Mae’r gyfres deledu Ffermio ar S4C yn dathlu ei phen-blwydd yn ugain oed yn 2017, a bydd rhaglen arbennig ar ddechrau’r flwyddyn yn crynhoi cyfnod o gyffro a newid mawr i gefn gwlad a’r diwydiant amaeth.

Bydd y rhaglen ar nos Lun 9 Ionawr am 9.30yh yn cynnwys adroddiadau a chyfweliadau o archif cyfoethog y gyfres wrth edrych yn ôl ar y ddau ddegawd diwethaf.

Fe fydd yn dechrau gyda’r darllediadau cynharaf yn 1997 ar adeg pan oedd John Major yn brif weinidog ac amaeth yn dal yn gyfrifoldeb llywodraeth y Deyrnas Unedig i’r cyfnod presennol, gydag amaeth bellach yn nwylo’r Cynulliad a Phrydain ar fin dechrau’r broses o adael yr Undeb Ewropeaidd.

Ond un peth sy’n aros yw’r gyfres Ffermio, rhaglen yn yr oriau brig ar nos Lun at S4C sy’n canolbwyntio ar amaeth a materion cefn gwlad.

Fe ddechreuodd y gyfres yn 1997 pan oedd y cynhyrchwyr cwmni Telesgop yn Llandeilo, a Sulwyn Thomas, Rachael Garside a Gerallt Pennant yn cyflwyno.

Bellach mae’n cael ei chynhyrchu yn Abertawe yn natblygiad yr SA1 lle mae Telesgop yn cynhyrchu amrywiaeth o raglenni i’r farchnad deledu yn fyd-eang.  Mae gan raglen Ffermio dri chyflwynydd o hyd, gyda Meinir Howells, Alun Elidyr a Daloni Metcalfe yn cyflwyno a gohebu ar hyd a lled Cymru a thu hwnt.

Meddai Elin Rhys, Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni Telesgop, “Mae cynhyrchu Ffermio yn fraint ac yn gyfrifoldeb, o ystyried pwysigrwydd y diwydiant amaeth i Gymru gyfan. Rydym yn ddiolchgar i S4C am eu cefnogaeth yn y gwaith o greu rhaglenni sy’n llawn straeon a phynciau trafod sydd ddim yn unig yn berthnasol i bobl cefn gwlad ond i gynulleidfaoedd ledled Cymru a thu hwnt.”

Daeth cynhyrchydd cyntaf y gyfres, Richard Rees, yn ôl i’r tîm i lunio’r rhaglen ddathlu hon a’i chael hi’n anodd i grynhoi cymaint o gyfraniadau ardderchog amaethwyr i un awr o raglen.

Ychwanegodd Elin Rhys, “Dros y blynyddoedd, bu Ffermio yn feithrinfa i dalentau newydd yn y  maes cynhyrchu a chyflwyno yng ngorllewin Cymru ac mae criw ifanc newydd bellach yn dysgu’r grefft.  Mae llawer o’r diolch yn ddyledus i uwch gynhyrchydd y gyfres Dyfrig Davies a chynhyrchwyr profiadol eraill y cwmni sydd wedi bod yn allweddol wrth fagu cenhedlaeth o dalent. Rwy’n ddiolchgar i’r holl staff a fu nid yn unig yn gweithio ar Ffermio ond sydd â’u gwreiddiau yn ddwfn yng nghefn gwlad Cymru.”