Adloniant

Rhaglenni Adloniant ar S4C

 • 04 Wal

  Cyfres am dai a chartrefi yng nghwmni Aled Samuel gyda thema wahanol i bob rhaglen.

 • 3 Lle

  Ymhob rhaglen mae wyneb adnabyddus yn ein tywys i dri lle sy'n bwysig iddyn nhw. Cyfres 2017.

  • Georgia Ruth Williams - Gwener 30 Mehefin am 20:25
  • Georgia Ruth Williams - Sadwrn 01 Gorffennaf am 11:00
  • Sean Fletcher - Mercher 28 Mehefin am 22:30
 • 3 Lle

  Ymhob rhaglen mae wyneb adnabyddus yn ein tywys i dri lle sy'n bwysig iddyn nhw.

 • Ar y Dibyn

  Ail gyfres o'r rhaglen antur lle mae pobl yn cystadlu am becyn antur gwerth deng mil o bunnoedd a theitl Pencampwr Ar y Dibyn, Blwyddyn Antur Cymru.

  • Pennod 3 - Iau 29 Mehefin am 23:00
 • Ar y Lein

  Cyfle i weld rhaglen ola'r gyfres o 2004, sy'n dilyn taith Bethan Gwanas o amgylch y byd yn dilyn llinell ledred tref Llanymddyfri. Yn y rhaglen hon bydd hi'n ymweld ag Ynysoedd Blasged oddi ar arfordir Iwerddon; Dingle, Killarney, Youghal a Waterford, cyn croesi Môr Iwerddon a chwblhau'r daith yn Llanymddyfri.

  • Pennod 8 - Mercher 28 Mehefin am 15:05
 • Becws

  Cyfres 2. Beca Lyne-Pirkis sy'n ein hysbrydoli gyda mwy o ryseitiau blasus.

 • Bore Da

  Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

  • Pennod 13 - Sul 25 Mehefin am 09:00
  • Pennod 14 - Sul 02 Gorffennaf am 09:00
 • Cefn Gwlad

  Dai Jones sy'n ymweld â chymeriadau a theuluoedd yn ardaloedd gwledig Cymru mewn cyfres o 1996.

 • Celwydd Noeth

  Rhaid i'r cystadleuwyr ddewis pa gelwyddau noeth sy'n cuddio ynghanol cyfres o ffeithiau.

 • Codi Hwyl: Llydaw

  Cyfres yn dilyn John Pierce Jones a Dilwyn Morgan ar daith hwylio i Lydaw.

  • Brest & Landerneau/Landerne - Mercher 28 Mehefin am 20:25
  • Brest & Landerneau/Landerne - Iau 29 Mehefin am 18:30
  • Brest & Landerneau/Landerne - Sadwrn 01 Gorffennaf am 12:30
 • Cofio

  Cofio pobl adnabyddus drwy ddeunydd ffilm o'r archif.

 • Cofio

  Hel atgofion gyda rhai o ffigurau amlycaf Cymru wrth wylio clipiau o raglenni teledu o'r dyddiau a fu.

 • Cwpwrdd Dillad

  Nia Parry sy'n agor cwpwrdd dillad pobl amrywiol ac yn trafod eu steil a'u ffasiwn.

  • Pennod 3 - Llun 26 Mehefin am 18:05
  • Pennod 4 - Llun 26 Mehefin am 18:30
  • Pennod 5 - Gwener 30 Mehefin am 18:05
  • Pennod 6 - Llun 03 Gorffennaf am 18:05
 • Cythrel Canu

  Cyfres banel gerddorol yng nghwmni'r cyflwynydd Huw Foulkes a'r capteiniaid Aled Hall ac Elin Manahan Thomas.

  • Pennod 3 - Llun 26 Mehefin am 13:05
  • Pennod 3 - Mawrth 27 Mehefin am 18:30
  • Pennod 4 - Iau 29 Mehefin am 20:25
  • Pennod 4 - Mawrth 04 Gorffennaf am 18:30
 • Dal Ati

  Amrywiaeth o raglenni ar gyfer dysgwyr.

