Brailsford.

  • - Gwener 28 Gorffennaf am 15:05
 • Milwyr y Welsh Guards

  Cyfres yn edrych ar gatrawd eiconig y Welsh Guards yn arwain at ddathliadau ei ganmlwyddiant.

 • O'r Galon: Byd Mawr y Dyn Bach

  Person bach gyda phersonoliaeth enfawr ydy James Lusted, ac mae o wedi cyflawni sawl camp anhygoel, er gwaetha'r ffaith mai dim ond 3 troedfedd 7 modfedd o daldra ydy o. Awn ar daith bersonol gyda James er mwyn canfod o ble y daw ei nerth, a'i benderfyniad, gan glywed ganddo fo a'i deulu sut y bu iddo oresgyn pob her a ddaeth i'w ran yn sgil ei gyflwr meddygol. Ond mae un her arbennig iawn yn ei wynebu yn ystod y rhaglen. Gwelwn James yn paratoi ar gyfer ei ran fawr fel corrach ym mhanto 'Eira Wen'. Dyma wireddu breuddwyd oes - a gwneud yn fawr o'i daldra!

  • ( Sain ddisgrifio ) - Sadwrn 29 Gorffennaf am 16:30
 • O'r Galon : Fflur Fychan

  Stori Fflur Fychan, 37, o Abercegir ger Machynlleth a barlyswyd dros nos gan y cyflwr prin Transverse Myelitis. Tair blynedd yn ddiweddarach ac mae bywydau Fflur, ei gwr Owain, a'u tair o ferched bach wedi eu trawsnewid yn llwyr. Mae Fflur yn gwneud popeth i geisio gwellhad ac yn dal i obeithio am y dydd y daw hi 'nôl i gerdded, ond yn y cyfamser mae hi'n benderfynol o fyw ei bywyd yn llawn. Darlledwyd y rhaglen gyntaf yn 2013.

  • ( Sain ddisgrifio ) - Iau 27 Gorffennaf am 22:00
  • ( Sain ddisgrifio ) - Sul 30 Gorffennaf am 17:00
 • O'r Galon: Irfon

  Blwyddyn ym mywyd Irfon Williams a fu farw yn ddiweddar ar ôl brwydr hir yn erbyn cancr. Yn y portread arbennig yma, cawn olwg cignoeth ar fywyd y dyn a ddaeth i sylw'r genedl yn sgil ei ymgyrch 'Hawl i Fyw'. Cawn ddod i adnabod Irfon yr ymgyrchydd, y gwr, y tad, a'r awdur, sy'n agor clawr y llyfr mae'n ysgrifennu am ei fywyd. Ac er gwaetha'r cymylau duon, cawn weld Irfon yn gwireddu breuddwyd wrth fynd ar daith rygbi i Rufain, i weld Cymru'n chwarae'r Eidal.

  • ( Sain ddisgrifio ) - Iau 03 Awst am 22:00
 • O'r Galon: Stori Meinir

 • O'r Galon: Taith Dewi

 • O'r Galon: Tu ol i'r Graith

 • OMG: Ysgol Ni!

  Cipolwg ar fywyd y disgyblion a'r staff yn Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgrug.

  • Pennod 5 - Sadwrn 29 Gorffennaf am 10:00
  • Pennod 6 - Sadwrn 29 Gorffennaf am 10:30
 • Portreadau

  Cyfweliadau estynedig gyda rhai o wynebau mwyaf cyfarwydd Cymru.

  • Stori Margaret Williams - Mawrth 01 Awst am 13:30
 • Saith Bardd

  Pa fath o fyd yw byd y bardd ifanc? Portread o saith bardd ifanc llwyddiannus sy'n ffrindiau pennaf ac eto yn cystadlu yn erbyn ei gilydd am brif wobrau llenyddol Cymru. Mae'r rhain yn cynnwys Rhys Iorwerth, enillydd y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a'r Fro 2011.

  • - Mawrth 01 Awst am 22:00
 • Sam Hughes: Cowboi Penfro

  Hanes Cymro o Sir Benfro a ymfudodd gyda'i deulu i America ym 1837 gan sefydlu dinas Tucson, Arizona maes o law.

 • Stori Pêl-droed Cymru

  Cyfres ddogfen sy'n olrhain hanes pêl-droed yng Nghymru.

  • Pennod 1 - Iau 03 Awst am 18:30
 • Trysor Coll Y Royal Charter

  Hanes trysor y Royal Charter a ddrylliwyd mewn storm anferthol oddi ar arfordir Ynys Môn ym 1859.

 • Un Teulu, Mil o Flynyddoedd, Un Fferm

  Stori unigryw un teulu sydd wedi bod yn ffermio yn yr un cwm yng Nghanolbarth Cymru ers mil o flynyddoedd. Mae gan deulu'r Jonesiaid o Fferm Ty'n y Braich, Cwm Maesglasau, goeden deulu sy'n dyddio 'nôl i 1012. Rhaglen o 2012.

