Carolau Gobaith

📹

Gwylio ar Clic

📹

Gwylio rhagflas

CD o garolau'r enwogion

Mae CD Nadoligaidd y gyfres Carolau Gobaith ar werth nawr!

Prynwch hi o'ch siop Gymraeg leol am £8.99, neu lawr lwythwch y caneuon oddi ar safle iTunes.

iTunes

Mae'r elw er budd tair elusen haeddianol - NSPCC, Cymorth Canser Macmillan ac Ambiwlans Awyr Cymru.

Mae wyth cân Nadoligaidd ar y CD:

  1. SANCTAIDD NOS - Tri Tenor Cymru / Shân Cothi
  2. CYMER Y NADOLIG I DY GALON - Rhodri Gomer Davies / Alun Rhys Jenkins
  3. UN SEREN - Catrin Dafydd / Rhys Meirion
  4. DAW Y NADOLIG - Richard Elis / Aled Hall
  5. NOSON OER NADOLIG - Malcolm Allen / Rhys Meirion
  6. CHWEDL 'DOLIG EFROG NEWYDD - Myfanwy Alexander / Alun Rhys Jenkins
  7. CAROL CATRIN - Mari Lovgreen / Aled Hall
  8. IESU FABAN MAIR - Mari Lovgreen / Richard Elis / Aled Hall

Dros yr wythnosau diwethaf rydym wedi dilyn y sêr - Malcolm Allen, Catrin Dafydd, Mari Lovgreen, Richard Elis, Myfanwy Alexander a Rhodri Gomer Davies - wrth iddyn nhw gael eu tynnu'n llwyr o'u cynefin, gyda cymorth Tri Tenor Cymru, a chanu mewn cyngerdd mawr Nadoligaidd.

Roedd hi hefyd yn gystadleuaeth rhwng y tri tîm - dau seren i bob tenor - i berfformio'r fersiwn orau o'r garol Iesu Faban Mair.

Yn dyfarnu roedd panel o feirniaid profiadol - Caryl Parry Jones, Elin Fflur a Cefin Roberts - ac yn fuddugol roedd Aled Hall a'i dîm Mari Lovgreen a Richard Elis. Y nhw, felly, sydd wedi hawlio eu lle ar drac rhif wyth y CD.

Dywedodd Rhys Meirion, "Roeddem mor ffodus i gael gwesteion gwych ac fe lwyddom ni i gael cymeriadau a oedd yn fodlon mynd i'r pen dros eu timoedd. Diolch o galon i bob un ohonynt am daflu eu hunain at yr her a'i wneud yn brofiad bythgofiadwy i ni gyd, gan gynnwys, dwi'n siwr, y gwylwyr," meddai, mewn diolch i'r sêr wnaeth gymryd rhan.

"Gobeithio y byddwch yn cael mwynhad o wrando ar y CD. Mwynhewch, a diolch am eich cefnogaeth i'r dair elusen fydd yn elwa. O, a llongyfarchiadau i Aled Hall fel capten y tîm buddugol."

Loading...