Adloniant

Rhaglenni Adloniant ar S4C

 • 04 Wal

  Cyfres o 2005 yn cymryd cipolwg ar gartrefi a thai diddorol.

  • Pennod 1 - Mercher 25 Hydref am 18:05
  • Pennod 2 - Gwener 27 Hydref am 18:05
  • Pennod 3 - Mawrth 31 Hydref am 18:05
  • Pennod 4 - Iau 02 Tachwedd am 18:05
 • Antur Caradoc

  Cyfres yn dilyn anturiaethau Caradoc Jones a'r dyn camera, Alun Hughes, o gwmpas y byd.

  • Naranjo de Bulnes-Gwlad Basg - Mercher 25 Hydref am 13:00
  • Rytterknægten, Denmark - Mercher 01 Tachwedd am 13:00
 • Ar y Lein

  Helyntion teithio'r awdures Bethan Gwanas. Y tro yma bydd Bethan yn mentro i'r de ar hyd llinell hydred o amgylch y byd.

  • Pennod 1 - Mercher 01 Tachwedd am 15:05
  • Pennod 2 - Mercher 01 Tachwedd am 15:30
 • Becws

  Siwgr, sbeis a phethau bach neis - cyfres goginio gyda Beca Lyne-Pirkis.

  • Pennod 6 - Sadwrn 28 Hydref am 15:30
 • Bore Da

  Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

  • Pennod 25 - Sul 29 Hydref am 09:00
 • Byd o Liw

  Cyfres sy'n dathlu cestyll Cymru drwy ddarluniau yng nghwmni'r cyflwynydd Osi Rhys Osmond ac artistiaid amrywiol.

  • Dinas Brân - Llun 30 Hydref am 13:30
  • Sorrell - Sadwrn 28 Hydref am 11:00
 • Byd Pws

  Cyfres o 2001 yn dilyn Dewi Pws wrth iddo deithio i wahanol wledydd.

 • Cadw Cwmni gyda John Hardy

  Sioe sgwrsio.

 • Calon

  Un o gyfres o ffilmiau byrion sy'n adlewyrchu bywyd a phobl yng Nghymru.

  • Peter Walters - Sul 29 Hydref am 11:55
 • Cefn Gwlad

  Crwydro cefn gwlad Cymru yng nghwmni Dai Jones - cyfres 2017/18.

  • Edwin ac Eirian Jones, Carrog ( Sain ddisgrifio ) - Llun 30 Hydref am 20:25
  • Edwin ac Eirian Jones, Carrog ( Sain ddisgrifio ) - Mercher 01 Tachwedd am 12:30
 • Cefn Gwlad

  Mwy o ymweliadau difyr gan Dai Jones, Llanilar.

 • Cefn Gwlad

 • Cegin Bryn

  Cyngor ar goginio a bywd gyda Bryn Williams.

 • Celwydd Noeth

  Rhaid i'r cystadleuwyr ddewis pa gelwyddau noeth sy'n cuddio ynghanol cyfres o ffeithiau.

  • Pennod 19 - Mercher 25 Hydref am 18:30
  • Pennod 20 - Iau 26 Hydref am 20:25
  • Pennod 20 - Llun 30 Hydref am 13:00
  • Pennod 20 - Mercher 01 Tachwedd am 18:30
 • Cerdded y Llinell

  Iolo Williams a'r diweddar Hywel Teifi Edwards sy'n cerdded ar hyd cadwyn ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf sy'n rhedeg o Fôr y Gogledd trwy diroedd Gwlad Belg a Ffrainc, hyd at y ffin â'r Swistir. O'r holl ddigwyddiadau gwaedlyd yn hanes Cymru, nid oes lladdfa i'w chymharu â'r Rhyfel Mawr. Rhwng 1914 ac 1918, fe laddwyd bron i 35 mil o Gymry yn y lluoedd arfog. Yn ystod eu taith, mae Iolo a Hywel yn ymweld â safleoedd rhai o frwydrau mwya'r rhyfel gan gynnwys Ypres, Passchendaele, Mons, y Somme a Verdun yn ogystal â bedd Hedd Wyn yn Artillery Wood ym mhentref Boesinghe ger Flanders. Darlledwyd y gyfres gyntaf yn 2004.

