Dyma Heulwen a Cawod, cyflwynwyr bywiog y gyfres newydd i blant bach Dwylo’r Enfys.

Mae Dwylo’r Enfys yn dechrau ar ddydd Llun 3 Rhagfyr 8.30 y bore, a dyma’r gyfres gyntaf i ddefnyddio iaith Makaton yn y Gymraeg.

Rhaglen ieithyddol yw Makaton sy’n defnyddio lleferydd, arwydd a symbol i annog cyfathrebu ac mae’n system sy’n cael ei defnyddio gan dros 100,000 o blant ac oedolion. 

Bob wythnos fe fydd Cawod a Heulwen, sydd yn byw ym Mhendraw’r Enfys, yn dod i Gymru i gyfarfod y plant a chyflwyno tri arwydd Makaton newydd.

Darllenwch mwy am Dwylo’r Enfys yma