  • ( Sain ddisgrifio ) - Sadwrn 29 Gorffennaf am 11:00
 • Y Ditectif

  Mali Harries sy'n dilyn ôl troed ditectifs Cymru ac yn dysgu am rai o achosion troseddol mwyaf arswydus Cymru.

 • Y Goeden Faled

  Cerys Matthews sy'n mynd ar drywydd hanes deuddeg o'n caneuon gwerin mwyaf adnabyddus mewn cyfres chwe rhan.

  • Pennod 3 ( Sain ddisgrifio ) - Gwener 28 Gorffennaf am 21:30
  • Pennod 4 ( Sain ddisgrifio ) - Gwener 04 Awst am 22:00
 • Y Pla Gwyn

 • Y Tywydd

  Y Tywydd.

  • Pennod 655 - Mercher 26 Gorffennaf am 18:03
  • Pennod 656 - Mercher 26 Gorffennaf am 21:28
  • Pennod 657 - Mercher 26 Gorffennaf am 22:28
  • Pennod 658 - Iau 27 Gorffennaf am 00:03
  • Pennod 659 - Iau 27 Gorffennaf am 18:03
  • Pennod 660 - Iau 27 Gorffennaf am 21:28
  • Pennod 661 - Iau 27 Gorffennaf am 22:28
  • Pennod 662 - Gwener 28 Gorffennaf am 00:33
  • Pennod 663 - Gwener 28 Gorffennaf am 13:03
  • Pennod 664 - Gwener 28 Gorffennaf am 14:03
  • Pennod 665 - Gwener 28 Gorffennaf am 15:03
  • Pennod 666 - Gwener 28 Gorffennaf am 18:03
  • Pennod 667 - Gwener 28 Gorffennaf am 21:28
  • Pennod 668 - Gwener 28 Gorffennaf am 22:58
  • Pennod 669 - Gwener 28 Gorffennaf am 23:33
  • Pennod 670 - Sadwrn 29 Gorffennaf am 13:58
  • Pennod 671 - Sadwrn 29 Gorffennaf am 19:28
  • Pennod 672 - Sadwrn 29 Gorffennaf am 23:13
  • Pennod 673 - Sadwrn 29 Gorffennaf am 23:48
  • Pennod 674 - Sul 30 Gorffennaf am 12:58
  • Pennod 675 - Sul 30 Gorffennaf am 19:28
  • Pennod 676 - Sul 30 Gorffennaf am 22:28
  • Pennod 677 - Sul 30 Gorffennaf am 23:33
  • Pennod 678 - Llun 31 Gorffennaf am 13:03
  • Pennod 679 - Llun 31 Gorffennaf am 14:03
  • Pennod 680 - Llun 31 Gorffennaf am 15:03
  • Pennod 681 - Llun 31 Gorffennaf am 18:03
  • Pennod 682 - Llun 31 Gorffennaf am 21:28
  • Pennod 683 - Llun 31 Gorffennaf am 22:28
  • Pennod 684 - Llun 31 Gorffennaf am 23:33
  • Pennod 685 - Mawrth 01 Awst am 13:03
  • Pennod 686 - Mawrth 01 Awst am 14:03
  • Pennod 687 - Mawrth 01 Awst am 15:03
  • Pennod 688 - Mawrth 01 Awst am 18:03
  • Pennod 689 - Mawrth 01 Awst am 21:28
  • Pennod 690 - Mawrth 01 Awst am 22:58
  • Pennod 691 - Mawrth 01 Awst am 23:33
  • Pennod 692 - Mercher 02 Awst am 13:03
  • Pennod 693 - Mercher 02 Awst am 14:03
  • Pennod 694 - Mercher 02 Awst am 15:03
  • Pennod 695 - Mercher 02 Awst am 18:03
  • Pennod 696 - Mercher 02 Awst am 21:28
  • Pennod 697 - Mercher 02 Awst am 22:28
  • Pennod 698 - Mercher 02 Awst am 23:33
  • Pennod 699 - Iau 03 Awst am 13:03
  • Pennod 700 - Iau 03 Awst am 14:03
  • Pennod 701 - Iau 03 Awst am 15:03
  • Pennod 702 - Iau 03 Awst am 18:03
  • Pennod 703 - Iau 03 Awst am 21:28
  • Pennod 704 - Iau 03 Awst am 22:58
  • Pennod 705 - Iau 03 Awst am 23:33
  • Pennod 706 - Gwener 04 Awst am 13:03
  • Pennod 707 - Gwener 04 Awst am 14:03
  • Pennod 708 - Gwener 04 Awst am 15:03
  • Pennod 709 - Gwener 04 Awst am 18:03
  • Pennod 710 - Gwener 04 Awst am 22:28
  • Pennod 711 - Gwener 04 Awst am 23:33