Arwr pêl-droed Cymru Southall yn nhrêl S4C i hyrwyddo’r sioe chwaraeon Clwb

Mae cyn gôl-geidwad Cymru ac Everton Neville Southall yn serennu mewn  trêl ffilm ar S4C sy’n hyrwyddo Clwb – sioe chwaraeon newydd brynhawn Sul S4C.

Bydd trêl S4C gyda Neville Southall yn y brif ran yn cael ei dangos ar S4C o ddydd Gwener 15 Awst ymlaen er mwyn hyrwyddo sioe Clwb sy’n dechrau brynhawn Sul 7 Medi.

Mae pump trêl gwahanol, oll yn dilyn cyflwynydd Clwb, Dylan Ebenezer ar ddiwrnod cyffredin yn ei fywyd. Wrth i Dylan gerdded yn freuddwydiol, yn sydyn, mae golygfeydd cyffredin bob dydd yn ei atgoffa o gampau gwahanol fel rygbi, ralïo, seiclo, rhedeg a phêl-droed – chwaraeon fydd yn rhan o’r rhaglen chwaraeon newydd Clwb.

Yn y trêl gyda Neville Southall, mae bachgen sy’n chwarae fel gôl-geidwad ar gae pêl-droed cyffredin yn sydyn yn trawsnewid o flaen llygaid Dylan Ebenezer a phwy sydd yno ond y cawr o Landudno, Neville Southall.

Mae’r trêls wedi eu ffilmio mewn gwahanol leoliadau, gan gynnwys y farchnad, parciau hamdden, a phrif strydoedd siopa’r brifddinas Caerdydd.

Tîm trêls S4C o dan arweiniad Aled Wyn Phillips sy’n gyfrifol am y ffilm.

Roedd ‘Big Nev’ wrth ei fodd yn cymryd rhan yn y promo.

Meddai Neville Southall, a enillodd 92 cap i Gymru yn y 1980au a 1990au, “Wnes i wir fwynhau cymryd rhan yn nhrêl S4C. Ar ôl dysgu Cymraeg yn sioe realiti S4C cariad@iaith:love4language yn ddiweddar, roedd cymryd rhan yn y trêl i S4C yn brofiad newydd arall. Rwy’n falch iawn bod S4C yn lansio Clwb, mae’n wych gweld rhaglen yn canolbwyntio’n llwyr ar wahanol chwaraeon Cymru dros brynhawn cyfan.”

Roedd cyflwynydd Clwb Dylan Ebenezer wir wedi mwynhau ymddangos yn yr un trêl a Neville Southall hefyd.

Meddai Dylan Ebenezer, “Y syniad tu ôl iddo fe yw ‘mod i’n cerdded mewn breuddwyd ac wedyn wy’n dechrau gweld chwaraeon ym mhob man, ac mae hyn wir – dwi yn meddwl am chwaraeon trwy’r amser!

“Roedd e’n wefreiddiol bod y cawr chwaraeon Neville Southall yn cymryd rhan yn y trêl hefyd, ‘o ni jyst yn edrych arno fe ac yn meddwl, my god, legend!

“Roedd ffilmio’r trêls wir yn rhoi fi mewn hwyliau i ddechrau Clwb hefyd, ni’n sôn amdano fe ers tro a nawr wy methu aros i ddechrau. Chwe awr o chwaraeon – nefoedd!”