  • Diwrnod Cyntaf y Somme - Llun 30 Hydref am 15:05
 • Cewri Cwmderi

  Cwmderi - lle mae cymeriadau mwyaf eiconig a chwedlonol Cymru yn byw! O dan ofal Huw Stephens, dyma gyfle i weld pa gymeriadau o'r gyfres sebon, Pobol y Cwm, sydd wedi cyrraedd brig rhestr deg uchaf 'Cewri Cwmderi' yn dilyn pleidlais gan y gwylwyr. Gyda digon o glipiau o'r archif, a chyfweliadau gydag actorion y gyfres, mae'n gyfle perffaith i ddod i adnabod rhai o drigolion y cwm yn well.

  • - Iau 02 Tachwedd am 20:25
 • Chwedloni

  Straeon unigryw sy'n adlewyrchu bywyd.

  • Chwedloni: Stori Anwen - Mercher 01 Tachwedd am 19:55
  • Chwedloni: Stori Siân - Iau 02 Tachwedd am 19:55
 • Codi Hwyl

  Mae'r morwyr talog, Dilwyn Morgan a John Pierce Jones yn Codi Hwyl ac yn anelu am Iwerddon ar fwrdd y Mistress Wilful.

 • Cwpwrdd Dillad

  Nia Parry sydd yn ein tywys trwy gypyrddau dillad amrywiol

  • Pennod 3 - Iau 26 Hydref am 18:05
 • Cyfrinach Oes y Cerrig

  Gwenllian Jones sy'n cyflwyno'r gyfres dreiddgar hon sy'n olrhain datblygiadau allweddol yn hanes dynol ryw.

  • Newid Ddaeth o Rod i Rod - Gwener 27 Hydref am 15:05
 • Dal Ati

  Amrywiaeth o raglenni ar gyfer dysgwyr.

  • Pennod 25 - Sul 29 Hydref am 10:00
 • Dal Ati

  Rhaglenni amrywiol ar gyfer y rhai sy'n dysgu Cymraeg.

 • Dim Byd

  Cyfres gomedi.

 • Doctoriaid Yfory

  Ail gyfres o raglenni dogfen yn dilyn myfyrwyr meddygol ifanc o Brifysgol Caerdydd.

  • Pennod 1 - Mawrth 24 Hydref am 20:25
  • Pennod 1 - Iau 26 Hydref am 23:00
  • Pennod 1 - Gwener 27 Hydref am 13:30
  • Pennod 1 - Sadwrn 28 Hydref am 14:00
  • Pennod 2 - Mawrth 31 Hydref am 20:25
  • Pennod 2 - Iau 02 Tachwedd am 23:00
 • Drwy Galon Cymru

  Yn y rhaglen hon o 1994, byddwn yn teithio'n ôl i oes y trenau stêm gyda'r cyn-yrrwr Glan Rowlands. Dilynwn y daith o orsaf Abertawe i'r Amwythig drwy Ganolbarth a chalon y wlad gan gwrdd â rhai o'r cymeriadau sydd wrth eu boddau'n defnyddio'r gwasanaeth. Awn drwy orsafoed bychain Ffairfach, Llanwrda, Cilmeri a Llangynllo, dros y ffin a heibio Gastell Stokesay.

  • - Mercher 25 Hydref am 15:05
 • Ffasiwn Bildar

  Cyfres sydd yn dilyn ymgyrch y model o Dregaron, Dylan Garner, i ddod o hyd i'r bildar mwyaf delfrydol i fod yn wyneb i'r diwydiant adeiladu.

 • Ffermio

  Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad.

  • Pennod 25 - Sadwrn 28 Hydref am 13:00
  • Pennod 25 - Sul 29 Hydref am 12:30
  • Pennod 26 - Llun 30 Hydref am 21:30
 • Flex Lewis: Schwarzenegger Cymru

 • Garddio a Mwy

  Cyfres am arddio a hamdden yng nghwmni'r arbenigwyr.

