Adloniant

Rhaglenni Adloniant ar S4C

 • 04 Wal Gwestai'r Byd

  Golwg ar rai o westai mwyaf diddorol y byd, yng nghwmni Aled Samuel a'r cynllunydd Leah Hughes, gan edrych ar hanes, cynllun a phensaernïaeth yr adeiladau yn ogystal â'r 'waw' factor unigryw.

  • Pennod 11 - Mawrth 22 Awst am 18:05
  • Pennod 12 - Iau 24 Awst am 18:05
 • 100 Lle

  Aled Samuel sy'n ein tywys drwy 100 lle yng Nghymru i'w gweld cyn marw yng nghwmni Dr John Davies a Marian Delyth.

  • Pennod 3 - Sadwrn 19 Awst am 13:30
  • Pennod 4 - Sadwrn 19 Awst am 14:00
  • Pennod 9 - Llun 21 Awst am 18:05
  • Pennod 10 - Mercher 23 Awst am 18:05
  • Pennod 11 ( Sain ddisgrifio ) - Gwener 25 Awst am 18:00
  • Pennod 5 - Sadwrn 26 Awst am 13:30
  • Pennod 6 - Sadwrn 26 Awst am 14:00
  • Pennod 12 ( Sain ddisgrifio ) - Llun 28 Awst am 18:05
 • 3 Lle

  Ymhob rhaglen mae wyneb adnabyddus yn ein tywys i dri lle sy'n bwysig iddyn nhw.

  • Eigra Lewis Roberts - Llun 28 Awst am 18:30
 • 6 Nofel

  Pobl adnabyddus yn siarad am eu hoff nofel.

  • Adam Price: Ffwrneisiau - Sul 20 Awst am 13:00
  • Lowri Morgan: Si Hei Lwli - Mercher 23 Awst am 21:30
  • Lowri Morgan: Si Hei Lwli - Sul 27 Awst am 13:00
 • A Oes Heddwch? Y Daith i'r Llwyfan

 • Ar Werth

  Cyfres yn dilyn rhai o werthwyr tai mwyaf lliwgar Cymru wrth eu gwaith.

  • Pennod 5 - Sul 20 Awst am 14:30
  • Pennod 6 - Sul 20 Awst am 15:00
 • Ar y Dibyn

  Ail gyfres o'r rhaglen antur lle mae pobl yn cystadlu am becyn antur gwerth deng mil o bunnoedd a theitl Pencampwr Ar y Dibyn, Blwyddyn Antur Cymru.

 • Bore Da

  Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

 • Brett Johns: Ymladdwr UFC

  Mae'r rhaglen ddogfen hon yn dilyn gyrfa'r ymladdwr Brett Johns o Bontarddulais, wrth iddo fentro i fyd cystadleuol crefft ymladd cymysg (MMA), ar raddfa leol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Cawn weld sut mae'n gwireddu breuddwyd oes wrth gyrraedd y llwyfan ar gyfer pencampwyr y byd mewn ymladd MMA, yr UFC. Bydd yr aberth bersonol, y caledi, y dyfalbarhad a'r uchelfannau yn dod yn amlwg wrth iddo geisio llwyddo mewn camp sy'n gystadleuol tu hwnt. Cawn hefyd weld ei ymdrechion dewr yng ngornestau mawr Pencampwriaeth Ymladd Titan yn yr UDA, wrth anelu at gyrraedd uwch-gynghrair y byd MMA.

  • - Iau 24 Awst am 21:30
 • Byd o Liw: Arlunwyr

  Yn y rhaglen hon o 2006 bydd Osi Rhys Osmond yn ymweld ag Aberystwyth lle y'i paentiodd yr arlunydd Harry Riley boster rheilffordd i hybu'r dref glan môr. Y ddau arlunydd cyfoes fydd yn ail greu'r olygfa yw Catrin Williams a Meirion Jones.

