Adloniant

Rhaglenni Adloniant ar S4C

 • 3 Lle

  Ymhob rhaglen mae wyneb adnabyddus yn ein tywys i dri lle sy'n bwysig iddyn nhw.

  • Alex Jones - Mercher 29 Mawrth am 19:30
 • Bois y Caca

  Ymunwch â Bois y Caca wrth iddyn nhw drin a thrafod cynnwys eich ty bach. Mae angen stumog gref a llawer iawn o hiwmor i wneud y gwaith! Ychydig iawn 'dyn ni'n gwybod am beth sy'n digwydd ar ôl i ni dynnu'r gadwyn, ond drwy ddilyn y bois cawn agoriad llygaid a gweld beth sy'n mynd ymlaen tu ôl i'r llenni. Fydd mynd i'r ty bach byth yr un fath ar ôl i chi weld y rhaglen hon!

  • ( Sain ddisgrifio ) - Llun 03 Ebrill am 22:00
 • Bore Da

  Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

  • Pennod 1 - Sul 02 Ebrill am 10:00
 • Brett Johns: Ymladdwr UFC

 • Ceffylau Cymru

  Ail gyfres o'r rhaglen sy'n canolbwyntio ar fyd y ceffyl gan ddilyn gwahanol gyfranwyr ac amryw o fridiau.

  • Pennod 1 - Gwener 31 Mawrth am 15:00
  • Pennod 1 - Sadwrn 01 Ebrill am 12:30
  • Pennod 2 - Mawrth 04 Ebrill am 20:25
  • Pennod 2 - Gwener 07 Ebrill am 15:00
 • Cegin Bryn: Tir a Môr

  Tir a'r môr Cymru sy'n ysbrydoli Bryn Williams yn y gyfres goginio hon.

  • Pennod 4 - Sul 02 Ebrill am 13:55
  • Pennod 5 - Sul 02 Ebrill am 14:25
  • Pennod 6 - Sul 02 Ebrill am 14:55
 • Celwydd Noeth

  Rhaid i'r cystadleuwyr ddewis pa gelwyddau noeth sy'n cuddio ynghanol cyfres o ffeithiau.

  • Pennod 1 - Mercher 29 Mawrth am 18:30
  • Pennod 2 - Iau 30 Mawrth am 20:25
  • Pennod 2 - Mercher 05 Ebrill am 18:30
  • Pennod 3 - Iau 06 Ebrill am 20:25
 • Codi Hwyl: Llydaw

  Cyfres yn dilyn John Pierce Jones a Dilwyn Morgan ar daith hwylio i Lydaw.

  • I Lydaw - Mercher 29 Mawrth am 20:25
  • I Lydaw - Gwener 31 Mawrth am 18:30
  • I Lydaw - Sadwrn 01 Ebrill am 11:30
  • I Lydaw - Llun 03 Ebrill am 15:00
  • L'Aber Wrac'h - Mercher 05 Ebrill am 20:25
  • L'Aber Wrac'h - Gwener 07 Ebrill am 18:30
 • Dal Ati

  Amrywiaeth o raglenni ar gyfer dysgwyr.

  • Pennod 1 - Sul 02 Ebrill am 11:00
 • Dal Ati

  Rhaglenni amrywiol ar gyfer y rhai sy'n dysgu Cymraeg.

 • Dal Ati: Bore Da

  Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da a chyfle i ymweld â phobl a llefydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

 • Ffasiwn Mecanic

  Dylan Garner sy'n ceisio dod o hyd i fodel ymhlith deg o fecanics i fod yn wyneb i'r diwydiant.

  • Pennod 1 - Gwener 31 Mawrth am 20:25
  • Pennod 1 - Iau 06 Ebrill am 15:00
  • Pennod 2 - Gwener 07 Ebrill am 20:25
 • Ffermio

  Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad.

  • Pennod 1 - Llun 03 Ebrill am 21:30
  • Pennod 1 - Gwener 07 Ebrill am 13:30
 • Heno

  Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru.

  • Pennod 246 - Mercher 29 Mawrth am 13:05
  • Pennod 247 - Mercher 29 Mawrth am 19:00
  • Pennod 247 - Iau 30 Mawrth am 13:05
  • Pennod 248 - Iau 30 Mawrth am 19:00
  • Pennod 248 - Gwener 31 Mawrth am 13:05
  • Pennod 249 - Gwener 31 Mawrth am 19:00
  • Pennod 249 - Llun 03 Ebrill am 13:05
 • Heno

  Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru.