  • Pennod 17 - Mercher 25 Hydref am 12:30
  • Pennod 17 - Gwener 27 Hydref am 18:30
  • Pennod 17 - Sadwrn 28 Hydref am 12:30
 • Gwlad Moc

  Mewn cyfres o 1994, mae'r diweddar Moc Morgan yn teithio ar hyd a lled Cymru yn cwrdd â gwahanol bobl ac yn cymryd rhan mewn amryw o weithgareddau.

  • Aberhonddu - Iau 26 Hydref am 15:30
  • Aberystwyth - Iau 02 Tachwedd am 15:30
  • Blaenau Ffestiniog - Iau 26 Hydref am 15:05
  • Llanelli - Iau 02 Tachwedd am 15:05
 • Heno

  Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru.

  • Pennod 140 - Mawrth 24 Hydref am 12:05
  • Pennod 141 - Mawrth 24 Hydref am 19:00
  • Pennod 141 - Mercher 25 Hydref am 12:05
  • Pennod 142 - Mercher 25 Hydref am 19:00
  • Pennod 142 - Iau 26 Hydref am 12:05
  • Pennod 143 - Iau 26 Hydref am 19:00
  • Pennod 143 - Gwener 27 Hydref am 12:05
  • Pennod 144 - Gwener 27 Hydref am 19:00
  • Pennod 144 - Llun 30 Hydref am 12:05
  • Pennod 145 - Llun 30 Hydref am 19:00
  • Pennod 145 - Mawrth 31 Hydref am 12:05
  • Pennod 146 - Mawrth 31 Hydref am 19:00
  • Pennod 146 - Mercher 01 Tachwedd am 12:05
  • Pennod 147 - Mercher 01 Tachwedd am 19:00
  • Pennod 147 - Iau 02 Tachwedd am 12:05
  • Pennod 148 - Iau 02 Tachwedd am 19:00
 • Huw Edwards: Datganoli 20

 • Lle Aeth Pawb?

  Olrhain y stori tu ôl i'r llun gan uno pobl flynyddoedd yn ddiweddarach i hel atgofion a dysgu lle aeth pawb?

 • Low Box

  Cyfres yn edrych ar dractorau o bob lliw a llun.

  • Pennod 5 ( Sain ddisgrifio ) - Gwener 27 Hydref am 00:00
  • Pennod 6 ( Sain ddisgrifio ) - Iau 02 Tachwedd am 23:30
 • Mike Phillips: Y Gem Olaf

 • Perthyn

  Archive interviews with people who are related, delving into personal histories and universal themes.

 • Pobl a'u Gerddi

  Aled Samuel sy'n ymweld â gerddi hyfryd ac yn cwrdd â'r bobl sydd wedi eu creu.

  • Pennod 1 - Sul 29 Hydref am 20:00
  • Pennod 1 - Mawrth 31 Hydref am 13:30
 • Portmeirion

  Cyfres o raglenni o 2001 yn edrych ar bentref Eidalaidd, Portmeirion yng nghwmni Robin Llywelyn, Rheolwr y pentref ac wyr i Clough Williams Ellis.

  • Cynnal a Chadw Portmeirion - Mercher 01 Tachwedd am 13:30
 • Prynhawn Da

  Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da.

  • Pennod 131 - Mawrth 24 Hydref am 14:05
  • Pennod 132 - Mercher 25 Hydref am 14:05
  • Pennod 133 - Iau 26 Hydref am 14:05
  • Pennod 134 - Gwener 27 Hydref am 14:05
  • Pennod 135 - Llun 30 Hydref am 14:05
  • Pennod 136 - Mawrth 31 Hydref am 14:05
  • Pennod 137 - Mercher 01 Tachwedd am 14:05
  • Pennod 138 - Iau 02 Tachwedd am 14:05
 • Tân

  Cyfres llawn drama a thensiwn yn dilyn aelodau Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wrth eu gwaith.

  • Pennod 6 - Sadwrn 28 Hydref am 16:00
 • Un o Bob Tri

 • Wynebau Newydd: Huw Haul

 • Y Plas

  Hanes ddoe, pobl heddiw - bywyd mewn plas yn y gorllewin ym 1910.

 • Ysgol Ddawns Anti Karen

  Cyfres hwyliog yn dilyn Karen Pritchard ac aelodau ei hysgol ddawnsio.

  • Pennod 6 - Mawrth 24 Hydref am 18:30