  • Harry Riley - Llun 21 Awst am 13:30
  • Harry Riley - Sadwrn 26 Awst am 11:00
  • James Harris - Llun 28 Awst am 13:30
 • Byw yn y Byd

  Antur Russell Jones i Kenya a Tanzania i gwrdd â'r bobl a gweld sut mae nhw'n byw ar y tir.

 • Cadw Cwmni gyda John Hardy

  Sioe sgwrsio.

  • Pennod 1 - Sul 20 Awst am 23:15
  • Pennod 2 - Gwener 25 Awst am 15:30
  • Pennod 2 - Sul 27 Awst am 23:10
 • Catrin Finch: Concerto Hedd Wyn

 • Celwydd Noeth

  Rhaid i'r cystadleuwyr ddewis pa gelwyddau noeth sy'n cuddio ynghanol cyfres o ffeithiau.

  • Pennod 11 - Iau 24 Awst am 20:25
  • Pennod 11 - Llun 28 Awst am 13:00
 • Clasuron Noson Lawen

  Cyfres adloniant o 1998.

  • Peter Hughes Griffiths - Sadwrn 19 Awst am 20:00
 • Codi Hwyl

  Mae'r morwyr talog, Dilwyn Morgan a John Pierce Jones yn Codi Hwyl ac yn anelu am Iwerddon ar fwrdd y Mistress Wilful.

  • Pennod 1 ( Sain ddisgrifio ) - Iau 24 Awst am 22:30
 • Codi Hwyl: Llydaw

  Cyfres yn dilyn John Pierce Jones a Dilwyn Morgan ar daith hwylio i Lydaw.

 • Cofio

  Hel atgofion gyda rhai o ffigurau amlycaf Cymru wrth wylio clipiau o raglenni teledu o'r dyddiau a fu.

 • Cofio

  Rhaglenni dogfen o'r archif yn bwrw golwg ar fywydau neu bynciau diddorol.

 • Cool Cymru

  Cyfres yn olrhain un o gyfnodau pwysicaf yn hanes cerddoriaeth boblogaidd Gymreig, a roddodd Gymru yn bendant ar fap miwsig y byd.

 • Cwpwrdd Dillad

  Nia Parry sy'n agor cwpwrdd dillad pobl amrywiol ac yn trafod eu steil a'u ffasiwn.

 • Dal Ati

  Rhaglenni amrywiol ar gyfer y rhai sy'n dysgu Cymraeg.

  • Benthyg Teulu - Sul 20 Awst am 10:00
  • Benthyg Teulu - Sul 27 Awst am 10:00
  • Pennod 22 - Sul 20 Awst am 09:00
  • Pennod 23 - Sul 27 Awst am 09:00
 • Dal Ati

  Amrywiaeth o raglenni ar gyfer dysgwyr.

 • Dim Byd

  Cyfres gomedi.

  • Pennod 1 - Sadwrn 19 Awst am 22:00
  • Pennod 2 - Sadwrn 26 Awst am 22:00
 • Dudley yn Umbria

 • Duwiau Coll

  Cyfres o 2005sy'n bwrw golwg ar grefyddau a fu unwaith yn ddylanwadau enfawr dros rai o ymerodraethau mwyaf pwerus y byd. Tweli Griffiths fydd yn edrych ar eu diwylliannau, celf a phensaernïaeth unigryw.

  • Y Groegiaid - Sul 20 Awst am 11:00
  • Y Rhufeiniaid - Sul 27 Awst am 11:00
 • Eluned Phillips

 • Ffasiwn Bildar

  Cyfres sydd yn dilyn ymgyrch y model o Dregaron, Dylan Garner, i ddod o hyd i'r bildar mwyaf delfrydol i fod yn wyneb i'r diwydiant adeiladu.

  • Pennod 1 - Sadwrn 19 Awst am 23:00
  • Pennod 2 - Sadwrn 26 Awst am 23:00
 • Ffermio

  Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad.