  • Pennod 1 - Llun 03 Ebrill am 19:00
  • Pennod 1 - Mawrth 04 Ebrill am 13:05
  • Pennod 2 - Mawrth 04 Ebrill am 19:00
  • Pennod 2 - Mercher 05 Ebrill am 13:05
  • Pennod 3 - Mercher 05 Ebrill am 19:00
  • Pennod 3 - Iau 06 Ebrill am 13:05
  • Pennod 4 - Iau 06 Ebrill am 19:00
  • Pennod 4 - Gwener 07 Ebrill am 13:05
  • Pennod 5 - Gwener 07 Ebrill am 19:00
 • Loriau Mansel Davies a'i Fab

  Cyfres yn dilyn cwmni cludo nwyddau Mansel Davies a'i Fab.

 • Patagonia Eric Jones ac Ioan Doyle

 • Prosiect

  Cyfres o gyfweliadau gyda sêr y sgrin.

 • Prynhawn Da

  Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da.

  • Pennod 235 - Mercher 29 Mawrth am 14:00
  • Pennod 236 - Iau 30 Mawrth am 14:00
  • Pennod 237 - Gwener 31 Mawrth am 14:00
 • Prynhawn Da

  Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da.

  • Pennod 1 - Llun 03 Ebrill am 14:00
  • Pennod 2 - Mawrth 04 Ebrill am 14:00
  • Pennod 3 - Mercher 05 Ebrill am 14:00
  • Pennod 4 - Iau 06 Ebrill am 14:00
  • Pennod 5 - Gwener 07 Ebrill am 14:00
 • Ryland a Roisin: Clancy Cymru

 • Stifyn Parri: Cau dy Geg!

  Stifyn Parri sy'n rhoi ei ben ar y bloc wrth greu sioe un dyn hunangofiannol, ac mae ganddo sawl stori i'w hadrodd! O'r gusan hoyw gyntaf ar deledu Prydeinig, at sefydlu SWS oedd wrth wraidd hyder Cwl Cymru a chroesawu'r byd i Gymru adeg y Cwpan Ryder, prin fod neb wedi bod ym merw cynifer o'r datblygiadau sydd wedi diffinio datblygiad diweddar ein cenedl. Raconteur naturiol yn rhoi jig-so lliwgar ei fywyd at ei gilydd. Rollercoaster ysbrydoledig, dirdynnol a doniol iawn.

  • - Sadwrn 01 Ebrill am 21:00
  • - Llun 03 Ebrill am 22:30
 • Taith Tatŵ Dewi Pws

  Yn ei chwedegau hwyr, mae Dewi Pws yn ystyried cael ei datw cyntaf, ond does ganddo ddim syniad pa fath i'w gael - na ble ar ei gorff i'w roi! Cawn fynd ar daith o amgylch Cymru gyda Dewi yn cwrdd â chymeriadau sydd eisoes wedi cael tatws. Bydd e'n holi pwy sy'n cael tatws a pham? Mae pawb â'u stori bersonol a'u rhesymau eu hunain dros gael tatw - cofio rhywun neu rywbeth, datgan gwladgarwch, dangos undod. Bydd yr hanesion hyn yn procio meddwl ac yn cynnig syniadau i Dewi wrth iddo fynd ar ei 'daith datw' ei hun.

  • - Mercher 29 Mawrth am 22:30
 • Trycar

 • Tudur Owen a'i Gwmni Pysgod

 • Wil ac Aeron: Taith yr Alban

  Cyfres yn dilyn y ffermwyr ifanc Wil Hendreseifion ac Aeron Pughe ar daith i'r Alban.

  • Pennod 4 - Sadwrn 01 Ebrill am 13:30
 • Y Cleddyf gyda John Ogwen

  John Ogwen sy'n cyflwyno cyfres hanes llawn cyffro sy'n dilyn datblygiad y cleddyf fel arf o'r Oes Efydd i Hollywood.

  • Pennod 1 ( Sain ddisgrifio ) - Sadwrn 01 Ebrill am 11:00
 • Ysgol Ddawns Anti Karen

  Cyfres hwyliog yn dilyn Karen Pritchard ac aelodau ei hysgol ddawnsio dros gyfnod o flwyddyn.

  • Pennod 1 - Iau 30 Mawrth am 18:30
  • Pennod 2 - Iau 06 Ebrill am 18:30