Adloniant

Rhaglenni Adloniant ar S4C

 • 04 Wal

  Cyfres am dai a chartrefi yng nghwmni Aled Samuel gyda thema wahanol i bob rhaglen.

  • 2004 - Mercher 24 Mai am 18:05
  • 2005 - Gwener 26 Mai am 18:05
 • 3 Lle

  Ymhob rhaglen mae wyneb adnabyddus yn ein tywys i dri lle sy'n bwysig iddyn nhw.

  • Bryn Fon - Sul 28 Mai am 15:30
 • Alpau Eric Jones

  Peryglon a rhamant cadwyn mynyddoedd mwyaf Ewrop.

  • Castell Brenin y Mynyddoedd - Sul 28 Mai am 14:00
 • Ar y Lein

  Mewn cyfres o 2004, Bethan Gwanas sy'n teithio'r byd gan ddilyn lledred tref Llanymddyfri. Yn y rhaglen hon bydd Bethan yn ymweld ag amgueddfa sy'n cofio trychineb Chernobyl yn Kiev cyn croesi mynyddoedd yr Ural, ffin naturiol rhwng Rwsia ac Asia.

  • Pennod 4 - Mercher 24 Mai am 15:05
 • Becws

  Cyfres 2. Beca Lyne-Pirkis sy'n ein hysbrydoli gyda mwy o ryseitiau blasus.

  • Pennod 8 - Iau 25 Mai am 18:05
 • Bois y Bins

  Beth sy'n digwydd i'n sbwriel a'n gwastraff? Cawn ddilyn y bois ar y bins a'r rhai sy'n gweithio i gwmni CWM Environmental i gael yr ateb. Rhaid cael hiwmor i wneud y gwaith hanfodol hwn ymhob tywydd!

  • ( Sain ddisgrifio ) - Gwener 26 Mai am 13:05
 • Bore Da

  Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

  • Pennod 9 - Sul 28 Mai am 09:00
 • Ceffylau Cymru

  Ail gyfres o'r rhaglen sy'n canolbwyntio ar fyd y ceffyl gan ddilyn gwahanol gyfranwyr ac amryw o fridiau.

 • Cefn Gwlad

  Dai Jones sy'n ymweld â chymeriadau a theuluoedd yn ardaloedd gwledig Cymru mewn cyfres o 1996.

  • Merched Pwll Isaf - Llun 29 Mai am 21:00
 • Cegin Bryn

  Y cogydd Bryn Williams sy'n ymweld â cheginau a chynhyrchwyr bwyd ar hyd a lled Cymru gan gynnig cymorth a chefnogaeth i unigolion brwd.

 • Celwydd Noeth

  Rhaid i'r cystadleuwyr ddewis pa gelwyddau noeth sy'n cuddio ynghanol cyfres o ffeithiau.

  • Pennod 9 - Mercher 24 Mai am 18:30
  • Pennod 10 - Iau 25 Mai am 20:25
 • Cofio

  Hel atgofion gyda rhai o ffigurau amlycaf Cymru wrth wylio clipiau o raglenni teledu o'r dyddiau a fu.

  • Gillian Elisa ( Sain ddisgrifio ) - Mawrth 30 Mai am 23:00
 • Cofio

  Cofio pobl adnabyddus drwy ddeunydd ffilm o'r archif.

  • Gwersylloedd yr Urdd ( Sain ddisgrifio ) - Sadwrn 27 Mai am 11:30
 • Colli Dad, Siarad am Hynna

  Mae ystadegau'n awgrymu bod yna farwolaeth o ganlyniad i hunanladdiad bron pob dydd yng Nghymru. Mewn ffilm bwerus a phersonol, mae Stephen Hughes yn trafod hunanladdiad ei dad er mwyn deall pam ein bod ni'n ei chael hi mor anodd siarad am 'hynna'. Un o nifer o raglenni sy'n annog sgwrs am iechyd meddwl.

  • - Iau 01 Mehefin am 22:30
 • Dal Ati

  Amrywiaeth o raglenni ar gyfer dysgwyr.

  • Codi Pac - Sul 28 Mai am 10:00
 • Dim Byd

  Comedi anarchaidd yn dangos pigion o sianeli coll eich teledul!

  • Pennod 7 - Iau 25 Mai am 17:35
  • Pennod 7 - Sadwrn 27 Mai am 09:45
 • Ffasiwn Mecanic

  Dylan Garner sy'n ceisio dod o hyd i fodel ymhlith deg o fecanics i fod yn wyneb i'r diwydiant.

 • Ffermio

  Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad.

  • Pennod 8 - Gwener 26 Mai am 13:30
  • Pennod 8 - Sadwrn 27 Mai am 13:00
  • Pennod 9 - Llun 29 Mai am 21:30
 • Flex Lewis: Schwarzenegger Cymru

 • Garddio a Mwy

  Cyfres am arddio a hamdden yng nghwmni'r arbenigwyr.