  • Pennod 17 - Llun 21 Awst am 21:30
  • Pennod 17 - Sadwrn 26 Awst am 13:00
  • Pennod 17 - Sul 27 Awst am 16:00
  • Pennod 18 - Llun 28 Awst am 22:00
 • Garddio a Mwy

  Cyfres am arddio a hamdden yng nghwmni'r arbenigwyr.

 • Gweini

 • Gwerthu Allan

  Cyfres o gomedi stand up yng nghwmni rhai o ddigrifwyr gorau Cymru.

  • Daniel Glyn a Rhodri Rhys - Sadwrn 26 Awst am 22:30
  • Noel James ac Eirlys Bellin - Sadwrn 19 Awst am 22:30
 • Gwyllt ar Grwydr

  Mewn cyfres o 2005, dilynwn deithiau Amanda Protheroe-Thomas wrth iddi astudio rhai o greaduriaid mwyaf rhyfeddol y byd.

  • Coalas - Iau 24 Awst am 13:00
  • Coalas - Sadwrn 26 Awst am 12:00
  • Crocodeilod - Iau 24 Awst am 13:30
  • Crocodeilod - Sadwrn 26 Awst am 12:30
  • Morgwn - Sadwrn 19 Awst am 12:00
  • Seychelles - Sadwrn 19 Awst am 12:30
 • Heno

  Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru.

  • Pennod 96 - Llun 21 Awst am 12:05
  • Pennod 97 - Llun 21 Awst am 19:00
  • Pennod 97 - Mawrth 22 Awst am 12:05
  • Pennod 98 - Mawrth 22 Awst am 19:00
  • Pennod 98 - Mercher 23 Awst am 12:05
  • Pennod 99 - Mercher 23 Awst am 19:00
  • Pennod 99 - Iau 24 Awst am 12:05
  • Pennod 100 - Iau 24 Awst am 19:00
  • Pennod 100 - Gwener 25 Awst am 12:05
  • Pennod 102 - Llun 28 Awst am 19:00
 • Iolo, y Condor a'r Puma

 • Josh Griffiths: Mr Marathon

 • Lle Aeth Pawb?

  Cyfres sy'n dilyn hanes pobl sy'n ymddangos mewn llun o'r gorffennol.

  • Penrallt ( Sain ddisgrifio ) - Sadwrn 26 Awst am 18:55
 • Lle Aeth Pawb?

  Olrhain y stori tu ôl i'r llun gan uno pobl flynyddoedd yn ddiweddarach i hel atgofion a dysgu lle aeth pawb?

 • O'r Gogledd i Watford: Malcolm Allen ac Iwan Roberts

  Mewn rhaglen o 1986, cawn gwrdd â dau chwaraewr pêl-droed proffesiynol ifanc sy'n chwarae dros Watford. Adeg hynny, roedd Malcolm Allen wedi chwarae nifer o weithiau dros y tîm cyntaf a hefyd dros Gymru ac roedd Iwan Roberts wedi chwarae unwaith dros y tîm cyntaf ond wedi sgorio'n gyson i'r ail dîm a'r tîm ieuenctid. Hyfforddwr tîm ieuenctid Watford oedd Cofi Tommy Walley. Nic Parri sy'n cael blas ar fywyd y tri mewn clwb pêl-droed proffesiynol.

  • - Sadwrn 19 Awst am 19:30
 • Parti Bwyd Beca

  Yn rhaglen olaf y gyfres bydd Beca yn teithio'n ôl adref i Gaerdydd i baratoi gwledd o fwydydd llysieuol. Y lleoliad i'r parti y tro yma bydd Pantri Penylan a'r gwestai arbennig fydd y gantores Kizzy Crawford. Yn ogystal â pherfformio cân i'r gynulleidfa, bydd Kizzy'n helpu Beca i baratoi pryd gyda blas o Farbados, sef blodfresych jerk gyda reis a phys. Hefyd ar y fwydlen, bydd ramen blasus hynod o syml a phwdin reis cnau coco gyda ffrwythau egsotig.

