Bydd sêr chwaraeon Cymru yn cael eu profi ar faes Eisteddfod Genedlaethol ddydd Gwener wrth i S4C gynnal digwyddiad i gyflwyno Clwb – y rhaglen chwaraeon newydd ar gyfer prynhawn Sul.

Gyda’r digwyddiad i ddechrau am 10.00 fore Gwener, 8 Awst, bydd y sêr chwaraeon a rhai o gyflwynwyr S4C yn taclo cyfres o dasgau i brofi ffitrwydd a gwybodaeth.

Yn eu plith mae Lee Williams, un o dîm Rygbi Saith Bob Ochr Cymru sydd newydd ddychwelyd o gystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad yng Nglasgow.

Yn ei erbyn bydd y seiclwr proffesiynol Gruff Lewis o Aberystwyth, fu’n sylwebu ar raglenni Seiclo S4C o’r Le Tour De France yn ddiweddar.

A’r pencampwr ralïo Osian Pryce o Fachynlleth.

Gyda nhw bydd dau o S4C: cyflwynydd Clwb Dylan Ebenezer, a gohebydd Sgorio Nicky John.

Yn dechrau am 10.00 – Pafiliwn S4C

Bydd y cyfan yn dechrau gyda sesiwn i gynhesu’r cyhyrau tu allan i Bafiliwn S4C am 10.00 cyn y bydd y criw yn cael eu tywys i wynebu pum dasg gorfforol:

  • Ras Seiclo yn erbyn amser (ar feic llonydd) – Pafiliwn S4C
  • Ras Rhedeg 100 medr – Yr Ardal Chwaraeon
  • Ras Car Rali (gêm gyfrifiadur ddynwared) – Pafiliwn S4C
  • Her Rygbi’r Scarlets – Yr Ardal Chwaraeon
  • Her Bêl-droed cic o’r smotyn – Yr Ardal Chwaraeon

Yn gosod y tasgau mae Owain Gwynedd, cyflwynydd Stwnsh a dyfarnwr rygbi rhan amser, ac ar ôl gorffen, a chael cyfle i ddal eu gwynt, am 1.00 o’r gloch bydd y criw yn ymgynnull ym Mhafiliwn S4C ar gyfer yr her anoddaf: cwestiynau cyflym am eu camp unigol mewn un munud.

Er mwyn profi ei fod e’n gymwys ar gyfer swydd cyflwynydd Clwb, bydd Dylan Ebenezer yn ateb cwestiynau eang – rygbi, pêl-droed, seiclo, ralїo a moduro, rhedeg, athletau a phob math o gampau eraill – i adlewyrchu’r amrywiaeth fydd yn cael sylw ar Clwb.

Ac yn glo ar y miri, mi fydd canlyniad yr ornest yn cael ei gyhoeddi. Tybed pwy fydd yn cael ei arwisgo’n Bencampwr Campau Clwb?

Mwy am Clwb

Cliciwch yma i weld amserlen digwyddiadau S4C yn yr Eisteddfod