  • Sgwad Sêr Cymru: Uchafbwyntiau - Sul 25 Mehefin am 10:00
  • Pennod 14 - Sul 02 Gorffennaf am 10:00
 • Dim Byd

  Comedi anarchaidd yn dangos pigion o sianeli coll eich teledul!

  • Pennod 10 - Iau 29 Mehefin am 17:35
 • Ffermio

  Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad.

  • Pennod 12 - Sul 25 Mehefin am 17:00
  • Pennod 13 - Llun 26 Mehefin am 21:30
  • Pennod 13 - Sadwrn 01 Gorffennaf am 13:00
  • Pennod 13 - Sul 02 Gorffennaf am 17:00
  • Pennod 14 - Llun 03 Gorffennaf am 21:30
 • Garddio a Mwy

  Cyfres am arddio a hamdden yng nghwmni'r arbenigwyr.

  • Pennod 7 - Llun 26 Mehefin am 20:25
  • Pennod 7 - Mercher 28 Mehefin am 13:30
  • Pennod 5 - Gwener 30 Mehefin am 18:30
  • Pennod 7 - Sadwrn 01 Gorffennaf am 13:30
  • Pennod 8 - Llun 03 Gorffennaf am 20:25
 • Gwanas i Gbara

  Yr awdures a'r gyflwynwraig boblogaidd Bethan Gwanas yn sy'n mynd yn ôl i bentref Gbara yn Nigeria lle bu'n gweithio fel athrawes dan gynllun VSO bron i 30 mlynedd yn ôl. Cyfres o 2010.

 • Hen Blant Bach

 • Heno

  Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru.

  • Pennod 58 - Llun 26 Mehefin am 12:00
  • Pennod 59 - Llun 26 Mehefin am 19:00
  • Pennod 59 - Mawrth 27 Mehefin am 12:00
  • Pennod 60 - Mawrth 27 Mehefin am 19:00
  • Pennod 60 - Mercher 28 Mehefin am 12:00
  • Pennod 61 - Mercher 28 Mehefin am 19:00
  • Pennod 61 - Iau 29 Mehefin am 12:00
  • Pennod 62 - Iau 29 Mehefin am 19:00
  • Pennod 62 - Gwener 30 Mehefin am 12:00
  • Pennod 63 - Gwener 30 Mehefin am 19:00
  • Pennod 63 - Llun 03 Gorffennaf am 12:00
  • Pennod 64 - Llun 03 Gorffennaf am 19:00
  • Pennod 64 - Mawrth 04 Gorffennaf am 12:00
  • Pennod 65 - Mawrth 04 Gorffennaf am 19:00
 • Lisa: Y Dyn ei Hun

  Lisa Angharad yn ymgymryd â gwaith sy'n gysylltiedig â dynion.

 • Lle Aeth Pawb?

  Olrhain y stori tu ôl i'r llun gan uno pobl flynyddoedd yn ddiweddarach i hel atgofion a dysgu lle aeth pawb?

  • Hogia Llangrannog ( Sain ddisgrifio ) - Sul 25 Mehefin am 16:00
 • O Gymru Fach

  Steffan Rhodri sy'n dilyn cynnyrch o Gymru i Brydain a'r byd.

 • O'r Galon: Y Bleiddiaid

 • Priodas Pum Mil

  Cyfres sy'n dilyn cyplau sy'n priodi wrth i'w teulu a'u ffrindiau geisio trefnu'r briodas am £5,000 a hynny mewn ychydig wythnosau!

 • Prynhawn Da

  Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da.

  • Pennod 56 - Llun 26 Mehefin am 14:05
  • Pennod 57 - Mawrth 27 Mehefin am 14:05
  • Pennod 58 - Mercher 28 Mehefin am 14:05
  • Pennod 59 - Iau 29 Mehefin am 14:05
  • Pennod 60 - Gwener 30 Mehefin am 14:05
  • Pennod 61 - Llun 03 Gorffennaf am 13:05
  • Pennod 62 - Mawrth 04 Gorffennaf am 13:05
 • Sion a Siân

  Cwis i gyplau sy'n profi faint maen nhw'n gwybod am ei gilydd.

  • Pennod 8 - Mercher 28 Mehefin am 13:05