Y Stiwdio Gefn

  • calendar Nos Wener 23 Ionawr 10.00

Cerddoriaeth at ddant pawb yn y Stiwdio Gefn

Mae Stiwdio Gefn yn parhau gydag arlwy gyffrous o gerddoriaeth Gymraeg gyfoes. Ymunwch â Lisa Gwilym nos Wener, 23 Ionawr ar S4C ar gyfer perfformiadau unigryw gan rai o artistiaid mwyaf blaenllaw'r sin yng Nghymru.

Yn dilyn lansiad ei halbwm 'Y Dydd Olaf' yn yr hydref, bydd Gwenno Saunders yn perfformio dwy gân o'r casgliad yn ogystal â'r gân 'Amser' yn Gernyweg gan fod ei theulu â chysylltiad â Chernyw.

Mae'r rapiwr Mr Phormula (neu Ed Holden o Lanfrothen) wedi ein diddanu gyda'i ddoniau ers rhai blynyddoedd bellach, ac fe fydd yn ymddangos ynghyd â Dybl-L ac E-ratik mewn perfformiadau cofiadwy.

Un o fand Yr Hwntws yw'r canwr gwerin Gregg Lynn ac fe fydd yn perfformio dwy gân werin yn nhafodiaith draddodiadol y de ddwyrain – Gwenhwyseg. "Mae pawb yn y band yn dod o'r de ddwyrain, ac rydyn ni wedi cwrdd â sawl person sy'n dal i siarad ag acen ardal Gwent. Felly fe benderfynon ni ysgrifennu caneuon gan ddefnyddio'r hen dafodiaith," meddai'r canwr o Lyn Ebwy.

Meddai cyflwynydd Stiwdio Gefn Lisa Gwilym, "Dwi'n teimlo mor lwcus i gyflwyno rhaglen fel hon. Ar ôl chwarae caneuon cynifer o'r artistiaid talentog sydd gyda ni yng Nghymru ar C2 BBC Radio Cymru, peth gwych ydy cael eu gweld nhw'n perfformio'n fyw ar lwyfan y sioe.

"Mae Stwidio Gefn yn cynnig llwyfan i artistiaid newydd yn ogystal â grwpiau sydd yn barod wedi sefydlu enw i'w hunain. Mae pob rhaglen yn wahanol ac mor amrywiol. Yn y rhaglen hon, mae pop breuddwydiol electronig, hip hop a chanu gwerin, er enghraifft. Mae hyn i gyd yn brawf o gryfder, ansawdd ac amrywiaeth y sin gerddoriaeth yng Nghymru.

"Roedd gweld Gwenno yn perfformio gyda'r triawd llinynnol yn anhygoel, ac mae angerdd Ed Holden am hip hop yn heintus. Rwy'n edrych ymlaen at flwyddyn arall o gerddoriaeth safonol iawn o Gymru."