Gemau Cymru

Heriau o bob math sy'n wynebu athletwyr ifanc Cymru wrth iddynt gystadlu yn Gemau Cymru 2014, nos Sadwrn 19 Gorffennaf ar S4C. Dyma'r bedwaredd flwyddyn i'r digwyddiad aml-chwaraeon cenedlaethol gael ei drefnu yng Nghaerdydd, gan Urdd Gobaith Cymru a'i phartneriaid.

Ymysg y cystadlaethau bydd athletau, gymnasteg, pêl-rwyd, tennis bwrdd, canŵio, triathlon, aquathlon a rygbi saith bob ochr a bydd y cystadleuwyr yn amrywio o 9 i 20 oed. Y cyflwynydd a'r dyfarnwr rygbi, Owain Gwynedd o Borthmadog fydd yn cyflwyno'r uchafbwyntiau ac yn ôl Owain, mae'n gyfle i lawer o'r bobl ifainc gael profiad o gystadlu ar lefel uwch.

"Dwi wrth fy modd efo chwaraeon, a gweld talentau'r dyfodol yn cystadlu. Mae o'n gyfle i'r cystadleuwyr wthio eu hunain i'r lefel nesa'. Mae rhai ohonyn nhw'n gyfarwydd â bod yn dda yn eu hardal nhw, ond mae hwn yn gyfle iddyn nhw ddod ar draws athletwyr eraill a phwsho eu hunain,"meddai Owain.

Mae rhagor o wybodaeth am Gemau Cymru ar wefan yr Urdd - www.urdd.org/gemaucymru