  • Caerdydd - Sul 27 Awst am 14:00
  • Caernarfon - Sul 20 Awst am 13:30
  • Crymych - Sul 27 Awst am 13:30
  • Llandudno - Sul 20 Awst am 14:00
 • Pobol y Cwn

  Mae'r actores a seren y West End, Gillian Elisa, yn cymryd hoe fach o'i hamserlen brysur ar y llwyfan i deithio 'nôl i Gymru gyda'i dau gi, Jessie a Bessie. Ei nod yw cymryd golwg ysgafn ar berchnogion cwn Cymru a darganfod pam maen nhw mor ffyddlon i'w ffrindiau bach. Ond mae'r siwrnai'n troi'n un bersonol iawn yn dilyn digwyddiadau annisgwyl ar y ffordd.

  • - Llun 28 Awst am 12:05
 • Prosiect

  Cyfres o gyfweliadau gyda sêr y sgrin.

 • Prynhawn Da

  Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da.

  • Pennod 85 - Llun 21 Awst am 14:05
  • Pennod 86 - Mawrth 22 Awst am 14:05
  • Pennod 87 - Mercher 23 Awst am 14:05
  • Pennod 88 - Iau 24 Awst am 14:05
  • Pennod 89 - Gwener 25 Awst am 14:05
  • Pennod 90 - Llun 28 Awst am 14:05
 • Requiem

  Cyfres sy'n olrhain datblygiad y Requiem fel ffurf gerddorol dros y canrifoedd.

  • Pennod 2 - Sul 20 Awst am 12:30
  • Pennod 3 - Sul 27 Awst am 12:30
 • Rhestr gyda Huw Stephens

  Huw Stephens sydd yn cyflwyno cwis sydd yn gofyn am feddwl cyflym a bysedd chwim. Bydd tri thîm yn mynd benben â'i gilydd i brofi eu gwybodaeth gyffredinol yn y gobaith o ennill mil o bunnoedd.

  • Pennod 7 - Mercher 23 Awst am 18:30
 • Traed Lan

  Cyfres chwe rhan sy'n codi'r llen ar fyd preifat a chyfrinachol yr angladdwyr.

  • Pennod 4 ( Sain ddisgrifio ) - Sul 20 Awst am 22:15
  • Pennod 5 ( Sain ddisgrifio ) - Sul 20 Awst am 22:45
  • Pennod 6 ( Sain ddisgrifio ) - Sul 27 Awst am 22:10
 • Tudur Owen a'i Gwmni Pysgod

 • Tudur Owen a'r Cwmni

  Tudur Owen tries to revive a traditional local trade in communities around Wales.

  • Rownd Laeth - Mercher 23 Awst am 23:00
 • Y Goeden Faled

  Cerys Matthews sy'n mynd ar drywydd hanes deuddeg o'n caneuon gwerin mwyaf adnabyddus mewn cyfres chwe rhan.

  • Pennod 6 ( Sain ddisgrifio ) - Gwener 25 Awst am 21:30
 • Y Plas

  Hanes ddoe, pobl heddiw - bywyd mewn plas yn y gorllewin ym 1910.

  • Pennod 2 ( Sain ddisgrifio ) - Llun 21 Awst am 15:05
  • Pennod 3 ( Sain ddisgrifio ) - Llun 28 Awst am 15:05
  • Pennod 4 ( Sain ddisgrifio ) - Llun 28 Awst am 15:30
 • Y Ty Cymreig

  Yn y gyfres hon o'r 'Ty Cymreig' byddwn yn teithio i'r hen siroedd yng Nghymru i gymryd golwg fanwl ar bensaerniaeth brodorol bob sir. Yn ein tywys bydd Aled Samuel ynghyd a Dr Greg Stevenson a'i gi, Minti.

  • Sir Aberteifi - Llun 28 Awst am 20:25
  • Sir Forgannwg - Llun 21 Awst am 20:25