  • Pennod 3 - Mercher 24 Mai am 13:30
  • Pennod 1 - Gwener 26 Mai am 18:30
  • Pennod 3 - Sadwrn 27 Mai am 14:30
 • Helwyr Planhigion

 • Heno

  Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru.

  • Pennod 37 - Mercher 24 Mai am 12:00
  • Pennod 38 - Mercher 24 Mai am 19:00
  • Pennod 38 - Iau 25 Mai am 12:00
  • Pennod 39 - Iau 25 Mai am 19:00
  • Pennod 39 - Gwener 26 Mai am 12:00
  • Pennod 40 - Gwener 26 Mai am 19:00
  • Pennod 41 - Llun 29 Mai am 19:00
 • Lisa: Y Dyn ei Hun

  Lisa Angharad yn ymgymryd â gwaith sy'n gysylltiedig â dynion.

  • Coedwigwraig ( Sain ddisgrifio ) - Gwener 26 Mai am 22:00
  • Gyrrwr Trên ( Sain ddisgrifio ) - Gwener 02 Mehefin am 22:30
 • Lle Aeth Pawb?

  Olrhain y stori tu ôl i'r llun gan uno pobl flynyddoedd yn ddiweddarach i hel atgofion a dysgu lle aeth pawb?

  • Hogia Llangrannog ( Sain ddisgrifio ) - Mercher 24 Mai am 20:25
  • Jabas ( Sain ddisgrifio ) - Sul 28 Mai am 22:45
 • Mike Phillips: Y Gem Olaf

  Mae Mike Phillips, un o gymeriadau mwyaf y byd rygbi, ar fin pasio'i bêl olaf a bydd y rhaglen hon ynghanol y cynnwrf tan y funud olaf. Bydd y camerâu'n dilyn Mike am y 24 awr olaf o'i yrfa rygbi proffesiynol. 99 cap a 10 cais rhyngwladol, 2 daith y Llewod a 3 Camp Lawn. Bywyd wedi'i ymroi i rygbi. Ond nawr, mae'r cwbl yn dod i ben.

  • - Mercher 24 Mai am 22:30
  • - Iau 25 Mai am 13:05
 • Noson Lawen

  Adloniant o'r archif o 2004.

  • Ieuan Rhys - Sadwrn 27 Mai am 21:00
 • O Gymru Fach

  Steffan Rhodri sy'n dilyn cynnyrch o Gymru i Brydain a'r byd.

  • Siapan ( Sain ddisgrifio ) - Gwener 26 Mai am 15:05
  • Siapan ( Sain ddisgrifio ) - Sadwrn 27 Mai am 10:00
 • O Nefyn i Nairobi

  Rhaglen ddogfen yn dilyn cyfnewidfa ddiwylliannol unigryw rhwng dwy wlad wahanol iawn - Kenya a Chymru- wrth i griw o blant gyfrannu at gydweithrediad creadigol sy'n debygol o newid eu bywydau am byth. Mae'r rhaglen ddogfen yn dilyn y cynllun cyntaf rhwng ysgolion gefeilliedig Ysgol Gynradd Nefyn ym Mhen Llyn ac Academi Spurgeons Nairobi, cyn gorffen â pherfformiad unigryw yn Eisteddfod Genedlaethol Eryri 2012.

 • Priodas Pum Mil

  Cyfres sy'n dilyn cyplau sy'n priodi wrth i'w teulu a'u ffrindiau geisio trefnu'r briodas am £5,000 a hynny mewn ychydig wythnosau!

  • Pennod 3 - Sadwrn 27 Mai am 22:30
 • Prynhawn Da

  Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da.

  • Pennod 38 - Mercher 24 Mai am 14:05
  • Pennod 39 - Iau 25 Mai am 14:05
  • Pennod 40 - Gwener 26 Mai am 14:05
 • Rhodri Morgan

 • Sion a Siân

  Cwis i gyplau sy'n profi faint maen nhw'n gwybod am ei gilydd.

  • Pennod 4 - Mercher 24 Mai am 13:05
 • Taith Iolo a Pws i St Kilda

 • Tren Bach y Mwmbwls

 • Tudur Owen a'r Cwmni

  Tudur Owen sy'n ceisio adfywio rhai o'n harferion gwaith traddodiadol.

 • Y Cleddyf gyda John Ogwen

  John Ogwen sy'n cyflwyno cyfres hanes llawn cyffro sy'n dilyn datblygiad y cleddyf fel arf o'r Oes Efydd i Hollywood.

 • Ysgol Ddawns Anti Karen

  Cyfres hwyliog yn dilyn Karen Pritchard ac aelodau ei hysgol ddawnsio dros gyfnod o flwyddyn.