Band Cymru

Buddugoliaeth arbennig i Fand y Cory

The Cory Band winners

Band y Cory yw enillwyr cyntaf erioed cystadleuaeth Band Cymru S4C - gan hawlio'r tlws a'r wobr fawr o £10,000.

Mewn cyfres o bedair sesiwn, a gynhalwyd yn Theatr Parc a Dare, Treorci, buodd 12 o fandiau chwyth, pres a jazz yn cystadlu - gydag un enillydd o bob sesiwn yn cael eu hystyried ar gyfer y brif wobr yn rhaglen ola'r gyfres.

Mae Band y Cory ar frig tabl Bandiau Pres gorau'r byd, ac felly wedi hen arfer cystadlu ac ennill ar draws y byd. Ond mae buddugoliaeth yma yng Nghymru yn arbennig iawn hefyd meddai Rheolwr y Band, Austin Davies.

"Fel y band pres gorau yn y byd, ry' ni'n falch iawn o gynrychioli Cymru yn rhyngwladol, felly sut allwn ni beidio â thrio mewn cystadleuaeth yma yng Nghymru?" meddai Austin, a ymunodd â'r band yn 1997.

"Cystadlaethau sy'n penderfynu pwy yw'r gorau. Felly, mae gweld cystadleuaeth newydd yn cael ei sefydlu yma, ble mae'r cyhoedd yn gallu dilyn y broses, yn gyffrous iawn.

"Rwy'n canmol S4C am gomisiynu'r gyfres. Cymru yw canolbwynt Bandiau Pres yn y DU ar hyn o bryd ond ychydig iawn o ymwybyddiaeth sydd ymhlith pobl y tu allan i'r cylchoedd hynny. Rwy'n gobeithio fod y gyfres wedi dangos dawn y bandiau ar eu gorau i'w gwylwyr."

Ar y panel beirniadu roed tri arbennigwr yn eu maes: yr unawdydd tiwba o Norwy, Øystein Baadsvik; Barry Forgie, sy'n gyfarwydd am ei waith gyda'r BBC Big Band; a'r Cymro Gareth Small, sy'n wreiddiol o Benclawdd ger Abertawe.

Yn y rhaglen olaf, y dasg i'r beirniaid oedd dewis un enillydd terfynol o blith: Band y Cory, Band Jas y Brifddinas, Band Temperance Tongwynlais a Band Tref Tredegar - sef yr ail fand pres gorau yn y byd.

"Mae gelyniaeth iach rhyngom ni a Band Tref Tredegar ar y llwyfan cystadlu ond y tu hwnt i hynny rydym yn cydweithio'n aml ar brosiectau," esboniai Austin.

Gyda'r wobr o £10,000 yn eu poced, sut fydd y band yn gwario'r wobr?

"Mae'r Cory yn fand prysur iawn. Eleni byddwn yn cystadlu mewn chwe chystadleuaeth, yn recordio tair CD ac yn cymryd rhan mewn 26 o gyngherddau, yma yng Nghymru ac ar draws Ewrop. Ym mhob un o'r digwyddiadau yma rydym yn falch i gynrychioli Cymru, a bydd yr arian yn help i dalu am wisgoedd newydd i'r band gyda'n logo yn dangos ein gwladgarwch yn falch ar flaen y siacedi."

Gwyliwch fideo o berfformiadau holl fandiau'r gystadleuaeth ar y dolenni isod.

Y Bandiau